Jelenlegi hely

A Szellem gyümölcsei

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

A Szellem gyümölcseit Jézus cselekvést jelentő igék formájában sorolja fel, összesen tizet. A tizenegyedik e gyümölcsök termésének személyesen tapasztalható következménye: a tartós béke.

A cselekvést jelentő igék jelzős szerkezetben szerepelnek, és az Isten, valamint az embertársak irányában megnyilvánuló magatartásokra vonatkoznak. Ezek az egyéni és a közösségi boldogság kulcsai. Egy katolikus paptól hallottam még évekkel ezelőtt azt, hogy a Földön elérhető legnagyobb boldogság az ember számára a szív békéje. Ez a béke az igazság megismerésén alapul. Aki pedig a megismert igazság szellemében él, a szabadság örömét és békéjét tapasztalja meg.

Azt látom, hogy most is úgy élünk, hogy egymást szolgáljuk – csak nem éppen jézusi alapokon. Ma is azt a kenyeret eszem, amit más készített, és azt a ruhát hordom, amit nem én készítettem. Komolyan kellene venni, hogy egymásra vagyunk utalva. Miért ne tehetnénk ezen szükségszerűség szellemében a legjobb módon? Miért ne szolgálhatnánk egymást tudatosan és odaadással?

193:2.2 „És az isteni szellemnek a szellemtől született és Istent ismerő halandók életében termett gyümölcsei ezek: szeretetteljes szolgálat, önzetlen odaadás, bátor hűség, őszinte tisztesség, felvilágosult őszinteség, halhatatlan remény, gyanakvásmentes bizalom, irgalmas segédkezés, kimeríthetetlen jóság, megbocsátó türelem és tartós béke.”

De mit is jelentenek olvasatomban a szellem gyümölcsei?

  1. szeretetteljes szolgálat: összefoglaló kifejezése ez a felsorolásban utána következő kilenc magatartásnak, mert ahogy a tartós béke az Isten Szelleme által élő ember legfontosabb tapasztalata, úgy a szeretetteljes szolgálat az Isten felé tartó ember életének jellemző magatartása.
  2. bátor hűség: amilyen mértékű az emberi lélek Istennek adottsága, olyan bátran és tisztán lesz képes képviselni a menny igazságait a társai előtt.
  3. őszinte tisztesség: az alázat magatartása, amely arra ösztönöz, hogy komolyan vegyük a megtalált szellemi kincsünket.
  4. felvilágosult őszinteség: ez az értelmi alapja az Istennel való személyes kapcsolatnak és az Isten üzenete hiteles képviselésének.
  5. halhatatlan remény: tudáson alapuló hit ez, amely által az egyén képes az Isten igazságait átfordítani a saját növekvő boldogságává.
  6. gyanakvásmentes bizalom: így bízni az Atyában gyermeki hozzáállás, amely erőforrás a hétköznapokban.
  7. irgalmas segédkezés: nem válogat a személyek között, hanem az ő szellemi-anyagi ínségüket nézi.
  8. kimeríthetetlen jóság: az Atya szeretetével azonosulva ezt talán nem is olyan nehéz megvalósítani.
  9. megbocsátó türelem: képessé tesz arra, hogy ne sértődjünk, és ne sértsünk.
  10. tartós béke: e nélkül nincs örök boldogság.

Nyilvánvaló, hogy a felsorolt szellemi kincseknek lehetnek más tartalmai is, de nekem most ezek jutottak eszembe.

A szellemi kincsek a mennyországban természetesek. A szellemi kincsek a mennyei lények egymás irányában megnyilvánuló magatartásának minőségét jelzik. A menny lakói bizonyára tapasztalják az Isteni személyek részéről a szellemi kincsek minőségi tetteit. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezért, a menny lakói is arra éreznek vágyat, hogy e szellemi kincsek megélése által viszonyuljanak egymáshoz.

Tehát a Jézus által felsorolt szellemi kincsek azt is megmutatják, hogy milyen fogadtatásra számíthatunk az ottani testvéreink részéről. Vagyis Jézus az „otthonérzés” ismérveit is felsorolta a szellemi kincsek által. Azt eddig is tudtam, hogy ott érzem magam otthon, ahol őszintén szeretnek, jóra segítenek és elfogadnak engem. Ahhoz pedig – hogy rögtön otthon érezhessem magamat a mennyben – nem árt, ha megtanulom adni is azt, amit ott kapni fogok.