Jelenlegi hely

84. Házasság és családi élet

A 84. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI ÉLET
84:0.2 A társadalom maga a családi egységek együttes szervezete.

1. Kezdetleges párkapcsolatok
84:1.9 Egy férfi és egy nő együttműködése, még ha a családról és az utódokról másként vélekednek is, a legtöbb szempontból jóval felsőbb rendű ahhoz képest, mintha két férfiról vagy két nőről lenne szó.

2. A korai anyaközpontú család

3. Az apa uralta család

4. A nők helyzete a korai társadalomban
A) 84:4.3 De a férfiakat a bizalmatlanságuk és gyanakvásuk legyőzésében nem segítette az a tény, hogy a nők minduntalan arra kényszerültek, hogy a kötöttségeik oldására irányuló törekvéseikben a ravaszkodáshoz folyamodjanak.

B) 84:4.10 A férfi azon próbálkozása, hogy megvédje a nőt, még a fejlett népek körében is mindig a felsőbbrendűség hallgatólagos érvényesítése volt.

5. A nők helyzete a fejlődő erkölcsök mellett
84:5.2 A természet nem ismeri a pártatlanság fogalmát – a szülés gyötrelmeiben egyedül a nőt részesíti.

6. A férfi-nő társas viszony
84:6.3 Gyakorlati szempontból a férfi és a nő egyazon faj két, szoros és bensőséges közösségben élő, különböző változata. Nézőpontjaik és az életmegnyilvánulásaik teljes köre lényegesen eltérő; nem képesek egymás teljes és valódi megértésére. A nemek közötti teljes megértés nem kivitelezhető.

7. A családi élet eszményképei
A) 84:7.1 Amilyenek a fajhoz, illetőleg nemzethez tartozó családok, olyan az ahhoz tartozó társadalom is. Ha jók a családok, akkor a társadalom is jó. A zsidók és a kínaiak nagy műveltségbeli kiegyensúlyozottsága a családi csoportjaik erejében rejlik.

B) 84:7.26 Az igazi szülő folyamatos szolgálat-segédkezést végez, melyet a bölcs gyermek felismer és értékel.

C) 84:7.27 És bármely olyan próbálkozás, amely a szülői felelősségnek az államra vagy az egyházra való áthárítására irányul, a polgárosodott társadalom jóléte és fejlődése terén elkövetett öngyilkossághoz vezet.

8. A maga kedvére való létezés veszélyei
84:8.4 A lélek éhségét nem lehet kielégíteni testi gyönyörrel; az otthon és a gyermekek szeretetét nem erősíti az élvezetek esztelen hajszolása. Bármennyire is kihasználjátok a formákban, a színekben, a hangokban, az ütemben, a zenében és a magatok megszépítésében rejlő erőforrásokat, nem remélhetitek, hogy ezáltal magasabb szintre jut a lélek vagy táplálékra lel a szellem. A hiúság és a divat nem képes segédkezni az otthonépítésben és a gyermeknevelésben; a büszkeség és a vetélkedés alkalmatlan a következő nemzedékek túlélési képességeinek fejlesztésére.