Jelenlegi hely

23. A Független Hírvívők

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A Független Hírvivők természete és eredete

2. A Független Hírvivők feladatai
23:2.12 „Az Urantián uralkodó zavarodottság és felfordulás nem azt jelzi, hogy a paradicsomi Urak nem érdeklődnek aziránt, hogy az ügyeket másként kezeljék vagy hogy nem is képesek arra. A Teremtők minden hatalommal rendelkeznek ahhoz, hogy az Urantiát igazi paradicsommá tegyék, azonban egy ilyen Éden nem járulna hozzá az olyan erős, nemes és tapasztalt jellemek kifejlődéséhez, melyeket az Istenek oly bizonyossággal kovácsolnak ki a világotokon a szükség üllői és a gyötrelem kalapácsai között.”

3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai

4. A Független Hírvivők különleges segédkezése
23:4.1 „Úgy tűnik, hogy a Független Hírvivők a személyiség összehangolói minden szellemlény-fajtának. Segédkezésük hozzájárul ahhoz, hogy a kiterjedt szellemi világ személyiségei testvérekké váljanak. Nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szellemlényben kifejlődjön a csoport-azonosságtudat. Minden szellemlény-fajtát a Független Hírvivők egy különleges csoportja szolgál, akik segítik a lények azon képességének kialakulását, hogy megérthessék és barátjukká fogadhassák az összes többi fajtát és rendet, legyenek azok bármennyire különbözők is.”

II. Ebben az írásban olvashatjuk, hogy az égiek célja az 23:2.12 „erős, nemes és tapasztalt jellemek” kifejlődésének elősegítése az Urantián, vagyis a Földön. Az erős, nemes és tapasztalt kifejezés számomra azt jelenti, hogy az illető ’kitartó a felismert jóban, mert a sajátjának akarja azt’. 
A szellemi értékek fontosságának felismerése és az utánuk való vágy kialakulása az emberben úgy, hogy azok hiányát folyamatosan tapasztalja, szükségessé teszi a szellemi értékekben való hitet. Mégpedig azért, hogy a vágyott szellemi értékek meg is jelenhessenek az emberek között a hívők magatartása által. 

III. A szellemi lények sebességéről:
a) 23:3.2 „A nem szeráf-társított lények többsége számára a sebességhatár a ti időmérésetek szerinti másodpercenként 299.790 kilométer; a köztes teremtmények és bizonyos egyéb lények képesek elérni ennek a kétszeresét — vagyis a másodpercenkénti 599.580 kilométeres sebességet — is (és gyakran így is tesznek), míg a szeráfok és mások képesek a teret háromszor ilyen gyorsan vagyis másodpercenként 899.370 kilométerrel átszelni.”

b) 23:2.22 „Egy szeráf-társított lény nemigen tud a ti időmérésetek szerinti másodpercenként 899.370 kilométer sebességnél gyorsabban haladni. A nagytömegű csillagok, a keresztáramlások és a kerülőutak, valamint az érintőirányú vonzóerők mind fékezik e sebességet, így egy ilyen hosszú úton a sebesség átlagos értéke másodpercenként mintegy 885.000 kilométer lehet.”

c) 23:3.3 „A Független Hírvivők…kétségkívül megszemélyesült lények, akik képesek a nagy világegyetem egyesített világegyetemi áramaival összehangolódni. A térben való mozgási sebességük a különféle zavaró hatásoktól függően változó, de a feljegyzésekből kiderül, hogy az én hírvivő társam a jelen küldetésre való utazása során 1.354.458.739.000 kilométert tett meg a ti időmérésetek szerinti másodpercenként.”

IV. Felismerések:
a) Istenien nagy dolgokat csak a Háromság vezetésével és a gyermekeikkel összefogva vihetünk véghez. Egyén másként nem képes istenien nagy dolgokat véghez vinni. Jó és nemes dolgokat tehet magában, de istenien nagy dolgokat csak a Háromság vezetésével és az Istenek gyermekeivel, vagyis a testvéreivel összefogva vihet véghez.

b) A mennyei Atyához való hűségnek értelmen alapulónak kell lennie – és az is.