Jelenlegi hely

IV. rész

{Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat ld. kék betűszínnel.}

» Előszó «     » I. rész «     » II. rész «     » III. rész «     » IV. rész «

 

IV. RÉSZ
Jézus élete és tanításai

Ezen írások összeállítását egy, az egyik Melkizedek kinyilatkoztatási igazgató felügyelete alatt működő, tizenkét fős urantiai közteslény-bizottság hitelesítette.
A beszámoló alapját egy olyan másodfajú közteslény szolgáltatta, aki András apostol felett a szellemvilági óvó-figyelő szolgálatot egykor ellátta.

 

120. Mihály megtestesülése az Urantián

121. Mihály alászállásának kora

122. Jézus megszületése és kisgyermekkora

123. Jézus zsengekora

124. Jézus kései gyermekkora

125. Jézus Jeruzsálemben

126. A két legválságosabb év

127. A kamaszkori évek

128. Jézus korai felnőttkora

129. Jézus későbbi felnőttkori élete

130. Úton Rómába

131. A világ vallásai

132. Időzés Rómában

133. Visszatérés Rómából

134. Az átmeneti évek

135. Keresztelő János

136. A keresztelés és a negyven nap

137. Időzés Galileában

138. Az Ország hírnökeinek felkészítése

139. A tizenkét apostol

140. A tizenkettek felavatása

141. A nyilvános működés elkezdése

142. A páska-ünnep Jeruzsálemben

143. Utazás Szamarián át

144. Gilboában és a Tízvárosban

145. Négy eseménydús nap Kapernaumban

146. Az első tanhirdető vándorút Galileában

147. Rövid látogatás Jeruzsálemben

148. A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában

149. A második tanhirdető vándorút

150. A harmadik tanhirdető vándorút

151. Időzés és tanítás a parton

152. A kapernaumi válsághoz vezető események

153. A kapernaumi válság

154. Az utolsó napok Kapernaumban

155. Menekülés Észak-Galileán át

156. Időzés Tiruszban és Szidonban

157. Cezárea-Filippiben

158. Az átlényegülés hegye

159. A tízvárosi vándorút

160. Alexandriai Rodan

161. További viták Rodannal

162. A sátoros ünnepen

163. A hetvenek felavatása Magadánban

164. A templomszentelés ünnepén

165. A pereai küldetés kezdete

166. Az utolsó látogatás Észak-Pereában

167. Látogatás Filadelfiában

168. Lázár feltámasztása

169. Az utolsó tanítás Pellában

170. A mennyország

171. Úton Jeruzsálembe

172. Bevonulás Jeruzsálembe

173. A hétfői nap Jeruzsálemben

174. A keddi reggel a templomban

175. Az utolsó templomi beszéd

176. Kedd este az Olajfák hegyén

177. Szerda, a pihenés napja

178. Az utolsó nap a táborban

179. Az utolsó estebéd

180. A búcsúbeszéd

181. Az utolsó intelmek és figyelmeztetések

182. A Getszemániban

183. Jézus elárulása és elfogása

184. A Szanhedrin bírósága előtt

185. A Pilátus előtti per

186. Röviddel a keresztre feszítés előtt

187. A keresztre feszítés

188. A sírban töltött idő

189. A feltámadás

190. Jézus morontia jelenései

191. Jelenések az apostolok és más vezetők előtt

192. Jelenések Galileában

193. Az utolsó jelenések és a mennybemenetel

194. Az Igazság Szellemének adományozása

195. Pünkösd után

196. Jézus hite