Jelenlegi hely

20. A paradicsomi Istenfiak

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1) Számomra az Urantia kinyilatkoztatás a legkülönfélébb ismeretek kincsestára. Ilyen kinyilatkoztatást azért kaptunk, mert nagyon nagy szükségünk van az eligazításra, ugyanis világunk a Lucifer-féle lázadásban való bolygói érintettség, valamint Ádám és Éva vétke következtében nem szokványosan fejlődött és nagy elmaradásban van. Ezért az 5. korszakos kinyilatkoztatás minden kijelentését érdemes úgy kezelni, hogy mit tanulhatunk általa annak érdekében, hogy a szellemi fejlődés terén mutatkozó egyéni és társadalmi hátrányainkat ledolgozhassuk.

2) Az emberi tudomány szívesen tanulmányozta és tanulmányozza a fajába tartozó, primitívnek mondott embercsoportok életét. Bizonyára bennünket, a mi jelenlegi életünket is tanulmányozzák a világegyetemünk magasabb fejlődési szintjein levő lényei – éljenek azok anyagi testben, vagy morontia, illetve szellemi testekben.

Az Urantia kinyilatkoztatás által lehetőséget kaptunk arra, hogy egyrészről jobban megértsük a korábbi és a jelenlegi embercsoportok működését, másrészről pedig arra, hogy mi is tanulmányozhassuk az előttünk járó, nálunk fejlettebb lények életét ¬– éljenek azok anyagi testben, vagy morontia, illetve szellemi testekben. Mindez azért nagy lehetőség, mert nem csak könnyebben elkerülhetjük az egyéni és a közösségi fejlődés zsákutcáit, hanem könnyebben választhatjuk a javunkra váló fejlődési utat, melyre igencsak nagy szükségünk van. 

3) Úgy vágyom olyan lények közé, akik mind jobbak és okosabbak nálam. Igazi lubickolás lenne ez számomra az általuk kínált igaz, jó és szép dolgokban. Mikor az Urantia kinyilatkoztatás írásait olvasom, többé-kevésbé ilyen tapasztalatot élek meg.
Ez azért lehet így, mert akik ezen írásokat kinyilatkoztatták, nálam okosabb és jobb lények, és szellemileg közelebb állnak közös Atyánkhoz.