Jelenlegi hely

9. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

I. A 9. írás címe: A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez

Az írás alcímei és egy-egy engem megszólító idézet ezen címek alól:
1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai
9:1.8 „Szülőhelyetek világegyeteme az igazságosság üllője és a szenvedés kalapácsa között nyer végső formát; de a kalapácsot forgatók nem mások, mint az irgalmasság gyermekei, a Végtelen Szellem szellem-utódai.”

2. A mindenütt jelenvaló Szellem
9:2.4 „…az igaz célért tiszta szívvel küzdőket mindig egyre feljebb és beljebb, az isteniség eszményképei és a legteljesebb tökéletességi cél felé vezetik.”

3. Az egyetemes átalakító
9:3.5 „Az Együttes Teremtő nem energia, nem az energia forrása és nem is az energia végső szakasza; ő az energia átalakítója”.

4. Az Abszolút Elme
9:4.5 „Az elme még az időben és térben is létrehozza az energia és a szellem között ama viszonylagos kapcsolatokat, melyek az örökkévalóságbeli rokonságukra utalnak.”

5. Az elme-segédkezés
9:5.7 „Túl gyakran, túlságosan is gyakran rontjátok meg elméteket őszintétlenséggel és bénítjátok meg pártossággal; állati félelemnek teszitek ki és haszontalan aggodalommal torzítjátok el. Ennélfogva, bár az elme forrása isteni, az elme, ahogy ti ismeritek a felemelkedésetek világán, aligha válik nagyszerű csodálat, s még kevésbé rajongás vagy imádat tárgyává. Az éretlen és tunya emberi értelem megtapasztalásának inkább az alázat megjelenéséhez kellene vezetnie.”

6. Az elme-gravitációs kör
9:6.9 „…a Végtelen Szellem a Teremtő elméjének tökéletes megnyilvánulása az összes teremtmény számára; a Legfelsőbb Lény pedig az összes teremtmény elméjének kialakuló kifejeződése a Teremtőjük számára.”

7. Világegyetemi tükrözőműködés
9:7.1 „…a világegyetemi tükrözőműködés jelensége, a különleges és megmagyarázhatatlan hatalom arra, hogy lássa, hallja, érezze és ismerje az összes dolgot, amint azok szerte a felsőbb-világegyetemben felbukkannak, és hogy tükrözőműködés révén mindezen ismeretet és tudást bármely kiválasztott pontba összpontosítsa.”

8. A Végtelen Szellem személyiségei
9:8.25 „Az Isteni és Végtelen Szellem nagy családjának szellemszemélyiségei örökre annak a feladatnak szentelték magukat, hogy Isten szeretetében és a Fiú könyörületességében segédkezzenek az idő és tér evolúciós világain élő minden értelmes teremtménynek. E szellemlények képezik azt az élő létrát, melyen a halandó ember az őskuszaságból a megdicsőülésig felkapaszkodhat.”

II. A Végtelen Szellem sajátosságaiból (9:1.1-1.2):
- Szellem Istenként Ő a Fiú Isten és az Atya Isten személyiségi mellérendeltje és isteni társa.
- Végtelen Szellemként Ő mindenütt jelenvaló szellemi befolyás. 
- Egyetemes Átalakítóként Ő az erőtér-szabályozó teremtmények őse és a mindenségrendi térerők beindítója. 
- Együttes Cselekvőként Ő az Atya-Fiú közös képviselője és társulásuk végrehajtója. 
- Abszolút Elmeként Ő az értelmi képesség forrása szerte a világegyetemekben. 
- Cselekvő Istenként Ő a mozgás, a változás és a kapcsolat nyilvánvaló őse.
- Együttes Teremtőként Ő az Istenség Első és Második Személye egyesített és végtelen fogalma teljességének megtestesítője.