Jelenlegi hely

39. A szeráfseregek

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1) AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A KEGYELEM EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁRÓL

„(...) az igazságosság megköveteli az isteni tökéletesedés útján felfelé haladók esetében az általuk elkövetett minden hibának a megítélését, és (...) a kegyelem szükségessé teszi, hogy minden ilyen ballépést a teremtményi természetnek és az isteni célnak megfelelően igazságosan ítéljenek meg.” (39:1.8)

2) AMIKOR EGY PILLANATRA KITISZTUL A KÉP…

„(...) egyetlen evolúciós teremtménytől sem tagadják meg soha a cél elérésével járó teljes, bár átmeneti megelégedést. Mindig van valamilyen szünet, egy lélegzetvételnyi idő a paradicsomi felemelkedésben, amikor a világegyetemi látóhatár kitisztul, a teremtményi helyzet állandósul, és a személyiség megízleli a cél elérésének édességét.” (39:4.7)

3) A HŰSÉG A VÉGLEGES SZABADSÁG FELÉ VEZETŐ ÚT ELSŐ ÁLLOMÁSA

„Hogy mi a hűség? A hűség a világegyetemi testvériség értelmes megbecsülésének gyümölcse; nem vehetünk el sokat úgy, hogy közben semmit sem adunk. Amint egyre magasabb személyiségfokra juttok, először megtanultok hűségesnek lenni, azután megtanultok szeretni, majd fiúinak lenni, és azután lehettek szabadok; de amíg nem vagytok végleges rendű lények, amíg nem vagytok tökéletesen elkötelezettek, addig nem bontakoztathatjátok ki a saját végleges szabadságotokat.” (39:4.11)

4) A TÜRELEM ERÉNYÉNEK FONTOSSÁGÁRÓL

„(...) a megrekedés bizonyosan halált jelent, de a túl gyors növekedés éppúgy öngyilkos; hogy miként a vízcsepp a magasabb szintről az alsóbbra hull, és tovább gördülve mindegyre lefelé halad kisebb zuhanások sorozatán keresztül, úgy a morontia- és a szellemvilágokon is így, egyre feljebb irányul a haladás – és éppoly lassan és éppoly fokozatosan.” (39:4.12)

5) KIÁBRÁNDÍTÓ VÁLASZ AZOKNAK, AKIK ANYAGI JUTALMAT VÁRNÁNAK AZ ERÉNYES ÉLETÉRT CSERÉBE

„Nem valami sokat tanultok ebben az első életben; ami viszont fontos, az nem más, mint ezen élet megélésének tapasztalása. Még az e világon elvégzett munka, legyen az bármily kiemelkedő is, közel sem olyan fontos, mint az út, amelyen e munkát végzitek. Az erényes életnek nincs anyagi jutalma, de van egyfajta mély megelégedettség – a teljesítés tudatosulása – és ez meghalad minden anyagi jutalmat.” (39:4.13)

6) A MENNYORSZÁG KULCSAI: ŐSZINTESÉG, TÖBB ŐSZINTESÉG ÉS MÉG TÖBB ŐSZINTESÉG

„A legmagasabb rendű erkölcsi választási lehetőség nem más, mint a lehető legnagyobb érték választása, és ez mindig – bármely szférában, s mindegyikben – az Isten akarata megcselekedésének választása. Ha az ember ezt választja, akkor ő maga is nagy, legyen akár a Jerusem legszerényebb létpolgára vagy akár a legutolsó halandó az Urantián.” (39:4.14)

7) A TESTVÉRISÉG SZELLEMEI

„[Az] eltérő bőrszínű és különböző természetű emberfajták ritkán fogadják szívesen az emberi testvériség tervét. E fejletlen [azaz ős-] emberek csak az érett emberi tapasztalás eredményeként és a testvériség szeráfi szellemeinek hűséges segédkezése révén kezdik felismerni a békés társulás bölcsességét.” (39:5.4)

8) A BÉKE LELKEI

„Az evolúciós ember feltörekvését az első évezredekben sok küzdelem jellemzi. A béke nem természetes állapota az anyagi területeknek. A világok a béke szeráfi lelkeinek segédkezésén keresztül ismerik fel először a »békét a földön és a jó szándékot az emberek között«.” (39:5.5)

9) HALÁLKÖZELI ÉLMÉNY ANGYALLAL? UGYAN MÁR!

„[A] testi halál előtti pillanatokban néha gondolati jelenség áll elő az emberi elmében, és úgy tűnik, hogy ezen elhomályosuló tudat valamiféle látogató-angyali formát jelenít meg, mely nyomban az angyalokról kialakított, az egyén elméjében rögzült fogalmakkal azonosul.” (39:5.11)

 

ISTENTANI ÖSSZEFOGLALÓ (39. írás: A szeráfseregek)

ANGYALOK

• A Világegyetemi Anyaszellem sok és sokféle szeráfrendet teremt. 39:0.1

• A legfelsőbb szeráfokat a következőképpen osztályozzuk: 1. Fiú-Szellem Segédkezők. 2. Bírósági Tanácsadók. 3. Világegyetemi iránymutatók. 4. Tanító Tanácsosok. 5. Jelölő Igazgatók. 6. Az Adatrögzítők. 7. Önálló Segédkezők. Ld. 39:1.1

• A felettes szeráfok hét csoportban működnek: 1. A Hírszerző Testület. 2. Az Irgalom Hangja. 3. Szellem Összehangolók. 4. Segédtanítók. 5. A Szállítók. 6. Az Adatrögzítők. 7. A Tartalékosok. Ld. 39:2.1

• A felügyelő szeráfok hét csoportban tevékenykednek: 1. Segédfelügyelők. 2. A Törvény Előrevetítői. 3. A Közösségi érzék Kialakítói. 4. Az Erkölcstani érzék Fejlesztői. 5. A Szállítók. 6. Az Adatrögzítők. 7. A Tartalékosok. Ld. 39:3.1

• Az intéző szeráfok hét rendben tevékenykednek: 1. Igazgatási Segédek. 2. Igazságossági Kísérők. 3. A Mindenségrendi Létpolgárság Tolmácsai. 4. Az Erkölcsiség Serkentői. 5. A Szállítók. 6. Az Adatrögzítők. 7. A Tartalékosok. Ld. 39:4.1

• A bolygók segítői hét csoportban szolgálnak: 1. A Kert Hangjai. 2. A Testvériség Szellemei. 3. A Béke Lelkei. 4. A Bizodalom Szellemei. 5. A Szállítók. 6. Az Adatrögzítők. 7. A Tartalékosok. Ld. 39:5.1

• Honnan eredhet az a felfogás, hogy az angyaloknak szárnyuk van. 39:5.12

• Az átmenetben segédkezők hét csoportban működnek. 39:6.1

• A szeráfok számos magas rangra emelkedhetnek. 39:8.1

• A Szerafington a célállomása mindenféle angyalnak. 39:8.9

• A Teljes Szeráfi Testületbe tartozó angyalok a nagy világegyetem minden szintjén seregnyi magas rangú személyiségnek szolgálnak. 39:9.1

A MENNYORSZÁG

• A mennyország kulcsai: őszinteség – és még több őszinteség. 39:4.14