Jelenlegi hely

24. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

Kérdés: "24:1.1. A felügyelők nem hoznak létre energiaköröket és isteniségi nagylényeget, de általában véve összefüggésbe hozhatók az idő és örökkévalóság minden felsőbb szellemkörével és mindazon viszonylagos szellemkörökkel, melyek szerepet játszanak a nagy világegyetem alkotórészeinek igazgatásában." Mit érthetünk "istenségi nagylényeg" alatt? Van kis lényeg is és lényegtelen is?

Válasz: A 24:1.1 bekezdés a világegyetemi körök felügyelőinek feladatköréről szól s ennek kapcsán közlik a szerzők azt, hogy maguk e felügyelők nem hoznak létre olyan köröket, „melyeknek alapvető jelentősége van mind a magasan fejlett szellemi lények, mind pedig a morontia-fajta vagy átmenetben-lévő fajta értelmes teremtmények fenntartásában”.
Az „isteni energia” kifejezés több helyen is előfordul a szövegekben, az értelmezését ld. ott. Az „isteniségi lényegről” a 26:7.4 bekezdésben olvashatunk. A 24:1.1 bekezdésben ennek az isteni „lényegnek” (esszenciának) egy felsőbb rendű fajtájáról tesznek említést a szerzők („szuperesszencia”).
A fentiek alapján talán pontosabb fordítás volna a következő: „A felügyelők nem hoznak létre isteni energia- és felsőbblényegi köröket, de (...)”