Jelenlegi hely

Név- és fogalomhatározó (A-Á)

 

Név- és fogalomhatározó

szerkeszti: Bucholcz Ferenc

 

„A”

- Abaddon: 53:1.5 Kaligasztia kíséretének vezetőjeként a Lucifer-féle lázadáshoz csatlakozott.

- abandonterek: 37:9.12 A Nappalok Elődeinek és a hét Tükröző Szellemnek az Orvonton központján lakozó, de ki nem nyilatkoztatott közvetítői teremtették őket. „Az Uverszán tartózkodó eme létpolgárok jelenleg a világuk szokványos ügyeit igazgatják a Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók uverszai testületének közvetlen felügyelete alatt.” 55:6.6 A felsőbb-világegyetem nyelvét tanítják azokon a bolygókon, amelyek már régóta a fény és élet hetedik szakaszában vannak.

- Abimelek: 93:9.3 Megszerezte magának Ábrahám feleségét, Sárát.

- Abdiás: 97:5.4 Héber látnok, aki az első Ésaiás működését követően munkálkodott Míka kortársaként. Abdiás megerősítette és megszépítette a léleknek megnyugvásul szolgáló, első Ésaiás által hirdetett jó hírt. Támadta a papok által kikényszerített áldozási és szertartás rendszert. Ha nem lett volna a papok makacs ellenállása, Míka és Abdiás lerombolta volna a héber imádási szertartás véres rendjét.

- ABSZOLUTA: 42:2.3-2.5 A térpotenciál elnevezése az Uverszán. A Korlátlan Abszolút megkérdőjelezhetetlen szabad térjelenléte, világegyetemi erő-tér potenciálja. A valóság előtt létező. Csak az Egyetemes Atya személyes hatalmára érzékeny, bár az Elsőrendű Fő-erőszervezők jelenléte képes módosító hatást gyakorolni rá. A Paradicsom Szigetéből örökmód kiáradt világegyetemeket is magába foglalja.

- abszolút: 56:9.7 E fogalom csak a végtelenségben korlátlan. 115:1.3 Korlátlanul örökkévaló, öröktől való létezésben fennálló jellegű. 115:3.1 Fogalmilag határtalan, elsődleges valóság.

- Abszolút: 115:1.3 Korlátlanul örökkévaló, öröktől való létezésben fennálló jellegű. 115:3.1 Fogalmilag határtalan, elsődleges valóság. 115:3.9 Az Eredeti, a Tényleges és a Magvábanvaló létezési szakaszainak kölcsönös egymásra hatása hozza létre a végtelenségen belül azokat a feszültségeket, melyek a világegyetemi növekedések lehetőségét eredményezik. A növekedés a Hétszeres, a Legfelsőbb és a Végleges természetéhez tartozik. Lásd még „Abszolút Eredeti szakasz” „Abszolút Tényleges Szakasz” „Abszolút Magvábanvaló szakasz”

- Abszolút (Isten): 0:11.15 A korlátozott és a korlátlan abszolút az Egyetemes Abszolútban egyesül tökéletesen és isteni módon. „A lényegét tekintve mind a három egy Abszolút.” Bár a végtelent el nem érő szinteken eltérő működést mutatnak, de a végtelenségben EGYEK. 106:8.16 Az Abszolút az „Istenségi az Egyetemes és a Korlátlan Abszolútból kerülhet ki”. E viszonylat, és annak mindenségrendi megnyilvánulási formája jelenleg elképzelhetetlen. 106:8.18 Az Abszolút Isten vehető az Egyetemes Abszolút azon felfogásának, mely nem csak nyugvó és magvábanvaló, hanem társulást alkotó is. Lásd még „Abszolút Isten”

- Abszolút Eredeti szakasz: 115:3.6 Az Első Forrás és Középpont korlátlanságára vonatkozó fogalom. A VAGYOK forrás-megnyilatkozása, melyből minden valóság ered. 115:3.11 Időbeli nézőpontból az Eredeti az, ami van. 115:3.15 A tényleges ember, a magvábanvaló ember és az örökkévaló ember egymás melletti létezését és szerves egységesülését az Eredeti teszi lehetővé.

- abszolút gravitációs kör: 12:3.1-5 négy ilyen kör van, az Egyetemes-Atya személyiség gravitációja, az Örökkévaló-Fiú szellem-gravitációja, az Együttes Cselekvő elme-gravitációja és a Paradicsom Szigetének mindenségrendi gravitációja.

- Abszolút Háromság (jellemzők): 0:12.7 A Végleges Háromság mellett a másik élményelvi vagyis tapasztalás által beteljesülő Háromság.

- 0:12.7 Már tart a ténylegessé válása.

- 0:12.7 „a Legfelsőbb Isten, a Végleges Isten és a ki nem nyilatkoztatott Világegyetemi Beteljesülés Végrehajtója fogja alkotni.”

- 106:8.11 „E csoportosítás foglalja magába a Legfelsőbb Istent, a Végleges Istent és a Világegyetemi Beteljesülés Végrehajtóját minden isteniségi érték szempontjából.”

- 0:12.7 Ez a Háromság a személyes és a személyest meghaladó szinteken egyaránt működik, sőt eléri még a nem-személyes határait is, és az egyetemességben való egyesülése élményelvivé teheti az Abszolút Istenséget.”

- 106:6.3 A végső kifejlődése egy végleges, világmindenségen túli eseménytérben fog végbemenni.

- abszolút irányítás: 7:6.4 „az elsődleges létezésben rejlik és elválaszthatatlan az örök jelenléttől.”

- Abszolút Isten (meghatározás): 106:6.6 „a harmadik és egyben utolsó élményelvi Istenség”.

- Abszolút Isten (jellemzők): 0:11.2. „a Felsőség, a Véglegesség és az Abszolútság” tapasztaló szintjeit foglalja magába.

- 0:10.2 „teljesítendő cél minden, az abszonit szintet meghaladó lény számára”.

- 0:10.1 Az „Abszolút Háromság egyesülésének következményeként válik ténylegessé”.

- 106:6.6 Olyan személyiségi kiteljesülés, aki személyes-feletti értékeket és személyesen túli jelentéstartalmakat foglal magába. Lásd még „Abszolút (Isten)”

- Abszolút Magvábanvaló szakasz: 115:3.8 A lehetségesség három Abszolútjának, vagyis az Istenségi, a Korlátlan és az Egyetemes Abszolút egyesülése. „Az öröktől való létezésen alapuló lehetségesség e trioditája képezi az Első Forrás és Középpont eredetiségének magvábanvaló kinyilatkoztatását.” 115:3.11 Időbeli nézőpontból „a Magvábanvaló az, ami kialakulóban van és ami lesz”. 115:4.1 Ez a magvábanvaló triodita – a ténylegessel együtt – „magába foglalja a világegyetemi növekedési viszonyok teljes egészét.” Lásd még „Trioditák (jellemzők)”

- abszolút nulla fok: 42:4.6 Még a csillagközi térben sincs ilyen alacsony hőmérséklet. A gravitáció jelenléte és hatása akadályozza meg ennek kialakulását.

- Abszolútok: „104:3.6 1. Az Egyetemes Atya.

104:3.7 2. Az Örökkévaló Fiú.

104:3.8 3. A Végtelen Szellem.

104:3.9 4. A Paradicsom Szigete.

104:3.10 5. Az Istenségi Abszolút.

104:3.11 6. Az Egyetemes Abszolút.

103:3.12 7. A Korlátlan Abszolút.” 104:3.13 A hét Abszolút „együtt foglalja magába a végtelenség körét az örökkévalóság végtelen körein keresztül.”

- Abszolútok (jellemzők): 130:7.8 Idő és tér nélküli valóságok.

- abszolút személyiség: 0:5.5 Örökkévaló Fiú.

- abszolút szint (abszolút létszint): 0:1.13 Idő és tér nélküli, kezdet és vég nélküli valóság. „Amikor, ahol és ahogyan az Istenség abszolút szintje működik, Paradicsom-abszolút értékek és jelentéstartalmak nyilvánulnak meg.” 106:9.3 Mivel benne „nincs idő, sem tér; ott minden magvábanvaló (lehetségesség) ténylegesként érzékelhető.”

- abszolút társulások: 115:2.1 A hét Abszolút, a hármasegységek és a trioditák.

- Abszolút Tényleges szakasz: 115:3.7 A ténylegesség három Abszolútjának, vagyis az Örökkévaló Fiúnak, a Végtelen Szellemnek és a paradicsomi Forrásnak és Középpontnak az egyesülése. Ez a triodita alkotja az Első Forrás és Középpont eredetiségének tényleges kinyilatkoztatását. 115:3.11 „Időbeli nézőpontból a Tényleges az, ami volt és ami van”. 115:3.15 Az ember a paradicsomi felemelkedésben az Istenség Ténylegességét keresi. 115:4.1 Ez a tényleges triodita – a magvábanvalóval együtt – „magába foglalja a világegyetemi növekedési viszonyok teljes egészét.” „Lásd még „Trioditák (jellemzők)”

- abszolút valóság: 0:4.8 örökkévalósági lételvi létező.

- abszolútat el nem érő valóság: 0:4.8 ide tartoznak az abszonit valóságok és a véges valóságok. Az abszonitok az idővel és az örökkévalósággal összevetve viszonylagos valóságok. A végesek pedig a térbe kivetült és az időben ténylegessé vált valóságok.

- Abszolútok: 106:7.9 A Korlátlan, az Egyetemes és az Istenségi Abszolút teljes ténylegessé válása és „egyesülése alkotja a VAGYOK rejtelmét, az örökkévalóság függőben lévő valóságait, az összes jövendő el nem határozott lehetőségeit és még sok egyebet.”

- abszonit: 0:1.12 Időt és teret meghaladó valóság, kezdet és vég nélkül létező lényekkel és dolgokkal. 30:1.92 Nem jelent végeset, de nem jelent végtelenséget és abszolútságot sem. 30:1.93 Hét működési szintje van.

- abszonit elme: 56:8.1 képes a tapasztaláson túli megismerésre. Az örökkévaló szellem és a paradicsomi személyiség egyesülésével is létre jöhet.

- abszonit építészek (Főépítészek): 106:3.1 Világegyetemi szintű terv kidolgozók.

- abszonit lények: 30:1.92 a lények különleges fajtái, akik nem teremtők és nem is teremtmények, hanem az isteniség, véglegesség és örökkévalóság meglényegített gyermekei. 55:4.10 A fény és élet hetedik szakaszába lépett bolygón segédkezőként is működnek.

- abszonit hét szintje: 31:9.2

31:9.3 „1. A Paradicsom-szint.”

31:9.4 „2. A Havona-szint.”

31:9.5 „3. A Felsőbb-világegyetemi szint.”

31:9.6 „4. Az Első Térszint.”

31:9.7 „5. A Második Térszint.”

31:9.8 „6. A Harmadik Térszint.”

31:9.9 „7. A Negyedik Térszint.”

- abszonit első szintje: 31:9.3 a Paradicsom-szinten kizárólag az először meglényegített, vagyis a rangidős Építész működik. Ő a Paradicsom és annak huszonegy kapcsolódó tevékenységet folytató világának szervezője. 31:10.1 Ő gyakorol felügyeletet a hét Végleges Testület felett.

- abszonit második szint: 31:9.4 a Havona-szint, melyen három Építész tevékenykedik. Ők „mindig is a központi világegyetem egymilliárd tökéletes szférája összehangolásának szentelték magukat.” 31:9.11 Azonban kiegészítő segédként működnek az önálló paradicsomi Építész mellett.

- abszonit harmadik szint: 31:9.5 a Felsőbb-világegyetemi szint, melyhez a hét felsőbb-világegyetem hét Főépítésze tartozik. „Ők a nagy világegyetem legfelsőbb összehangolói.” Csoportként „nagyjából egyenlő időket töltenek a Hét Tökéletes Szellem társaságában a Paradicsomon és a Hét Legfőbb Végrehajtóval a Végtelen Szellem hét különleges világán.” 31:9.11 Ők a Havona három Építésze tevékenységének összehangolói a saját területükön.

- abszonit negyedik szint: 31:9.6 az Első Térszint, melynek testületét hetven Építész alkotja. Közük lehet a jelenlegi hét felsőbb-világegyetem határain túl formálódó külső tér első világegyetemének végleges terveihez. 31:9.11 Jelenleg kiegészítő segédként is szolgálnak a hét felsőbb-világegyetem hét Építésze mellett.

- abszonit ötödik szint: 31:9.7 a Második Térszint, melynek ötödik Építész testülete 490 tagú. Közük lehet a jelenlegi hét felsőbb-világegyetem határain túl formálódó külső tér második világegyetemének végleges terveihez.

- abszonit hatodik szint: 31:9.8 a Harmadik Térszint, melynek hatodik Építész testülete 3.430 tagú. Közük lehet a jelenlegi hét felsőbb-világegyetem határain túl formálódó külső tér harmadik világegyetemének végleges terveihez.

- abszonit hetedik szint: 31:9.9 a Negyedik Térszint, melynek hetedik, legnagyobb és egyben utolsó Építész testülete 24.010 tagú. Közük lehet a jelenlegi hét felsőbb-világegyetem határain túl formálódó külső tér negyedik és egyben utolsó, de legnagyobb világegyetemének végleges terveihez.

- abszonit szférák: 109:7.3 Tapasztalás-meghaladó szférák. 109:7.5 A Megszemélyesült Igazítóknak az a rendeltetésük, „hogy a Végleges, a Legfelsőbb-Végleges abszonit teremtésrészei, ideértve még a Végleges-Abszolút szintjeit is, tapasztalás-meghaladó segédkezésének jövőbeli személyes-feletti részévé váljanak.”

- abszonitok: 115:1.3 A véges valóságszinttel együtt „a végtelenség eredeti és elsődleges abszolút valóságának származékai, módosulásai, korlátozódásai és felhígulásai.”

- Adonia: 79:1.4 Kr.e. 8000 táján közép-ázsiai kézművesipari és kereskedelmi világváros a mai Asgabat közelében.

- adó: 70:7.18 „egyik legkorábbi formája a tized, vagyis a vadászat, illetőleg a zsákmány egytizede.” Eredetileg a királyi ház fenntartására szedték, aztán felismerték, hogy a beszedés könnyebb, ha a követelés jogcímeként a templomi szolgálat támogatását tüntetik fel.

- Agni: 94:1.2 + 104:1.2 védikus háromfejű tűzisten. 104:1.2 A szetfiek által tanított Háromság-fogalom fennmaradását jelképezi. 94:1.4 Az árja-anditák védikus hitének legősibb istensége, melyet az istenség panteon vezető atyjává tettek. Az istenség-atya alapelvet Pradzsápatinak, továbbá Brahmának is mondták.

- agondonterek: 50:7.2 evolúciós eredetű, sajátakaratú teremtmények, akik anélkül is hisznek, hogy látnának. Állhatatosak még az elszigeteltségben is. Képesek egyedül is legyőzni a leküzdhetetlennek tűnő nehézségeket. 50:7.1 Jellemzőjük a megkérdőjelezhetetlen hit és a nemes bizakodás. 50:7.2 Működési csoportosulásuk végig megtalálható a helyi világegyetemi felemelkedés és a felsőbb-világegyetemen való áthaladás során. Bár a Havonán való tartózkodás során nem különülnek el, de a Paradicsom elérését követően ismét megjelennek a Halandói Végleges Testületben.

- agyszelvény-fajta sorozatok: Lásd „halandók bolygói sorozatai”

- akarat: Lásd még „szabad akarat” „Isten akarata” „ember akarata”

- akarat (emberi ~): 107:7.4 „a világegyetemi valóság személyiségszintjén működik”. A személytelen „mindig a létező személyiség akaratára és tetteire válaszol.” Lásd még „ember akarata”

- akarat (emberi eredetű ~): 110:2.6 Azon keresztül válik istenivé, „hogy az ember elméjét Isten elmeképességével azonossá alakítja.”

- akarat (Háromság ~a): 118:6.4 „abszolút értelemben kizárólag az Atya, a Fiú és a Szellem rendelkezik olyan akarat-előjogokkal, melyeket nem korlátoz idő és nem határol tér.”

- akarat (saját ~ meghatározások): 130:2.10 „az emberi elme azon megnyilatkozása, mely lehetővé teszi, hogy az alanyi tudat tárgyilagosan fejezze ki önmagát és megtapasztalja az Istenhez való hasonlatosság iránti vágyakozás élményét.”

- akarat (saját ~): 111:3.2 „döntési-választási személyiség-erő”. Az élet tartama alatt az anyagi elmekörökben van jelen. Lásd még „akarat (teremtményi szabad ~ jellemzői)”

- akarat (szellemi ~): 118:6.6 „azonosítja önmagát az Isten akaratával.” 118:6.7 „Az emberi akarat teljes hatóköre szigorúan véve is véges-korlátolt, kivéve egyetlen egyet: amikor az Isten megtalálását választja, és azt, hogy olyanná váljon mint ő, akkor e döntése a végest meghaladja; csak az örökkévalóságban derülhet ki, hogy vajon e döntés egyúttal meghaladja-e az abszonitot is.”

- akarat (teremtményi szabad ~ fogalma): 118:6.4 A választás hatalma.

- akarat (teremtményi szabad ~ jellemzői): 112:6.5 „nem létezhet elme nélkül,” de képes fennmaradni az anyagi értelem megszűnése ellenére is.

- 118:6.4 Viszonylagos, mert idő korlátozhatja és tér határolhatja.

- 118:6.4 A „választása nem abszolút, mégis többé-kevésbé véglegesnek tekinthető a véges szintjén és a választó személyiség sorsát illetően.”

- 118:6.5 Csak a választási lehetőségeit alkotó körön belül választhat.

- 118:7.1 Az éretlen akarat hatóköre az Istenek által bölcsen korlátozott.

- 118:7.1 A megszabott határok között igazi akarat.

- 118:7.2 Általa „az összes valóság tapasztalásbeli alapra épülő megjelenítésének alkotó részeivé” válhatunk.

- 118:7.3 A tévedés, a szabad akaratú kapcsolatteremtés révén a világegyetemi fejlődés része, csak „az időben és a Legfelsőbb Lény fejlődő jelenlétén belül létezhet.”

- 118:7.8 „Az egyre magasabb világegyetemi szintek elérésével egyre nagyobb szabadság adatik a választásnak”.

- 118:7.8 „a választás fokozatosan közelít az isteni szabadsághoz, amint a felemelkedő személyiség eljut az isteniségi állapotig, a világegyetem céljainak legteljesebb elfogadásáig, a mindenségrendi-bölcsesség kiteljesítéséig és az Isten akaratával és útjával való teremtményi azonosulás véglegességéig.”

- 118:8.3 A szellem felszabadítja, a működési rend pedig korlátozza a működését.

- alászállás célja (alászálló személyiségek esetében): 112:2.19 Tapasztalatgyűjtés „a Legfelsőbb, a Végleges és az Abszolút Istenség isteni akaratának megértéséhez és végrehajtásához szükséges egyre hathatósabb képességek” megszerzése érdekében.

- alászállás legfelsőbb szellemi célja (urantiai ~ Jézus esetében): 120:4.4 Az Istenről szóló kinyilatkoztatás kiteljesítése.

- alászállási sajátosság: 119:0.2 Hozzátartozik az Egyetemes Atya paradicsomi Fiainak természetéhez. Szokásként a paradicsomi Háromság Örökkévaló Fia vezette be, aki „hétszer szállt alá a Havona hét körébe Grandfanda és a térből és időből jövő első zarándokok felemelkedése idején.”

- alászállások (Jézusé): 120:0.4 Hét alárendelődés – alászállás – a paradicsomi Háromság személyeiből álló különféle társulások akaratának, a következők szerint:

1. Az Atya, a Fiú és a Szellem együttes akaratának.

2. Az Atya és a Fiú akaratának.

3. Az Atya és a Szellem akaratának.

4. A Fiú és a Szellem akaratának.

5. A Végtelen Szellem akaratának.

6. Az Örökkévaló Fiú akaratának.

7. Az Egyetemes Atya akaratának.

Jézus ezek által 120:0.5 „egyszerre egyesíti a paradicsomi Istenség hétszeres nézőpontját az idő és tér teremtményi nézőpontjával.”

- alászállások célja (Jézus esetében): 120:0.4 a) A teremtmények megértéséhez szükséges tapasztalás megszerzése. b) Azon előjog megszerzése, melynek révén a paradicsomi Háromság legmagasabb szintű hatáskörét képviselheti.

- alászálló Fiú utáni ember: 52:5.8 E korszak hossza tízezertől százezer évig terjedhet. 52:5.1 A paradicsomi alászálló Fiú akkor születik meg egy szokványos világon, amikor azon a halandók értelmi fejlődése és erkölcstani fejlettsége a csúcspontjára ért. Az Urantia alászálló Fiúja, aki egyben a Teremtő Fiú – nem szokványos módon – az ádámi megítéltetési időszak végén született a Földre. 52:5.2 A Teremtő Fiú a világegyeteme csaknem tízmillió világa közül egyen teljesít alászállási küldetést, a többi világra az Ítélkező, vagy más néven Avonal rendbe tartozó Fiú érkezik. 52:5.4 Az alászálló Fiú a halandók szellemi felemeléséért és szellemben való szabadságáért munkálkodik. 52:5.3 E korszak emberének halandói szenvedélye „a mindenségrendi valóságba való behatolás és a szellemi valósággal való egyesülés.” Teljesen új szemléletű oktatási és kormányzási rendszerek jönnek létre. 52:5.8 Az emberi jellem rendkívüli fejlődésen megy keresztül. 52:5.9 E korszakban megoldásra kerülnek a betegségekből és a bűnözésből fakadó problémák. 52:5.10 Még több nemzet van, de lényegében már csak egy emberfajta, egy vallás és egy nyelv létezik. A nemzetvédelmi célt szolgáló katonai fegyvernemeket ekkorra már megszűntették. 52:5.6 Miután az alászálló Fiú megtestesülése véget ér, a harmadik napon felemelkedik az Egyetemes Atya jobbjához, és megbizonyosodik az alászállási küldetése elfogadásáról, majd visszatér a Teremtő Fiú helyi világegyetemi központjára. Innen küldik el az alászállási világra a közös szellemüket és egyidejűleg elrendelik, hogy az adott világ minden épelméjű sajátakaratú teremtménye Gondolatigazítót kapjon, amint elérte az erkölcsi felelősség megjelenésének életkorát.

- alászálló Istenfiak: 20:1.1 isteni származásúak, feladatuk alászállási segédkezések az idő és tér világain az evolúciós eredetű lények paradicsomi felemelkedésének segítése érdekében. Jelenleg hét rendjük ismerhető meg.

20:1.2 „1. Teremtő Fiak – a mihályok.

20:1.3 2. Ítélkező Fiak – az avonalok.

20:1.4 3. Háromsági Tanító Fiak – a daynalok.

20:1.6 4. Melkizedek Fiak.

20:1.7 5. Vorondadek Fiak.

20:1.8 6. Lanonandek Fiak.

20:1.9 7. Az élethordozók.”

- alászálló rendek: 30:1.29 kettős-származású lények, akik tizenkét csoportba sorolhatók.

30:1.31 „1. Teremtő Fiak.

30:1.32 2. Ítélkező Fiak.

30:1.33 3. Fényes Hajnalcsillagok.

30:1.34 4. Melkizedek Atyák.

30:1.35 5. A melkizedekek.

30:1.36 6. A vorondadekek.

30:1.37 7. A lanonandekek.

30:1.38 8. Ragyogó Estcsillagok.

30:1.39 9. A főangyalok.

30:1.40 10. Élethordozók.

30:1.41 11. Ki-nem-nyilatkoztatott Világegyetemi Segítők.

30:1.42 12. Ki-nem-nyilatkoztatott Istenfiak.”

- alászálló zarándokok: 26:3.1 paradicsomi létpolgárok, akik a Havona köreit belülről kifelé haladva járják. Az első kör kísérleti világán keresztül lépnek be a Havonába, és haladnak kifelé, a hetedik kör irányába.

- alázatosság: 87:5.6 kezdetben nem a tudatos én lealacsonyítása volt, hanem az irigynek gondolt szellemek becsapására irányult. Ennek érdekében az ősök elkezdtek lekicsinylően beszélni a sikereikről, vagy 87:5.7 szitkokat szórtak a szerencsés személyre és a kedvelt dologra. A szellemek féltékenységének megelőzéséből eredő lekicsinylő megjegyzések szokása „később polgárias szerénységgé, tartózkodássá és udvariassággá fejlődött.”

- Alexandria: 130:3.8 Város Jézus korában, mely „Róma után a legnagyobb és legkiválóbb volt a világon.”

- Alexandriai könyvtár: 130:3.4 Jézus korában a világ legnagyobb könyvtára. „Majdnem egymillió kéziratot őriztek itt a polgárosodott világ minden tájáról: Görögországból, Rómából, Palesztinából, Pártusföldről, Indiából, Kínából és még Japánból is.” Abban az időben itt volt megtalálható a legbővebb indiai irodalmi gyűjtemény is. Jézus a könyvtárat egy indiai tanítványával kereste fel. 130:3.5 E tanítvány itt készítette el Jézus iránymutatásával azt az összeállítást, amely idézeteket tartalmazatott az akkori világ Egyetemes Istenséget elismerő vallásainak irataiból. 130:3.7 A könyvtár gyűjteménytára „nem annyira a ritka tárgyak gyűjtőhelye, hanem inkább a képzőművészetek, a tudomány és az irodalom egyeteme volt.” A naponta itt tartott előadásoknak köszönhetően abban az időben ez „volt a nyugati világ értelmi központja.”

- alkalmazkodásképesség: 65:6.2 az anyagi vagy szellemi élő létezőkben működő elpusztíthatatlan erőfeszítés, mely egyben a tökéletesedésre való belső törekvés bizonyítéka is. Megnyilvánulásai közé tartozik a környezethez való igazodásra, a szervezeti alkalmazkodásra és a magasabb szintű életvitelre való törekvés.

- alkotókészség (alkotásképesség): 111:4.12 „a személyiség szerves egésszé rendezésén és a sajátlényeg egyesítésén keresztül járul hozzá a jellem megnemesítéséhez.” 111:4.8 Az ember belső világában irányítható a legjobban. 111:4.9 Működése a személyiség felelős választásán múlik. Működhet önkéntelenül, véletlenszerűen, de munkálhat szabályozottan, irányítottan, építőjellegűen is. Az alkotó képzelet működését hátrányosan befolyásolja „az előítélet, a gyűlölet, a félelem, a harag, a bosszúvágy és a vakbuzgóság”. 111:4.11 Mivel az alkotókészség szabad akaratú, ezért képes pusztítani is.

- alkotókészség (isteni ~): 105:2.7 „mindig egység jellemzi, és ez az egység az Atya-Fiú kettőssége és az Atya-Fiú-Szellem Háromsága abszolút egységének kifelé való tükröződése.”

- Alkotó Szellem: 37:0.1; 37:2.1 más néven, a helyi világegyetemi Anyaszellem.

- Alkotó Szellemek: 9:8.4 a Teremtő Fiak helyi világegyetemi társai, a Végtelen Szellem hozza létre őket.

- Alvó továbbélők: 30:4.10 a felemelkedési világegyetemi létpálya egyik szakaszára vonatkozik. 30:4.11 Azok a lények mennek át rajta, akik valamilyen okból képtelenek voltak azt az értelmi szintet és szellemiségi felruházottságot elérni, ami feljogosíthatta volna őket arra, hogy személyes oltalmazót kapjanak. Mivel így nem juthatnak el azonnal és közvetlenül a lakóvilágokra, ezért a túlélő lelkeknek öntudatlan alvásban kell nyugodniuk az új korszakhoz tartozó ítéletnapig, az Istenfiú eljöveteléig, aki számba veszi a korszak túlélőit és megítéli a teremtésrészt. 30:4.12 Az időbeli késedelemtől eltekintve, ők azokkal együtt mennek végig a felemelkedés rendelt útján, aki a „halálbeli” alvást elkerülik.

- Amadon: 67:3.7 módosított andonfi, akit Van mellé rendeltek segítőnek. 67:3.8 E férfi végig kitartott Van mellett a Kaligasztia-féle lázadás során. 67:6.4 Egészen Ádám koráig az Urantián maradt. Emberfeletti társával, Vannal együtt, az életfa-eljárás és a melkizedekek különleges életsegédkezése révén tartotta fenn magát. 74:2.2 Ő az Édenkert nyelvének és ábécéjének egyik kidolgozója. 74:0.1, 74:5.1-2 Kr. előtt 35.907 évvel azelőtt hagyta el az Urantiát.

- amadonfiak: 73:1.3 inkább műveltségi és vallási megjelölés, mint faji meghatározás. 67:6.3 E csoport 144 andonfi származású emberből állt, amely a nevét Amadonról kapta. 39 férfi és 105 nő alkotta, akik hűségesek maradtak a világegyetemi kormányzathoz. Közülük ötvenhatan halhatatlan besorolásúak voltak. A többiek Van és Amadon vezetésével a lázadás utáni Urantián működtek a halandói napjaik végéig. Az utódaik sokáig adtak vezetőket a világnak. 73:1.2 Kaligasztia árulását követően is fennmaradtak közöttük a dalamatiai hagyományok és a Bolygóherceg műveltsége. 73:1.4 Hagyományosan gyűlölték egymást a nodfiakkal. 73:1.6 A Van-tó és a Káspi-tenger déli területei közelében keveredő nodfi és amadonfi leszármazottakat az „eleitől fogva hatalmasok” között tartották számon.

- Amdon: 93:2.1 Sumér származású káld pásztor. 93:2.3 Az első ember, akivel Makiventa Melkizedek a megjelenését követően elbeszélgetett.

- Amenemope: 95:3.5 Egyiptomi látnok, 92:5.11 a Melkizedek utáni kor kiemelkedő vallási tanítója. 95:4.1 Nevezték az „ember fiának” is. 95:1.11 A munkássága Mezopotámia vallási műveltségén alapult, melynek Egyiptomban formált változatából a héber irodalom és szertartásrend sokat átemelt. 95:4.1 Amenemope a lelkiismeretet tette a jó és a rossz közötti döntés meghatározó elemévé. Tanított a bűnért járó büntetésről és a napistenséghez való folyamodáson keresztüli üdvözülésről. 95:4.2 Tanított arról, hogy a javak és a vagyon az Isten ajándéka. Hitte és tanította, „hogy az Isten-tudat a döntő tényező mindenféle viselkedésben; hogy minden pillanatot az Isten jelenlétének és a neki való felelősségnek a felismerésével kell megélni.” 95:4.3 Amenemope héberre fordított tanításai alapvetően határozták meg a Példabeszédek könyvének világszemléletét. Főműve a Bölcsesség könyve, melyet görögre is lefordítottak. 95:4.5 „A héber Példabeszédek könyvének tizenötödik, tizenhetedik, huszadik fejezete, és a huszonkettedik fejezetének tizenhetedik versétől a huszonnegyedik fejezet huszonkettedik verséig tartó részei csaknem szó szerint Amenemope Bölcsesség könyvéből valók. A héber Zsoltárok könyvének első istendicsőítő énekét Amenemope írta és ez képezi Ehnaton tanításainak lényegét is.” Lásd még „Ehnaton”

- Amerika felfedezése: 79:5.6 Elsőként Kr.e. 83000 évvel a vörös emberfajta törzsei kezdték felfedezni. 78:5.7 Másodikként, az andita vándorlások korában 132 tengerészük, 79:5.9 akik a mai Peru területét elérve 78:5.7 és az andokbeli őslakosokkal házasodva, megalapították a későbbi inkák urainak vérvonalát. Dél-Amerikát Japánból indulva, szigetről szigetre haladva, kis hajókból álló hajórajjal érték el. 79:5.7 Harmadikként, a Krisztus utáni első évezred végén, európai fehér fajták csoportjai jutottak el az amerikai kontinensre, felfedezve az ott élő vörös embert is.

- amidisták: lásd „buddhizmus (Amida Buddha vallás)”

- Amoszád: 78:5.1 + 92:5.9 Kr.e. 15.000 táján a vezetésével újult meg és szerveződött újjá a második Kert szetfi papsága. Ez az új korszak az ádámfiaknak a nodfiakkal történt összeolvadását követően köszöntött be.

- Anaxagórasz: 98:2.6 Görög bölcselő. Elismert egy Első Okot és egy Első Elmét, de mégis egy működésközpontú világnézet híve volt.

- Anaxand: 130:2.4 Fiatal görög hajóács, akit Jézus Cezáreában tanított. 130:2.5 Később a Fülöp apostol által létrehozott cezáreai keresztény közösség tagja lett. A szenvedők javára végzett segítségadás során halt meg.

- anditák: 76:4.8 Emberfajta, többnyire nodfi nők utódai, akik ádámi élet-sejtanyagot kaptak. Induló csoportjuk 1.570 férfiból és nőből állt. Bár eredetileg 1.682 felsőbbrendű urantiai nő lett megtermékenyítve, de az általuk szültek közül 112 gyermek nem élte meg a felnőttkort. 78:4.1 Összességében idetartoztak a tisztavérű ibolyaszín emberfajta, a nodfiak és az evolúciós népek elsődleges keverékei. Jellemző rájuk, hogy jóval nagyobb arányban volt meg bennük az ádámi vér, mint a mai emberfajtákban. A faji örökségükben „az ibolyaszín fajta aránya az egynyolcad és az egyhatod között volt.” 83:2.5 A világ emberfajtái az anditák által kapták a házassághoz vezető személyes választást, az udvarlásban megnyilvánuló erősödő szerelmet és kalandot. 78:4.2 Az anditák legkorábbi csoportjai Kr.e. több mint 23.000 évvel, az ádámfiak és a nodfiak keveredéséből jöttek létre. 78:0.2 Az ádámi népek Kr.e. 15.000-ben olvadtak össze a nodfiakkal és a szangik törzsekkel. 78:4.6 Az anditák kalandvágyó népek. Kései leszármazottaik hajózták körül a földet. 78:4.4 A korai anditák nem tekinthetők árjáknak, „ők az árják elődei voltak.” A kaukázusinak mondott fajta kialakulása andita örökségnek tekinthető.

- andita vándorlások: 78:3.9 A korai vándorlási időszak Kr.e. 25.000-től 15.000-ig, a későbbi pedig Kr.e. 15.000-től 6.000-ig tartott. 78:3.10 Az első csoportok lassan haladtak, így a műveltségük jelentős részét elveszítették az út során. A későbbi vándorlások sebessége már alkalmas volt arra, hogy az édeni műveltséget tetszőlegesen távoli vidékekre is eljuttassa. A kivándorlás második korszaka Kr.e. 15.000-ben, a szetfi papság megújulását követően vette kezdetét, melyet megelőzött az ádámfiak nodfiakkal való összeolvadása is. 78:5.4 Kr.e. 12.000-re az andita eredetű népek háromnegyede már otthonra talált Észak- és Kelet-Európában. 78:5.5 Továbbá eljutottak Észak-Kínába és nagyban kiegészítették a szaharai szangik népek északi csoportjait is. „De csak néhány tanító és kereskedő jutott el Afrikában a Nílus forrásvidékénél délebbre.” A kontinens két partvonalát követve kevert andita és egyiptomi csoportok az egyenlítőnél délebbre is eljutottak, de Madagaszkárt nem érték el. 78:5.6 Anditák voltak India dravida, majd később árja hódítói is. A Közép-ázsiai jelenlétük nemesítő hatással volt a turániak őseire. Továbbá eljutottak Japánba és Tajvanra is. 78:5.7 Százharminckét andita tengerész kis hajókból álló raja, Japánból indulva – szigetről szigetre haladva – érte el „Dél-Amerikát és az andokbeli őslakosokkal kötött vegyes házasságok révén létrehozták az inkák népe későbbi urainak őseit.” 78:5.8 Mezopotámia műveltsége az andita kirajzások hatására terjedt el Európában, Indiában, Kínában, Észak-Afrikában és a csendes-világtengeri szigeteken. 78:6.1 Az utolsó kirajzások Kr.e. 8000 és 6000 között történtek három hullámban. E kirajzásokat a keleti hegyi törzsek és a nyugati síkságok népeinek terjeszkedése váltotta ki. 78:6.2 A kivonulók 65%-a a Káspi-tengeri útvonalon Európába ment. 78:6.3 A szetfi papok egy nagyobb csoportjával együtt 10%-uk az iráni fennsíkra és Turkesztánba ment. Innen sok leszármazottjuk tovább vándorolt Indiába. 78:6.4 Hszincsiangot 10%-uk érte el. Az itt keveredett utódaik közül többen eljutottak Kínába. 78:6.5 A vándorlók 10%-a Arábián átkelve Egyiptomba ment. 78:6.6 A maradék 5% sem keveredni, sem pedig a Tigris és Eufrátesz torkolatvidékének területeit elhagyni nem volt hajlandó.

- andita vándorlások (Európába): 80:4.1 Hét nagyobb beözönlésük különíthető el. Az egyik útvonaluk az égei-tengeri és a Duna-völgyi volt. A másik a Volga és a Don füves területein keresztül vezetett, és volt egy, amely az orosz folyók és a Baltikum érintésével történt. 80:4.5 Az orosz síkságon nyugat felé törő lovas anditák a Kr. előtti 7. és 6. évezredben érték el Európát. Magukba olvasztva a kék ember legjobbjait és elpusztítva legrosszabbját, egy néppé váltak és a skandináv, a germán és az angolszász népek ősapái lettek.

- andita vének törzsi tanácsa: 80:5.6 Döntött az elfogott alsóbbrendű kék emberek sorsáról. Ha valakit alkalmatlannak találtak, szertartás keretében átadták a sámánpapoknak, akik a folyónál elvégezték a „boldog vadászmezőkre” küldés szertartását, a vízbefojtást.

- Andon: 63:0.3 „az első Atyaszerű teremtmény, mely emberi vágyat mutat a tökéletesség iránt.” Nebadoni megjelöléssel így nevezték az első urantiai emberpár férfi tagját. E nevet csak a Gondolatigazítójával való eggyé kapcsolódást követően ismerte meg 63:7.2 a Jerusemen. Az Urantián használt neve a Szonta-an volt, amelynek jelentése „akit anya szeret”. 63:1.3 Ő találta fel a kőbaltát 63:2.4 és a kvarckavicsok szikraképző tulajdonságát. 63:2.5 A párjával, Fontával együtt gyújtották az első tüzet. 63:3.2 Tizenkilenc gyermeknek adtak életet.

- Andon és Fonta: 63:7.1 Az emberi faj megalapítói.

- andonfiak: 64:6.2 a színes emberfajták előtti megjelenésük az Urantián egyedinek mondható a helyi csillagrendszerben. 78:1.5 Kr.e. 35 000 évvel 5 – 6 jellegzetes települést tartottak fenn Ádámszon központjától északra és keletre. De voltak elszigetelt közösségeik Eurázsia-szerte – különösen a hegyvidéki térségekben. Továbbá jelen voltak Izlandon és Grönlandon is. 80:9.6 Az anditák által Közép-Ázsia északi részeibe szorított andonfiak a növekvő szárazság miatt Kr.e. 3000-re visszatértek Turkesztánba és a Káspi-, valamint a Fekete-tenger előtt szétválva, a Balkán-félszigeten és Ukrajna területén át Európába vonultak. Kr.e. 2500-ra e betörő népek andonizálták a közép-európai emberfajták jellegét.

- andonfiak (dunaiak): 80:8.2 Közép- és Délkelet-Európa hegyvidéki térségeiben, többnyire elszórtan éltek. 80:8.4 E gazdálkodók és pásztorok hajdan a Balkán-félszigeten keresztül léptek Európába és lassan vonultak észak felé a Duna völgyében. Földet műveltek, cserépedényeket készítettek. A legészakibb településük a belgiumi Liege-nél volt. E törzsek a műveltségük központjától távolodva folyamatosan leépültek. 80:8.5 A krétai hitterjesztők tevékenységének eredményeként lettek anyaimádók. Később, a kis-ázsiai partvidékről hajókkal érkezett andonfi tengerészek csoportjaival olvadtak össze, akik szintén anyaimádók voltak. 80:9.7 Kr.e. 2500-ra nagyarányú andonfi lökéshullám érte el Európát keletről és e betörő népek erősen andonizálták a közép-európai emberfajták jellegét.

- Andovontia: 37:8.3 a harmadrendű Világegyetemi Körök Felügyelője a Nebadon világegyetemben. Ő szigetelte el az Urantiát a Lucifer-féle lázadás idején.

- Andronover csillagköd: 57:1.1 az Orvonton felsőbb-világegyetem egyetemes térerő-töltéséből keletkezett, 57:1.6 körülbelül 875 milliárd évvel ezelőtt. Csillagköd száma 876.926-os. 57:4.8 E csillagködből összesen 1.013.628 nap és naprendszer jött létre. „A naprendszereket alkotó napok száma 1.013.572.” 57:4.1 „A csillagköd első szakasza forgási jellegű; a második csavarvonalszerű; a harmadikat az első nap kilépése, a negyediket pedig a napok szétszóródásának második és egyben utolsó szakasza jellemzi, s itt a központi mag vagy gömbszerű halmazként, vagy a végleges naprendszer középpontjaként működő magányos napként fejezi be létét.” 57:2.1 Kezdetben tehát forgó és gáz állapotú volt. 57:2.3 Később, a legnagyobb átmérőjét elérve, még jobban felgyorsul, miközben összehúzódik és sűrűbbé válik. 57:2.4 Hatszáz milliárd évvel ezelőtt a gázfelhő ellapult gömbszerű alakot öltött, és a tér gázai elkezdtek anyaggá szerveződni. 57:3.1 A második szakaszához érve, a csillagköd fokozatosan csavarvonalas alakot vett fel. 57:3.6 Az első napja 500 milliárd évvel ezelőtt született meg. 57:3.8 A széteső csillagködöt a nebadoni Mihály 400 milliárd évvel ezelőtt választotta a világegyetem-építő vállalkozása helyszínéül. A Szalvington épített világai és a száz csillagvilági központ bolygói egymillió év alatt készültek el. 57:3.12 A csillagköd 100 milliárd évvel ezelőtt a második fejlődési szakasza végére ért. 57:4.3 Ötven milliárd évvel ezelőtt pedig gyorsan közeledett a harmadik életpálya-szakasza végéhez, melynek során 876.926 naprendszernek adott életet. 57:4.8 A csillagköd magjának utolsó kitörése 136.702 nap születését eredményezte.

- Ang: 66:5.2 „Az élelmezési és anyagi jóléti tanács” tízfős szakértő csoportját vezette. 66:2.3 A Bolygóherceg testtel bíró törzskarának tagja volt. 67:4.1 Az élelmezési tanács három tagjával együtt nem vett részt a Kaligasztia által vezetett bolygói lázadásban.

- Anglia (mint sziget): 80:2.4 a Szahara elsivatagosodása és Dánia tengerből való kiemelkedése idején vált el Európától.

- Angona: 57:5.4 a naprendszerünk – a Monmatia – kialakulásában szerepet játszott óriási csillagrendszer.

- angyal (beteljesülés-őrangyal jellemzői): 112:3.5 Őrzi az elhalt ember halhatatlan morontia lelkét.

- 112:4.12 A harmadik vagy magasabb szellemi kört elért halandók mellé rendelik.

- 112:4.12 Neki is jóvá kell hagynia az Igazító által készített összefoglaló végleges átiratot a továbbélő jelleméről.

- 112:4.13 Megtervezi a földi halandó továbbélő lelkének befogadására készített személyiségformát.

- Angyali Seregek Hangja: 28:4.3 az elsőfajú szekonáfok hétféle szolgálata közül az egyik. 28:4.11 Minden felsőbb-világegyetemben a negyedik elsőfajú szekonáf és a sorban minden hetedik szekonáf különösen érzékenyen tükrözi minden angyali rend érzelmi válaszait – a fölöttük álló szupernáfoktól az alattuk álló szeráfokig – a Nappalok Elődei és segítőik számára. S teszik ezt folyamatosan, szándékolatlanul, éppen ezért előítélet-mentesen.

- angyalok (ki nem nyilatkoztatottak): 38:3.1 a helyi világegyetemünkben hat olyan, angyalokhoz hasonló lényrend szolgál, akik nincsenek meghatározható kapcsolatban az evolúciós halandók paradicsomi felemelkedésével. Nem nevezik őket szeráfoknak. „E személyiségek teljesen a Nebadon igazgatási és egyéb ügyeivel foglalkoznak”.

- angyalok körei (jerusemi): 46:5.20 hét egyközepű, egymás fölé magasodó körről van szó, melyeknek falairól a belső területekre lehet rálátni.

a) 46:5.21 Az első kör a központi világon állomásozó Végtelen Szellem felsőbb személyiségeié, akik a Független Hírvivők és társaik.

b) A második kört a Jerusemen működő hírvivő seregeknek, Szakmai Tanácsadóknak, morontia társaknak, felügyelőknek és adatrögzítőknek tartják fenn.

c) A harmadik kör a felsőbb rendű és csoportú segédkező szellemeké.

d) 46:5.22 A negyedik kör az intéző szeráfok és más csillagrendszerek szolgáló szeráfjai számára van fenntartva.

e) Az ötödik kör a bolygó szeráfjaié.

f) A hatodik kör az átmenetben segédkezők otthona.

g) A hetedik kör pedig a szeráfok ki nem nyilatkoztatott rendjeinek tartózkodási helye.

Az adatrögzítő csoportok lakhelye a jerusemi-feljegyzés templom.

- Anna: 122:9.2 Galileai származású templomi költőnő Jeruzsálemben. 122:9.4 Az általa írt verset énekelte el Simeon a gyermek Jézus megváltási szertartása idején. Anna és Simeon, Zakariás pap bizalmasai voltak.

- Annan: 74:2.5 a nodfiak állhatatos leánya és szóvivője, tagja volt annak a tizenkét tagú bizottságnak, amely Ádámot és Évát fogadta az Urantián.

- Anova: 49:0.5 a Satania legidősebb lakott világa. Egy hatalmas, sötét bolygó körül kering negyvenhárom segédszférával együtt, azonban három szomszédos nap különböző fényének van kitéve. A lakói egy haladó polgárosodott társadalom magasan fejlett szakaszában élnek.

- Antaresz csillagfelhő: 41:3.2 a Nebadon helyi világegyetem legnagyobb csillaga. Az átmérője négyszázötvenszer, a tömege pedig hatvanmilliószor nagyobb a mi napunkénál.

- anya-gyermek kötelék: 83:7.1 ösztönös kapcsolat, mely az erkölcsök fejlődésétől függetlenül működik. A párkapcsolatok megszakítása esetén a gyermekek már a korai időktől kezdve az anyát követték.

- anya-gyermek közösség: 84:1.8 nem azonos a házassággal és az otthonnal, de mindkettőnek ez az alapja. 84:3.9 Mielőtt a társadalom áttért volna a pásztorkodásra, az anyák négy-ötéves korukig szoptatták a kisgyermekeiket.

- anyag: 42:4.13 Az anyag szerkezetének viszonylagos egységességét és a világegyetemek mozgásban maradását az biztosítja, hogy az energia pontosan meghatározott adagokban nyelődik el és bocsátódik ki. 42:4.14 Az elnyelődő vagy kilépő energiamennyiség mindig „kvantumnyi” vagy annak valamely többszöröse. A kvantum viselkedés hullám-erőtani megnyilvánulás. Az ilyen hullámjellegű energialüktetés kiterjedése 860-szorosa az ultimatonok, az elektronok vagy az atomi egységek átmérőjének. 42:7.4 A helyi Nebadon világegyetemben a térenergiának száz különböző atomi anyagiasulása létezik. „E száz anyagforma szabályos sort alkot, amelyben egy és száz közötti elektron kering a központi, viszonylag állandó atommag körül. 42:7.8-7.9 Száz elektron a tíz legnehezebb elemben van jelen. Három energia sávban harminc-harminc elektron, a negyedikben pedig tíz, melyek hőmérséklet és nyomásváltozásra könnyen megszöknek. A maghoz legközelebbi harminc elektront nehéz különálló, rendezett testekként észlelni. 42:7.6 „Az atom egyensúlyi állapotának biztonsága a magban lévő, villamosan semleges neutronok számától függ. A vegyi tulajdonságokat teljes mértékben a szabadon keringő elektronok működése szabja meg.” 42:7.10 „Az első huszonhét atom, melyek pályaelektronjainak száma egy és huszonhét között van, sokkal könnyebben megérthető, mint a többi. Huszonnyolctól fölfelé a Korlátlan Abszolút feltételezett jelenlétének kiszámíthatatlansága egyre jobban megmutatkozik.” Lásd még „energia-anyag”

- anyag (meghatározások): 56:10.18 „az abszolút Istenségek paradicsomi energia-ragyogásának tér-idő árnyéka.”

- 0:6.1 Bármi „amiben az alsó-Paradicsomban összpontosuló anyagi-gravitációs kör választ kelt.”

- 42:1.2 A mindenségrendi valóság egyik megnyilvánulása.

- anyag (jellemzők): 42:11.1 „Minden anyagivá lényegülés eredeti oka az Első Forrás és Középpont, és egyúttal az összes szellem első és végső Atyja.”

- 42:11.5 Minden anyagi tömeg rendezett energia.

- 12:8.10 Alá van rendelve az egyenes irányú gravitációnak, kivéve, ha mozgás módosítja vagy elme korlátozza.

- 42:1.4 Vannak villamos egységei, melynek energiaforgásait változtatva fizikai változások hozhatók létre benne.

- 42:3.1 A központi világegyetemet kivéve, mindenhol ugyanolyan.

- 42:3.1 Fizikai „tulajdonságait az határozza meg, hogy az alkotó részecskék milyen keringési sebességgel rendelkeznek, mekkora a keringő alkotórészek száma és mérete, azok milyen távol vannak a magtól, illetőleg mekkora az anyagot kitöltő térrész, valamint függ bizonyos, az Urantián eddig még fel nem fedezett erők jelenlététől is.”

- 42:4.9 Az elektron- és ultimaton-működés lassulása az energia anyaggá „lassulását” eredményezi.

- 42:4.11 „Az anyagbeli tömegnövekedés egyenlő az energiatartalom növekedése osztva a fénysebesség négyzetével.”

- 112:2.11 Bár valóság marad az elme számára, de egyre kevésbé érzékelhető az anyagi érzékelés útján, amint „az elme egyre jobban közelít a valóság végső megértéséhez”.

- 116:6.4 „az anyagtömeg érzékeny a rendteremtő elmejelenlétre.”

- anyag csoportosítása: 42:3.13 osztályozásának alapja az anyag szerveződése. 42:3.2 Tíz nagy csoportja van.

„42:3.3 1. Ultimatonikus anyag – az anyagi létezés első fizikai egységei, azok az energiarészecskék, melyekből az elektronok felépülnek.

42:3.4 2. Elektronszint alatti anyag – a napok folyékonygázainak robbanékony és taszító hatású állapota.

42:3.5 3. Elektron-anyag – az anyagelkülönülés elektron-szerveződési szakasza – elektronok, protonok és különféle egyéb részecskék, melyek elektron-csoportokat képeznek.

42:3.6 4. Atomszint alatti anyag – a forró napok belsejében nagy mennyiségben előforduló anyag.

42:3.7 5. Szétesett atomok – a kihűlő napokban és a világűrben fordulnak elő.

42:3.8 6. Ionizált anyag – villamosság, hőhatás vagy röntgensugárzás és oldószerek által a külső (vegyileg hatóképes) elektronhéjuktól megfosztott atomok halmaza.

42:3.9 7. Atomi anyag – az elemi szerveződés vegyi állapota, a molekuláris vagy látható anyag alkotóelemei.

42:3.10 8. Az anyag molekuláris állapota – mint az Urantián szokványos körülmények között viszonylag állandósult állapotban előforduló anyag.

42:3.11 9. Radioaktív anyag – a nehezebb elemek bomlási hajlama és tevékenysége nem túl magas hőmérséklet és csökkenő gravitációs nyomás mellett.

42:3.12 10. Összeomlott anyag – a kihűlt, illetőleg halott napok belsejében található, viszonylag állandósult állapotú anyag. Ez az anyagforma nem igazán nyugalmi állapot; bizonyos ultimaton-, sőt elektron-működés is észlelhető, de ezek az egységek nagyon közel vannak egymáshoz, és a keringési idejük is nagyon rövid.”

- anyagelvűség: 56:10.4 az istent nem ismerés és a visszataszító dolgok csúcsa, a szép véges ellentéte, mely 102:6.10 „kisebbíti az emberi életet”.

- anyagi dolgok (a véges teremtés anyagi dolgai): 130:4.2 „a paradicsomi Mintának és az örökkévaló Isten Egyetemes Elméjének tér-idő tükröződései.”

- anyagi- és szellemi világok közötti lényszintek: 38:9.9 halandó ember, másodfajú közteslény, elsőfajú közteslény, morontia kerub, középszakaszú kerub, szeráf.

- Anyagi Fiak (helyi csillagrendszeri): 45:5.1 a főtemplomuk a Jerusemen van. 45:5.2 A Fiak és Leányok a saját területeiken élnek az evolúciós bolygói szolgálat vagy a paradicsomi felemelkedés megkezdése előtt. 45:5.3 Ők a legfelsőbb rendű ivarosan szaporodó lények a fejlődő világegyetemek felkészülési szféráin. Bolygói küldetésük során ők a kapcsolat az anyagi teremtmények és a láthatatlan Bolygóherceg között. 45:5.4 A legutóbbi összeírási adat szerint a Nebadonban 161.432.840 létpolgári besorolású Anyagi Fiú és Leány volt a helyi csillagrendszeri központokon. A számuk folyamatosan nő. A szaporodásuk nem csak a vágyaik, hanem a felsőbb kormányzás által is irányított. 45:5.6 A melkizedek minta alapján magas fokú önkormányzatiságot működtetnek, céljuk a teljes önállóság. 45:5.5 De részt vesznek a helyi irányításban is. 45:6.2-6.9 Közvetlen kezesei és pártfogói a csillagrendszer központján állampolgárságot kapott felemelkedő halandóknak. Ennek során olyan kapcsolati, valamint szülői és gyermeknevelési tapasztalatok megszerzésében is segítik őket, melyekben e halandóknak a hústesti életük során valamely okból nem volt részük.

- Anyagi Fiak és Leányok leszármazottai: 51:3.6 „az egyik rendet az ő húsvér gyermekeik, a másikat pedig a köztes teremtmények másodfajú rendje alkotja.”

- Anyagi Fiú és Leány (Ádám és Éva): 51:1.1 anyagi vagy ivaros teremtményei a helyi világegyetemi Teremtő Fiúnak, 51:1.2 aki minden csillagrendszerben csak egy ilyen párt hoz létre, eltérő természettel és fajnemesítő képességekkel. 51:1.6 Ők a csillagrendszeri központ állandó besorolású létpolgárai, akik anyagi teremtményként élnek és szaporodnak. 50:0.1 Mivel a Satania csillagrendszer eredeti Anyagi Fiát Ádámnak hívják, ezért mindazok, akik élőlénytani nemesítőkként mennek a csillagrendszeri világokra, mindig a rendjük első és eredeti Fiának nevét viselik. 51:1.2 „Az Urantiára jött Ádám és Éva az Anyagi Fiak eredeti sataniai párjától származik.” 51:0.3 Mindketten a jerusemi élőlénytani nemesítők testületéből jöttek. 51:1.3 Rendjük két és fél, három méter magas. A testük ibolyaszín árnyalatú fényben ragyog. Anyagi vérük van, de isteni energia is eltölti őket. Mivel hím- és nőneműek, ezért egymás kiegészítői, többnyire párban működnek. 51:1.4 Bár fizikai módon is táplálkoznak, de a halhatatlan létüket a közvetlenül hasznosuló mindenségrendi energiák biztosítják. Ha feladatteljesítés közben elbuknak, akkor halandó emberekként kell befejezniük az életüket. 51:1.5 Az eredeti csillagrendszeri Ádám és Éva utódai csak akkor halhatatlanok, ha a létük során tökéletes összhangot tartanak fenn a Szellem elme-gravitációs körével. 51:1.8 Bár a csillagrendszerünk jerusemi központján az Ádámok és Évák hűséges gyermekei ily módon halhatatlanok, azonban az evolúciós világokra küldött párok bolygón nemzett utódai már nem képesek ellenállni a természetes halálnak, és nemzedékről nemzedékre egyre rövidebb élettartammal bírnak. 51:1.6 Eredetileg nem rendelkeznek Gondolatigazítóval, de a bolygói küldetésük tapasztalatai biztosítják számukra az Igazító beléjük költözését és a paradicsomi felemelkedést. 51:1.7 Ők maguk, és az utódaik is képesek az adott bolygó lakóival történő ivaros szaporodásra. 51:2.2 A bolygói küldetésre való szállításuk anyagtalanná lényegítést követően történik. A téren keresztül történő utazásuk szeráf-társítás által valósul meg. Az anyagivá való visszaállításuk egy élethordozó segítségével történik a küldetésük helyszínén. 51:2.4 Ez urantiai időben mérve tíz és huszonnyolc nap közötti időt vesz igénybe, melyet a pár alvásban tölt. 73:1.1 A megérkezésük rendszerint a találmányok, az anyagi haladás és az értelmi felvilágosodás nagy korszakának kezdetét jelzi a bolygón. 51:2.3 Az evolúciós korszak végéig a választott bolygójukon maradnak 51:0.2 a Bolygóherceggel együttműködve. 51:1.5 A Satania csillagrendszer történetében 13 bolygói Ádám vett részt lázadásban vagy vétekben. 55:4.18 Egy szabályosan fejlődő bolygó Ádámja és Évája a fény és élet ötödik korszakától kezdve kérheti a Teremtő Fiútól a bolygói szolgálatból való elengedést a paradicsomi felemelkedésük megkezdése érdekében. De dönthetnek úgy is, hogy továbbra is a bolygó igazgatói maradnak. 55:4.23 Legkésőbb a fény és élet hetedik szakaszában Ádám és Éva mentesül a bolygói kötelezettségei alól. 55:4.24 Felmentésüket követően az alábbi létpályák közül választhatnak.

55:4.25 1. A világegyetemi központra mennek morontia tapasztalás céljából, majd Gondolatigazítót kapva, a paradicsomi felemelkedés útjára lépnek.

55:4.26 2. Még a fényben megállapodott világon megkapják az Igazítót a saját, önkéntes bolygói szolgálatra jelentkezett egyenes ági gyermekeikkel együtt, és ezt követően közösen kezdik meg a paradicsomi felemelkedést a világegyetemi központról.

55:4.27 3. A bolygóról utazhatnak a rendjük midszonit világára, és ott kapják meg az Igazítójukat.

55:4.28 4. Visszatérhetnek a csillagrendszeri központra, ahol egy időre a legfelsőbb tanács tagjává válnak. Igazítót e szolgálat letelte után kapnak, és kezdhetik meg a paradicsomi létpályát.

55:4.29 5. Vállalhatnak tanári szolgálatot a saját korábbi hazájukban, s csak ezt követően, a világegyetemi központra való átmenetük idején költözik beléjük Igazító.

- Anyagi Fiak feladatai: 50:0.1 Az emberfajták nemesítése. 73:1.1 A tudományok fejlődésének elősegítése. 75:1.2 Az emberfajták keveredésének összehangolása. 75:1.3 Az emberek közötti testvériség hirdetése. 75:1.3 A vallási egység kialakítása.

- Anyagi Istenfiak: 37:9.9 a helyi világegyetem minden egyes csillagrendszerének Ádámját és Éváját a Teremtő Fiú egyedül hozta létre az Alkotó Szellemmel történt közös teremtéseiket követően. A két különböző nem szaporodó fiúi besorolású rendet takar. A párok leszármazottai a csillagrendszeri központok állandó besorolású létpolgárai. 37:9.10 A bolygói küldetéssel megbízott „Anyagi Fiú és Leány feladata az adott világ ádámi emberfajtájának megalapítása, melynek rendeltetése, hogy végül összeolvadjon az adott szféra halandói lakosaival.” A Bolygók Ádámjai alászálló és felemelkedő Fiak is.

- anyai szeretet: 84:1.7 természetes, erős és ösztönös kapcsolat az anya és a gyermeke között, mely az anyát hatalmas nehézségek felvállalására is képessé teszi. 84:1.6 Az anyai szeretet az emlősök esetében veleszületett felruházottság, amely a helyi világegyetemi elmeszellem-segédektől származik. E szeretet erőssége és önzetlensége egyenes arányban áll az újszülött fajra jellemző védtelen időszakának hosszával. 84:1.7 Az anyai szeretet késztetése hátrányt jelent a nő számára a férfival szemben. E késztetés azonban nem ellenállhatatlan erő. Gátolhatja azt becsvágy, önzőség és vallási meggyőződés is.

- anyatisztelet: 80.7.7 először Krétán, Káin leszármazottai körében vált kedveltté, melynek keretében Évát, mint „nagy anyát” imádták. Több ezer nyilvános szentélye volt Kréta- és Kis-Ázsia-szerte. Egészen „Krisztus koráig fennmaradt, később pedig Mária, Jézus földi anyja dicsőítésének és imádatának leple alatt beépült a korai keresztény vallásba is.” 80:8.5 A dunai andonfiak a krétai hitterjesztők munkájának eredményeként anyaimádók lettek. Így Közép-Európa nagy részén e tisztelet elterjedtté vált. A tisztelet-forma követői a halottaikat kőkunyhóban égették el. 80:9.13 Az északi fehér fajták a bronzkorban anyaimádók voltak. 80:9.4 Ezt a tiszteletformát a dunai andonfiakkal folytatott kereskedelmi kapcsolataik révén vették át. 89:3.4 Az anyatisztelet papjai igen tevékenyek voltak a testi szenvedés erényének tanításában, amire úgy mutattak példát, hogy ivartalanításnak vetették alá magukat.

- apajogúság: 70:5.12 ezen eszme a kevesek életkor szerinti uralmából és a vének tanácsa működéséből nőtt ki.

- arabok: 64:7.11 ezen emberfajta ősei a régi perzsiai félszigeten maradt kék emberfajta maradékai, akik később más fajtákkal – elsősorban a sárgákkal – olvadtak össze. E keverék fajt utóbb az ádámi ibolyaszín emberfajta némileg továbbfejlesztette. Ők váltak az újkori arabok barna bőrű, vándorló törzseivé.

- aranyborjú: 96:1.12 + 96:4.3 + 96:5.8 a beduin pásztorok által a Sinai-tűzhányó szelleméről alkotott jelképes felfogás, mely az istenkép bűvtárgyi megnyilvánulása. Lásd még „Jahve”

- aranykor mondája: 74:8.14 hitrege egy régi kor idealizált társadalmáról. 68:1.7 „kizárólagos valóságalapja Dalamatia és az Éden történelmi ténye.”

- aranyszabály: 85:3.4 az embernek úgy kell bánnia másokkal, ahogy szeretné, hogy vele is bánjanak.

- Ararát: 77:4.12 Észak-Mezopotámia korábbi lakói által szentnek tartott hegy. 77:4.11 Van azon követői, akik a Van nevét viselő tó partjain telepedtek le, szintén szentnek tartották. Krisztus előtt nyolcezer évvel „az asszírok vanfi ősei már azt tanították, hogy a hét parancsolaton alapuló erkölcsi törvényüket az Istenek adták Vannak az Ararát-hegyen.”

- Arábia népeinek vallása: 95:7.2 a sálemi vallás megjelenésének idejéig a törzsek a régi bűvtárgyaikat imádták. Sok családnak megvolt a saját házi istene. A sálemi hitterjesztők nem tudtak számottevő hatást gyakorolni e terület lakóira. Több vallás képviselői is igyekeztek teret nyerni az itteni népek között, de egyik felfogás sem tudta teljesen kiszorítani a többit. A vallási küzdelem a babiloni Istár, a héber Jahve, az iráni Ahura és a keresztény Jézus Úr Atyjának képviselői között folyt. 95:7.5 Azonban minden arab törzs általános és különös tisztelettel adózott a Mekkában levő fekete bűvkőnek, a Kába-kőnek. E hódolati kapocs vezetett aztán az iszlám vallás megalapításához.

- Archelausz: 123:0.5 Heródes Antipász testvére.

- Ardnon: 119:7.6 Káld pap, a kisded Jézust felkereső „napkeleti” bölcsek vezetője.

- Arisztotelész: 98:2.6 az erényt tudásnak mondta, a jóságot pedig a lélek egészségének. Tanította, hogy jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint vétkesnek lenni annak elkövetésében. Vallotta, „hogy helytelen dolog rosszal fizetni a rosszért, és hogy az istenek bölcsek és jók.” Fő erényei a bölcsesség, a bátorság, a mértékletesség és az igazságosság voltak.

- Asgabat: 79:1.4 e mai város közelében fekvő hajdani Adonia, Kr.e. 8000-táján közép-ázsiai kereskedelmi világvárossá lett.

- Ashur: 97:6.2 az asszírok főistene.

- Asóka: 94:9.1 alsó-kasztbeli indiai uralkodó, aki önvédelemből felkarolta és terjeszteni kezdte a buddhista tanokat. Birodalmat épített a buddhista hittérítők munkája nyomán. A támogatásával huszonöt év alatt tizenhétezer hitterjesztőt képeztek és küldtek ki az ismert világba. Így a buddhizmus egy nemzedék alatt Ázsia-szerte uralkodó vallássá vált.

- Aszcendington: 13:1.21 az „Atya, a Fiú és a Szellem kebele”, „az idő és tér felemelkedő lelkeinek tényleges paradicsomi otthona addig, amíg el nem érik a paradicsomi besorolást.”

- Aszcendington titkai: 13:1.22 ilyen a halhatatlan lélek kifejlődése a halandó, anyagi teremtmény elméjében, valamint az isteni Igazító és az emberi eredetű halhatatlan lélek örökkévaló eggyé kapcsolódása.

- atman: 111:0.4 Az emberben lakozó felsőbbrendű rész Hindu kifejezése. E tartalom megnevezése kísérlet volt az emberben lakozó isteni természetű lény (Igazító) megragadására, mely felfogás nem tudta „elkülöníteni a kifejlődő és a lehetőséget tekintve halhatatlan lélek társ-jelenlétét.”

- atom: 42:8.2-8.6 az elektronközi tere nem üres. A töltött protonjait és a töltéssel nem rendelkező neutronjait az elektron tömegénél 180-szor nagyobb tömegű mezotron váltakozó jellege is összetartja, mely „energiaszállító” részecskeként arra készteti a nukleonok villamos töltését, hogy szünet nélkül és váltakozva cserélődjenek. „A nukleon a másodperc egy végtelenül rövid részében töltött proton, a következőben pedig nem töltött neutron.” A mezotron a radioaktív bomlás során elektronná alakul, mely sugárzási többletet eredményez. Van azonban a mezotronon túl is egy olyan atomösszetartó energiaforma, melyet 2014-ig még nem fedeztek fel az Urantián.

- Atya (~ Isten): 115:1.2 „az ember legmagasabb rendű fogalma Istenről”.

- Atya (meghatározások): 105:1.6 a Végtelennek a személyiségünkben ténylegesen tapasztalható valóságként érzékelt állapota.

- Atya (jellemzők, tulajdonságok): 104:4.20 Tiszta szellemlényeg.

- 104:4.21 „a szellem előtt létezik”.

- 104:4.44 „érzékeny az istenségi és a nem-istenségi jelenlétekre”.

- 105:5.4 Az akaratának végtelensége korlátozhatja az abszolút létezési szintet, amely által véglegest hozhat létre és végest teremthet.

- 117:3.8 „az Együttes Cselekvővel együttműködik a Paradicsom energiáinak átalakításában”.

- 117:3.8 Az Együttes Cselekvővel együttműködik abban, hogy a Paradicsom energiáit a Legfelsőbb Lényre érzékennyé tegye.

- 117:3.8 Együttműködik az Örökkévaló Fiúval azoknak a Teremtő személyiségeknek a létrehozásában, akiknek a cselekedetei a Legfelsőbb Lény fennhatóságában fognak kiteljesedni.

- 117:3.8 „együttműködik a Fiúval és a Szellemmel a Háromság-személyiségek megalkotásában, melyek a nagy világegyetem uraiként működnek egészen addig, amíg a Legfelsőbb kiteljesedett evolúciója képessé nem teszi őt e fennhatóság gyakorlására.”

- 117:3.8 Együttműködik az ő istenségi és nem-istenségi mellérendeltjeivel a Felsőség (Legfelsőbb Lény) fejlődésének előmozdításában.

- 117:3.13 A véges mindenségrend gondolata Tőle ered.

- 117:6.22 „nem tesz különbséget a személyek között; minden egyes felemelkedő fiát mindenségrendi egyedként kezeli.”

- Atya (mi Atyánk): 102:3.11 a kinyilatkoztatás úgy mutatja be, mint „a létezés egyetemes tényét, az elme örökkévaló eszméjét és az élet végtelen szellemét.”

- Atya és a Fiú (jellemzők): 118:9.8 A múlt örökkévalóságában a Végtelen Szellem kifejeződésében alkottak egységet.

- Atya-Fiú: 104:4.9-4.10 a Második Hármasegység első tagja. Az ő egyesülésük „a Havona megjelenésében elevenítette meg először a paradicsomi mintát, a Végtelen Szellem, az Együttes Cselekvő megszületésével egyidejűleg.”

- Atya-gyermek viszony: 103:4.5 nem erényen vagy érdemen alapul, hanem a teremtmény gyermek célján és szándékán.

- nem-Atya jellegű világegyetemi megnyilvánulások: 104:2.6 „itt az erő, az energia, az erőtér, az ok-keltés, a válaszadás, a lehetségesség, a ténylegesség, a gravitáció, a feszültség, a minta, az elv és az egység Istenének viszonyairól van szó.”

- Atya-végtelen: 0:3.24 az „Egyetemes Atya abszolút és korlátlanul szabad akarata valódi végtelenségének örökkévalóság-tartalmát képviselő tényleges értékszint.”

- Atyai Kísérők: 26:9.1 a Havona harmadik körének idősebb, nagy szakértelemmel rendelkező szuperáfi segédkezői. 26:9.4 Az idő zarándokait abban segítik, hogy az Egyetemes Atyával elérhető azonosságot és összhangot imádat útján találják meg.

- Atyai szeretet: 40:10.13 Isten az ő minden teremtményét egyformán szereti. E minden egyes fiára kiterjedő „ragaszkodása nem kevesebb, mint igaz, szent, isteni, határtalan, örökkévaló és egyedi – olyan szeretet ez, melyet emennek és amannak a fiúnak adott, mégpedig egyénileg, személyesen és kizárólagosan.” Ezért a fiúi rend a teremtmény legfelsőbb szintű viszonya a Teremtőhöz.

- Atya-szilánkok: 28:5.22 rendelkeznek tudással és tervekkel, de ezek tükrözőműködési úton nem hozzáférhetők. Lásd még „Gondolatigazító (meghatározások)” „Gondolatigazító (működésmód – tartalmi elemek)”

- Atya-VAGYOK (jellemzők): 106:7.5 Végtelen.

- 106:7.5 A teremtmények számára egyre jobban megismerhető.

- 106:7.5 Mindig lesznek a teremtmények számára ki nem nyilatkoztatott tartalmai.

- 106:7.6 A teremtmények számára az „Isten teljes elérése képtelenség”.

- 106:7.10 A hét abszolút szakaszának újraegyesülése elméleti lehetőségként nyitva áll az örök jövőben.

- 106:8.23 Az abszolút Atya végleges rendű fiai „mindörökre abszolút akarati részei maradnak a teljes végtelenségnek”. Lásd még „Atya” „VAGYOK”

- Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók: 40:7.2 a túlélő halandók a felemelkedő Istenfiak csoportjához tartoznak. Amikor egy halandó és a Gondolatigazítója véglegesen és örökre eggyé kapcsolódik, amikor ők ketten eggyé lesznek, éppen úgy, ahogy Krisztus Mihályban az Isten Fia és az Ember Fia is egy, akkor válik egy halandó ténylegesen felemelkedő istenfivá, aki még a legfelsőbb dicsőség és isteniség szintjét is elérheti. 40:10.1 Végső rendeltetésük a világegyetemek mindenségének birtokba vétele.

- ausztrál őslakosok: 69:8.7 sohasem tartottak rabszolgákat, mivel a rabszolgatartás erős szabályozást igényel, ami e visszamaradt törzseknél nem volt meg. 70:4.9 A fejletlenségükből kifolyólag törzsi formájú kormányzást sem alakítottak ki. 92:6.1 Még a XX. század első felében is azzal a kezdetleges vallással rendelkeztek, melynek elemei közé tartozott a kísértetektől való félelem, a sötétségtől való rettegés és az ősök felé való hódolat. 103:3.1 A „szellemekben való hiedelmük ellenére még mindig a nemzetségre összpontosítják a vallásukat.”

- avonalok: Lásd „Ítélkező Fiak” „paradicsomi Istenfiak”

- avonalok (jellemzők): 116:3.3 „ténylegesen is fejlesztik isteni természetüket azokkal az eredeti teremtményi jegyekkel, melyeket az evolúciós világokon az adott teremtményi lét megélésekor tettek a magukévá.”

- „az Atya imája”: 66:5.14 Dalamatia lakóinak napi imádsága, melyet „A kinyilatkoztatott vallás kara” adott nekik a következő tartalommal. „Mindenek Atyja, kinek Fiát tiszteljük, jóindulattal tekints le ránk. Szabadíts meg minket minden félelemtől, a tőled valót kivéve. Isteni tanítóinknak teljék örömük mibennünk és tedd, hogy mindörökre igazság szóljon a szánkból. Szabadíts meg minket az erőszaktól és a haragtól; add, hogy tiszteljük a saját és a szomszédaink öregjeit. Ebben az időszakban is adj zöldellő mezőket és gyarapodó nyájakat, mely megörvendezteti a szívünket. Azért imádkozunk, hogy a megígért nemesítő mihamarabb eljöjjön, és teljesítjük az akaratodat e világon, ahogy mások is teljesítik azt más világokon.”

- „Az Atya Útja”: 66:7.8 Dalamatia erkölcsi törvénye, mely hét parancsolatból állt. 66:7.16 Szokássá lett, „hogy a hét egyes napjain e parancsolatok valamelyikével éltek, a köszöntések és az étkezéskori köszönetnyilvánítások alkalmával mondták el azokat.”

„66:7.9 1. Ne félj és ne szolgálj más Istent, csak a mindenek Atyját!

66:7.10 2. Ne légy engedetlen az Atya Fiával, a világ urával szemben, és az emberfeletti társai iránt se mutass tiszteletlenséget!

66:7.11 3. Ne mondj valótlant, amikor az emberek bírósága előtt állsz!

66:7.12 4. Ne ölj férfit, nőt vagy gyereket!

66:7.13 5. Ne lopd el a szomszédod javait vagy jószágát!

66:7.14 6. Ne érintsd a barátod feleségét!

66:7.15 7. Ne mutass tiszteletlenséget a szüleiddel vagy a törzs öregjeivel szemben!”

 

„Á”

- Ábel: 76:2.1 Ádám és Éva elsőként született gyermeke a második kertben. Nem sokkal Káin második születésnapja előtt jött a világra. Tizenkét éves korában döntött úgy, hogy pásztor lesz.

- Ábrahám: 93:4.16 Melkizedek tanítványa és támogatója. 93:6.5 Eredetileg Ábrámnak hívták. Nevét a Melkizedekkel való isteni szövetség hivatalos elfogadásakor változtatta Ábrahámra. 93:6.8 Nem „volt valami jámbor, viszont talpig becsületes volt, és hitt Makiventa Melkizedekben.” 93:5.1 „Melkizedek az ő felelősségévé tette az egy Isten igazságának életben tartását”. 93:5.10 Ábrahám kezdetben a sálemi terület polgári vezetője lett, majd létre hozta hét közeli törzs szövetségét. 93:5.11 Mivel Ábrahámnak hatalmi törekvései voltak, ezért, miután békésen elvált a Melkizedektől, Hebronba ment, hogy megalapítsa a katonai székhelyét. 93:5.14 A sziddimi csata után tizenegy törzsből álló szövetségnek lett a vezetője. 93:3.1 Az Ábrahám által bevezetett dézsmarendszer a szetfiek hagyományán alapult. 93:9.3 A Melkizedek elmenetelét követően Ábrahám elbátortalanodott. Gerarban telepedett le, de megérkezésekor eltitkolta a személyazonosságát. Ennek is köszönhetően a felesége Abimeleké lett. 96:2.3 Ábrahám nem tekinthető minden héber ősének.

- Ádám: 45:4.11 Isten egyik Anyagi Fia, jelenleg az urantiai tanácsadó testület egyik tagja. 76:1.2 Az urantiai kortársai az Édenkert királyának és főpapjának tartották. 76:5.5 Az Urantián 530 évet élt. Öregkori elgyengülésben halt meg. 76:6.2 A halálát követő harmadik napon különleges feltámadást élt meg Évával együtt, ami újraszemélyesítést és újraegyesítést jelentett.

- Ádám és Éva: 73:0.1 az Urantia Anyagi Fiúja és Leánya. 73:7.4 Feladatuk lett volna olyan faji, földrészi és területi központok létrehozása a bolygón, melyeket a gyermekeik vezetnek, míg ők tanácsadóként és szervezőként odalátogatva közreműködtek volna az emberi faj világméretű élőlénytani nemesítésében és segédkeztek volna az értelmi haladásban, valamint az erkölcsi helyreállításban. 74:0.1 Kr. előtt 35914 évvel ezelőtt jöttek az Urantiára szeráfi szállítmányként. Itt újra anyagivá lényegítették őket, ami tíz napot vett igénybe. Az Anyagi Fiak mindig együtt szolgálnak, csak ritkán működnek egyedül. 74:1.1 A Jerusemen – ahonnan jöttek – az Anyagi Fiak rangidős testületéhez tartoztak, ahol a közös számuk 14.311 volt. A harmadik fizikai sorozathoz tartoznak, két és fél méteres testmagassággal. 74:1.2 Működtek tanítóként a Jerusemre újonnan érkezők létpolgársági tanodáiban, majd több mint tizenötezer évig az élőformák módosítására alkalmas energiák kutatásával foglalkoztak. 74:1.5 Mielőtt az Urantiára jöttek, már ötven fiú és ötven leánygyermeknek adtak életet. 75:4.8 Az Urantián ők az ibolyaszín emberfajta atyja és anyja. 75:7.5 A jerusemi társaikhoz hasonlóan, a halhatatlan állapotukat a Szellem elme-gravitációs körével fenntartott értelmi társulás, mint alapvető éltetőerő biztosította. Az elmebéli elfordulás által ez az éltetőerő megszakítható, ami a halhatatlan szint elvesztését eredményezi. Emellett, a rendelkezésükre állt még az a kettős keringési rendszer, melynek egyik eleme a fizikai természetükön alapult, míg a másikat az élet fájának levelében tárolt felsőbb energia működtette az Urantián, melynek hiányában ők is halandói halált halnak. 76:5.2 A vétküket követően, az őszinte megbánásuk után és a halandói rendre való lefokozásuk mellett, Gondolatigazítót kaptak. 84:7.8 Ádám és Éva tartós hatást gyakorolt az emberiségre. A világunk általuk látott először férfiakat és nőket kertészként együtt dolgozni a Kertben.

- Ádám és Éva bukása: 74:8.14 Éva türelmetlenségén és Ádám téves helyzetmegítélésein alapult.

- Ádám és Éva családja: 74:1.5 mielőtt az Urantiára jöttek, már ötven fiú és ötven leánygyermeknek adtak életet. 74:6.2 Az Urantián összesen 105 közös gyermekük született, továbbá két olyan utód, akiknek egy-egy szülője földi halandó volt. A Kert elhagyásakor már 1.647 egyenes ági leszármazottjuk volt, akik négy nemzedéket tettek ki. 75:6.3 A gyermekeik döntéshozatali életkora húsz év. Szabad akaratából csak a felnőtt gyermekeik egyharmada maradt a vétkesnek talált szüleikkel az Urantián. A döntéshozatali életkornál fiatalabb gyermekek mindegyikét az Edentiára vitték, ahol a Norlatiadek Fenségeseinek gyámoltjai lettek. 75:6.4 Így az Anyagi Fiú és Leány a gyermekeik több mint háromnegyedét veszítette el az első Kertből való kivonulást követően.

- Ádám és Éva táplálkozása: 76:4.3 Ádám és Éva egyaránt élt élelmen és fényen. E táplálkozást felsőbb-fizikai energiák egészítették ki. 74:6.4 Az első Éden ádámi háztartásában nem főztek. „Az élelmüket – az érett gyümölcsöket, dió- és gabonaféléket – készen fogyaszthatták. Naponta egyszer étkeztek, röviddel dél után. Ádám és Éva »fényt és energiát» közvetlenül is magához vett bizonyos térsugárzásokból, valamint igénybe vették az élet fájának segítségét is.” 76:3.7 Bár az első kertben csak gyümölcsöket, gabona- és dióféléket fogyasztottak. A második kert felé közeledve először fogyasztottak fű- és zöldségféléket is. Ádám és Éva sohasem evett húst. Az első kert első nemzedékébe tartozók sem lettek húsevők.

- Ádám és Éva vétke: 76:5.1 „A törvényszegésük lényege a rossz helyzetmegítélés vétke volt, nem pedig a tudatos és szándékos lázadás bűne.” 75:1.6 Mindkettejük, de különösen Éva, látva az urantiai helyzet nehézségeit, túlságosan türelmetlenné vált. Nem akartak vállalni egy hosszantartó próbatételt, azonnali eredményeket szerettek volna látni. Pedig valamikor sikert érhettek volna el, ha felismerik a távlat kínálta lehetőséget és türelmesebbek. 75:4.1 Elkezdték az Urantia kétirányú fejlesztésének tervét az egy irányú, isteni helyett. 75:4.2 Ez engedetlenség volt az Anyagi Fiú és Leány részéről, 75:4.4 ugyanis vegyítették a jót a rosszal. Éva elfogadta 75:3.5 Szerapatatia azon tervét, hogy a nodfiaknak olyan vezetője szülessen, aki részben az ibolyaszín emberfajtától származik, akinek ő az anyja. Éva nem várta meg 75:3.6 az isteni terv szerinti működést, hogy csak akkor fognak hozzá az urantiai emberek nemesítéséhez, ha az ibolyaszín fajta gyermekei elérik az ehhez szükséges létszámot. 75:8.4 Éva hallgatott a személyes tettek szabadságáról szóló hamis bolygói hírverésre, és megengedte, hogy az általuk hozott élet-sejtanyag túl korán keveredjen. 75:4.3 A rossz út választása, a tervek és a módszerek helytelen alkalmazása világegyetemi összhanghiányt és bolygói zűrzavart eredményezett. 75:5.2 Ádám osztozni akart Éva sorsában, ezért a megtévedt feleségét tudatosan követte a vétekben. A halandóinál erősebb ragaszkodással szerette asszonyát. 76:5.2 Tudatosult bennük, hogy bár a Satania csillagrendszer Anyagi Fiaiként kudarcot vallottak, de „a világegyetem felemelkedő fiaiként a paradicsomi létpálya még nyitva áll előttük.”

- Ádám és Éva vétkének következményei: 75:4.3 Világegyetemi összhanghiány. 75:4.3 Bolygói zűrzavar. 75:5.3 Káin születése. 75:5.3 Kánó és a népe elpusztítása. 75:5.9 Az ádámfiak és a nodfiak közötti hosszú háborúskodás kezdete. 75:5.9 Az első Édenkert elhagyása. 75:5.9 A második Édenkert létrehozása. 75:7.3 A teremtésrész halandóinak szintjére való lefokozásuk. 75:6.4 A saját gyermekeik több mint háromnegyedétől való ideiglenes elválás.

- ádámfiak: 78:2.5 „Kr.e. 19 000-ben valódi nemzetet alkottak, négy és fél milliós létszámmal, és ekkorra már a leszármazottaik millióit küldték ki a környező népekhez.” 80:1.5 Nem szívesen párosodtak India kevert emberfajtáival és Afrika sötét bőrű népeivel. Mivel a vörös ember Amerika területén élt, a sárga ember területét pedig nehéz volt megközelíteni, ezért az európai kék fajtákkal való egyesülés mellett döntöttek. 80:1.6 Az ádámfiaktól származó ibolyaszín emberfajta és a kék emberfajta között kölcsönösen erős nemi vonzódás volt. Az ibolyaszín nők előnyben részesítették az ügyes, művészi készségeket mutató kék férfiakat. 80:1.7 A kék emberfajta felsőbbrendű népeivel együtt irtották a neandervölgyi emberfajtát. 80:7.9 „Kr.e. 5000-re az ádámi leszármazottak három legtisztább fajtája Sumériában, Észak-Európában és Görögországban volt jelen.” 95:1.2 Az ádámfiak tisztelték a hét hetedik napját.

- ádámfiak terjeszkedése: 78:3.1 túlnépesedés esetén nem háborúztak új területért, hanem a lakosság többletét tanítókként küldték ki a többi emberfajtához. A korai kivándorlások inkább élőlénytani megújító hatásúak voltak. 78:3.2 A későbbi vándorlások észak felé, majd a Káspi-tengert megkerülve, Európa felé irányultak. 78:3.3 A vándorlások fokozatos keveredést jelentettek. Mire a kivándorló ádámfiak Turkesztánba értek, már jelentős részben keveredtek más fajtákkal, különösen a nodfiakkal. 78:3.5 A korai vándorlásaik ideje Kr.e. 15 000-ben lejárt. A faji hatásukból komolyan részesültek az európai kék emberfajták is. 78:4 5 Az ibolyaszín emberfajta tisztább csoportjai tovább ápolták a békeszerető ádámi hagyományt. Ezért voltak a korai vándorlásaik békések. A nodfiak harciassá válása miatt, a velük való egyesülést követően a mezopotámiai népmozgások egyre inkább katonai jelleget öltöttek.

- ádámi gyermekek oktatása:74:6.7 az első Kertben tizenhat éves korukig külön tanodába jártak. A fiatalokat az idősebbek tanították. „A kisebb gyerekek harmincpercenként, a nagyobbak óránként váltottak tevékenységet.” 74:7.1 Tizenhat éves korukig értelmi képzésben részesültek a jerusemi tanintézetek módszerei alapján. 74:7.2 A tizenhattól húszéves korig tartó időszak a közösségszervezést célozta. 74:7.3 Az oktatási irányok a következők voltak.

„74:7.4 1. Egészség és testápolás.

74:7.5 2. Az aranyszabály, a társadalmi érintkezés mércéje.

74:7.6 3. Az egyéni jogoknak a csoportjogokhoz és a közösségi kötelezettségekhez való viszonya.

74:7.7 4. A különböző földi emberfajták történelme és műveltsége.

74:7.8 5. A világkereskedelem előmozdításához és fejlesztéséhez alkalmazható módszerek.

74:7.9 6. A kötelezettségek és az érzelmek összeütközésének feloldása.

74:7.10 7. A játék, a humor, valamint a testi harc helyettesítőinek művelése.” 74:7.2 Délelőtt mezőgazdasági munkát is végeztek, délután pedig játékos versengésekben vettek részt. „Az estéket a társadalmi érintkezés és a személyes barátságok ápolása céljából vették igénybe.” A vallási és a nemi nevelés a szülők feladata volt. 74:6.8 A fiatalok átlagban tizennyolc éves korukban jegyezték el egymást, majd két éven keresztül a szülői felelősségek vállalására készítették fel őket. Húszéves korukra álltak készen a házasságkötésre, és kezdhették meg a küldetésükre való felkészülést. 76:3.3 A második kertben Ádám az ideje nagy részében a gyermekeit és a társaikat oktatta közigazgatásra, az oktatási módszerekre és a vallási áhítatra.

- ádámi gyermekek táplálkozása: 74:6.3 egyéves korukig anyatejes táplálásban részesültek. A fogaik kibújásáig Éva a diófélék tejét keverte számukra a rendelkezésére álló gyümölcsök levével. E gyermekek nem kaptak állattejet. 74:6.4 Az első Éden ádámi háztartásában nem főztek. „Az élelmüket – az érett gyümölcsöket, dió- és gabonaféléket – készen fogyaszthatták. Naponta egyszer étkeztek, röviddel dél után.” 76:4.3 Ádám és Éva urantiai gyermekeik nem örökölték a szüleik energiafelvételi és fényköri felruházottságaikat. Az ádámi gyermekeket emberi fajtájú vérkeringés táplálta. 76:4.4 Ádám gyermekeinek első nemzedéke után minden leszármazottja áttért a tejtermékeket is tartalmazó étrendre.

- ádámi küldetés: 51:6.6 a bolygók Ádámjai és Évái az utódjaik révén az összekeveredett emberfajták közös szülőinek tekinthetők. 51:3.3 A bolygói Ádámok és Évák az adott bolygó élőlénytani nemesítőiként több nemzedéken át szaporodnak, míg az utódaik – elkeveredve az evolúciós halandókkal – az ibolyaszín emberfajta megalapítóiul szolgálnak. 51:3.1 Az Anyagi Fiak és Leányok kert otthonban laknak, melyet a gyermekeik segítségével építenek fel a Bolygóherceg által kijelölt helyen. 51:3.2 Édenkertnek nevezik, a csillagvilági központ, Edentia iránti tiszteletből. A kertek mintája is innen való, melyek egyben műveltségközpontok is. 51:3.4 A fajnemesítési terveket a Bolygóherceg és a törzskara készíti, Ádám és Éva csak végrehajtja. E téren az Urantia Ádámja és Évája nagy hátrányban volt, mivel a Bolygóhercegünk csatlakozott a Lucifer-féle lázadáshoz. 51:6.5 A szabályosan fejlődő bolygók Anyagi Fiai és Leányai látják és képviselik az emberek előtt a számukra láthatatlan Bolygóherceget és az ő kísérőit. 51:7.3 Amint egy világ szellemi központként is működő fővárosa kiépül, a következő megítéltetésig ötven és száz közötti számban másodlagos központokat hoznak létre a bolygón. 51:7.4 Ádám és Éva elsősorban a bolygó tudományos és gazdasági helyzetére fordít figyelmet, a művészet, a társadalmi kapcsolatok és az értelmi fejlődés elősegítése mellett. 51:7.2 Mire a bolygó megállapodik a fényben és az életben, Ádám és Éva a megdicsőült teremtésrész kormányfőjévé lesz. 51:3.5 Az angyalok ötödik rendje, a bolygók segítői szintén támogatják a küldetésüket. Az ilyen minőségben kijelölt testületük kb. százezer egyedet számlál.

- Ádámszon: 76:3.3 Ádám-fia-Ádám. 74:6.2 Ádám és Éva Urantián született első fiúgyermeke, az urantiai ibolyaszín emberfajta elsőszülötte. 76:3.3 Ő alapította meg az ibolyaszín emberfajta második központját a második Édentől északra. 77:5.4 Kezdetben sokat tett a második kert védelmi és építkezési munkálatainak előmozdítása érdekében. 77:4.13 Kr.e. 35 000-ben ellátogatott egy régi, keleten fekvő vanfi településre, hogy ott megalapítson egy ádámszoni polgárosodottságot tükröző társadalmi központot. 77:5.2 Erre Vantól és Amadontól kapta az első ösztönzést, akiktől sokszor hallotta gyermekkorában az északi hegyvidéki otthonuk történetét. 77:5.3 Az utazásra 120 éves korában került sor. Ekkor már harminckét egyenes ági gyermeke volt az első kertből, akik a feleségével együtt visszatértek az Edentiára. 77:5.5 Ádámszon huszonhét társával együtt kelt útra, mely három évnél kicsivel tovább tartott. A célhoz érve ismerte meg Rattát, 77:5.6 akitől hatvanhét gyermekük született. Minden negyedik gyermekük különleges rendű lett. A pároztatásuk eredményeként jelentek meg a másodfajú urantiai közteslények. 77:6.4 Ádámszonnak 1.984 közteslény unokája született. 77:5.7 Ő maga 396 éves korában halt meg. 77:5.7 Amikor Rattával hétévente meglátogatta a szüleit a második kertben, a közteslények tájékoztatták a népe ügyeiről. 77:5.9 Mielőtt az emberi leszármazottai keveredtek volna a szomszédos nodfiakkal és andonfiakkal, hétezer éven át magas műveltséget tartottak fenn. 77:5.10 A központjuk a Káspi-tenger déli végétől keletre eső térségben, a Kopet-dag közelében helyezkedett el.

- Ádám utáni ember: 52:3.1 e korszak a második megítéltetési időszakhoz tartozik, mely az Anyagi Fiú és Leány bolygói megjelenésével kezdődik. 52:3.3 A Bolygóherceggel együttműködő ádámi csoport igazgatási tevékenysége következtében, akár huszonötezer év alatt is felkészülhet a bolygó az Ítélkező Fiú eljövetelére. 52:3.2 Egyre több Gondolatigazító érkezik a bolygó halandóihoz, továbbá e korszak végére a mennyei segédkezők létszáma is teljessé válik. 52:3.3 Általánossá lesz a mezőgazdasági termelés, majd később a városiasodás és az ipar. 52:3.8 A növényevés elterjedése ádámi hatás, mely párosulhat húsevéssel is. 52:3.9 Kialakulhatnak mindenevő emberfajták, 52:3.8 míg egyes csoportok megmaradhatnak a húsmentes étrend mellett. 52:3.4 Kiteljesedik a faji jelleg tisztítása és az alkalmatlanok eltávolítása. 52:3.5 Az ádámi utódok nem párosodnak az evolúciós emberfajták alsóbbrendű népeivel. 52:3.6 Elkezdődik a gépi találmányok és a szükséges energiák szabályozásának kora. A bolygó felfedezése befejeződik, a fizikai tudományok pedig jelentős fejlődésnek indulnak. 52:3.10 A nemzetköziség egyre inkább általánossá válik. Elterjed a képviseleti kormányzás, az oktatási rendszer pedig világméretűvé válik. Az ibolyaszín emberfajta nyelve általánosan beszélt nyelv lesz. 52:3.11 Bolygói szintű érdeklődés ébred a képzőművészet, a zene és az irodalom iránt. Megjelenik az igazi bölcselet, az értelmi valóságok iránti egyetemes érdeklődés. A vallás a bolygó közös ügyévé, 52:3.12 az emberek közötti testvériség pedig társadalmi céllá válik. A korszak végén általános lesz a világbéke.

- ágyasház: 83:5.15 az volt a rendeltetése, hogy a királyszék megerősítése érdekében erős és nagyszámú vérrokon testületet építsen ki.

- áldás (asztali ~): 87:2.9 „ősi módja az volt, hogy a szellemek megbékítése érdekében étkezés előtt egy darab ételt hajítottak a tűzbe s közben varázsigét mormoltak.”

- áldozás: 89:0.2 vezeklési szertartás, 89:4.1 a vallási áhítat része, amely szoros kapcsolatban van az imádási hajlammal. 91:2.4 Az áldozás képes mérsékelni az imádság hatékonnyá válását, mivel teret ad annak a felfogásnak, hogy az emberek anyagi javak feláldozásával helyettesíthetik „azt a felajánlást, hogy a saját akaratukat az Isten akarata teljesítésének szentelik.” 89:10.1 Az ősökben az áldozáson keresztül tudatosult az, hogy az Isten velük van. 89:4.2 Az áldozásnak két felfogása létezett, a köszönetnyilvánítás magatartásán alapuló ajándék-áldozás és a megváltás eszméjéből kiinduló adós-áldozás. 89:0.2 A korai emberek hite szerint valamilyen különös dolgot kellett tenniük az istenek kegyének elnyerése érdekében. 89:4.1 „Az ősember abban mérte az áldozásának értékét, hogy mekkora fájdalmat szenvedett el.” Korai áldozási forma volt a hajtépés, a test megvágása, a csonkítás és a fogak kiverése. A polgárosodással ezek az élet örömeiről való lemondássá, böjtöléssé, az önkéntes nélkülözés vállalásává alakultak. 87:2.9 Az áldozás korai formája volt az ételáldozás is, mivel az ősök azt gondolták, hogy a holtak kísértetlelkei élvezik az étel illatát. 87:2.10 Alkalmazták még a vagyonáldozást is az értékek elégetése és eltemetése révén. Később a pazarlás csökkentése érdekében személyek és tárgyak rajzait használták az áldozáshoz. 89:4.3 Mivel az ősök a kellemes illatról azt gondolták, hogy kedves lehet az istenség orra számára, ezért bevezették a tömjénnel való áldozást. Ezt követte az áldozati lakomák szokása. 89:4.7 Az isteneknek szánt ajándék nevezhető felajánlásnak, áldozatnak, vagy megszentelt dolognak. 89:8.6 A korai áldozások nem nevezhetők őszinte imádatkifejeződéseknek. 64:4.13 Az áldozás már 550.000 évvel ezelőtt megjelent. A sötétségtől félő neandervölgyi emberek a társaikat áldozták fel azért, hogy az újholdat előcsalogassák. „A faj fejlődésével az áldozás tárgya és célja fokozatosan megváltozott, de az emberáldozatnak a vallási szertartás részeként való felajánlása még sokáig megmaradt.” 74:7.21 Ádám próbálkozott azzal, hogy a vallási szertartásokon alkalmazott véráldozatot a föld gyümölcseinek áldozata váltsa fel, de csak kismértékű előrehaladást tudott elérni. 89:9.4 Az áldozás tisztelete szentségimádássá alakult át.

- áldozás (adós-áldozás): 89:0.2 az a vezeklési szertartás, amely 89:4.2 a megváltás eszméjén alapul.

- áldozás (ajándék-áldozás): 89:0.2 olyan vezeklési szertartás, amely 89:4.2 a köszönetnyilvánítás magatartását foglalja magába.

- áldozás (alapozási áldozás): 89:6.4 azért alkalmazták, hogy a leölt emberi lény kísértetszelleme őrizzen és védelmezzen egy építményt. A régi Kínában azért dobtak egy hajadont az olvadt fémbe, hogy a készülő harang hangzását javítsák. 89:6.5 De gyakran előfordult a falakba történő befalazás is. Bár Mózes tiltotta az alapozási áldozásokat, a halálát követően az izraeliták újra alkalmazni kezdték.

- áldozás (állatáldozás): 89:4.8 az ősi népek a közeli rokonaiknak tekintették az állatokat. Míg kezdetben az ember a legjobb állatait áldozta fel, később felhagyott a munkában igénybe vett állatai felajánlásával. 89:4.10 Még később a szükség arra bírta az embereket, hogy az ételáldozatokat elfogyasszák, így az isteneknek meg kellett elégedniük e dolgok lelkével.

- áldozás (emberáldozás): 89:5.15 az emberevést váltja fel. A feláldozott embert kizárólag az istenek táplálékának tekintették. 89:6.8 Hajdan általánosan elterjedt volt az a meggyőződés, hogy emberáldozatot kell felajánlani, ha valamilyen rendkívüli vagy szokatlan dolog történt. 89:6.2 A káldok elsőként hagytak fel az emberáldozással oly módon, hogy az embereket állatokra cserélték. De egy japán uralkodó esetében előfordult az agyagszobrokkal történő kiváltás is. Voltak olyan közösségek, ahol az emberáldozást szertartásos öngyilkosságként alkalmazták. 89:6.7 Az elsőszülött feláldozásának széles körben elterjedt gyakorlatával a föníciaiak hagytak fel utoljára. 89:6.8 Az elsőszülött fiú feláldozását az apák alkalmazták, amikor erős érzelmi túlterhelés alá kerültek. 89:6.7 Az emberáldozás alkalmazása során az ősök az „életért életet” kifejezést használták. 89:7.1 Mózes kísérletet tett az emberáldozás pénzbeli megváltásának bevezetésére. 89:7.2 „Az eltűnő gyermekáldozás egyik kísérő jelensége volt az a szokás, hogy vért kentek szét a ház ajtófélfáján az elsőszülött védelme céljából.” 89:7.3 Szintén a gyermekáldozás lecsengő szokása volt némely csecsemőt kitenni a természetbe, és az istenek akaratára bízni. 89:8.2 Utóbb a teljes ember feláldozása helyett kitalálták a test valamely részével történő helyettesítő áldozást. Ez lehetett a haj, a köröm, a vér vagy az újjak. A körülmetélés szokása is a részleges áldozásból ered. Míg e célból a férfiakat körülmetélték, addig a nők fülét kilyukasztották. 89:8.3 Az újjak levágását később azok összekötözésére módosították. Az eunuchhá tevés eleinte szintén az emberáldozás eszméjének módosulata volt.

- áldozás eszméje: 63:6.4 Andon és Fonta leszármazottai kezdték el „a törzsi hódolat tárgyát képező állat húsának fogyasztásától való tartózkodás szokását.” Később, hogy „a fiataljaik elméjére nagyobb hatást gyakoroljanak, kialakítottak egy olyan hódolati szertartást, melyet az egyik ilyen tisztelt állat teste körül végeztek; és még később a leszármazottaik e kezdetleges előadást kifinomultabb áldozó szertartássá fejlesztették. És innen ered az áldozás, mint az istenimádat része. Ezt az eszmét dolgozta ki Mózes a héber szertartásban és ezt Pál apostol elvben meg is őrizte, mint a bűn »vérontás« által való levezeklésének hittételét.”

- állam: 71:1.23 „az összes kisebb küzdelmen és csoportkülönbségen felülemelkedő fennhatóság”. 71:2.7 A közvélekedés és az erkölcsök hozzájárulnak a kialakulásához. 71:0.1 A kibontakozó polgárosodás hasznos következménye. 70:6.1 Hatékony módon akkor jelent meg, amikor a vezető teljes körű végrehajtó hatalmat kapott. 71:0.2 Nem isteni eredetű. A kialakulása önkéntelenül végbement folyamatok eredménye. 71:1.3 Legkezdetlegesebb formája a törzsek laza szövetsége. 71:1.22 Később a vérségi befolyás csökken, a területi meghatározottság pedig növekszik. 71:1.1 Eleinte területi alapon létre jövő társadalomszabályozó szerveződés. A legerősebb, a leghatékonyabb és tartós formáját egyetlen nemzet alkotja, ahol az emberek közös nyelvvel, erkölcsökkel és intézményekkel rendelkeznek. 71:1.2 A korai államok kicsik voltak, melyeket hódítás eredményeként hoztak létre. Ezek szükségszerűen osztályokra rétegződtek. 71:3.1 Az általa tett dolgok meghatározzák a társadalmi evolúció menetét. Az erkölcsiségét a vezetői képviselik. 71:3.11 A városai és a tartományai kormányzását szakértők végzik, és azokat úgy igazgatják, mint a gazdasági és kereskedelmi társulásokat. 71:3.9 A működése akkor ideális, ha nagyobbrészt összehangol, kisebbrészt pedig kormányoz. 71:3.12 „A fejlett államokban a politikai szolgálatot a polgárok legmagasabb fokú odaadásaként ismerik el.” 71:7.1 A műveltség teszi tartóssá. A fejlett államot eszményképek uralják és a szolgálat jelenti számára a mozgatóerőt. 71:3.8 A nincstelenséget és a függést nem tudja felszámolni, ha „a sérült és elfajzott fajtákat szabadon támogatja és korlátozás nélkül engedélyezi az újratermelődésüket.”

- állam (eszményi ~): 71:3.7 kevés törvénye van. Ráveszi a polgárait arra, hogy önuralmon alapuló egyéni szabadságot valósítsanak meg. Ne csak dolgozzanak, hanem a szabad idejüket hasznosan, erkölcsi épülést szolgálóan használják ki. 71:5.2 A társadalmi viselkedés szabályozását csak olyan mértékig vállalja fel, hogy képes legyen megfosztani az egyéni versengést az erőszakos jellegtől és hogy megakadályozza a személyes kezdeményezés tisztességtelen voltának megjelenését.

- állami lét (nemzetállam) feltételei:

71:1.4 1. Magántulajdon birtoklása és örökhagyása.

71:1.5 2. Városok, valamint a mezőgazdaság és az ipar megléte.

71:1.6 3. Haszonállatok léte.

71:1.7 4. Gyakorlatias családszervezet.

71:1.8 5. Jól meghatározott terület.

71:1.9 6. Erős elsőszámú vezető.

71:1.10 7. A foglyok rabszolgává tétele.

71:1.11 8. Határozott hódítások.

- államiság eszményképei: 71:3.2 „a tudomány, a kereskedelem, a játékok és a vallás összehangolása révén” valósulnak meg. 71:3.10 A fejlődésének útja az állampolgári öntudat lassú növekedése, valamint a társadalmi szolgálat kötelezettségének és kiváltságának felismerése. 71:3.3 Három hajtóerő működteti.

„71:3.4 1. Az emberek közötti testvériség felismeréséből származó szeretet és kölcsönös bizalom.

71:3.5 2. A bölcs eszményképeken alapuló értelmes hazafiság.

71:3.6 3. A bolygói tények, szükségletek és célok szempontjából értelmezett mindenségrendi látásmód.”

- államiság fejlődési szintjei: 71:8.15 megvalósulásuk által az eszményi államiság jön létre.

71:8.3 1. A végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalmi ág megteremtése.

„71:8.4 2. A társadalmi, politikai és vallási tevékenységek szabadsága.

71:8.5 3. A rabszolgaság és az emberi leigázottság minden formájának eltörlése.

71:8.6 4. Az állampolgárok beleszólása az adóztatás gyakorlatába.

71:8.7 5. Az általános oktatás létrehozása – a bölcsőtől a sírig tartó tanulás.

71:8.8 6. A helyi és a nemzeti kormányzatok megfelelő összhangja.

71:8.9 7. A tudomány támogatása, és törekvés a betegségek legyőzésére.”

71:8.10 8. A nemek egyenlőségének elismerése, valamint a férfiak és nők összehangolt működése otthon, a tanhelyen és az egyházban, azzal együtt, hogy a nők sajátos szolgálatot teljesítenek az iparban és a kormányzásban.

71:8.11 9. A munkarabszolgaság kiküszöbölése a találmányok révén és a gépek korszaka feletti ellenőrzés megteremtése által.

„71:8.12 10. A tájnyelvek uralmának legyőzése – az egyetemes nyelv győzelme.

71:8.13 11. A háborúskodás befejezése – a nemzeti és faji nézeteltérések nemzetközi elbírálása a nemzetek földrészi illetékességű bíróságai előtt, melyeket egy olyan legfelsőbb bolygói ítélőszék irányít, melynek tagjai közvetlenül a földrészi illetékességű bíróságok rendszeres időközönként visszavonuló vezetőiből kerülnek ki. A földrészi illetékességű bíróságok döntéshozó jellegűek; a világbíróság tanácsadó – erkölcsi – jellegű.

71:8.14 12. A bölcsességre való törekvés világméretű népszerűsége – a bölcselet iránti lelkesedés. Olyan világvallás kifejlődése, mely előre jelzi a bolygó belépését a fényben és életben elérendő végleges állapothoz vezető út kezdeti szakaszaiba.”

- állam (római államiság) feltételei: 71:1.13

„71:1.14 1. Az apajogú család.

71:1.15 2. Mezőgazdaság és az állatok háziasítása.

71:1.16 3. A népesség egy helyre sűrítése – a városok.

71:1.17 4. Magántulajdon és földtulajdon.

71:1.18 5. Rabszolgaság – állampolgári osztályok.

71:1.19 6. A gyenge és visszamaradt népek meghódítása és átszervezése.

71:1.20 7. Jól meghatározott terület, utakkal.

71:1.21 8. Erős, személyes vezetés.”

- államvezetés: 71:0.1 „módszer-együttes a versengő erők küzdelmének szabályozásához a küzdelmet folytató törzsek és nemzetek között.”

- ÁLLANDÓ LÉTPOLGÁRSÁGÚ TESTÜLET: 30:2.116

30:2.117 „1. A bolygók közteslényei.

30:2.118 2. A csillagrendszerek ádámi Fiai.

30:2.119 3. A csillagvilági univitatia.

30:2.120 4. A helyi világegyetemi szuszatia.

30:2.121 5. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt, helyi világegyetemi halandók.

30:2.122 6. A felsőbb-világegyetemi abandonterek.

30:2.123 7. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt, felsőbb-világegyetemi halandók.

30:2.124 8. A Havona-honosok.

30:2.125 9. A Szellem paradicsomi szféráinak honosai.

30:2.126 10. Az Atya paradicsomi szféráinak honosai.

30:2.127 11. A Paradicsom teremtett létpolgárai.

30:2.128 12. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt, paradicsomi halandó létpolgárok.”

- állandó rendek: 30:1.29 kettős-származású lények, akik öt csoportba sorolhatók.

30:1.44 „1. Abandonterek.

30:1.45 2. Szuszatia.

30:1.46 3. Univitatia.

30:1.47 4. Spironga.

30:1.48 5. Ki-nem-nyilatkoztatott kettős-származású lények.”

- állat(ok): 88:1.4 A korai idők vademberei irigyelték az állatokat, melyeknél nem tartották magukat felsőbbrendűnek. Előfordult, hogy a kedvenc vadállatuk után nevezték el magukat. 88:1.5 A bűvtárggyá vált állat húsának fogyasztása tiltott dologgá, tabuvá lett.

- állatok (jellemzők): 69:2.5 Az erőfeszítései nagymértékben ösztönösek.

- 68:2.4 A társulásai kialakulásának ösztönös késztetői az étvágy és a nemi vágy.

- 68:3.2 Nem képzeli el a halál utáni továbbélést.

- 85:0.1 Bár a felsőbbrendű állatfajtáknak vannak félelmeik, de mivel nincsenek ábrándképeik, így vallásuk sincs.

- 101:6.4 Vannak ismeretei, de nem rendelkezik a bölcsesség képességével.

- 109:4.1 „rokonszenvvel viseltetnek a társaik iránt”.

- 109:4.1 „nem közölnek egymással fogalmakat”.

- 109:4.1 „képesek érzelmek kifejezésére”,

- 109:4.1 Nem képesek eszmék és eszményképek közlésére.

- 109:4.2 Kezdetleges módú közléscserét folytatnak egymással.

- 130:4.9 Nem rendelkeznek az istenimádás képességével, sem bölcsességgel.

- 130:4.9 „Az állati elme csak a tárgyias világegyetemnek van tudatában.”

- 130:7.5 „nem úgy érzékelik az időt, ahogyan az ember”. Lásd még „kutya”

- állatfajták evolúciós megjelenésének sorrendje (ma is élők): 65:2.4 az első az egysejtű amőba, 65:2.5 amelyet az egysejtű állatfajták közösségi társulása követett, először a volvox-moszatok mintájára, majd a hidrák és a medúzák ága mentén is. „Még később kifejlődtek a tengeri csillagok, tengeri liliomok, tengeri sünök, tengeri uborkák, százlábúak, rovarok, pókok, héjas állatok és az ezekkel közeli rokonságban álló földigiliszták és piócák csoportjai, melyeket hamarosan követtek a puhatestűek – az osztriga, a nyolckarú polip és a csiga.” 65:2.6 Ezeket követték a halak, amelyekből a békák és a szalamandrák módosulatai ágaztak le. 65:2.8 „A békákból fejlődtek ki a hüllők, egy gyakorlatilag kihalt nagy állatcsalád, melyből azonban még a kipusztulás előtt megjelent a teljes madárvilág és az emlősök számos rendje.” 65:2.10 „A békák családjából származó hüllővilágot ma négy túlélő osztály képviseli: kettő a fejlődésre képtelenek közé tartozik, nevezetesen a kígyók és a gyíkok, valamint unokatestvéreik, az aligátorok és a teknősök; van egy részleges fejlődésre képes osztály, a madarak családja, valamint egy negyedik, az emlősök ősei és az emberi faj közvetlen leszármazási ága.” 65:2.11 „Az Urantián mindössze tizennégy törzs jelent meg, ezek közül a halak voltak az utolsók, és a madarak, valamint az emlősök óta egyetlen új osztály sem fejlődött ki.”

- állatok háziasítás: 81:2.10 polgárosodást segítő eszköz. Lehetőséget adott a mezőgazdaság és a szállítás fejlődésére. 81:2.11 A háziasításra leginkább alkalmas állatok Közép- és Délnyugat Ázsiában éltek. Voltak állatok, melyeket többször is háziasítottak – utoljára az anditák korában. 81:2.12 „Kr.e. 5000-re a mezopotámiai, a turkesztáni és a kínai gazdálkodók elkezdték a birka-, a kecske-, a marha-, a teve-, a ló-, a baromfi- és az elefánttenyésztést. Teherhordóként használták az ökröt, a tevét, a lovat és a jakot.”

- állatok háziasításának és igénybevételének tanácsa: 66:5.1 a kaligasztiai százak egyik tízfős szakértő csoportja. 66:5.4 A vezetőjük Bon volt. Feladatul kapták a teherhordásban, az emberek szállításában, az élelmezésben és a talajművelésben használható állatok kiválasztását és tenyésztését. 66:5.5 A kerék használatát is ők tanították először. 67:4.1 Az egész tanács, a vezetőjével együtt a Bolygóherceg támogatójává vált a lázadásban.

- álom: 87:5.14 a korai időkben látnokinak tekintették. Ez által is törekedtek a jövő megismerésére, a szellemek által okozott balszerencse elkerülésére. Az álomban megjelenő, szokványostól eltérő dolgokat rossz előjelnek tekintették. 86:5.11 A közönséges álom nem az a módszer, melyet a szellemvilág személyiségei az emberi lényekkel történő érintkezés céljából használnak.

- álom (kísértetálom): 68:3.2 az emberi társadalom kialakulásában önálló szerepet játszó tényező. „Bár az álmok többsége komolyan felkavarta az ősi elmét, a kísértetálom tényleges rettegést váltott ki az ősemberekben, s e babonás álmodókat egymás karjába vezette olyan, tudatosan és őszintén kívánt társulásokba, melyek a kölcsönös védelmet szolgálták a szellemvilág hirtelenül megjelenő és nem látható veszélyeivel szemben.” 86:4.3 Az álomban véghezvitt tettek arról győzték meg a korai embereket, hogy valami testetlen dolog is van bennük. 86:5.10 A korai emberek az álmokat a lélek olyan tapasztalásának hitték, melyhez a testtől való átmeneti eltávolodás által jutott. Éppen ezért az álom az ősök számára ugyanolyan valós volt, mint az ébrenlét során szerzett tapasztalás. Hitték, hogy a lélek kóborlása miatt az alvót fokozatosan kell ébreszteni, hogy a léleknek legyen ideje a testbe való visszatérésre.

- álomélet: 110:5.5 Az „álomélményeitek tisztán élettani és lelki jelenségek.” 110:5.4 Ennek „képtelenségei nemcsak a ki nem fejezett érzelmekből eredő feszültség meglétét bizonyítják, hanem azt is jelzik, hogy az Igazító által bemutatott szellemi fogalmak borzalmas torzulást szenvedtek. A ti saját szenvedélyeitek, késztetéseitek és egyéb belső hajlamaitok alakulnak képpé és foglalják el az isteni üzenetek iránt érzett kifejezetlen vágyaknak a helyét, melyeket a bennetek lakozó próbál lelki formában rögzíteni az elmétekben az öntudatlan alvás időtartama alatt.” 110:5.5 Az ember jobban teszi, ha az Igazítója valamely megnyilvánulását „tisztán emberi tapasztalásnak fogja fel, mintsem hogy a halandói elme valamely válaszát az isteni rangú szférába tartozónak minősítse.”

- álomfejtés: 90:2.5 hajdan széles körben elterjedt gyakorlat volt.

- álom-tapasztalás: 110:5.2 „az összehangolatlan alvó elme rendezetlen és összefüggéstelen díszelgése”.

- Ámósz: 97:4.1 héber látnok, aki a déli hegyekből érkezett, hogy elítélje az északi törzsek bűneit és erkölcstelenségét. Ámósz nagy lépést tett a bűnt és az erkölcstelenséget a saját népe körében is büntető Isten képe irányában. 97:4.2 Támadta a választott nép bűneit elnéző Istenben való hitet. Ámósz hirdette, hogy az Isten nem alkalmaz kettős mércét a különböző népekhez tartozók bűneinek megítélése során. Az Istent szigorúnak, igazságosnak és személyválogatástól mentesnek látta. 97:4.3 Arra törekedett, hogy egy változatlan Jahve kérlelhetetlen igazságosságát ábrázolja, 97:4.4 aki minden népnek Istene. Ámósz hirdette azt is, hogy a szertartásnak nem szabad átvennie az igazságosság helyét. E bátor tanítót halálra kövezték. 97:9.20 A szólásszabadság elnyomása miatt Ámósz a titokban író látnokok közé tartozott.

- áradás: 80:2.4 a Gibraltári földnyelv földrengés általi átszakadása az Atlanti-világtenger benyomulását eredményezte a nyugati tó medencéjébe. Ennek tengervízzel való feltöltődése után a szicíliai földhíd is alámerült. A kialakult Földközi-tenger rengeteg települést áraszott el. A „világ történelme során bekövetkezett áradások közül emberéletben ez okozta a legnagyobb veszteséget.” 74:0.1 + 73:7.1 Mindez Kr.e. 31 000 évvel történt.

- árják: 79:4.1 azon anditák megnevezése, akik Indiát a dravidák nyomán szállták meg a Krisztus előtti harmadik évezred közepén. A beözönlésük csaknem ötszáz éven át tartott. 79:4.2 Mivel nem hódították meg az egész országot, a dravidák később magukba olvasztották őket. 79:4.3 Északon faji hatást is gyakoroltak, a Dekkán-fennsíkon inkább a műveltség és a vallás területén hatottak Indiára. Észak-Indiát folyamatosan érte árja vérvonalhoz tartozó hatás, utolsóként a hellén népek hadjáratai során. 79:4.4 A Gangesz völgyének magas műveltsége az árja-dravida keveredésnek volt köszönhető.

- árpa: 81:1.7 Ádám leszármazottai a Kertben nemesítették. Kezdetben a Mezopotámia felső folyószakaszainak határterületeihez tartozó magasabb fekvésű területeken termesztették.

- ásítás: 87:3.2 a korai ősimádás inkább a félelem vallása volt. Ennek hívei még az ásítástól is féltek, nehogy ilyenkor egy rosszindulatú kísértet költözzön a testükbe.

- átalakulási alvás: 27:1.2 az egyik szakaszból a másikba, az egyik életből a másikba, az egyik létállapotból a másikba való átkelési pihenés, mely „mindig együtt jár a pillanatnyi világegyetemi besorolásból való átmenettel, s amely élesen elkülönül az egy adott besorolásban megélt, különféle evolúciós szakaszokon való átmenettől.” 27:1.3 Az utolsó átalakulási alvás által „az idő és tér teremtményei átkelnek az időlegesnek és a térbelinek a legbelső határain abból a célból, hogy állandó besorolást kapjanak a Paradicsom időtlen és térnélküli lakhelyein.” 27:1.4 Ez valójában szellemi értelemben vett újraszemélyesülés.

- átkelési alvás: 27:1.2 öntudatlan alvás, melyre akkor kerül sor, amikor a lényeket az egyik szféráról átviszik egy másik szférára szeráf-társítás útján. 48:2.18 „Miután a lakóvilágokon átjutottatok, az öntudatotok elveszítése nélkül mentek át a morontia lét egyik szakaszából a másikba. Öntudatlanság csak az első átalakulásokkal, valamint a későbbi, az egyik világegyetemből a másikba való átmenettel, továbbá a Havonából a Paradicsomra való átkeléssel jár együtt.”

- átkozás: 87:6.13 kezdetben a kisebb és gyengébb szellemek megfélemlítésére és elüldözésére kialakított kényszerítő jellegű szokás. „Később e szokás az ellenségre való átokszórás szokásává bővült.”

- átmenetben segédkezők: 39:0.1 helyi világegyetemi szeráfok. 39:6.1 A teremtményeket segítik az anyagiból a szellemi állapotba való átmenetben, mégpedig a következő hét kinevezési rendben.

„39:6.2 1. Szeráfi Örömhírhozók.

39:6.3 2. Faji Közvetítők.

39:6.4 3. Elmetervezők.

39:6.5 4. Morontia Tanácsosok.

39:6.6 5. Műszakiak.

39:6.7 6. Adatrögzítő-Tanítók.

39:6.8 7. Segédkező tartalékosok.”

- átmeneti besorolású lény: 112:5.7 A világegyetemi kormányzatok minősítik ezzé azt a halandót, akinek az emberi azonosságának lakóvilágba emelésével kapcsolatban kétség merül fel. Mindig „az adott egyén személyiségének javára döntenek”, figyelve „a megjelenő morontia szándékot és szellemi célt.” Lásd még „próbaidő-meghosszabbítás”

- átmeneti műveltség világai: 45:1.1 a Jerusem körül keringő hét nagyobb világ.

45:1.2 Az 1-es számú. A véglegesrendűek világa. Ezt övezi a hét lakóvilág, melyeket a halandói felemelkedési rendnek szenteltek. Bátorításul a felemelkedőket időnként alkalmassá teszik a felemelkedésen végigment magas szellemszemélyiségek szemlélésére.

45:1.3 A 2-es számú. A morontia világ. Ez a telephelye a morontia élet felügyelőinek. A hét segédszférája a morontia segítők felkészítő helye.

45:1.5 A 3-as számú. Az angyalvilág. A csillagrendszeri tevékenységekre szakosodott szeráfseregek központja. Hét segéd-világán angyali felkészítés zajlik.

45:1.6 A 4-es számú. A felsőbbangyal-világ. A Ragyogó Estcsillagok és a mellérendeltjeik otthona. Hét segédszféráját meg nem nevezett mennyei lények hét nagy csoportja használja.

45:1.7 Az 5-ös számú. A Fiak világa. A mindenféle rendű isteni Fiak és a teremtményi-háromságot elért fiak központja. Hét külső világát az isteni rokonságú fiak egyedi csoportjai használják.

45:1.8 A 6-os számú. A Szellem világa. A Végtelen Szellem magas személyiségeinek csillagrendszeri találkozó helye. A hét segédszférát a különféle rendek egyedi csoportjai használják. A Szalvington Isteni Segédkezőjének itt nincs képviselője, mivel a Nebadonban ő mindenhol jelen van.

45:1.9 A 7-es számú. Az Atya világa. Nincs állandó lakója. Itt található a fény nagytemploma. Istenimádati hely. 45:1.10-1.11 Hét segédszféráján a Lucifer-féle lázadásban megmaradtak többségét őrzik.

- átvitt közteslények: 40:3.1 amint az evolúciós bolygó eléri a fény és élet közbenső korszakait, mindkét csoportjukat felmentik a bolygói kötelezettségeik alól, és felemelkedő Istenfiakként jegyzik be őket a helyi világegyetemben. Az anyagi világok halandó fajaival együtt fejlődve az elsőfajú csoport rendeltetése a különböző végleges rendű lények testületeibe való bekerülés, míg a másodfajú vagy ádámi közteslények mindegyikét a Halandói Végleges Testületbe veszik fel.

- Ázsia: 79:0.1 az emberi faj szülőföldje. A) Egyik déli félszigetén született Andon és Fonta. B) Az egyik leszármazottjuk – Badonan – a mai afganisztáni hegyvidéken alapított egy több mint félmillió éven keresztül működött műveltségi központot. C) Ebben a központban „váltak el a szangik népek az andoni törzstől”. D) Valamint Ázsia délnyugati részében hozták létre az első polgárosodott társadalmaikat a dalamatiaiak, a nodfiak, az ádámfiak és az anditák.

 


Creative Commons Licenc