Jelenlegi hely

114. A bolygók szeráfi kormánya

 

I.

A FENSÉGESEK [vagyis a csillagvilágunk legfőbb vezetői, a Csillagvilági Atyák] számos mennyei erő és közvetítő útján uralkodnak az emberi világokon, de leginkább a szeráfok segítségére támaszkodnak. (114:0.1)
Az edentiai Fenségesek a luciferi elszakadás idején a lázadó világok bolygói fennhatóságának bizonyos területeit magukhoz vonták. E hatalom gyakorlását ma is folytatják és a Nappalok Elődei már régen jóváhagyták ezen ellenőrzési feladatkör gyakorlását az ilyen ellenszegülő világok esetében. Kétség sem fér ahhoz, hogy e felvett hatáskört mindaddig gyakorolni fogják, amíg Lucifer életben van. A hűséges bolygókon e hatáskör nagy részét rendszerint a Csillagrendszer Fejedelemre ruházzák. (43:3.7)
Az Urantián angyali, őrző és egyéb feladatokat ellátó szeráfok keretét nagyjából 1 milliárd egyed teszi ki. A kerubok száma nagyjából megegyezik a szeráfokéval. (114:0.2)
A szeráfoknak és a társaságukban lévő keruboknak sok közük van a bolygók emberfeletti kormányzásából eredő feladatokhoz, különösen a lázadás elszigetelte világok esetében. (114:0.3)

 

 II.
A bolygó kormányzása azonban eltér a csillagrendszer, sőt az egész helyi világegyetem minden más világáétól is. A világotok felügyeleti terve különlegességének oka több nem szokványos körülmény. (114:0.4)

 

III.

A főszeráfok szüntelen küzdelmes munkálkodása az emberi társadalom és civilizáció fokozatos fejlődésének elősegítése érdekében.
 

* * *

I. A 114. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei.

A BOLYGÓ SZERÁFI KORMÁNYA

1. Az Urantia felségjoga

2. A bolygófelügyelők tanácsa

3. Az állandó főkormányzó

4. A Fenséges Megfigyelő

5. A bolygó kormánya
114:5.4 Az egyes halandók számára a bolygó elszigeteltsége természetesen igen kis jelentőséggel bír azóta, hogy ezerkilencszáz évvel ezelőtt az Igazság Szelleme minden húsvér testre kiáradt.

6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok

7. A beteljesülés tartalékos alakulata
114:7.9 (…) az előretekintő személyekből álló kis csoportokon keresztül fejlődik a szellemi polgárosodott társadalom és képesek uralkodni a Fenségesek az emberek országain.

114:7.15 A Bolygóherceg működésének legkorábbi időszakától kezdve az Urantia folyamatosan szenvedi a világfejlődés és fajfelemelkedés isteni tervétől való eltérés következményeit.