Jelenlegi hely

III. rész

{Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat ld. kék betűszínnel.}

» Előszó «     » I. rész «     » II. rész «     » III. rész «     » IV. rész «

 

III. RÉSZ
Az Urantia története

Ezen írások összeállítását egy, a szalvingtoni Gábriel felhatalmazása alapján működő, helyi világegyetemi személyiségekből álló testület hitelesítette.

 

57. Az Urantia keletkezése

58. Élet létesítése az Urantián

59. A tengervízi élet az Urantián

60. Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában

61. Az emlősök kora az Urantián

62. Az emberi kor hajnalának ősi fajai

63. Az első embercsalád

64. A színes evolúciós emberfajták

65. Az evolúció felügyelete

66. Az Urantia Bolygóhercege

67. A lázadás a bolygón

68. A polgárosodás hajnala

69. Kezdetleges emberi intézmények

70. Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése

71. Az állam fejlődése

72. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése

73. Az Édenkert

74. Ádám és Éva

75. Ádám és Éva vétsége

76. A második kert

77. A köztes teremtmények

78. Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben

79. Az andita terjeszkedés keleten

80. Az andita terjeszkedés nyugaton

81. A mai polgárosodott viszonyok kialakulása

82. A házasság fejlődése

83. A házasság intézménye

84. Házasság és családi élet

85. Az istenimádás gyökerei

86. A vallás fejlődésének korai szakasza

87. A kísértettiszteletek

88. Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás

89. Bűn, áldozás és vezeklés

90. Sámánizmus – javasok és papok

91. Az ima fejlődése

92. A vallás fejlődésének későbbi szakasza

93. Makiventa Melkizedek

94. A Melkizedek tanítások keleten

95. A Melkizedek tanítások a Levantéban

96. Jahve – a héberek Istene

97. Az istenkép fejlődése a héber népek körében

98. A Melkizedek tanítások nyugaton

99. A vallást kísérő társadalmi nehézségek

100. Az ember által megtapasztalható vallás

101. A vallás valódi természete

102. A vallásos hit alapjai

103. A vallásos tapasztalás valósága

104. A háromság fogalmának kiteljesedése

105. Istenség és valóság

106. Világegyetemi valóságszintek

107. A Gondolatigazítók eredete és természete

108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése

109. Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez

110. Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez

111. Az Igazító és a lélek

112. A személyiség továbbélése

113. A szeráfi beteljesülés-őrangyalok

114. A bolygók szeráfi kormánya

115. A Legfelsőbb Lény

116. A Mindenható Legfelsőbb

117. A Legfelsőbb Isten

118. Legfelsőbb és Végleges – idő és tér

119. Krisztus Mihály alászállásai

Hozzászólások