Jelenlegi hely

Az ember egymillió éve gyújtott először tüzet

Szerző:

Keletkezés éve:

Nyelv:

 

A dél-afrikai Northern Cape tartománybeli Wonderwerk barlang ásatási helyszínen egymillió éves kőzetben növényi eredetű hamut és égett állati csontmaradványokat találtak olyan kőeszközök közelében, melyek ún. acheuliani módra készültek. (Az acheuliani kultúrát a Homo erectus-tól eredeztetik.) Az előzetes vizsgálati eredmények szerint e korai tüzet levelekkel és fűvel táplálták, s nem fával.

A bostoni egyetem kutatói, Francesco Berna és munkatársai úgy minősítették a leleteket, mint ami a legjobb tudásuk szerint „a legkorábbi megalapozott bizonyíték a tűz használatára régészeti szempontból”.

Eddig a főzéshez igénybevett rendszeres tűzhasználat kétségbevonhatatlan bizonyítékainak döntő többsége 400.000 évnél nem régebbi időpontokra utalt, s e tevékenységet a neandervölgyiekhez és az anatómiai szempontból modern emberfajtákhoz kapcsolták. (Az eddig ismert legrégebbi tűzgyújtási hely 800 ezer éves, de az ott talált leletek nem szolgáltak bizonyítékul arra, hogy ezt a tüzet már főzéshez is használták-e.)

Az Urantia könyv szerint mintegy 983.000 évvel ezelőtt a mai Káspi-tenger térségében főként állathúson élő andoni emberfajta (nevezzük Homo erectus prosapiens-nek, megkülönböztetésül az emberi bölcsességet nem birtokló Homo erectus subsapiens-től) képviselői „voltak az első emberi lények, akik megsütötték a húst, akik először használták rendszeresen a tüzet az ételkészítéshez.” (63:6.7) Magát a tűzgyújtást és a tűzrakást az első emberpár fedezte fel valamivel korábban (63:2.4-2.5). Az első ember „főemlős ősei gyakran táplálták a villám gyújtotta tüzeket, de korábban egyetlen földi teremtmény sem ismerte a szándékos tűzgyújtás módszerét.” (63:2.7) „A korai andoni fajták nem hatoltak be mélyen Ázsiába, és nem is léptek egyből Afrika területére. Abban az időben a földrajz az északi irányba terelte őket (...)”. (63:5.1)

A fentiek alapján kevéssé valószínű, hogy a Dél-Afrikában talált egymillió éves lelet valóban az andoni emberfajta (Homo erectus prosapiens) rendszeres tűzrakó- és főzőhelyének egykori létezésére utal.

 

Felhasznált irodalom: