Jelenlegi hely

82. A házasság fejlődése

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK:

  • CSALÁDI ÉRTÉKEK – család vagy individualizmus
  • Az ősi emberfajták eredete és története
     

* * *

 

MAGVAS GONDOLATOK:

1) A KORAI HÁZASSÁGI ERKÖLCSÖK

Amikor a mai párok azzal a hátsó gondolattal házasodnak, hogy a kényelmes válást igénybe vehetik majd, ha a házaséletükkel nem lesznek teljesen megelégedve, akkor valójában a próbaházasság egyik formáját gyakorolják, mégpedig azt, amelynek szintje jóval alatta marad a kevésbé polgárosodott elődeik őszinte kalandjáénak. (82:3.15)

2) BELHÁZASSÁG ÉS KÜLHÁZASSÁG

(...) a jó állományra alapozott beltenyészet néha erős törzsek létrejöttét eredményezte (...) (82:5.2)

3) FAJKEVEREDÉSEK

A világon ma már nincsenek tisztavérű emberfajták. A korai és eredeti evolúciós színes fajtákat a világon ma már csupán két fennmaradt fajta képviseli, a sárga ember és a fekete ember; és még e két emberfajta is erősen keveredett a már kihalt színes népekkel. (82:6.1)

A „félvérekkel”, „keverékekkel” és „kevert fajúakkal” szembeni mai előítélet azért támad fel, mert a mai faji kereszteződések nagyobbrészt az adott emberfajták igencsak alsóbbrendű fajtaváltozatai között mennek végbe. (82:6.3)

A felsőbbrendű és az attól eltérő törzsek keresztezése jelenti az új, életrevalóbb fajták teremtésének titkát. És ez igaz a növények, az állatok és az emberi faj esetében is. (82:6.5)

A fajkeveredés nagymértékben hozzájárul az új sajátságok hirtelen megjelenéséhez, és ha az ilyen kereszteződés felsőbbrendű fajták egyesülését jelenti, akkor ezek az új sajátságok egyúttal felsőbbrendű vonások is lesznek. (82:6.6)

A fehér, a vörös és a sárga emberfajta legmagasabb rangú fajtaváltozatainak vegyítése azonnal számos új és élőlénytanilag hatékony sajátságokat hozna létre. (82:6.9)

Végül is az emberi fajra leselkedő valódi veszély az, hogy olyan helyzetben találja magát, hogy a különféle polgárosodott népek alsóbbrendű és elfajzott fajtaváltozatai korlátlanul sokasodnak, és nem az, hogy a faji keveredés folytán bármiféle veszély fenyegetné. (82:6.11)

* * *

I. A 82. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A HÁZASSÁG FEJLŐDÉSE

1. A párzási ösztön
82:1.10 A haladó emberiség állandóan növekvő igénye az önmérséklet és a még nagyobb önmérséklet.

2. A korlátozó tabuk
82:2.4 … sokáig szokás volt a nagyobb ünnepnapokon, különösen május elsején minden nemi élettel kapcsolatos korlátozást feloldani.

3. A korai házassági erkölcsök
A) 82:3.2 Az egyén mindig is lázadt a társadalom által rákényszerített nemi rendszabályok ellen; és ez az oka e korszakos nemi problémának: az önfenntartás egyéni, de az a csoporton keresztül biztosítható, az átörökítés pedig közösségi ügy, mely az egyéni késztetésen keresztül biztosított.

B) 82:3.7 A feleség képességei közé tartozott az, hogy tud-e keményen dolgozni és gyermekeket szülni. Megkövetelték tőle, hogy adott idő alatt egy bizonyos mezőgazdasági munkát el tudjon végezni. És ha a házasságkötés előtt szült gyereket, akkor annál értékesebbnek tekintették; a termékenységét már igazolta.

C) 82:3.13 A régi időkben számos, a mai ember által erkölcstelennek tekintett szokást tartottak. A régi idők asszonyait nemritkán nagy büszkeség töltötte el a férjük más nőkkel való kapcsolatai miatt. A lányok esetében az erkölcsösség a házasság útjában álló nagy akadály volt; a házasság előtti szülés nagymértékben fokozta a lány feleségként való kívánatos voltát, hiszen a férfi biztos lehetett abban, hogy az ilyen nőben termékeny társra talál.

4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett

5. Belházasság és külházasság
82:5.6 A külházasság végül azért került túlsúlyba, mert a férfi ezt részesítette előnyben; kintről szerezni feleséget, az a számára a feleség rokonaitól való mentességet jelentette. Akit túl közelről ismer az ember, annak hibái visszatetszést keltenek benne; így, amint az egyéni választás kezdett meghatározóvá válni a párválasztásban, az lett a szokás, hogy a törzsön kívülről választottak maguknak társat.

6. Fajkeveredések