Jelenlegi hely

17. A hét legfelsőbb szellem-csoport

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

Istentani összefoglaló a 17. íráshoz:

I. A Legfelsőbb Szellemek

 • A hét Legfelsőbb Szellem-csoport működik a hét felsőbb-világegyetem mellérendelt igazgatóiként. 17:0.1
 • A Tökéletes Szellemek a Legfőbb Végrehajtóik személyében cselekszenek, akik a felsőbb-világegyetemi központokon a Tükröző Szellemeken keresztül nyilvánulnak meg. 17:0.11
 • Tökéletes Szellemek háromságivá tett Végrehajtói a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán állomásoznak. 17:1.1
 • Mindegyik Legfőbb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van – az egyik a Végtelen Szellem gyermekeiből áll, a másik pedig felemelkedő zarándokokból, valamint olyan megdicsőült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak. 17:1.8
 • A Tökéletes Szellemek egyikének és a Háromság közös fellépésének eredménye a hét Tükröző Szellem teremtése – negyvenkilenc van belőlük összesen. 17:2.1
 • Amint a Tükröző Szellem megszemélyesülési köre kiteljesedett, egy messze ható válaszként megjelent Madzseszton az Istenségi Abszolútban. 17:2.2
 • Madzseszton valódi személy és a tükrözőműködés tévedhetetlen központja a nagy világegyetemben. 17:2.3
 • Madzseszton volt a Legfelsőbb Lény első teremtő cselekedete, s az Istenségi Abszolútban keletkező válasz teljesen váratlan volt. 17:2.5
 • A Tükröző Szellemek Háromság-eredetűek, de a lényük természetében hasonlítanak a teremtésükben társként közreműködött Tökéletes Szellemre. Ezért van hét különböző szellemfajta. 17:3.1
 • A Tükröző Szellemek megőrző személyiségek és az átvitelben közreműködő segítők is. Minden szellemértéket megőriznek az adott Tükröző Szellemhez tartozó szekoráfi személyiségek. 17:3.5
 • A tükrözőműködés mechanizmusa a nagy világegyetem hírgyűjtő és döntés-kihirdető szervezete. 17:3.7
 • A negyvenkilenc Tükröző Kép Segítőt a Tükröző Szellemek teremtették – minden egyes felsőbb-világegyetemi központon hét Segítő van. 17:4.1
 • A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejeződése. 17:5.1
 • A Kör Szellemek nem teremtettek harmadrendű szupernáfokat Grandfanda megérkezéséig. 17:5.3

II. Angyalok
A különböző angyali rendeket más és más módon teremtik. 17:8.2

III. Helyi világegyetemi Alkotó Szellem
A helyi világegyetemi Anyaszellem létpályája hét szakaszból áll: 1. Kezdeti paradicsomi elkülönülés; 2. Előzetes teremtői felkészítés; 3. A fizikai teremtés szakasza; 4 Az élet-teremtési korszak; 5. Az alászállás utáni korszakok; 6. A fény és élet korszakai; 7. Az ismeretlen létpálya. Ld. 17:6.2