Jelenlegi hely

105. Istenség és valóság

A TELJES ISTENSÉGRŐL

A teljes Istenség eredendően benne foglaltatik a végtelen VAGYOK egységének fogalmában. Mint a valóság teljessége, a VAGYOK végtelenség. Mint Istenség, a VAGYOK egyes, hármas és hétszeres. Ha a hármas Istenség három oldalát „(1)”, „(2)” és „(3)” számmal jelöljük, akkor az egyes Istenség és a hétszeres Istenség a következő viszonyban van a hármas Istenséggel:

A VAGYOK egyes Istensége
[(1)-(2)-(3)] a Végtelen – a VAGYOK, amely van.

A VAGYOK hármas Istensége
(1) a Végtelen Egy – a VAGYOK, mely cselekszik.
(2) a Határtalanság – a VAGYOK, mely válaszol (reagál).
(3) a Végtelenség – a VAGYOK, mely eredményez (következményt hordoz).

A VAGYOK hétszeres Istensége
{(1)} az Egyetemes Atya – a VAGYOK, mely atyává lesz.
{(1), (3)} az Egyetemes Szabályozó – a VAGYOK, mely szabályoz (irányít).
{(1), (2)} az Egyetemes Teremtő – a VAGYOK, mely teremt.
{(3)} a Végtelen Megtartó – a VAGYOK, mely megtart.
{(2), (3)} a Végtelen Potenciál – a VAGYOK, mely szándékozik.
{(2)} a Végtelen Képesség – a VAGYOK, mely kiterjed.
{(1), (2), (3)} a Végtelenségi Egyetemes Egy – a VAGYOK, mint ÉN VAGYOK.

* * *

I. A 105. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

ISTENSÉG ÉS VALÓSÁG

1. A VAGYOK bölcseleti fogalma
A) 105:1.3 (…) minden valóság eredete a végtelen VAGYOK

B) 105:1.3 A VAGYOK fogalma magába foglalja a korlátlan végtelenséget, a szét nem vált valóságát mindannak, ami egy végtelen örökkévalóság mindenségében valaha is létezhet.

C) 105:1.8 És a Végtelennek a minden világegyetemi személyiség felé fordított arca nem más, mint egy Atyának, a szeretet Egyetemes Atyjának arca.

2. A VAGYOK mint háromsági és mint hétszeres
105:2.7 (…) az isteni alkotókészséget mindig egység jellemzi, és ez az egység az Atya-Fiú kettőssége és az Atya-Fiú-Szellem Háromsága abszolút egységének kifelé való tükröződése.

3. A végtelenség hét Abszolútja

4. Egység, kettősség és hármasegység

5. A véges valóság kiteljesedése
105:5.5 A viszonylagos és korlátozott valóság megjelenésével új valóságkör – a növekedés köre – jön létre, a végtelenség magasából a véges területére lefutó fenséges áradat, mely folyvást befelé, a Paradicsom és az Istenség irányába törekszik, mindig a végtelenség-forrással összemérhető legfelsőbb beteljesüléseket keresi.

6. A véges valóság tükröződései

7. A tapasztalás-meghaladók meglényegülése