Jelenlegi hely

108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése

1. Az igazítói feladatok meghatározásának elveit nem tudjuk elmagyarázni, de gyanítjuk, hogy ezeket az isteni ajándékokat valamiféle BÖLCS ÉS HATÉKONY ELV ALAPJÁN JELÖLIK KI úgy, hogy a várományos személyiséghez való ÖRÖK ALKALMAZKODÁST BIZTOSÍTSÁK. (108:1.1)

2. Megfigyeltük, hogy a tapasztaltabb Igazítók gyakran magasabb rendű emberi elmékbe költöznek; ebből következik, hogy AZ ÖRÖKLÖTT EMBERI ADOTTSÁGOK FONTOS SZEREPET JÁTSZANAK A KIVÁLASZTÁSBAN ÉS A FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁBAN. (108:1.1)

3. A Gondolatigazító, mielőtt önkéntesnek jelentkezik, MINDEN LEHETSÉGES ADATOT MEGISMER AZ ADOTT JELÖLTRŐL (...), nem csak azt (...), hogy a halandó jelölt milyen adottság-örökítőktől származik, hanem annak becslését is, hogy a jelölt valószínűsíthetően milyen értelmi adottsággal és szellemi képességgel rendelkezik. (108:1.2)

4. Az Igazítók feladatának és szolgálatának kijelölésében A TEREMTMÉNY NEMÉNEK NINCS JELENTŐSÉGE.

5. Az Igazító általában VALAMIVEL A HATODIK SZÜLETÉSNAPJA ELŐTT ÉRKEZIK MEG emberi társához az Urantiára. (108:2.1)

6. PÜNKÖSD NAPJA ÓTA az Urantián az isteni Igazítók minden erkölcsi besorolású, egészségesen működő elmébe beköltöznek. (108:2.3) De még az Igazság Szellemével felruházott elme esetében sem képesek az Igazítók önkényesen birtokba venni a halandói értelmet az első erkölcsi döntés meghozatala előtt. (108:2.4)

7. Nincs semmilyen közvetítő vagy közbeavatkozó hatóság vagy erő, mely az isteni Igazító és a halandó társa között működne; ISTEN ÉS EMBER KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN ÁLL. (108:2.4)

8. A halandók addig nem kapnak IGAZI VILÁGEGYETEMI NEVET, amíg eggyé nem kapcsolódtak az Igazítójukkal. (108:3.3)

9. Az Igazítók TÉNYLEGESEN AZ ISTEN AKARATÁT ALKOTJÁK. (108:4.2)

10. az Igazítók az emberi elmében TÖKÉLETESEN EGY ÜTEMBEN ÉS ÖSSZHANGBAN MŰKÖDNEK EGYÜTT AZ ÖSSZES TÖBBI SZELLEMSEGÉDKEZÉSSEL, beleértve az elmeszellem-segédeket, a Szent Szellemet, az Igazság Szellemét és a többi hatást. (108:4.3)

11. Az Igazítók SEMMIT SEM VESZÍTENEK EL, AMIT A GONDJAIKRA BÍZTAK; sohasem hallottunk még olyat, hogy ezek a szellemsegítők mulasztást követtek volna el. (108:5.3)

12. NEM RÉSZE A TITKOS NEVELŐ KÜLDETÉSÉNEK AZ, HOGY PÁTYOLGASSA A SÉRTETT ÉRZELMEITEKET VAGY BABUSGASSA A MEGTÉPÁZOTT BÜSZKESÉGETEKET; a lelketek felkészítése a hosszú, felemelkedői létpályára az, ami az Igazító figyelmét leköti és idejét kitölti. (108:5.6)

13. AZ IGAZÍTÓNAK RETTENETES SZENVEDÉST OKOZNAK AZOK A GONDOLATOK, amelyek tisztán aljasak és önzők; elszomorítja őket a széppel és az istenivel szemben tanúsított tiszteletlenség, és az emberek ostoba állati félelmei és gyerekes aggodalmai ténylegesen akadályozzák őket a munkájukban. (108:6.2)

14. A Titkos Nevelők kétségtelenül az Egyetemes Atya adományai, AZ ISTEN KÉPÉNEK TÜKRÖZŐDÉSEI KINT A VILÁGEGYETEMBEN. (...) „Isten képe” nem fizikai hasonlatosságra vagy az anyagi teremtményi felruházottság véges korlátaira utal, hanem inkább az Egyetemes Atya szellemi jelenlétének ajándékára a Gondolatigazítóknak a világegyetemek szerény teremtményeihez való mennyei elküldésében. (108:6.3)

15. És MIKÉNT TE AZ EMBERI SZÜLŐJE VAGY, ÚGY AZ IGAZÍTÓ AZ ISTENI SZÜLŐJE AZ IGAZI VALÓDNAK, az önmagad magasabb rendű és fejlődő sajátlényegének, a jobb morontiai és jövőbeli szellemi valódnak. És éppen ez a kifejlődő morontia lélek az, amelyet a bírák és az ítélők értékelnek akkor, amikor döntenek a továbbélésetekről és továbbengednek benneteket felfelé (...) (108:6.6)

16. Ti emberek, egy majdnem végtelenül tágas körkép véget nem érő kibontakoztatását kezdtétek el, soha véget nem érő, örökké szélesedő lehetőség-szférák határok nélkülivé tágításába fogtatok, amelyek FELÜDÍTŐ SZOLGÁLATOT, PÁRATLAN KALANDOT, FENSÉGES BIZONYTALANSÁGOT ÉS KORLÁTLAN FEJLŐDÉST foglalnak magukba. Amikor a fejetek felett sötét felhők gyülekeznek, akkor hitetekben kell elfogadnotok a bennetek lakozó Igazító jelenlétének tényét, és így képesnek kell lennetek a halandói bizonytalanságok ködén túllátni és észrevenni az örökkévaló igazságosság napjának tiszta ragyogását (...) (108:6.8)

 

* * *

I. A 108. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A GONDOLATIGAZÍTÓK KÜLDETÉSE ÉS SEGÉDKEZÉSE

1. A kiválasztás és a feladat

2. Az Igazító adományozásának előfeltételei
A) 108:2.2 A teremtményelmének a magasabb rendű istenimádat- és bölcsesség-működés meglétéről kell bizonyságot tennie úgy, hogy bizonyítja képességét a megjelenő jó és rossz értékek közötti választásra – erkölcsi döntés meghozatalára.

B) 108:2.4 Nincs semmilyen közvetítő vagy közbeavatkozó hatóság vagy erő, mely az isteni Igazító és a halandó társa között működne; Isten és ember közvetlen kapcsolatban áll.

C) 108:2.9 (…) amikor egy fejlődő halandót eltölt a társai iránt érzett szeretet és magát a húsvér testben élő testvérei önzetlen szolgálatának szenteli, a várakozó Igazító minden esetben alászáll e halandó segédkezőhöz és az elméjébe költözik.

3. Szervezés és igazgatás

4. Az egyéb szellemi hatásokhoz való viszony

5. Az Igazítók küldetése
A) 108:5.5 Azzal a céllal működnek együtt az anyagi elmével, hogy igazgatási és szellemi-átalakítási tevékenységük révén a jövőbeli létpályátok új világaihoz és új nevéhez egy új elmét hozzanak létre. Küldetésük döntően a jövőbeli életre irányul, nem a mostanira. Mennyei segítőknek nevezik őket, nem földi segítőknek. Nem érdekeltek abban, hogy könnyűvé tegyék a halandó létpályáját; sokkal inkább abban érdekeltek, hogy életutatokat meglehetősen nehézzé és göröngyössé tegyék azért, hogy egyre több döntési helyzetbe hozzanak és döntésre bírjanak titeket. A nagyszerű Gondolatigazító jelenléte nem jár együtt könnyű élettel és a megerőltető gondolkodástól való mentességgel, de az ilyen isteni ajándék fenséges értelmi békét és felséges szellemi megnyugvást hoz.

B) 108:5.6 Pillanatnyi és állandóan változó öröm- és szomorúság-érzeteitek alapjában véve tisztán emberi és anyagi válaszok a belső lelkiállapototokra és a benneteket körülvevő külső, anyagi környezetre. Ezért ne úgy tekintsetek az Igazítókra, mint önző vigaszt és a halandóknak szánt megnyugvást nyújtókra. Az Igazítónak az a dolga, hogy felkészítsen az örök kalandra, biztosítsa a továbbéléseteket. Nem része a Titkos Nevelő küldetésének az, hogy pátyolgassa a sértett érzelmeiteket vagy babusgassa a megtépázott büszkeségeteket; a lelketek felkészítése a hosszú, felemelkedői létpályára az, ami az Igazító figyelmét leköti és idejét kitölti.

C) 108:5.10 A kísérőitek tökéletesek; ennélfogva a tökéletességi cél bizonyosan elérhető.

6. Isten az emberben
A) 108:6.4 Ő a magasabb rendű és igaz belső szellemi gondolat-ösztönzés, ellentétben azzal a külső, fizikai ingerrel, mely az anyagi test idegi-energia rendszerén keresztül éri el az elmét.

B) 108:6.8 Amikor a fejetek felett sötét felhők gyülekeznek, akkor hitetekben kell elfogadnotok a bennetek lakozó Igazító jelenlétének tényét, és így képesnek kell lennetek a halandói bizonytalanságok ködén túllátni és észrevenni az örökkévaló igazságosság napjának tiszta ragyogását (…).