Jelenlegi hely

Az Istennel és az emberrel kapcsolatos rejtelmekről közérthetően

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

Előszó

 

A világunk nem „siralomvölgy”,
hanem a „lélekteremtés völgye”.

 

Az Urantia könyv korszakos jelentőségű, különleges mű. A négy részre tagolódó kötetben olvashatunk az Istenségről, a világegyetemek szervezéséről és igazgatásáról és a nekünk lakóhelyül szolgáló bolygónak a világegyetemhez fűződő viszonyáról. Továbbá olvashatunk az ember kialakulásáról, létének beteljesüléséről, valamint az Istenhez való viszonyáról, illetve Jézus Krisztus tanításairól. A bolygónk történetében most először kaphatunk következetes és szerves egységbe rendezett képet a valóság természetéről, a világegyetem kozmológiájáról (mindenségtanáról) és a fokozatos kinyilatkoztatás rendjéről világunkon.

A több mint 2000 oldalas Urantia könyvhöz többen készítettek már rövidített, egyszerűbb nyelvezetű és közérthetőbb megfogalmazású tömörítvényt. A szerzőknek ezzel általában az volt a céljuk, hogy a könyvet részleteiben még nem ismerőknek egy viszonylag rövid, de azért a leglényegesebb dolgokat tartalmazó kivonatot adjanak. Egyesek kifejezetten ezzel a céllal fogtak munkához, mások az olvasóköri hozzászólásaikat, gondolataikat rendezték utólag könyvszerű formába.

Ennek az összeállításnak az alapját is egy ilyen tartalmi kivonat képezi, mely az Urantia könyv egyes írásainak röviden, közérthetően megfogalmazott összefoglalóiból áll. Az összefoglalók szinte kivétel nélkül a Story of Everything : as told in the Urantia Book / an overview by Michelle Klimesh c. könyv magyar fordításából származnak. Az eredeti műben az egyes írások az Urantia könyvben szereplő írások sorrendjét követik, itt azonban tárgykör szerint csoportosítva olvashatók. A könyv fejezeteinek többsége külön-külön megjelent az interneten is, és az olvasói látogatottsági statisztikák alapján jó ötletnek tűnt a különálló részek egyetlen kötetben való közreadása. A könyv végén található index, magyarázatos szójegyzék és tárgymutató is segít az eligazodásban.

Természetesen nincs semmilyen következménye annak, ha valaki nem tudja elfogadni ezeket a tanításokat részben vagy egészben, ugyanis az örök életet az Istenbe vetett hit képes biztosítani, nem pedig a vallási szokások vagy a tantételek követése. Az embernek akkor válhatnak hasznára az olvasottak, ha a hozzáállása nyitott és érdeklődő. Az igaz dolgok idővel kiszorítják a téves dolgokat.

 

Cseh Gábor

2013. január

 

 

 

Tartalomjegyzék

1. Isten

2. Paradicsomi és világegyetemi személyiségek, és szellemerők

3. Angyalok

4. Felemelkedő istenfiak

5. A bennünk lakozó szellem

6. A világmindenség felépítése

7. A helyi világegyetem igazgatása

8. Az élet eredete világunkon

9. Civilizáció, alapvető emberi intézmények

10. A vallás kialakulása és fejlődése

11. A Lucifer-féle lázadás következményei

12. Ádám, Éva és az Éden

13. A Melkizedek

14. Jézus élete és tanításai

15. Az Igazság Szelleme

Irodalomjegyzék

Index

Magyarázatos szójegyzék

Tárgymutató

Függelék: Egyes események és történések időrendi sora az Urantia könyv szerint

 

* * *

A teljes cikk letölthető PDF-formátumban letölthető itt: Az Istennel és az emberrel kapcsolatos rejtelmekről közérthetően


Creative Commons Licenc