Jelenlegi hely

66. Az Urantia Bolygóhercege

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

  • Elveszett civilizáció rejtőzhet a Perzsa-öböl mélyén
  • Az Atya Útja, avagy honnan erednek az erkölcsi törvények?
  • A főzés gyorsította az agy méretének növekedését?
  • Európából származik minden ma élő kutyafaj?
  • A legendás griffmadár
     

* * *

I. A 66. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

AZ URANTIA BOLYGÓHERCEGE

1. Kaligasztia Herceg

2. A Herceg törzskara

3. Dalamatia – a Herceg városa
„66:3.8 A herceg testtel bíró törzskara folyamatosan maga köré gyűjtötte a környező törzsek felsőbbrendű egyedeit, és miután e tanítványokat felkészítették és fellelkesítették, tanítókként és vezetőkként visszaküldték őket a népükhöz.”

4. A százak első napjai
66:4.7 „A teljesen húsmentes étrend a kaligasztiai százak idejéből származik, mert e szokás mindenfelé elterjedt és hatással volt számos környező törzs étkezési szokásaira, azon csoportokéra, melyek az egykor kizárólag húst evő evolúciós emberfajtáktól származtak.”

5. A százak megszervezése

6. A Herceg uralkodása

7. A dalamatiai élet

8. Kaligasztia hányattatásai

* * *

AZ ABC SOK EZER ÉVES TÖRTÉNETE

Varga Csaba Az ABC 30.000 éves története című könyvében több mint harmincezer évvel ezelőtt keletkezett leletek töredékes jelkészletének alapos vizsgálata alapján eljut annak kimondásáig, hogy „(...) a magasfokú emberi kultúra minden bizonnyal nem 35-30.000 évvel ezelőtt kezdődött, mert ez már egy kész jelvilág. A számok és az írásjelek összetartoznak, érettek, letisztult gondolkodás termékei, nyoma sincs rajtuk valamiféle bizonytalan kezdetnek. Sőt, biztosak lehetünk abban, hogy e korban már kész volt minden szellemi büszkeségünk lényege, azaz a mai írásbeliségünk, festészetünk, szobrászatunk, geometriánk, racionalitásunk e kor gyermekei.”

Mit tudhatunk meg az írásbeliség kezdeteiről az Urantia könyvből? Többek között ezeket az adatokat találjuk:

[Dalamatiában, vagyis a Bolygóherceg székhelyén, mely az akkori idők perzsa-öbölbeli régiójában volt, abban a térségben, amely a későbbi Mezopotámiának felelt meg, nem korábban, mint kb. 500.000 éve és nem később, mint kb. 200.000 évvel ezelőtt] „(...) Fad dolgozta ki az első ábécét és vezetett be egyfajta írásrendszert. Ezt az ábécét huszonöt betű alkotta. (...)” (66:5.9)

Csaknem 38.000 évvel ezelőtt „(...) Van és Amadon jelentősen továbbfejlesztette e nyelvet azáltal, hogy egy új, huszonnégy betűs ábécét alkotott[.]” (74:2.2)

A második Édenben [Mezopotámiában, Kr.e. 35.785 és Kr.e. 5.800 között) „[a]z ádámfiak a műveltségbeli eredményeiket és az értelmi fejlettségüket tekintve magasan a környező népek felett álltak. Megalkották a harmadik ábécéjüket és egyéb módon is megteremtették az alapokat sok olyasmihez, ami a mai művészet, tudomány és irodalom előfutára lett.” (76:3.8)

Az Urantia Könyv nem közli magukat az említett szimbólumokat, így nem tudhatjuk, hogy pontosan melyik az a bizonyos „ősi” jelkészlet. De nem is ez az igazán fontos, hanem az, amit megerősít, vagyis, hogy valóban volt ilyen ősi ábécé.