Jelenlegi hely

22. Az Isten Háromságot-elért Fiai

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A 22. írás címe, alcímei és legjobban tetsző idézetei:

Az Isten Háromságot-elért Fiai
1. A Háromságba-foglalt Fiak

2. Fenséges Hírvivők
22:2.2 „E felemelkedő halandók a hűség és az elhivatottság ilyen személyes bizonyságával haladnak keresztül a Havonán az idő zarándokainak áradatában, elérik a Paradicsomot, onnan végzősként kikerülnek és felvétetnek a Végleges Testületbe. Ez után a paradicsomi Háromság titkos ölelésében háromságivá válnak, majd pedig megbízást kapnak arra, hogy társuljanak a Nappalok Elődeivel a hét felsőbb-világegyetem kormányzati igazgatásában.”

22:2.3 „Minden, felkeléssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkező felemelkedő halandóból, aki a kitört lázadás ellenére is hűségesen működik, előbb-utóbb felsőbb-világegyetemi szolgálatot ellátó Fenséges Hírvivő válik. Ugyanez vár minden olyan felemelkedő teremtményre is, aki hatékonyan megelőzi a vétekből, a rosszból vagy a bűnből táplálkozó ilyen felfordulásokat; mert azt a tevékenységet, mely a lázadás megelőzésére irányul vagy arra, hogy a világegyetemi válsághelyzetben felsőbb állhatatosságot eredményezzen, még értékesebbnek tartják annál, mint hogyha valaki hűséges marad a tényleges lázadás ellenére is.”

3. A Nagytekintélyűek

4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak
22:4.3 „Bármely kormányzatnak a megítéltetési tevékenység a legmagasabb rendű feladatköre, és az ítélethozatallal megbízott személyeket a legtapasztaltabb és legmegértőbb egyének legnagyobbjai és legnemesebbjei közül kell kiválasztani.”

22:4.5 „…a Háromságba foglalás láthatólag a jövő sodrából vet ki számos, teremtménylényi megnyilvánulatlan lehetőséget.”

5. A Háromságot-elért Felügyelők

6. A Háromságot-elért Követek

7. A háromságivá alakítás eljárása

8. Teremtményi-háromságot elért Fiak

9. A Mennyei Oltalmazók
22:9.7 „A világegyetemi létezésben egész egyszerűen nincs semmi, a mi a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti”.

10. A Magas Fiú-segédek
22:10.5 „A Magas Fiú-segédek nagyszámú gondolatnak és óriási mennyiségű eszményképnek az egyedi és eredeti megszemélyesülései. És mint ilyenek a tanácsüléseinken elmondhatatlan mértékben képesek javítani a tisztánlátásunkat időről időre.”

* * *

„A Fenséges Hírvivők a Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartoznak. Ők a tökéletessé lett halandók olyan osztályát alkotják, akik kiálltak lázadást vagy ezzel egyenértékűen, de másként bizonyították a személyes hűségüket; mindegyikük átesett valamilyen meghatározott, világegyetemi hűségpróbán. A paradicsomi felemelkedésük során valamikor szilárdan helytálltak és hűek maradtak akkor is, amikor a feletteseik hűtlenekké váltak, és némelyikük még e pártos vezetők helyében is tevékenyen és hűségesen működött.” 22:2.1.
A kinyilatkoztatók több helyen említik, sok esetben kihangsúlyozzák a hűséget, melyet pl. igen röviden így vázolnak a 39:4.11. alatt "A hűség a világegyetemi testvériség értelmes megbecsülésének gyümölcse."
Hogy mit is jelent a hűség? Az értelmezésem a következő.
Felelősségteljes kitartás és ragaszkodás. A hűség irányulhat egy személy vagy akár egy közösség felé, de hűségesek lehetünk egy cél, egy eszme iránt is. Természetesen nem kell vallásos nézetekkel rendelkezni ahhoz, hogy valakiről elmondható legyen, hogy hűséges, de mivel megvan a "magam hite" - melynek alapjai az Urantia könyv szellemiségének pillérei - ezért a gondolatsoraim az Isten-tudat megközelítésből folytatódik.
Egy adott dolog iránti hűség megvallása alól senki sem kivétel. Minden ember, minden felemelkedő halandó és számos mennyei lény hivatott arra a feladatra, hogy hűségben tökélesedjen.
"7. Vajon a hűség — a legfelsőbb rendű kötelesség magunkénak tekintése — kívánatos? Akkor viszont az embernek az árulás és elpártolás lehetősége mellett kell előrehaladnia. Az állhatatosság értékét az elbukás benne foglalt veszélye jelenti." 3:5.12.
Az előrehaladás gyarapodást, növekedést jelent. Ez egy folyamat, fejlődési folyamat, melyben eszményképünk kiteljesedik, az értékek kibővülnek, az új értékek új jelentéstartalmakat szülnek. Ahogyan gyarapodunk, úgy erősödünk a hűségben is. Szellemi fejlődésünk bármely állomásán, létünk bármelyik szakaszán bizonyítanunk kell a személyes hűségünket egy meghatározott hűségpróbán.
A minden személyiségre elrendelt hűségpróba – az adott szakaszban - eltérő lehet annyiban, amennyiben különbözik a szellemi képességünk, illetve az életvitelünk. Magát az élettapasztalatot sem a kor adja, hanem az, ahogyan élünk. 
„És mindez csak a kezdeti lépéseket jelenti a tökéletes hűség és szolgálat végső elérésében, ama tapasztalásban, melyben „az Isten teljességével teltek el”, „mert akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai”.
„A világegyetemi létezésben egész egyszerűen nincs semmi, ami a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti…” 22:9.7.