Jelenlegi hely

A szeretet forradalma

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

Jézus nem forradalmár volt, hanem tanító – az igazság tanítója. Jézus a földi élete során azt az igazságot tanította, amely nem csak a mennyország igazsága, de meghatározó a Földről látható csillagok olyan bolygóin is, melyeknek lakói már magasan fejlett társadalmakat hoztak létre.

Az igazság tanítójának örök tanítása így hangzik az útkereső értelmes lények számára. – Isten a ti Atyátok, ti pedig egymásnak a testvérei vagytok.

Az atyai és a testvéri viszony a szeretet magatartását jelöli ki, melynek tartalmát a kinyilatkoztató Jézus az élete által mutatta be, az Urantia kinyilatkoztatás pedig az írásai útján.

Egy igazi Atya nem hagyhatja a gyermekeit tudatlanságban, ezért ad nekik kinyilatkoztatásokat arról az útról, amelyen járva boldogok lehetnek. Így a szeretet forradalma az igazságra vonatkozó forradalom is, mivel az Istent és embert nem ismerő önzés elsődleges oka az Istenre és az emberre vonatkozó tudás hiánya. Márpedig a legnagyobb igazság mellőzésével az ember sem egyénileg, sem a közösségeiben nem lehet igazán és tartósan boldog. Pedig az igazság tudásreceptje egyszerű: minél inkább értékeli magában valaki az Atyát, annál könnyebben tud jó akaratot tanúsítani a világban élő gyermekei irányában. Ennek tényét nem csak az Isten üzenetei, hanem az ember tapasztalatai is alá tudják támasztani.

Éppen ezért, a szeretet forradalma a hit forradalma is, mivel az Istentől kapott igazságot a jelenlegi Földön először hinni kell ahhoz, hogy cselekedni lehessen. A legnagyobb szeretet pedig az, ha úgy kezdünk szeretni, ahogy Jézus is szerette az övéit a földön. Csak az Atya szellemi igazságát megélve válhatunk az ő gyermekeivé. Éppen ezért a hitünket csak a magatartásunk igazolhatja.

De tovább megyek. A szeretet forradalma a szív forradalma is, mivel az igazság megértése és megélése által az egyén olyan célt és értékeket fog birtokolni, amelyek egyre nagyobb békét és egyre több boldogságot fognak adni a számára. A szívek forradalma nem forgatja fel a társadalmat, de természetes fejlődésre, átalakulásra segíti. Az Istentől való kinyilatkoztatások mindig a szív forradalmát segítik, mivel a mutatott jó a rosszra való késztetést sorvasztja el.

Aki a jó hír igazsága alapján kezd élni, meg fogja tapasztalni, hogy bár az Isten szellemi, de éppen ezért lélekben elérhető, szeretetre és imádatra méltó Atya. Valamint azt, hogy az embereknek való önzetlen jót akarás az egyetlen helyes hozzáállás az emberi szív békéjének fenntartásához.

Tekintettel a fentiekre, a szeretet forradalma az élet forradalma is, mivel az Isten szeretete a mindenséggel, a társak szeretete pedig az anyagi valósággal köti össze az egyént, mégpedig a legjobb módon.

Az Urantia kinyilatkoztatás nagyon tud segíteni abban, hogy elinduljunk azon az életúton, melyen járva a nem látható és nem ismert Istent valóságos Atyaként tudjuk imádni, a látható, de nem ismert embereket pedig testvérként szeretni.