Jelenlegi hely

107. A Gondolatigazítók eredete és természete

A GONDOLATIGAZÍTÓKRA UTALÓ BIBLIAI RÉSZEK

 • [A magyar bibliafordításokban a „szellem”, „lélek”, „lehelet” kifejezések gyakran keverednek. Az alábbi példákban az angol forrásszövegek mindig a „szellem” megfelelőjét használják.]
 • „De csak a szellem, amely az emberben lakik (...) csak az tesz okossá.” Jób 32:8.
 • „[Ű]z és hajt a lélek, amely bennem lakik.” Jób 32:18.
 • „Kezedbe ajánlom lelkemet (...)” Zsolt. 31:6.
 • „Az embernek a lelke az Úr szövétneke (...)” Péld. 20:27.
 • „És ki tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete fölfelé száll-e (...)” Préd. 3:21.
 • „[A]z éltető lehelet meg [visszatér] az Istenhez, aki adta.” Préd. 12:7.
 • „Kiárasztom rá lelkemet (...)” Iz. 42:1.
 • „Ezt mondja az Úr, aki (...) megvetette a föld alapjait, és aki lelket alkotott az emberbe.” Zak. 12:1.
 • „Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” Mt. 3:16.
 • „Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: »Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!«” ApCsel. 7:59.
 • „De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.” Róm. 8:9.

 

* * *

 

Magvas gondolatok a Gondolatigazítókról:

Az Igazító jelenlétének tudata az Isten jelenlétének tudata. (107:0.4)

Az Igazító teremti meg az emberben azt az olthatatlan vágyakozást és szüntelen sóvárgást, hogy olyan akarjon lenni, mint az Isten, elérje a Paradicsomot, és ott, az Istenség tényleges személye előtt az isteni ajándék végtelen forrását imádja. (107:0.5)

Az Igazító az ember tévedhetetlen mindenségrendi iránytűje, mely mindig és hibátlanul Isten irányába kormányozza a lelket. (107:0.6)

Az Igazító az ember örökkévalóság-lehetősége; az ember az Igazító személyiség-lehetősége. (107:6.2)

[A]z Igazítónak a kizárólagos szellemvalóságnál valamivel többnek kell lennie. [A]z Isten a tiszta energia és a tiszta szellem forrása, [s] az ő szilánkja mind a két előbbi dolog is. (107:6.4) Az Igazítók a gravitáció ősének részei és nem a gravitáció következményei; olyan világegyetemi létezési szinten szelvényesültek, amely feltételezés szerint megelőzi a gravitáció megjelenését. (107:6.6) A Gondolatigazítóknak nincs szükségük energia-bevitelre; ők maguk az energia, a legmagasabb és legistenibb rendű energia. (107:6.7)

A Gondolatigazítók nem igazi személyiségek; ők igazi valóságok, a világegyetemek mindenségében ismert legtisztább rendű valóságok – ők az isteni jelenlét. (107:7.1)

A véglegesrendű, saját akarattal rendelkező, evolúciós teremtményeken kívül egyetlen lényrendbe sem költözik Igazító. (107:7.7)

 

* * *

I. A 107. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A GONDOLATIGAZÍTÓK EREDETE ÉS TERMÉSZETE
A) 107:0.1 Az örökkévaló Atya egyszerre a legtávolabb van a bolygókon élő halandó fiaitól és ugyanakkor a legközvetlenebb viszonyban is van velük.

B) 107:0.4 Bármely halandó, aki látta a Teremtő Fiút, az látta az Egyetemes Atyát, és akiben isteni Igazító lakozik, abban a paradicsomi Atya lakozik. Minden halandó, aki tudatosan vagy nem tudatosan, de követi a benne lakozó Igazítót, összhangban él az Isten akaratával.

1. A Gondolatigazítók eredete

2. Az Igazítók csoportosítása

3. Az Igazítók diviningtoni otthona

4. Az Igazítók természete és jelenléte

5. Az igazítói elme jellege

6. Az Igazítók mint tiszta szellemek
A) 107:6.2 A ti egyéni Igazítóitok annak reményében munkálkodnak a szellemivé alakításotokon, hogy örökkévalóvá tehetik ideigvaló személyazonosságotokat.

B) 107:6.3 Utatok a Paradicsomra nem más, mint a szellemi magasságok elérésének útja, és az Igazító természete hűségesen kinyilatkoztatja az Egyetemes Atya szellemi természetét.

7. Az Igazítók és a személyiség