Jelenlegi hely

71. Az állam fejlődése

A 71. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

AZ ÁLLAM FEJLŐDÉSE

1. A kezdetleges állam

2. A képviseleti kormányzás kialakulása

3. Az államiság eszményképei
71:3.10 „A haszonelvű politikusok működésének lejártával az emberek először kötelességként fogják fel az állam terheit, később viszont e szolgálatot kiváltságnak, a legnagyobb megtiszteltetésnek tekintik.”

4. Fokozatos polgárosodás

5. A versengés kialakulása
71:5.4 „…az iparban megmutatkozó verseny rendkívül pazarló és igen kevéssé hatékony”.

6. A nyereségérdekeltség

7. Nevelés
A) „71:7.2 Az eszményi államban a tanulás élethosszig tart, és a bölcselet egyszer majd az állampolgárok fő törekvésévé válik. Az ilyen állam polgárai úgy törekednek a bölcsességre, mint az emberi kapcsolatoknak, a valóság jelentéstartalmának, az értékek nemességének, az élet céljainak és a mindenségrendi beteljesülés dicsőségeinek felismerésében való kiteljesedésre.”

B) 71:7.4 „A tanítóknak szabad lényeknek, valódi vezetőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a bölcselet, a bölcsességre való törekvés a fő oktatási tevékenységgé válhasson.”

8. Az államiság jellege