Jelenlegi hely

60. Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában

 

EGYES ESEMÉNYEK ÉS TÖRTÉNÉSEK IDŐRENDI SORA (60. ÍRÁS)

Kr.e. 150.000.000 – Kr.e. 50.000.000 ― A negyedik nagy bolygói korszak, a korai szárazföldi élet kora. Időtartama 100.000.000 év és földtörténeti középkornak nevezik. (59:0.1; 60:4.6)

Kr.e. 150.000.000 – Kr.e. 124.000.000 ― Ez az időszak, a triász, több mint 25.000.000 évig tart. (60:1.14)

Kr.e. 150.000.000 ― Mihály hatodik alászállásának hozzávetőleges időpontja. Mihály Gábriel kíséretében hagyta el a Szalvingtont és felemelkedő besorolású, teljesen felkészült morontia halandóként jelent meg az ötös csillagvilág központi bolygóján a Fenséges Atyák bíróságainál. (119:6.1; 119:0.7)

Kr.e. 150.000.000 ― Elkezdődnek a világtörténelmi jelentőségű, korai szárazföldi élet időszakai. (60:1.5)

Kr.e. 140.000.000 ― Hirtelenül és csak mintegy utalásszerűen a megelőző korszakban Afrikában kifejlődött két elő-hüllő ősre, megjelennek a teljesen kifejlett hüllők. (60:1.9)

Kr.e. 137.000.000 ― Megjelennek az első emlősök. Méhlepényük még nincs és a létük gyors bukásra volt ítélve; nem maradnak fenn. (60:1.11)

Kr.e. 130.000.000 ― Gazdag és különleges tengervízi élet jelenik meg a Csendes-óceán kaliforniai partjai mentén, ahol ezernél is több ammoniteszfajta fejlődött ki a fejlábúak felsőbbrendű fajtáiból. (60:1.13)

Kr.e. 124.000.000 – Kr.e. 100.000.000 ― Ez az időszak, mely magába foglalja a hüllők tündöklését és hanyatlásának kezdetét, a jura elnevezést kapta. (60:2.15)

Kr.e. 120.000.000 ― A hüllők korának új szakasza kezdődik, mégpedig a dinoszauruszok evolúciója és hanyatlása. A szárazföldi állati élet a méreteket tekintve ekkor mutatja a legnagyobb fejlődést, és e korszak végére gyakorlatilag el is tűnik a föld színéről. (60:2.1)

Kr.e. 100.000.000 – Kr.e. 50.000.000 ― A krétakor vége, mely lezárja a szárazföldi élet emlősök előtti korát. (60:4.6)

Kr.e. 100.000.000 ― A hüllők kora a végéhez közeledik. (60:2.14)

Kr.e. 95.000.000 ― A déli tengerek meghódítják Észak-Amerikát és kapcsolatot teremtenek a Sarki-óceánnal, s ezzel a földrész második legnagyobb alámerülését okozzák. A végül visszahúzódó tenger nagyjából úgy hagyja a földrészt, mint amilyen most. E nagy alámerülést megelőzően a kelet-appalachi hegyvidék csaknem teljesen a vízszintig lekopott. (60:3.5)

Kr.e. 90.000.000 ― A zárvatermő növények kiemelkednek az alsó krétakori tengerekből és hamarosan elárasztják a földrészeket. E szárazföldi növények hirtelenül jelentek meg a fügefákkal, a magnóliákkal és a tulipánfákkal együtt. Nem sokkal ez után a fügefák, a kenyérfák és a pálmák elterjednek Európában és Észak-Amerika nyugati síkságain. (60:3.7)

Kr.e. 75.000.000 ― Alaszkától a Horn-fokig, a hosszú csendes-óceáni parti hegység sávjai teljessé válnak, de ahogy addig is, kevés hegycsúcs van még. (60:3.12)

Kr.e. 65.000.000 ― Ekkor jelenik meg először számos mai fa is, beleértve a bükköt, a nyírt, a tölgyet, a diót, a szikamórt, a juhart és a mai pálmákat is. Gyümölcsökben, füvekben és gabonafélékben bővelkedik e növényi élet. Hirtelenül, átalakulás révén megjelenik a virágos növények nagy családja. Ez az új növényzet rövidesen ellepi az egész világot. (60:3.19)

Kr.e. 65.000.000 ― Minden idők egyik legnagyobb ömledékfolyam jelensége. Ezeknek és a korábbi ömledékfolyamoknak a lerakódott rétegei mindkét Amerikában, Észak- és Dél-Afrikában, Ausztráliában és Európa egyes részein is megtalálhatók. (60:3.16)

Kr.e. 60.000.000 ― Bár a szárazföldi hüllők hanyatlása folyik, még mindig a dinoszauruszok a szárazföld egyeduralkodói, s a kisebb ugráló kenguruszerű húsevő dinoszauruszok fürgébb és elevenebb fajtái kezdik átvenni a vezetést. (60:3.20)

Kr.e. 55.000.000 ― Hirtelenül megjelenik az igazi madarak első faja, egy kis, galambszerű teremtmény, mely minden madárélet őse. Ez a földön megjelent repülő teremtmények harmadik válfaja, és közvetlenül a hüllők csoportjától származik, nem pedig a kortárs repülő dinoszauruszoktól, és nem is a szárazföldi fogasmadarak korai fajtáitól. Innen kapta ez az időszak a madarak kora és a hüllők hanyatlásának kora megjelölést. (60:3.22)

Kr.e. 55.000.000 ― A páfrányerdőket jórészt felváltják a fenyők és az egyéb mai fák, beleértve az óriási szikvójafenyőt is. (60:4.5)

* * *

A tárgykörhöz kapcsolódó cikkek:

  • A Bering-szoros stabilizálta a Föld klímáját
  • Párhuzamos kihalási események tüntették el a dinoszauruszokat (?)
  • Majdnem kihalt a Föld tízmillió évre
  • Az Archaeopteryx feltüzeli a kedélyeket
  • Egyes földtudományi előrejelzések megerősítése
  • Az Urantia könyv emberi szerzőségének statisztikai hipotézisvizsgálata
  • Az élet története
     

* * *

I. Az 60. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei 

AZ URANTIA A KORAI SZÁRAZFÖLDI ÉLET IDŐSZAKÁBAN 

1. A földtörténeti alsó középkor 

2. A földtörténeti felső középkor 
A dinoszauruszokról: 60:2.3 „E nagy tömegű teremtmények mozgékonysága és ereje egyre csökkent, ahogy egyre nagyobbak és nagyobbak lettek; de olyan óriási mennyiségű élelemre volt szükségük és a szárazföldet olyannyira letarolták, hogy úgyszólván éhen haltak és kipusztultak – nem voltak elég értelmesek ahhoz, hogy e helyzettel meg tudjanak birkózni.” 

3. A krétakor a virágos növények időszaka a madarak kora 
„60:3.21 Sem az előző korszakok gázló és úszó elő-madarai, sem a repülő dinoszauruszok nem voltak sikeresek a levegőben. Ezek rövidéletű fajok voltak, rövidesen ki is haltak. Őket is utolérte a dinoszauruszok gyászos végzete, a kipusztulás, mert a testtömegükhöz képest túl kicsi aggyal rendelkeztek. A levegőben való utazásra alkalmas állatok létrehozására irányuló második kísérlet ugyanúgy megbukott, mint az emlősök létrehozására irányuló, ebben és a következő korszakban végzett sikertelen kísérlet.” 

4. A krétakor vége

* * *

I. Az Urantia kinyilatkoztatás 59., 60. és 61. írása a földünk sok tájára vonatkozóan közöl adatot az üledékrétegek mai vastagságára vonatkozóan. Lehet, hogy mikorra az emberi tudomány eljut majd arra a fejlettségi szintre, hogy dönteni tud az Urantia kinyilatkoztatás által közölt földtani üledékréteg adatok igaz vagy hamis voltáról, már nem lesz szükség arra, hogy a közölt adatokat a kinyilatkoztatás hitelességének alátámasztására használják, mert a mű szellemi tartalmai önmagukban is elegendők lesznek a kinyilatkoztatás hitelességének igazolására.

II. Az Urantia kinyilatkoztatás segíti az élő híd kiépülését az Isten valósága és az ember szíve között.