Jelenlegi hely

Név- és fogalomhatározó (F-F)

Név- és fogalomhatározó

szerkeszti: Bucholcz Ferenc

 

„F”

- fa: 88:1.3 később vált bűvtárggyá. Lásd még „bűvtárgy”, „bűvtárgyi hit”.

- fa (életfa): 67:3.5 energianövény, melynek gyümölcse és levele is fogyasztható. 73:6.4 A hústesti lét öregítő elemeit közömbösíteni képes térenergiákat tárolt. 66:4.13 Az Urantia első Bolygóhercegének megérkezésekor küldték a Norlatiadek fenségesei. 73:6.3 Az Edentiáról való cserje egy példánya a melkizedekek révén került az Urantiára, ahol fává nőtt. Őshonos „a csillagvilági központhoz tartozó szférákon, és megtalálható a helyi világegyetemek és a felsőbb-világegyetemek központi világain, valamint a Havona-szférákon is, de a csillagrendszeri központokon nem.” 73:6.1 A levelét gyógynövényként is alkalmazták a halandók számára, míg a gyümölcsének fogyasztása korlátlan ideig életben tarthatta az arra hivatottakat. 66:4.13 Az Edentiáról származó cserje „gyümölcse tette képessé a herceg törzskarának anyagi és egyébként halandó lényeit arra, hogy meghatározatlan ideig éljenek”. 66:4.14 A kaligasztiai százak mellett a számukra élet-sejtanyagot adó száz módosított andonfinak volt szüksége e gyümölcsre az életük folyamatosságának biztosításához. 73:6.1 Továbbá Ádám és Éva is fogyasztotta. 73:6.4 Az ő szervezetükben olyan vegyi folyamatot indított el, amely a világegyetem életmeghosszabbító erejét működtette. 73:6.7 A teremtésrész anyagi halandói esetében a fa gyümölcse nem állította meg az öregedést. 66:4.13 Dalamatia korában a „fa a nem látható Atya templomának központi udvarában állt”. 73:6.6 Az Édenben szintén. 73:6.7 A nodfiak égették fel Ádám és Éva bukását követően.

- Fad: 66:5.9 „A tudás terjesztésének és megőrzésének tagozata” tízfős szakértő csoportját vezette. 66:2.3 A Bolygóherceg testtel bíró törzskarának tagja volt. 66:5.9 Ő dolgozta ki az első – huszonöt betűs – ábécét. 67:4.1 Az oktatási tagozat öt tagjával együtt nem vett részt a Lucifer-féle lázadásban.

- „Fad háza”: 66:5.9 az első urantiai könyvtár neve. Dalamatia városában állt, de a Bolygóherceg lázadását követően megsemmisült. Kétmilliónál is több különféle feljegyzést tartalmazott.

- fajkeveredés: 82:6.2 a másodrendű szangik fajtáknak voltak olyan kívánatos vonásaik, melyek által a jobb csoportjaik az elsőrendű szangik fajták vérvonalát is jelentősen képesek lettek volna javítani, ha azok keveredtek volna velük. 82:6.10 Élőlénytani szempontból a másodrendű szangik fajták némely tekintetben felsőbbrendűek voltak, mint az elsőrendű fajtákhoz tartozók. 82:6.9 Például a testi adottságokat tekintve. 82:6.3 A „keverékekkel” szembeni előítélet annak tudható be, hogy a mai faji kereszteződések többnyire az adott emberfajták alsóbbrendű csoportjai között mennek végbe. 82:6.5 A különféle népek átlagos vagy felsőbbrendű rétegeinek faji keveredése jelentősen növeli az alkotó potenciált, míg az alsóbbrendű népek keveredése csökkenti azt. 82:6.6 A fajkeveredés jelentősen hozzájárul az új sajátságok váratlan megjelenéséhez. A felsőbbrendű fajták keveredése esetén az új sajátságok felsőbbrendű vonásokként jelennek meg. 82:6.7 „A faji keveredés növeli annak a valószínűségét, hogy a keresztezett fajtában nagyobb számban lesznek jelen a kívánatos meghatározó örökítő tényezők.” 79:2.7 A fajkeveredés előnyös annyiban, hogy változatossá teszi a műveltséget, és segíti a polgárosodott társadalom létrejöttét. Az előnyök csak rövid életűek, ha az alsóbbrendű fajták vannak túlsúlyban. 82:6.11 Tehát nem a különböző emberfajták keveredése a veszélyes, hanem az, ha a polgárosodott népek alsóbbrendű és elfajzott csoportjai korlátlanul sokasodnak.

- fajnemesítés: 52:2.9 a halandók felsőbbrendű fajtái gyarapodásának támogatása az alsóbbrendűek szaporodásának arányos visszafogásával. 52:2.10 E munkát a Bolygóherceg kezdi meg, az értelmi fogyatékosok és a közösségi életre alkalmatlan egyedek szaporodásának megtiltásával. 52:2.11 Egy ilyen vállalkozás nem annyira nagyszabású az emberi törzsfejlődés első időszakaiban. A túlélésért folytatott törzsi küzdelmek önmagukban is akadályozzák a fogyatékos fajták elterjedését. 52:3.5 Később, az Anyagi Fiú és Leány utódai sohasem párosodnak az evolúciós emberfajták alsóbbrendűivel. 52:3.6 Az ádámi élet-sejtanyag ajándéka a halandó emberfajták értelmi képességeinek jelentős javulását eredményezi, ami együtt jár a szellemi fejlődés felgyorsulásával. 52:3.7 Az emberfajták összeolvadásával az általános bőrszínné az ibolyának egy olívaszínű árnyalata válik. 52:3.10 A fajok keveredésének hatására az erőszakos nemzetieskedés alábbhagy és elkezdődik az emberek közötti testvériség kialakulása. 52:4.5 Az Ítélkező Fiú utáni ember korszakában szintén korlátozzák a természetes adottságokkal gyengébben felruházott, kevésbé egészséges egyedek szaporodását. 52:5.9 Az alászálló Fiú utáni korszakban, a selejtező szaporodásnak köszönhetően az elfajzottságot nagyrészt már kiküszöbölték. 52:7.5 A Tanító Fiú utáni ember korszakában az elfajzottságot és az evolúciós küzdelemből eredő közösségellenes vonásokat gyakorlatilag felszámolták. 55:6.3 A fény és élet korában megállapodott bolygókra jellemző, hogy a népszaporulatot a bolygó igényei és a természetes adottságok szerint szabályozzák. E „korszakban a bolygó halandóit öt-tíz csoportba sorolják, és az alacsonyabb rendű csoportokban csak feleannyi gyermek születését engedélyezik, mint a felsőbb csoportokban.” 51:4.8 A szabályosan fejlődő bolygók esetében, a hat evolúciós emberfajta keveredése előtt, az alacsonyrendűek és az alkalmatlanok nagy részét eltávolítják. Az emberi törzsek megfelelőségét a Bolygóherceg, az Anyagi Fiú és más szakértő lények ítélik meg. 51:5.2 A Bolygók Ádámjai és Évái, mint az ibolyaszín emberfajta megalapítói, az egymilliós csoportlétszámuk elérését követően kezdik meg a bolygók lakóival való összeolvadást. 51:5.3 Az Édenkertben Ádám fiai és leányai a Herceg törzskara által odavezetett felsőbbrendű férfiak és nők közül választják ki a szerencséseket, akik az ádámi gyermekekkel való párosodást megtiszteltetésnek veszik. 51:5.4 Ezen időszak az új versengések kezdetének és a faji háborúk megszűnésének első korszaka. 51:5.5 Az ádámi leszármazottakkal egyesülő bolygólakóknak meg kell fogadniuk, hogy egy társuk lesz, és a gyermekeiket is erre nevelik. Az ilyen gyermekek a Bolygóherceg tanodáiban tanulnak, és innen térnek vissza a szüleik származási csoportjához, ahol a felsőbbrendű halandók kiválasztott csoportjaiból választanak maguknak párt. 51:5.6 A felsőbb szintű evolúciós sajátságok nemzés útján való elterjedése polgárosodást és a faji fejlődést eredményez.

- fajnemesítés (nem tudatos): 80:3.9 az európai vadászok korában „a felsőbbrendű törzsek vegyes házasságokat kötöttek a felsőbbrendű hadifoglyokkal és mindig elpusztították az alsóbbrendűeknek tartottakat.” A letelepedettek viszont a földműveléshez és a kereskedelemhez egyre inkább életben hagyták a középszerű foglyokat, rabszolgává téve őket. Ezek utódai aztán nagymértékben leépítették a teljes cro-magnoni fajtát. 80:5.5 Az anditák, a Somme folyó melletti döntő győzelmüket követően a kék ember dél-franciaországi csoportjait kereskedelmi előrenyomulás, a felsőbbrendűikkel kötött vegyes házasságok és az alsóbbrendűik könyörtelen kiirtása révén olvasztották be.

- fajnemesítés (Urantián): 76:4.3 az ibolyaszín emberfajta az Urantián kilencedikként jelent meg. Ádám és Éva hozta létre a gyermekeik által. Ádám és az utódai kék szeműek voltak. Az ide tartozó népek esetében a világos bőrszín, valamint a sárgásszőke, a vörös és a barna hajszín volt a jellemző. 76:4.8 A második Kertben Ádám célzottan létrehozta a fajnemesítés tizenkét tagú bizottságát, melynek vezetőjévé Évát tette meg. E bizottság – még Ádám életében – 1.682 felsőbbrendű urantiai nőt választott ki – többnyire nodfiakat – akiket ádámi élet-sejtanyaggal termékenyítettek meg. E nők gyermekei közül 1.570 fiú és lány érte meg a felnőttkort. Ők alkották az andita emberfajta legelső egyedeit. 51:5.6 Bár a felsőbb szintű evolúciós sajátságok nemzés útján való elterjedése polgárosodást és faji fejlődést eredményez, 51:4.8 azonban az emberi faj fejlődése az Urantián nem így alakult. 51:5.7 A felsőbbrendű fajták az alsóbbrendű fajtákkal párosodtak, ami a faji összhang hiányához vezetett. 51:4.8 Így az embereké maradt az a felelősség és döntés, hogy a kifejezetten alkalmatlan, értelmileg vagy szellemileg fogyatékos, illetve közösségellenes fajtákat és egyedeket kizárják-e a szaporodásból 51:5.7 az emberi szabályozás módszerei révén, vagy akiknél lehetséges, megpróbálkoznak az alkalmazkodásuk elősegítésével. 68:6.11 A természetes adottságokkal rendelkező embert kell támogatni, mivel ő a polgárosodott társadalom gerince és a faj fejlődésének forrása. „A szokványos szintet el nem érő embert a társadalomnak ellenőrzés alatt kell tartania; belőlük nem jöhet létre több mint amennyi azon alsóbbrendű munkák ellátásához szükséges, mely feladatok állati szintet meghaladó értelmet igényelnek ugyan, de alacsony szintjük miatt a felsőbbrendű emberfajták számára valóságos rabságot és igát jelentenek.” 71:3.8 A társadalmi szintű „nincstelenséget és függést sohasem lehet felszámolni, ha az állam a sérült és elfajzott fajtákat szabadon támogatja és korlátozás nélkül engedélyezi az újratermelődésüket.” 82:6.3 A faj szempontjából nem kívánatos, ha az adott emberfajta elfajzott utódai kötnek egymással házasságot. 82:6.4 Viszont kívánatos, ha az emberfajták legfelsőbb rendű csoportjai keverednek egymással. 82:6.5 „A felsőbbrendű és az attól eltérő törzsek keresztezése jelenti az új, életrevalóbb fajták teremtésének titkát.” „A keresztezés erősíti az életerőt és növeli a termékenységet.” 79:5.9 „Az urantiai emberfajták fejlesztésére vonatkozó eredeti Melkizedek-tervben azzal számoltak, hogy Ádám tisztavérű leszármazottai közül egymillió fogja nemesíteni a két Amerika vörös népeit.” 110:4.6 A bolygónk felügyelői támogatják „az urantiai emberfajták szellemileg felsőbbrendű fajtaváltozatainak felemelését és megőrzését szolgáló intézkedések bevezetését”.

- fajnemesítés előnye: 51:6.1

a) magasabb élőlénytani besorolás,

b) az értelmi képességek élénkülése,

c) a szellemi felfogóképesség erősödése. 81:5.1 „Az ádámi adomány javította az emberfajták agyi teljesítőképességét, s ezáltal nagymértékben gyorsította a természetes evolúciós folyamatokat.” 82:6.5 A különféle népek átlagos vagy felsőbbrendű rétegeinek faji keveredése jelentősen növeli az alkotó potenciált. „A keresztezés erősíti az életerőt és növeli a termékenységet.” „A felsőbbrendű és az attól eltérő törzsek keresztezése jelenti az új és életrevalóbb fajták teremtésének titkát.” 82:6.6 A felsőbbrendű fajták keveredése esetén az új sajátságok felsőbbrendű vonásokként jelennek meg.

- fajnemesítés értelme: 76:2.6 „az öröklött sajátságok képezik az egész jellem alapját”. 108:1.1 Az a tény, hogy a tapasztaltabb Gondolatigazítók gyakran költöznek magasabb rendű emberi elmékbe, azt mutatja, hogy az öröklött emberi adottságok fontos szerepet játszanak a Gondolatigazítók általi kiválasztás és a feladatok meghatározása során.

- fandor: 66:5.6 szállításra betanított nagytestű madár. Az időszámításunk kezdete előtt huszonnyolcezer évvel kihalt.

- Fantad: 45:4.9 a zöld embereket vezette „az Élet Egyetlen Forrásának” imádatára. Jelenleg az urantiai tanácsadó testület egyik tagja.

- fazekasság: 81:2.19 a herceg törzskara ismertette meg az emberekkel Kr.e. 500 000 évvel. A rendszer bukása után több mint 150 000 évig szünetelt. A sumérok nodfi elődei kezdték újra művelni. 81:2.18 De volt olyan embercsoport is, amely számára egy agyaggal befedett vesszőház, illetve annak leégése adott ötletet az agyagedények készítéséhez és égetéssel való megszilárdításához.

- fehér emberfajta: 64:6.24 + 80.0.2 alapvetően a kék fajta alkotja, azonban a vérvonalukban képviselve vannak az ádámi törzs szangik emberfajtákkal keveredett túlélő fajtái, valamint a vörös és a sárga faji vérvonal is meg van bennük valamelyest. Összességében elmondható, hogy komoly százalékban rendelkeznek az eredeti andonfi állománnyal, de még ennél is nagyobb bennük a korai nodfi fajták aránya. 80:3.9 Más megfogalmazásban – a fehér ember a középszerű rabszolgáik utódai által leépült cro-magnoni kék emberfajta csoportjainak a kivándorló mezopotámiaikkal való keveredése által létre jött fajta közössége Európában. 80:5.7 A kevert európai fehér népek humora és képzelőereje az anditáktól származik. Az északi fehér fajtákat létrehozó andita-kék egyesülés átmeneti késedelmet okozott az andita polgárosodás fejlődésében. 80:5.8 Kr.e. 5000-re az északi fehér fajták uralkodtak az Észak-Német, az Észak-Francia és a brit-szigeteki területeken is. 80:9.1 A faji keveredés következtében, az anditák Európába irányuló vándorlásai végére három fehér fajta alakult ki. A) 80:9.2 Az északi fehér fajta. 80:9.2 Hosszúfejűek, szőkék és magas termetűek voltak. E fajta a kék emberből és az anditákból állt, de tartalmazott jelentős andonfi vért, valamint kisebb mennyiségben vörös és sárga szangik fajtákat is. 80:9.4 A dunai andonfiakkal való kereskedelmi kapcsolataik következtében anyaimádók lettek. A Balti-tenger partvidékéről borostyánkövet szállítottak délre a Brenner-hágón át. Épített lakóhelyeken laktak, a halottaikat elhamvasztották. B) 80:9.5 A központi fehér fajta. Döntően andonfiak, akik részben kék, sárga és andita fajtákat foglaltak magukba. Rövid-széles fejformával bírtak, barnás bőrűek és zömökek voltak. Területileg az északi és a földközi-tengeri emberfajták között helyezkedtek el. C) 80:9.3 A déli fehér fajta. E földközi-tengeri fajta az anditák és a kék ember keverékéből állt, melyhez északon kevés andonfi jelleg is adódott. Továbbá másodrendű szangik vért is kaptak a szaharaiakon keresztül, később pedig, Kr.e. 2.500 táján e fajta déli részét erős andita hatás érte. 80:9.10 E faji keverék alapozta meg leginkább e kevert fehér fajta közösséget. 80:9.13 A déli fehér fajták kedvvel építkeztek és szívesen állítottak nagy sziklákat a nap tiszteletére. 80:9.15 Kr.e. 3000-re a fehér fajták jelentősen elkeveredtek Európában.

- fejlett törzsi kapcsolatok szervezői: 66:5.1 A kaligasztiai százak egyik tízfős szakértő csoportja, 66:5.28 melynek Tut volt a vezetője. 66:5.30 A feladataik közé tartozott a békés jellegű csoportviszonyok kialakítása, a hadviselés szabályozása, valamint a törzsi kormányzás és a törzsek közötti kapcsolatok fejlesztése.

- fejlődés: 49:5.16 A halandók esetében értelmi és szellemi szempontból mérvadó, mely sokban függ az adott bolygó korától. E tekintetben meghatározó az ottani élőlénytani nemesítők segítsége és az isteni Fiak különféle rendjeinek későbbi küldetései. 117:5.6 „A fejlődésképes személyiség tényleges-valóság nyomot hagy maga után, amint a világegyetemek egyre magasabb szintjein áthalad. Legyen az elme, szellem vagy energia, a tér és idő növekvő teremtésrészei saját területükön mind módosulnak a személyiségfejlődés révén. Amikor az ember cselekszik, akkor a Legfelsőbb válaszol, és ez a kölcsönösség jelenti a fejlődés tényét.”

- fejlődés (emberi ~ ismérvei): 113:1.6 a) Önmaga megértése. b) Önmaga legyőzése. c) Saját maga egyre teljesebb szabályozása. Az elsődleges cél az Igazítóval való kapcsolat és közösség.

- fejlődés (örök emberi ~ tartalma): 108:6.8 Az „örökké szélesedő lehetőség-szférák határok nélkülivé” tágítása „felüdítő szolgálatot, páratlan kalandot, fenséges bizonytalanságot és korlátlan fejlődést” foglal magába.

- fejlődési korszakok (halandó emberfajták esetében):

50:5.4 1. A táplálkozás kora. A korai emberek ébren töltött ideje az élelem keresésével és a támadó vagy védekező harccal telt.

50:5.5 2. A biztonság kora. Az ősi vadász az élelemszerzés mellett megtakarított időt a biztonsági helyzetének javítására fordítja. Csoportokat alkot és megerősíti lakhelyét a gyűlölt idegenekkel szemben.

50:5.6 3. Az anyagi jólét kora. A táplálkozás és a biztonság bizonyos szintű megoldottságából eredő szabad időt az emberek a személyes jólétükre fordítják. Ez az emberi csoportok egy részének elnyomásával jár. E korszakot egyaránt jellemzi a gyönyörkereső mértéktelenség és a zsarnoki kegyetlenkedés.

50:5.7 4. A tudás és a bölcsesség keresése. Az előző korok tudása és tapasztalata bölcsességet eredményez a polgárosodott társadalom irányításában. A műveltség általánosan elérhetővé válik. Sok egyén éhezi a tudást és szomjazza a bölcsességet. A korszak jelszava az oktatás.

50:5.8 5. A bölcselet és a testvériség kora. Ez a társadalom erkölcsössé válásának időszaka. A halandók kezdik komolyan venni az egyéni és a közösségi tapasztalataikat, „végre elkezdik magukban keresni az okokat és józan ítélőképességre tesznek szert.” Csak bölcs erkölcsi lények képesek az emberi testvériség megteremtésére.

50:5.9 6. A szellemi törekvés korszaka. Az egyének szellemi megelégedésre és a mindenségrendi összefüggések keresésére törekszenek. A vallás ekkorra már a mindenségrendi bölcsességet és a személyes szellemi tapasztalás magasabb szintjeit jelenti. E kor oktatása a jelentéstartalmakat igyekszik megvilágítani, a műveltsége pedig a mindenségrendi kapcsolódásokra és az igaz értékekre irányul. Magas műveltségű és képzettségű, páratlan Isten-tudatú korszak ez.

50:5.10 7. A fény és élet korszaka. Ez a fizikai biztonság, az értelmi gyarapodás, a társadalmi műveltség és a szellemi fejlődés egymást követő korszakainak virágzása, melyekben az emberi vívmányok mindenségrendi egységben és önzetlen szolgálatban hangolódnak össze.

- fejlődési utak: 106:1.3 az evolúciós teremtmény számára az igazságban, a szépségben és a jóságban való fejlődést foglalja magába.

- fejlődési út és cél (emberi ~): 108:1.8 A személyiség egyesítése és az elme szellemiesítése.

- fejvadászat: 88:1.8 nagyrészt a koponyában, mint bűvtárgyban való hitre vezethető vissza. 86:5.15 Kezdetben a fejvadászat az ellenség lelkének foglyul ejtését célozta (amint a hajas fejbőr lenyúzása is). 87:2.8 Az ősök azt tartották, hogy a meggyilkoltak örömmel veszik, ha a gyilkosuk kísértetlelkét rabszolgaként a magukénak tudhatják. 87:2.8 E felfogás ösztönzőleg hatott a fejvadászatra. Lásd még „bűvtárgy”, „bűvtárgyi hit”.

- felemelkedési irányterv: 8:3.5 a továbbélő, sajátakarattal bíró teremtmények felemelése a paradicsomi tökéletesség isteni magasságaiba.

- felemelkedési világegyetemi létpálya: 30:4.1 a felemelkedő zarándokok járják, hét szakasza van.

30:4.2 „1. Bolygói halandók.

30:4.3 2. Alvó továbbélők.

30:4.4 3. Lakóvilági hallgatók.

30:4.5 4. Morontia fejlődő lények.

30:4.6 5. Felsőbb-világegyetemi védencek.

30:4.7 6. Havona-zarándokok.

30:4.8 7. Paradicsomi jövevények.”

- felemelkedő Anyagi Fiak: 40:2.1 a helyi világegyetemben teremtik őket.

40:2.2 A szolgálatuk alól felszabadított Ádámok és Évák hivatalosan is elismert felemelkedő Istenfiakká lesznek,

a) ha élőlénytani fejlesztőként teljes sikert érnek el, és a bolygó eljut a fény és élet fejlettebb szakaszaiba. Ekkor lemondhatnak a bolygói kötelezettségeikről és engedélyezik számukra, hogy tökéletessé lett Anyagi Fiakként jegyeztessék be magukat a helyi világegyetemi nyilvántartásokba.

b) Ha a bolygói minősítés sokat késik, az állandó besorolású anyagi fiak szintén felhagyhatnak a besorolásuknak megfelelő szférákon folytatott tevékenységekkel, és a felszabadításukat kérve ők is megkezdhetik a Paradicsomra tartó útjukat más felemelkedő Fiak társaságában. Céljuk az Isten megtalálása és a Halandói Végleges Testületben való örök szolgálat.

- felemelkedő halandók körei (jerusemi): 46:5.9 a rendszer hét egyközepű, egyre magasabban elhelyezkedő körből áll. 46:5.27 Központját egy emlékmű csoport foglalja el, amely a csillagrendszer 619 lakott világát jelképezi. Minden egyes bolygói emlékmű egy templom. E templomcsoport központjában az Edentia-rendszer negyven mérföld nagyságú, részlet hű és működő hasonmása áll.

- Felemelkedő-háromságivá lett Fiak: 22:7.12 Úgy jönnek létre, hogy a „végleges rendű lények alkotói erőfeszítéseik során megkísérlik háromságivá alakítani a Mindenható Legfelsőbb bizonyos fogalmi valóságait, melyeket tapasztalati úton megragadtak az időn és téren át a Paradicsomra vezető felemelkedési útjuk során.”

- felemelkedő Istenfiak: 40:0.1 helyi világegyetemi lények csoportja, akiknek hét általános osztálya került kinyilatkoztatásra.

„40:0.2 1. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók.

40:0.2 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók.

40:0.3 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók.

40:0.5 4. Evolúciós szeráfok.

40:0.6 5. Felemelkedő Anyagi Fiak.

40:0.7 6. Átvitt közteslények.

40:0.8 7. Megszemélyesült Igazítók.”

40:0.11 A felsoroltak közül a négy utolsó nemhalandó felemelkedő fiúi rend.

- felemelkedő rendek (egyes-származásúak): 30:1.55 egyes-származású lények, akiknek öt csoportjuk van.

30:1.65 „1. Megszemélyesült Igazítók.

30:1.66 2. Felemelkedő Anyagi Fiak.

30:1.67 3. Evolúciós szeráfok.

30:1.68 4. Evolúciós kerubok.

30:1.69 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők.”

- felemelkedő rendek (kettős-származásúak): 30:1.29 kettős-származású lények, akik öt csoportba sorolhatók.

30:1.50 „1. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.51 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.52 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.53 4. Átvitt közteslények.

30:1.54 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők.”

- felemelkedő zarándokok: 30:3.1 a hét önkéntes telepes csoport egyik rendje. 26:2.2 A világegyetemek mindensége legalacsonyabb rendű, sajátakaratú teremtményei, akik a tökéletességet célzó kibontakozást képviselik. 26:3.2 A Havonába a hetedik kör kísérleti világán át lépnek be, majd haladnak befelé, az első kör irányába. Egyetlen zarándok sem kerülheti el, hogy átkeljen a fokozatosan erősödő átszellemülésnek mind a hét Havona-körén. 30:3.13 A központi szférákon állomásoznak. Sokfelé tevékenykednek, nagy önállóságot élveznek. E rend személyi összetétele folyamatosan változó, mivel az evolúciós halandók és a felemelkedő társaik összes rendjét magába foglalja.

- felemelkedői lét: 112:0.1 A kezdete az emberben lakozó Gondolatigazítóval való örök egyesülés.

- Felettes szeráfok: 39:0.1-0.2 a helyi világegyetemi angyalok hét kinyilatkoztatott rendjének második csoportja. 39:2.1 A nevüket onnan kapták, hogy a helyi világegyetemben felsőbb tevékenységek végzésével bízzák meg őket. 39:2.2 Hét csoportban működnek.

a) 39:2.3 Hírszerző Testület. A Fényes Hajnalcsillag, Gábriel létszámába tartozó angyalhadtestek tagjai, akik a helyi teremtésrészekről gyűjtenek számára információkat a nebadoni tanácsok munkájának irányításához.

b) 39:2.5 Irgalom Hangja. Ők a kegyelmet és irgalmat bemutató angyali testület tagjai. Az emberek és az angyalok felsőbbrendű késztetéseinek és szentebb érzelmeinek adnak tápot. E hadosztály igazgatói teljes-szeráfok, akik egyben képzett őrangyalok is.

c) 39:2.6 Szellem Összehangolók. A felettes szeráfok harmadik csoportjaként az a megbízásuk, hogy felkészítsék a Szalvingtonon tartózkodó felemelkedőket a morontia szintről a szellemlény állapotba történő átmenetre. A szellem elme képességeinek használatára oktatnak.

d) 39:2.7 Segédtanítók. Társai és segítői ők a tanító tanácsosoknak. Részt vesznek a helyi csillagrendszerekhez tartozó lakóvilágokon folyó hétszintű képzésben. Az Urantián is működnek az igazság és a pártatlanság ügyének elősegítése céljából.

e) 39:2.8 Szállítók. Ők e segédkező szellem csoport saját szállító testülete. Az a feladatuk, hogy a helyi világegyetemi központ viszonylatában teljesítsenek térutaztatási szolgálatot azon személyiségek közlekedésének segítésére, akik maguktól nem képesek egyik szféráról a másikra eljutni. Vannak közöttük olyanok, akik már ilyennek születtek, mások kisebb adottságokkal indulva küzdötték fel magukat e feladat ellátására. 39:2.9 A repüléshez szükséges energiát az átkelés során veszik fel.

f) 39:2.14 Adatrögzítők. A szalvingtoni és az ahhoz tartozó világokról érkező feljegyzéseket fogadják, iktatják és küldik vissza. De szolgálnak a szalvingtoni bíróságok jegyzőiként és e bíróságok vezetőinek titkáraiként is. 39:2.15 Az adatfogadók és továbbítók sajátos alosztálya a Hírközlők. A lényeges üzenetek továbbítása során kapcsolatot tartanak fenn a harmadrendű szupernáfok hírszerzési irányítóival, a Teljes Szeráfi Testület megdicsőült hírszerzési irányítóival, 39:2.16 a felsőbb-világegyetemi felsőbb adatrögzítőkkel, a Havona adatrögzítőivel, valamint a tudás paradicsomi őrzőivel is.

g) 39:2.17 Tartalékosok. 39:2.18 „E testületben az angyalok minden csoportjának minden fajtája képviselteti magát.”

- felfogóképesség (emberi ~): 118:10.3 Az ember egyre kiteljesedő képessége az idő anyagi tényeinek, a gondolkodás jelentőségteljes eszméinek és a szellemi látásmód értékes eszményképeinek megértésére.

- felismerés: 111:4 1 „a külvilágból felfogott érzetkeltő hatásoknak az egyén emlékmintáiba való illesztésének értelmi folyamata.” Lásd még „megértés” „jelentéstartalmak”

- Felsőbb Erkölcstan Melkizedek-kara: 35:3.22 A melkizedekek honvilágán található és az eredeti Melkizedek Atya vezeti. Más világegyetemekből is fogad cseretanulókat akiknek létszáma több mint százezer fő.

- felsőbb-világegyetem: 15:2.8 Tíz nagyövezet alkotja, mely közelítőleg egy billió lakható bolygót foglal magába. Épített központi világát három Nappalok Elődje irányítja.

- felsőbb-világegyetemek (jellemzők): 117:7.13 Az a céljuk, „hogy olyan tökéletessé váljanak, mint a Havona”.

- 117:7.13 Magukban hordozzák a Havona tökéletesség lehetőségét.

- 117.7.13 A tökéletesedésük „fizikai és szellemi előrelépést, továbbá igazgatási, irányítási és testvéri fejlődést jelent.”

- 117:7.13 „az eljövendő korszakokban az összhanghiány, a téves igazodás és a helytelen alkalmazkodás lehetőségei fokozatosan megszűnnek” e teremtésrészekben.

- 117:7.13 A tökéletessé válásukat követően az „energiakörök az elmével tökéletes egyensúlyban lesznek és az elmének való alárendeltségük teljessé válik, míg a szellem a személyiség jelenlétében megszerzi az uralmat az elme felett.”

- 117:7.15 Jelenleg éles határvonalak húzódnak közöttük.

- 117:7.15 A távoli jövőben tökéletessé tett egészként fog működni.

- felsőbb-világegyetemek békéltetői: 25:3.14 bizottságuk „a Nappalok Elődeinek általános felügyelete és a Kép Segítők közvetlen irányítása alatt szolgál a Paradicsom eléréséig. A Paradicsomon való ottlétük alatt annak a Tökéletes Szellemnek jelentenek, aki a származási helyük szerinti felsőbb-világegyetemet vezeti.” 25:3.13 Ezen a szinten az isteni döntésvégrehajtó már nem rendelkezik büntető hatalommal. A békéltetők a felemelkedő zarándokok tanácsadóivá és tanáraivá váltak. 25:3.16 A számuk növekedésével átkerülnek a paradicsomi tökéletes tanácsba, „ahonnan úgy kerülnek ki, mint a Végtelen Szellem által a világegyetemek mindensége számára létrehozott egyeztető testület”.

- felsőbb-világegyetemek Hírvivői: 23:2.15 egy felsőbb-világegyetem vezetői rajtuk keresztül képesek közvetlenül és személyesen érintkezni egy másik felsőbb-világegyetem vezetőivel. Közvetlenül kiküldhetők az egyik felsőbb-világegyetemi központról egy másik felsőbb-világegyetemi központra. 23:2.17 A felsőbb-világegyetemi szolgálatuknak nincs korlátja; működhetnek a felsőbb ítélőszékek döntésvégrehajtóiként vagy a teremtésrészek javát szolgáló információk megszerzőiként.

- felsőbb-világegyetemek közötti kapcsolat: 39:2.4 egymással rendszerint csak a paradicsomi információs elosztóközpont által biztosított eszközök és lehetőségek révén képesek érintkezni, mivel energiakülönbség van a különböző felsőbb kormányzatok ügyletei és jelentései között, ami az adatok elkülöníthetőségét teszi lehetővé.

- felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei: 26:1.13 ők a szekonáfok, a terciáfok és az omniáfok. „A szekonáfok, a Tükröző Szellemek gyermekei különböző minőségben szolgálnak a hét felsőbb-világegyetemben. A Végtelen Szellemtől származó terciáfok végeredményben a Teremtő Fiak és a Nappalok Elődeinek összekötői szolgálatát látják el. Az omniáfok a Végtelen Szellem és a Hét Legfőbb Végrehajtó együttes teremtményei, és kizárólag az utóbbiaknak szolgálnak.”

- felsőbb-világegyetemi felkészülési és műveltségi rendszer: 30:4.22 „a kisövezeti fogadószféráktól a tíz nagyövezethez tartozó tanulmányvilágokon keresztül a felsőbb-világegyetemi központ felsőbb műveltségi szféráiig terjed.” 30:4.23. Itt a fejlődés a megtanult dolgok átadásának gyakorlata által történik. A fő tárgy a felsőbb-világegyetemi igazgatás.

- felsőbb-világegyetemi kisövezetek békéltetői: 25:3.11 a békéltető biztosok a helyi világegyetemi problémákkal való foglalkozást követően lépnek a felsőbb-világegyetemük kisövezetének problémáihoz. Magasabb szintre kerülve egyre kevesebb anyagi jellegű feladatot kapnak és fokozatosan az irgalom-igazságosság új szerepkörében kezdenek működni úgy, hogy közben az anyagi szempontokat is a helyén kezelik.

- felsőbb-világegyetemi nagyövezetek békéltetői: 25:3.12 a bizottság tagjai számára itt már egyre több a feltárandó és megmagyarázandó rejtélyes jelenség. Így fokozatosan a különbségek elbírálóinak szerepéből átlépnek a rejtélyek megmagyarázóinak szerepkörébe. Bírákból magyarázó tanítókká fejlődnek.

- felsőbb-világegyetemi körök: 15:9.3-15:9.10

15:9.4 „1. A paradicsomi Hét Tökéletes Szellem egyikének egyesítő értelem-köre. Az ilyen mindenségrendi-elme kör egyetlen felsőbb-világegyetemre korlátozódik.

15:9.5 2. A hét Tükröző Szellem tükrözőműködés-szolgálati köre az egyes felsőbb-világegyetemekben.

15:9.6 3. A Titkos Nevelők titkos körei, melyeket Divinington bizonyos mértékig összekapcsol és az Egyetemes Atyához irányít a Paradicsomra.

15:9.7 4. Az Örökkévaló Fiú és az ő paradicsomi Fiai közötti közvetlen kapcsolat fenntartását szolgáló kör.

15:9.8 5. A Végtelen Szellem fényes jelenléte.

15:9.9 6. A paradicsomi híradások, a havonai térjelentések.

15:9.10 7. Az erőtér-központok és a fizikai szabályozók energiakörei.”

- Felsőbb-világegyetemi Központok: 29:2.13 mind a hét felsőbb-világegyetem központi szféráján ezer harmadrendű erőtér-központ van. „Az elsődleges energiának a három, egyenként tíz részből álló árama ezen erőtér-központokba érkezik, de hét különleges és pontosan irányított, bár nem tökéletesen szabályozott erőtér-kör lép ki az egyesített tevékenységük központjából.” 29:2.14 A felsőbb-világegyetem erőtér-tartalma tehát háromállapotú energia, melynek mindegyik fokozata tíz részből tevődik össze.

- Felsőbb-világegyetemi védencek: 30:4.1 a felemelkedői halandói lét egyik szakaszában levő halandók megnevezése, 30:4.22 akik a felsőbb-világegyetemi felkészülési világokra érkezve elismert szellemekké és a Nappalok Elődeinek védenceivé válnak.

- Felsőség Háromságivá Tett Titkai: 18:1.1 hetvenen vannak, akik a paradicsomi segédszférák legbelső, az Egyetemes Atya személyes körének is mondott hét világát vezetik tíz-tíz tagú testületben.

- Felsőség Istenség: 0:1.11 e szintet a véges lételvi létezőkkel kapcsolatos működésként lehet felfogni.

- Felsőségi Kísérők: 26:6.1 kizárólag a központi világegyetem hatodik körén szolgálnak, és nem keverendők össze a Végzős Kísérőkkel, akik a Végtelen Szellem Felsőbb Személyiségei.

- Felsőség tíz Titka: 13:2.9 Aszendington irányítói.

- Felsőség háromságivá tett Titkai: 13:2.10 a Legfelsőbb Isten, a Végleges Isten és a Legfelsőbb-Végleges Isten közös titkai.

- felsőtudatosság: 130:4.9 A tudat tudata. Az ember tudatában van a saját tudatának, míg az „állati elme csak a tárgyias világegyetemnek van tudatában.”

- feltámadás (megítéltetési ~): 113:6.8 Az alvó továbbélők feltámadása. Kegyelem-szólításnak is mondják. 47:3.3 Ekkor történik meg a szeráfi végzet-őrangyal által őrzött morontia-lélek és a Gondolatigazítónál levő szellem-elme „letét” újraegyesítése, mely a teremtményi alvó továbbélő személyiség összeállítását jelenti. 30:4.15 Ekkor valósul meg a lélek és az Igazító újratársulása, a személyiséget alkotó tényezők újraegyesítése morontia alakban. 52:5.5 Az Urantia lázadás miatti elszigetelése felfüggesztette azon eljárást, mely révén a halandók a haláluk után közvetlenül jutottak el a lakóvilágok területére. Krisztus Mihály napjai előtt minden léleknek aludnia kellett a megítéltetési, illetve a különleges ezeréves feltámadásokig. „De pünkösd óta az urantiai halandók közvetlenül juthatnak el a morontia szférákra.” 76:5.3 Történt megítéltetési feltámadás Ádám és Éva Urantiára való megérkezésével egyidejűleg is.

- feltámadási csarnok: 112:5.16 Élet-összeállító terem. Itt válik lehetővé az alvó-továbbélő tudat újbóli megjelenése az új morontiai, elme és szellemi természetű energia-kapcsolat révén. 47:0.1 A Jerusem első világának első segédszféráján található 47:3.5 az Új Élet Templomában. Ennek hét szárnya az idő hét fajának feltámadási csarnoka. 47:3.2 A személyiség-összeállításra szolgáló templom az első lakóvilág központja, a szeráfi beteljesülés-őrangyalok, a Gondolatigazítók és a feltámadási főangyalok gyülekezőhelye.

- feltámadás utáni időszak:

a) 47:3.6 Az újraszemélyesült lélek a feltámadási csarnokban ébred, majd

b) a Melkizedek-részlegbe megy, ahol állandó lakos besorolást kap.

c) Ezután tíz nap személyes szabadságban részesül, melynek során szabadon ismerkedhet a környezettel, a programmal, és utána nézhet a szeretteinek is.

d) 47:3.7 Ezt követően kezd hozzá az értelmi felkészüléshez és a paradicsomi célú szellemi fejlődéshez.

e) 47:3.10 A magasabb lelki fejlettségű halandók a tíz napos szabadság leteltével átkelési alvásba kerülve jutnak a második lakóvilágra, majd így tovább, egészen a nekik előírt lakóvilágig. 47:4.4 Ilyenkor az Igazító már nem távozik el. Bár később a felemelkedő újabb és újabb, kidolgozatlan morontia testben ébred, de a személyisége már érintetlen marad.

- Felügyelő szeráfok: 39:3.1 a helyi világegyetemi angyalok azon csoportja, akiket a csillagvilágok kizárólagos szolgálatára jelöltek ki.

a) 39:3.2 Segédfelügyelők. Ők a Csillagvilági Atyák közös munkájának a segítői. Az „egész csillagvilág egyesítésével és egyensúlyba hozatalával foglalkoznak.”

b) 39:3.3 A Törvény Előrevetítői. Feladatuk a csillagvilági törvényalkotók számára olyan előterjesztések készítése, melyek azt mutatják be, hogy az adott indítvány milyen mértékben érintheti a szabad akaratú teremtmények életét. Nem keresik egyik csoport kegyét sem, „viszont a mennyei törvényalkotók előtt abból a célból jelennek meg, hogy azokért szóljanak, akik nem tudnak megjelenni és az érdekeiket maguk képviselni.” Látják és képviselik az emberi benső igaz vágyódását is.

c) 39:3.4 A Közösségi érzék Kialakítói. Az őszinte társas kapcsolatok és a világegyetemi teremtmények közösségi fejlődésének előmozdításán munkálkodnak. Elősegítik az egyének jobb önmegértését és a valóban kölcsönös megbecsülésen alapuló társulások létrejöttét. 39.3.5 Földi munkálkodásuk közé tartozik azon egyének összehozása, akik hatékonyan és egyetértésben tudnak működni az adott cél elérése vagy egy feladat eszményi formában történő ellátása érdekében. 39:3.6 Az Edentián hetven egységbe szerveződve a központi szféra körül keringő hetven morontia fejlődési világon szolgálnak.

d) 39:3.7 Az Erkölcstani érzék Fejlesztői. Segítik a személyek közötti kapcsolatok erkölcsi értékének teremtményi elismerését, a testvériességgel kapcsolatos igazságok felfedezését. Ők az erkölcstani megbecsülés előremozdítói, de működnek önkéntes tanácsosként a bolygók vezetői mellett és csereoktatóként a csillagrendszerbeli felkészülési világokon. Sokat találkozunk majd velük az edentiai társadalmi kutatóintézetekben, a Norlatiadek központ hetven segédszféráján.

e) 39:3.8 Szállítók. A felügyelő szeráfok ötödik csoportja a csillagvilági központok viszonylataiban szállít lényeket. Képesek a céljuk, a sebességük és az irányuk repülés közben történő változtatására. Mozgásuk során mindhárom egyetemesen hozzáférhető energiavezetéket igénybe tudják venni. Képesek a földi másodpercenkénti 893.000 kilométeres sebesség elérésére is.

f) 39:3.10 Adatrögzítők. A felügyelő szeráfok hatodik rendjeként a csillagvilági ügyek különleges feljegyzőiként működnek, így az Edentián, a mi csillagvilágunk norlatiadeki központján is.

g) 39:3.11 Tartalékosok. A csillagvilági központokon tartózkodva a vezetők hírvivőiként segédkeznek vagy a vorondadekek mellett végeznek munkát.

- Fenséges felügyelő: 109:7.7 Az Urantia bolygóügyi Vorondadek-megfigyelője, a világunk veszélyhelyzeti kormányzója.

- Fenséges Hírvivők: 22:2.1 A Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartozó tökéletessé lett halandók, akik kiálltak már lázadást vagy ezzel egyenértékű módon másként bizonyították a személyes hűségüket.

- Fenséges Hírvivők (jellemzők): 22:2.7 A felsőbb-világegyetemi tevékenységek mindenféle szakaszával kapcsolatos feladatokat végezhetnek.

- 25:6.3 Feladataik közé tartozik a Mennyei Adatrögzítők eredeti szellemi feljegyzéseiről készített félfizikai másolatok megfelelőségének hitelesítése is.

- 117:2.4 Háromság által befogadottak.

- 117:2.4 Nem vesznek részt a jelen világegyetemi korszak növekedésében.

- 117:2.4 Jelen helyzetük a megelőző világegyetemi korszakra jellemző, annak felel meg.

- 117:2.4 A Háromság általi elismertségük szintje nem fog változni.

- 117:2.4 Esetükben „a tapasztalás többé már nem eredményez növekedést.”

- Fenséges Megfigyelő: 114:4.1 Vorondadek Fiú, akit az edentiai Fenségesek megfigyelőnek küldtek az Urantiára a bolygói lázadás kitörését követően. Egyben ő a bolygó felségjogának őre. Időszakonként váltják. 114:4.2 Azon ügyekben bír hatáskörrel, melyeket még a Lucifer-féle lázadás idején vontak magukhoz az edentiai Fenségesek. A Vorondadek Fiú szoros tanácsadói kapcsolatot tart fenn a bolygófelügyelőkkel. Továbbá a faji biztosok csoportvezetőit tanácsadó igazgatóként felügyeli. 114:4.3 Bolygói válsághelyzet esetén a Fenséges Megfigyelő lenne a kormány tényleges, önálló jogkörű vezetője. 114:4.4 Ekkor utasítási jogkörrel bírna „a bolygón tartózkodó minden segítő és az igazgatásban szolgálók felett, kivéve a főangyalok hadosztályszintű szervezetébe tartozókat.” A feljegyzések szerint bolygói szintű válsághelyzet – az 1930-as évekig – harminchárom alkalommal történt. 144:4.5 A vorondadek kormányzással a csillagvilági uralkodók felsőbb rendű bölcsessége jut el „az emberi birodalmak ügyeinek intézésébe.”

- Fenséges összekötő: 43:4.10 a Lucifer-féle lázadás óta működik a csillagvilági kormányzat tanácsadójaként az Edentián, a bűnnel és a lázadással kapcsolatos magatartást érintő ügyekben.

- Fenséges Segédek: 37:1.1 a helyi világegyetemi segítők közé tartoznak. 37:4.1 A helyi világegyetemen kívülről származó önkéntes lények csoportja, akik átmeneti képviselőként vagy megfigyelőként vannak jelen. Változó létszámúak. 37:4.2 A helyi világegyetem így részesül az olyan paradicsomi származású lények segédkezéséből, mint pl. a Bölcsesség-tökéletesítők, az Isteni Tanácsosok, a Világegyetemi Ítélők, az Ihletett Háromsági Szellemek, a Háromságot-elért Fiak, a Független Hírvivők, a szupernáfok, a szekonáfok vagy a terciáfok. Céljuk, hogy a segédkezésük által a „Nebadon jobban összhangba kerüljön az orvontoni eszmékkel és a paradicsomi eszményképekkel.” 37:4.3 Ilyenkor a helyi teremtésrész előírásaihoz igazodva dolgoznak. 37:4.5 Többnyire a nebadoni paradicsomi személyiségek – a Nappalok szövetsége, a Teremtő Fiú, a Nappalok Hűséges Követője, az Ítélkező Fiak és a Háromsági Tanító Fiak – mellé rendelik őket segítségül. A munkájuk jobb megértést, több tapasztalatot és teljesebb előrelátást testesít meg.

- Fenségesek uralkodása az emberek országain: 43:3.7 (+ 73:0.2 + 114:4.2) „Az edentiai Fenségesek a luciferi elszakadás idején a lázadó világok bolygói fennhatóságának bizonyos területeit magukhoz vonták. E hatalom gyakorlását ma is folytatják”. 43:3.8 Amikor pedig „Mihály, a Teremtő Fiú az utolsó alászállását teljesítette, az alászállásával összefüggő minden urantiai ügyet közvetlenül a Norlatiadek Fenségesei felügyeltek”. 93:3.4 Ők „az Urantia istenei”, akik 114:0.1 „számos mennyei erő és közvetítő útján uralkodnak az emberi világokon, de leginkább a szeráfok segítségére támaszkodnak.” 43:9.4 „A Fenségesek nemigen érintettek az egyes emberek boldogulásának elősegítésében a lakott bolygókon; ők inkább az emberek országait uralják, mintsem az egyedek szívét.” 114:4.1 Kiküldöttük – egy Vorondadek Fiú – az Urantia bolygó felségjogának őre. 114:7.9 A Fenségesek uralkodása a beteljesülés tartalékosainak működésén keresztül is valósul. Lásd még „Fenséges megfigyelő”

- félelem (aggódás): 68:3.1 a mindennapos formája élettani eredetű, „félelem a fizikai fájdalomtól, a kielégítetlen éhségtől vagy valamilyen földi csapástól; azonban a kísértetektől való félelem a rettegésnek egy új és magasabb foka lett.” 68:3.3 A kísértetektől való félelem átlépi és meghaladja az egyed elemi igényeit és a csoport fenntartására irányuló küzdelmeket. 86:3.1 A halállal való szembesülés félelmet váltott ki az őseinkből. 68:3.3 „A halottak eltávozott szellemeitől való rettegés a félelem új és meglepő formáját hozta a felszínre, az iszonyat megdöbbentő és félelmetes fajtáját, mely hozzájárult ahhoz, hogy a régi korok laza társadalmi rendjei összeálljanak az ősi idők jóval fegyelmezettebb és alaposabban szabályozott kezdetleges csoportjaivá.” Ha a félelem oka nem valós dolog, akkor a félelem babonás jellegűvé válik. 86:0.2 A korai ember félt a természeti erőktől. E félelem úgy vált vallási jellegűvé, hogy a természet megszemélyesült, szellemiesült, később pedig megistenült az ember tudatában. 86:1.3 A balszerencsétől való állandó félelem bénító hatással volt az ősi emberekre. 86:2.1 Az aggódás az elméjük természetes állapota lett. 86:2.1 Ha az aggódó félelem állandósul, evolúciós változásokat, biológiai alkalmazkodást indít el a testben. 89:1.2 Hajdan a kísértetek szellemi megtorlásától való félelem olyan erős volt az emberi elmében, hogy valamely tabu megsértésének tudata halált is okozhatott. Az ilyen halál a tabuk megtartásának fontosságát erősítette az élőkben. 88:4.8 A varázslástól való félelem szintén tud olyan erőt gyakorolni az emberi elmére, amely ölni is képes. 92:1.4 A félelem mindig alapvető vallási ösztönző volt. „A félelem alakítja az evolúciós vallás isteneit és mozgatja az elmaradott hívők vallási szertartásait. A polgárosodás kibontakozásával a félelmet módosítja a hódolat, a csodálat, a tisztelet és a rokonszenv, és később tovább befolyásolja a bűntudat és a megbánás.” 76:4.6 Ádám gyermekeit a félelem kevésbé érintette, mint az Urantia evolúciós lakóit. „Az Urantia mai emberfajtáiban azért van még mindig annyi félelem, mert nagyon kevéssé részesültek az ádámi élet-sejtanyagból”.

- féltékenység (nemi ~): 82:4.4 a fejlődő erkölcsök terméke. Az ősi férfi nem volt féltékeny, csak a tulajdonát óvta. A feleségre azért is vigyáztak, mert annak hűtlensége leszármazással és örökséggel járt.

- fémművesség: 81:3.4 a fémeket a korai ipari és kereskedő városokban kezdték elterjedten alkalmazni. Az anditák dolgoztak először a vassal, az arannyal és a rézzel. 81:3.5 Mivel könnyű volt megmunkálni, ezért először az aranyat keresték és díszítő elemként használták. Ezt követte a réz, amely nem volt általános addig, amíg nem került ötvözésre az ónnal, ami a keményebb barnarezet eredményezte. 81:3.4 „Nem voltak elkülönült korok, mint kőkor, bronzkor vagy vaskor; mindhárom egyidejűleg létezett más és más helyen.”

- fény: 0:6.8 – 0:6.9 van anyagi fény, a mindenségre való értelmi rálátás fénye és szellem-fényesség, az utóbbi „a különféle rendű szellemlények személyiség-megnyilatkozásának jellemző vonására utaló jelkép”.

- fény (szellem-fény): lásd „irányfény”

- Fényes Hajnalcsillag: 32:2.6 Ő „a helyi világegyetem főigazgatója, a Teremtő Fiú személyes társa, aki minden jellembéli ismérvében hozzá hasonló, bár az isteniségi sajátosságaiban határozottan korlátozottabb.” Ő az azonosság „első teremtői fogalmának és az isteniség eszményképének megszemélyesülése.” 21:2.11 A helyi világegyetem elsőszülött honos lénye. 21:2.11 A Mihály Fiú távollétében a helyi világegyetemi kormány vezetője. (A Nebadon helyi világegyetem főigazgatója Gábriel.)

- Fényes Hajnalcsillagok: 37:1.1 a helyi világegyetemi segítők közé tartoznak. Minden egyes helyi világegyetemben egy van belőle. Ő „a helyi világegyetemben honos összes teremtmény közül az elsőszülött.”

- fény és élet első bolygói szakasza: 55:4.4 az ilyen bolygókat három vezető közösen igazgatja. 55:4.5 A Bolygó Fejedelem, akit a Háromsági Tanító Fiak végleges testületének vezetője is tanácsol, 55:4.7 a végleges rendű lények bolygói testületének vezetője és 55:4.7 Ádám a feleségével, akik összehangolják az előbbi kettő irányító tevékenységét. 55:3.13 A fényben megállapodott bolygók alárendelt igazgatási központjait – melyekből a bolygó méretétől függően száznál is több lehet – az alábbi csoportok egyike irányítja.

a) 55:3.14 Fiatal Anyagi Fiak és Leányok, akiket a csillagrendszeri központról hoznak Ádám és Éva segédjeiül.

b) 55:3.15 A Bolygóherceg félig halandó kíséretének leszármazottai.

c) 55:3.16 Ádám és Éva bolygón született leszármazottai.

d) 55:3.17 Köztes teremtmények, akik emberi testet kaptak.

e) 55:3.18 Igazítóval eggyé kapcsolódást elért halandók. (Saját kérelemre kapnak időleges felmentést az átmenet alól a világegyetemi vezető tisztségben lévő Megszemélyesült Igazítótól.)

f) 55:3.19 A bolygó felkészített halandói, akik már rendelkeznek a legfelsőbb szolgálat morontia templomban átadott kitüntetésével.

g) 55:3.20 Bizottság a bolygó három halandójából, akiket a polgárok választanak a képességeik és a felkészültségük alapján.

- fény és élet második bolygói szakasza: 55:4.11 egy élethordozó megjelenését követően folytatódik a halandó faj megtisztítása az értelmi, bölcseleti, mindenségrendi vagy szellemi szempontból alacsonyabb rendű tulajdonságoktól.

- fény és élet harmadik bolygói szakasza: 55:4.13 a bolygólakók képességei kiteljesednek. Szorosan együtt dolgoznak az Estcsillagokkal és a Háromsági Tanító Fiakkal.

- fény és élet negyedik bolygói szakasza: 55:3.11 e korszaktól kezdve a végleges rendű világokon minden felemelkedő köteles valamilyen átmeneti feladatot ellátni az evolúciós fejlődés egy korábbi szakaszában járó bolygón.

- fény és élet ötödik bolygói szakasza: 55:4.20 „A végleges rendű bolygói lét e szakaszának jellemző változásai csaknem teljesen a fizikai területekre terjednek ki és ebben elsődlegesen a Fizikai Főszabályozók érintettek.”

- fény és élet hatodik bolygói szakasza: 55:4.21 ezen időszak „a teremtésrész elmekörei újszerű működésének kialakulását hozza el. Úgy tűnik, hogy ekkorra a mindenségrendi bölcsesség válik a világegyetemi elmesegédkezés alkotójává.”

- fény és élet hetedik bolygói szakasza: 55:4.22 e korszak elején „a Bolygó Fejedelem Háromsági Tanító tanácsosához csatlakozik egy, a Nappalok Elődei által kiküldött önkéntes tanácsadó, és a későbbiek során társaságuk tovább bővül egy harmadik tanácsossal, akit a felsőbb-világegyetemi Legfőbb Végrehajtó küld hozzájuk.” 55:4.23 E korban Ádám és Éva mindig mentesül a vezetői feladatok alól. A bolygó halandó végrehajtójával egy másik Anyagi Fiú is társulhat, ha van ilyen a végleges rendű testületben. De önkéntes alapon egy Melkizedek is vállalkozhat a társult vezetésre. 55:4.30 A segédként hozott Anyagi Fiak és Leányok komoly befolyást gyakorolnak a bolygó társadalmi és gazdasági rendjére. Ha eközben az emberré válás mellett döntenek, akkor a halhatatlanságukat elveszítve Igazítót fogadnak, és elindulnak a Paradicsom felé. 56:10.1 E korszak hetedik szakaszának halandói „egyre többet tudnak meg a Legfelsőbb Istenről, miközben élénken észlelik a Végleges Isten mindenre kiterjedő segédkezésének valóságát.”

- fény és élet bolygói korszakok (jellemzői): 117:7.3 Felettük a Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei gyakorolnak korlátozott mértékű felsőségi fennhatóságot.

- 55:0.3 A teljes jövő örökkévaló korszaka.

- 55:1.1 A Háromsági Tanító Fiak jelentik be.

- 117:0.2 Ott következik be, ahol a világegyetem lényei a lehetőségeikhez mérten teljes odaadással élik meg az Isten akaratát.

- 55:0.2 Meghatározatlan ideig tart a lakott világokon.

- 55:0.2 Az Ítélkező Fiak egymást követő ítélői tevékenysége alapján osztható korszakokra, megítéltetési időszakokra.

- 55:0.4 A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók világai is olyan irányban fejlődnek, mint az Igazítóval eggyé kapcsolódott lények világai.

- 20:9.4 „a halandók lakta világok evolúciós célja a jelen világegyetemi korszakban.”

- 32:3.2 Egy helyi világegyetem akkor állapodik meg a fejlődésnek ezen a szintjén, amikor a növekedés és fejlődés fizikai lehetőségeit már kimerítette és az összes lakott világának szellemi helyzete mindörökre rendeződött.

- 55:3.1 Már a kezdeti bolygói időszakaira jellemző az egy nyelv, az egy vallás és – a szabályosan fejlődő bolygók esetében – az egy emberfajta.

- 55:3.1 E világok lakói közösen, közel azonos mértékben támogatják anyagilag 55:3.3 a tudományt, a nevelést, a bölcseletet, 55:3.4 a versengő játékot, a társas kikapcsolódást, a művészetet, 55:3.5 a társadalmi szolgálatot, az emberbarátságot és a vallást.

- 55:3.7 A bolygók természeti erőforrásai közösségi tulajdonban vannak.

- 55:3.1 Itt is előfordulnak még balesetek, betegség és öregség.

- 55:3.9 A férfiak és a nők párokban töltenek be igazgatási beosztásokat, látnak el tanítói tevékenységet és igazságszolgáltatási feladatot.

- 55:5.1 A bolygók e korszakait fizikai tökéletesség, értelmi előrehaladás és szellemi fejlődés jellemzi.

- 55:5.2 A szegénység, a társadalmi egyenlőtlenség, az elfajzás, a bűnözés és az elmezavar ritka jelenség.

- 55:5.3 A társadalom igazgatása tökéletes rendben történik.

- A tudomány, a művészet és a gazdaság virágzik.

- 55:5.4 A hadseregek megszűnnek, és az önmérséklet veszi át a törvények helyét.

- 55:6.8 Azon halandók szellemi szintje, akik olyan bolygóról jönnek, amely már régóta a fény és élet hetedik szakaszában van, a helyi világegyetemi székhely morontia világaira érkezők szellemi szintjével vetekedik.

- 55:7.3 Mikor e korszak az Urantián beköszönt, a Bolygóherceg jelenlegi helyettese, Makiventa Melkizedek lesz a Bolygó Fejedelem. Segítőtársként pedig vele lesz Ádám és Éva egy olyan fia és leánya, akik jelenleg a Norlatiadek Fenségeseinek védenceiként az Edentitán tartózkodnak.

- 47:0.3 Amikor egy csillagrendszer eljut erre a szintre, akkor a lakóvilágok – az elsőtől a hetedikig – fokozatosan megszűnnek halandó-felkészülési állomásként szolgálni. E világok más célú irányítását a csillagrendszerben összegyűlt, növekvő létszámú, végleges rendű lényekből álló népesség veszi át.

- fény és élet (bolygón túli) szakaszai: 55:0.2 Az Ítélkező Fiak egymást követő ítélői tevékenysége alapján osztható korszakokra, megítéltetési időszakokra. 55:0.4 Hét szakasza van.

„55:0.5 1. Az első vagy bolygói szakasz.

55:0.6 2. A második vagy csillagrendszeri szakasz.

55:0.7 3. A harmadik vagy csillagvilági szakasz.

55:0.8 4. A negyedik vagy helyi világegyetemi szakasz.

55:0.9 5. Az ötödik vagy kisövezeti szakasz.

55:0.10 6. A hatodik vagy nagyövezeti szakasz.

55:0.11 7. A hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasz.” 117:6.23 Amikor az összes, tehát a jövőben létrehozott világegyetemek is belépnek e korszakba, „akkor válik a Legfelsőbb minden teremtmény számára világegyetemi ténylegességgé.”

- fény és élet első vagy bolygói szakasza: „55:7.1 E kor a morontia templomnak az új bolygóközponton való megjelenésétől addig tart, amíg a teljes csillagrendszer meg nem állapodik a fényben és életben.”

- fény és élet második vagy csillagrendszeri szakasza: 55:7.4 „amikor a legfiatalabb – tehát a fényben és életben utolsóként megállapodott – világ is csillagrendszeri időben mérve már ezer éve a végleges állapotban van, akkor az egész csillagrendszer belép a biztos egyensúlyi állapotba, és az egyes világok bevezettetnek a fény és élet időszámításának csillagrendszeri korszakába.” 55:8.1 A legfelsőbb szintű igazgatási testület a csillagrendszeri nagytanácskozás. Tagjai a Bolygófejedelmek. Bár e világok rendszere gyakorlatilag önkormányzó, a tanácskozás döntései fölött a Csillagvilági Atyák vétójogot gyakorolnak. A csillagrendszeri jogalkotó gyűlésbe – melynek helye a központi világ – minden bolygó tíz képviselőt küld. A bíróságokat a csillagrendszer székhelyén állítják fel, a fellebbezéseket pedig a világegyetemi központon bírálják el. 55:8.2 Később a jogalkotó gyűlés vezető tisztviselője és a csillagrendszeri legfelsőbb bíróság önkéntes tanácsadója a Kinevezett Őr lesz, aki a felsőbb-világegyetemi Legfőbb Végrehajtó képviselője. 55:8.4 A megszilárdult csillagrendszeri szakasz működését Midszonit lények is segítik – a jogalkotó gyűléseket tanácsosként, az ítélőszékeket pedig tanácsadóként.

- fény és élet harmadik vagy csillagvilági szakasza: 55:8.7 akkor kezdődik, amikor „az adott csillagvilág utolsó csillagrendszere is elér a biztos egyensúlyi állapotba, és a világegyetemi intézők – a Tökéletes Fiú, a Nappalok Szövetsége és a Fényes Hajnalcsillag – megérkeznek a csillagvilági központra abból a célból, hogy a Fenségeseket az újonnan tökéletessé vált, a lakott világokból álló száz végleges rendű csillagrendszer-család korlátlan uraivá nyilvánítsák.” 55:9.1 E korszakban sok csillagvilági és világegyetemi tevékenység kerül át a csillagrendszeri székhelyekre. A „felsőbb-világegyetem képviselői új és bensőségesebb kapcsolatba kerülnek a bolygók, a csillagrendszerek és a világegyetemek uraival. Ezen új társulásokkal egyidejűleg bizonyos felsőbb-világegyetemi intézők mint a Fenséges Atyák önkéntes tanácsadói rendezkednek be a csillagvilági székhelyeken.” 55:9.2 A csillagvilágok megszűnő jogalkotói szerepkörét a Csillagrendszer Fejedelmek háza látja el, melynek elnökei a Fenségesek. Az igazgatás működtetésében a havonai és a paradicsomi kapcsolatok egyre nagyobb szerepet játszanak. 55:9.3 Az egyesített csillagvilágok a korszak fejlődésének hatodik szakaszában válnak gyakorlatilag is teljesen önállóvá. A korszak hetedik szakaszában a csillagvilágok már ténylegesen is együttműködnek a felsőbb-világegyetemi urakkal. Ezzel egy időben „a helyi világegyetemi kormányzat az új nagy-világegyetemi kötelezettségekkel járó felelősségi körökhöz való felemelkedésre törekszik.”

- fény és élet negyedik vagy helyi világegyetemi szakasza: 55:10.1 egy világegyetemnek a fényben és életben való megállapodásával kezdődik, amely együtt jár a felsőbb-világegyetemi körökbe való bekapcsolódással. A Nappalok Elődei kihirdetik a korlátlan hatáskörű legfelsőbb tanács megalakítását, 55:10.2 amely e fejlett létszint új kihívásaival foglalkozik. 55:10.1 E tanács elismeri a Teremtő Fiú fennhatóságának folytonosságát. 55:10.3 A Társfelügyelő felkéri az összes Kinevezett Őrt a helyi világegyetemi egyensúlyba hozatali testület létrehozására, melyet a Melkizedek Atyával közösen felügyel. Az Ihletett Háromsági Szellemek egyik testületét pedig kijelölik a Nappalok Szövetségének szolgálatára. 55:10.4 A helyi világegyetemi Anyaszellem új kapcsolatok létrejöttét tapasztalja meg a felsőbb-világegyetemi Tökéletes Szellemmel. Gábriel is közvetlen összeköttetést teremt a Nappalok Elődeivel. Az ilyen kapcsolat akkor bír jelentőséggel, amikor a Teremtő Fiú időlegesen elhagyja a központi világot. 55:10.5 Az Ítélkező Fiak továbbra is a megítéltetések bíráiként működnek. Azonban közülük száz, a Fényes Hajnalcsillag új tanácsában is részt vesz a világegyetemi székhelyen. Egy Ítélkező Fiú pedig a korszak hetedik szakaszáig legfelsőbb tanácsosi feladatkört is ellát a Csillagrendszer Fejedelmek kérésére. 55:10.6 E korban a Háromsági Tanító Fiak a Bolygó Fejedelmek és a Csillagvilági Atyák önkéntes tanácsadói, és ilyen minőségükben a korlátlan hatáskörű legfelsőbb tanácsot szolgálják. 55:10.8 A Teremtő Fiú sok időt tölt a Paradicsomon és annak világain, ahol a teremtésrészében szolgáló, véglegességet elért csoporttal tanácskozik. 55:10.9 A Teremtő Fiú igazgatási szempontból szabaddá válik. Az Isteni Segédkező társa pedig fokozatosan összekapcsolja a saját segédkezését a felsőbb-világegyetemi Tökéletes Szellem és a Végtelen Szellem segédkezésével. Új és magasztos kapcsolat jön létre a Teremtő Fiú, az Alkotó Szellem, azt Estcsillagok, a Tanító Fiak és a növekvő létszámú végleges rendű testületek között. 55:10.11 Amennyiben a Teremtő Fiú a külső világegyetemben szolgálna tovább, úgy 55:10.10 Gábriel válna a helyi világegyetem első számú irányítójává a Melkizedek Atya társaként.

- fény és élet ötödik vagy kisövezeti szakasza: 55:11.2 kizárólag a felsőbb-világegyetemben kialakított körökben levő száz társult helyi világegyetem állapotának összehangolásával érhető el. „55:11.1 Egy felsőbb-világegyetem akkor állapodik meg a fényben és életben, amint annak minden helyi világegyeteme is ilyen tökéletessé válik. De a hét felsőbb-világegyetem közül még egy sem érte el ezt, sőt még csak meg sem közelítette.” 55:11.2 Az anyagi teremtésrészek ilyen jellegű átállásában az erőtérközpontok és társaik érintettek.

- fény és élet hatodik vagy kisövezeti szakasza: 55:11.3 Ilyen egyensúlyba hozatali szakasz a teremtésrészek vonatkozásában még nem valósult meg. 5:11.4 Várhatóan egy új teremtményi értelmi szint megjelenésével fog együtt járni.

- fény és élet hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasza: 55:12.1 egy teljes felsőbb-világegyetem fényben való megállapodásával fog megvalósulni a jövőben. Gyökeres változásokat eredményez majd a szervezeti és az igazgatási rendben, melyek a lakott világoktól a felsőbb-világegyetemi központokig terjednek.

- fény és élet nagy világegyetemi szakasza: „55:12.5 Egyikünknek sincs kielégítő fogalma arról, hogy mi fog történni, amikor a nagy világegyetem (a Havonától függő hét felsőbb-világegyetem) teljes egészében eljut a fény és élet végleges állapotába. Ez az esemény a központi világegyetem megjelenése óta végbement események közül kétségkívül a legalapvetőbb lesz az örökkévalósági beszámolókban. Vannak olyanok, akik úgy tartják, hogy maga a Legfelsőbb Lény ki fog emelkedni a szellemszemélyét burkoló Havona-rejtelemből és a hetedik felsőbb-világegyetem központjára fog költözni mint az idő és tér tökéletessé lett teremtésösszességének mindenható és élményelvi ura. De ezt tényleg nem tudjuk.”

- Fény Örömhírhozói: 31:7.2 Bármelyik végleges rendű testület vezetői szolgálatára kijelölt mennyei személyiség a Fény örömhírhozója tisztségébe kerül, mely átmeneti jellegű. E lények nem teszik le a véglegesrendűek esküjét, az adott feladat teljesítését követően visszakerülnek a korábbi besorolásukba.

- férfi: 84:3.6 az ősi férfi számára a földművelés túlságosan békés és kalandmentes volt. 84:3.7 Szívesebben harcoltak és vadásztak. 84:3.10 A férfiak a vadászat és a háború révén tanult szervezési módszereket bevezették és alkalmazták a földművelés, valamint a kézművesség terén, így komoly mértékben fejlesztették tovább a nő szertelen munkamódszereit. 84:7.2 Mivel a férfi számára a közösülés nem jár biológiai következményekkel, ezért csak lassan, az erkölcsök és a társadalmi szabályok nyomására vált érdekeltté a házasságban és az otthonalapításban.

- férfi és nő: 84:6.5 a világegyetemi teremtmények számos rendje a személyiség kettős megnyilatkozásával bír. A halandók, az Anyagi Fiak és a midszonit lények esetében ez a férfi és a női egyedben nyilvánul meg. A szeráfoknál, a keruboknál és a Morontia Társaknál a két eltérő személyiséget pozitívnak vagy küzdőnek, illetve negatívnak vagy visszahúzódónak nevezik. 84:6.4 A nők ösztönösen inkább a ráérzéseiket működtetik, ezért kevésbé tűnnek kövezetes gondolkodásúnak. 84:6.5 A férfiak és a nők esetében különbség van a természetük, a viszonyulásaik, a nézőpontjaik és a gondolkodásuk között. 84:6.6 A nézőpontbeli különbségeik okán a férfiaknak és a nőknek a morontia és a szellemi létpályájukon is szükségük van egymásra. A férfi és a női személyiségjegyek a Végleges Testületben is megmaradnak. Az emberiség e két alapvető változata mindig is érdeklődni fog egymás iránt, ösztönözni, bátorítani és segíteni fogják egymást a nyugtalanító világegyetemi problémák megoldásában és a mindenségrendi nehézségek leküzdésében. 84:1.9 A férfi és a nő együttműködése, „még ha a családról és az utódokról másként vélekednek is, a legtöbb szempontból jóval felsőbb rendű ahhoz képest, mintha két férfiról vagy két nőről lenne szó.” 84:6.7 A férfi és a nő hatékony kiegészítői egymásnak annak ellenére, hogy az együttműködésük szembenállással járhat. Közös feladatuk a társadalom fenntartása és újratermelése. 82:1.1 A közöttük levő személyiségi szakadék ellenére a nemi vágy képes összehozni őket a faj szaporítása céljából. 83:0.2 Nem akarnak egymás nélkül élni. 84:3.1 A nőt az anyaság ösztöne vezette a házasságba, de a férfi nagyobb ereje kényszerítette arra, hogy abban meg is maradjon. 84:4.4 A férfi kezdetben bizalmatlan volt a nővel. Nem értette a nőt, aki mégis vonzotta őt. 84:5.7 A nőt nem a férfi és nem az erkölcsök egyenjogúsították, hanem a tudomány. A gyári munka megjelenésével a férfi fizikai képességei többé már nem voltak alapvető fontosságúak. A nő kiszabadult az otthon börtönéből.

- Fiak köre: 26:8.1 a negyedik Havona-kör neve. Egyrészről a felemelkedő zarándokok e kör világairól mennek a Paradicsomra, hogy megértő kapcsolatot teremtsenek az örökkévaló Fiúval, másrészről pedig, az alászálló zarándokok az e körhöz tartozó világokon értik meg újszerű módon az idő és tér Teremtő Fiainak természetét és küldetését.

- Filadelfia: 130:2.3 A korai keresztény egyház keleti ágának központja.

- filiszteusok: 74:8.9 a magasan polgárosodott krétai társadalom politikai menekültjei voltak. A zsidók tőlük tanulták az ábécé használatát.

- finnek: 85:2.4 hajdanán hittek abban, hogy a legtöbb fában jó szellemek laknak.

- fiúi elismertség: 102:7.1 „az egyetlen tapasztalás, mely az atyaságot bizonyossá teszi.”

- Fiút-elértek: 26:8.5 másodrendű szupernáfok, akik 26:8.2 „a negyedik körös felemelkedő halandók szuperáfi segédkezői”, és a jelentkezőket az Örökkévaló Fiú háromsági kapcsolatainak megértésére készítik fel.

- Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók: 40:8.1 örök életre pályázók, akiknek a világegyetemi központ utolsó oktatási világát elérve sem sikerül a hűséges Igazítóval való azonosság-egyesítés. 40:8.3 Ekkor, ha a Teremtő Fiú túlélési bírái hivatalosan igazolják, hogy a felemelkedő halandó nem bűnös, és az atyai eggyé kapcsolódást valamilyen összehangolódási nehézség akadályozza, akkor az Igazítótól való búcsút követően „a morontia halandó azonnal eggyé kapcsolódik a Teremtő Fiú szellemének valamely egyedivé lett ajándékával.” 40:8.5 Az Orvonton felsőbb-világegyetemi létszámuk egymillió körüli. Bár feladatvégzés céljából utazhatnak a Paradicsomra, azonban osztályként az eredeti felsőbb-világegyetemükre korlátozódik a tevékenységük. 40:10.4 Ők az abandonterek és a szuszatia evolúciós kiegészítői. 40:10.10 Azonban közülük egyeseknek – bizonyos átalakulást követően – lehetősége nyílik a Paradicsomra történő felemelkedésre.

- fiúi eggyé kapcsolódást megtapasztalt teremtmények: 107:1.7 „az Örökkévaló Fiú Teremtő Fiai szellemének egyedivé tett adományai egyesítik” őket.

- fiúi viszony: 115:0.1 Az Atya Isten esetében a hozzá fűződő legmagasabb rendű kapcsolat.

- fizikai egyensúly: 15:9.15-15:9.16 a felsőbb világegyetemi szövetség tagjává válásnak, vagyis a Nappalok Elődeinek tanácsaiba való felvételnek egyik előfeltétele, mely a helyi világegyetem csillagainak és bolygóinak egyensúlyba kerülésekor következik be a közbenső csillag-átalakulási szakaszok lezárulásával. A világegyetem pályájának meghatározhatónak, biztonságosnak és véglegesnek kell lennie. 15:9.17 A másik feltétel a szellemi hűség.

- fizikai energia: 12:8.3 az egyetemes törvénynek igazán és állandóan engedelmeskedő valóság, mely 0:6.3 a megnyilvánuló mozgás, hatás és lehetőség összes szakaszának és formájának jelölésére is szolgál. 0:6.4 A megnyilvánulásainak „tárgyalásakor általánosan használjuk a mindenségrendi erő, a kilépő energia és a világegyetemi erőtér kifejezést. Ezeket gyakran a következőképpen alkalmazzuk:

0:6.5 1. A mindenségrendi erő a Korlátlan Abszolútból származó mindenféle, ám a paradicsomi gravitációra még nem válaszoló energiát jelöli.

0:6.6 2. A kilépő energia a paradicsomi gravitáció hatására választ adó, de a helyi vagy egyenes irányú gravitációra még nem válaszoló energiákat foglalja magába. Ez az energia-anyag elektron-szerveződés előtti szintje.

0:6.7 3. A világegyetemi erőtér mindazokat az energiákat jelenti, amelyekre ugyan még hat a paradicsomi gravitáció, de az egyenes irányú gravitációra már közvetlenül válaszolnak. Ez az energia-anyag és minden további energiaanyag-módosulat elektron-szerveződési szintje.”

- Fizikai Főszabályozók: 29:4.4 „a Legfőbb Erőtér-központok közvetlen utódai, és soraikba a következők tartoznak:

29:4.5 1. Erőtér-irányító Segítők.

29:4.6 2. Gépies Szabályozók.

29:4.7 3. Energia-átalakítók.

29:4.8 4. Energia-továbbítók.

29:4.9 5. Elsődleges Társítók.

29:4.10 6. Másodlagos Szétbontók.

29:4.11 7. Frandalankok és kronoldekek.”

29.4.12 Bizonyos működésmódokban gépiesek, önműködőek és a választást tekintve kevéssé személyek. Ez különösen a négy utolsó rendre vonatkozik, bár ők is mutatnak különböző értelem működést. 29:4.14 Olyan energiák szabályozásával foglalkoznak, melyek alapvetők a bolygóközi szállítórendszer és bizonyos tájékoztatási eljárások szempontjából. 29:4.21 Akár több milliós csoportban is működhetnek. Alakzatuk és elhelyezkedésük változtatásával együttesen és egyénileg is képesek az energia szabályozására. Képesek „fejleszteni és gyorsítani az energia mennyiségét és mozgását, illetőleg visszatartani, sűríteni vagy késleltetni az energiaáramokat.”

29:4.1 Az adott bolygóhoz tartozó térben nagyon nagy sebességre képesek. 29:4.15 Amikor a tartalékos állományuk tagjait a világegyetemek, csillagvilágok és csillagrendszerek központjaira, valamint az egyes bolygókra küldik, a feladataik teljesítése során alá vannak vetve a békéltető bizottságban tevékenykedő isteni döntésvégrehajtók parancsainak. 41:2.8 Ők a felelősek az evolúciós lakott világok erőtér-energia felügyeletéért, de csak a területük és felügyeletük alá eső dolgok esetében.65:0.6 Az evolúcióval kapcsolatos működési területeik az élő szervezet környezeti válaszának gépies-nemtanítható szintjei.

- Fizikai Főszabályozók körei (jerusemi): 46:5.9 a rendszer hét egyközepű, egyre magasabban elhelyezkedő körből áll. 46:5.26 A körök közepén a hatalmas erőtér-templom található. Itt elnököl a csillagrendszer erőtér-főnöke és a morontia erőtér-felügyelők főnöke. A felemelkedő halandók és a köztes teremtmények e templomba nem léphetnek be.

- fizikai terület ellenőrzői és szabályozói:

29:0.2 „1. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők.

29:0.3 2. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők.

29:0.4 3. Világegyetemi Erőtér-irányítók.”

- fogalmak (állandósult ~): 130:4.15 „jelenthetnek bizonyos mértékű tudást, de nem tartalmaznak elég bölcsességet és híján vannak az igazságnak”, továbbá „hátráltatják a tudomány, a politika, a társadalom és a vallás fejlődését.”

- fogalom (meghatározás): 118:3.3 A viszonylagos, mindenségrendi valóság szintjére süllyedt, tényhez kapcsolt, az idő és a tér által befolyásolt jelentéstartalmú igazság.

- fogalomalkotás (teremtményi ~): 106:9.2 Az idő, a tér és a tapasztalás korlátozza, „és mégis, az idő nélkül, a tértől elvonatkoztatva és a tapasztalás hiányában egyetlen teremtmény sem értheti meg még részben sem a világegyetemi valóságot.”

- Fonta: 63:0.3 „az első Fiúszerű teremtmény, mely emberi vágyat mutat a tökéletesség iránt.” Nebadoni megjelöléssel így nevezték az első urantiai emberpár női tagját. E nevet csak a Gondolatigazítójával való eggyé kapcsolódást követően ismerte meg 63:7.2 a Jerusemen. Az Urantián használt neve a Szonta-en volt, amelynek jelentése „akit apa szeret”. 63:2.5 A párjával, Andonnal együtt gyújtották az első tüzet. 63:3.2 Tizenkilenc gyermeknek adtak életet.

- formatervezők és díszítők: 44:0.11 az égi mesterek közösségébe tartoznak.

44:6.2 Az ezernél is több tevékenységi területük hét fő tevékenységi körbe sorolható.

44:6.3 1. A színek szakmunkásai – a szellemtükröződések tízezer színárnyalatából hozzák létre az összarányos szépségű művészi mondanivalójukat.

44:6.4 2. A hangtervezők – a különböző azonosságú és morontia értékű szellemhangok leírói, melyek pazar tükröződései a mennyei seregek nemes szellem-lelkeinek.

44:6.5 3. Az érzelemtervezők – a morontia érzések és az isteniségi érzelmek fokozói és megőrzői. Ezeket az idő fejlődő gyermekei tanulmányozhatják és általuk ihletet meríthetnek.

44:6.6 4. Az illatok művészei – különféle összhangzásokat hoznak létre a fény fejlődő gyermekeinek épülésére és gyönyörűségére.

44:6.7 5. A megjelenés megszépítői – a kapcsolatok megjelenítői, akik anyagfeletti lényeket rendeznek össze úgy, hogy egyfajta dicsőítő énekké válhassanak.

44:6.8 6. Az ízléstervezők – a morontia ízlés fejlesztői, akik arra is vállalkoznak, hogy javítsák a szépségérzéket a fejlődő szellemérzékek élesítése révén.

44:6.9 7. A morontia egységbe foglalók – az isteni szépség ösztönző képét rajzolják meg, mely hosszantartó ihletettséget jelent a szellemlények és azok morontia társai számára.

- Fortant: 45:3.1 a helyi csillagrendszer hét tagú igazgató testületének tagja. 45:3.7 Jézus urantiai küldetése idején csatlakozott e testülethez. Ő az alászállási igazgató, a másodrendű lanonandekek tartalékosainak 319.847. tagja.

- foxhalli népek: 64:2.4-2.6 andonfiak, akik a mai Anglia területén „megőrizték az andoni hagyományok egy részét és az onagari műveltség bizonyos maradványait.”

- földközi-tengeri medence: 80:1.1 Kr.e. 35 000 évvel a Gibraltári-szoros zárt volt az Atlanti-óceán irányában, mely az akkor még létező szicíliai földhíddal együtt két zárt tavat, a nyugatit és a keletit védte, illetve választotta el egymástól. 78:1.11 Ádám idejét követően kevert emberfajták lakták. Az északi kék emberek a délről való szaharaiakkal találkoztak és tovább keveredtek a kelet felől érkező nodfiakkal és ádámfiakkal. 80:2.4 A terület nyugati tavának vízszintje alacsonyabb volt az Atlanti-világtenger szintjénél, s mivel a Gibraltári földnyelv egy földrengés következtében megnyílt, ezen keresztül a nyugati medence tengervízzel töltődött fel. Mikor ennek szintje elérte a világtengert, a szicíliai földhíd alámerült, létrehozva az egységes Földközi-tengert. 74:0.1 + 73:7.1 Ez Kr.e. 31 000 évvel történt. 78:3.7 Az első földközi tengeri polgárosodott társadalom összeomlását az áradás idézte elő.

- földművelés: 81:1.4 a legnagyobb áldás a földi ember számára. 66:7.19 A legemberibb munkatevékenység. 81:1.4 Kezdetben a vadász és a pásztor is lenézte, mivel a korai gazdálkodók általánosan rabszolgamunkát vettek igénybe. Ezért a földművelést korszakokon át alantas tevékenységnek tartották. Innen ered a földművelés átkos voltának eszméje. „Még Káin és Ábel idejében is többre értékelték a pásztori élet áldozatait, mint a mezőgazdaságból származó felajánlásokat.” Csak azon vidékek népe tért át azonnal a vadászatról a mezőgazdaságra, ahol az emberfajták keveréke nagy arányban tartalmazta az ibolyaszín fajtát. Az evolúciós ember a növénytermesztést részben a magvak csírázó képességének megfigyelése által, részben pedig a második kertből származók révén tanulta. 68:2.6 Az evolúciós emberek első földművelői a nők voltak, mivel a védtelen gyermek jelenléte rendezett lakóhelyet – egyfajta letelepültséget – igényelt. 81:3.1 A Kr.e. 12 000-ben elkezdődött éghajlatváltozás következtében a „Nílus-völgytől a Hindukusig és a Gangesztől a Sárga folyóig a felsőbbrendű törzsek fő tevékenysége a földművelés lett, melyhez mellékfoglalkozásként a kereskedelem társult.”

- főangyali kör: 108:4.4 Elsősorban a főangyali testület kapcsolattartására szolgál. Az Urantián is működik.

- főangyalok: 37:1.1 A helyi világegyetemi segítők közé tartoznak, 37:3.1 és a Teremtő Fiú valamint a helyi világegyetemi anyaszellem utódai. Számuk nyolcszázezer körüli a Nebadonban. 37:3.2 Nem érintettek a világegyetem szokványos igazgatásában, mivel a halandók felemelkedését segítik. 37:3.3 Rendjüket az elsőszülött irányítja. Az Urantián egységparancsnokságot tartanak fenn. 37:3.5 A paradicsomi alászálló Avonal-rend fiait kísérik a lakott világokra egy száz tagot számláló testület által. 37:3.6 A bolygói megítéltetési időszak lezárásának eredményét mindig egy főangyali kísérő teszi közzé. Ő a feltámadás főangyala.

- főangyal(ok) jellemzői: 112:5.15 Megőrzik a továbbélő halandók személyiség-szerkezetét, bár nem keverendők össze a személyiség-őrző őrangyal-szeráfokkal.

- főangyalok világai: 37:3.7 a szalvingtoni világok hetedik csoportjába tartoznak a segédszféráikkal együtt. Az első szféra és annak hat segédszférája a személyiségi adatrögzítőké, akik pontosan követik a felemelkedő halandók útját a születésüktől a felsőbb-világegyetemi rendbe történő átlépésükig, vagy amíg a nevük törlésre nem kerül a Nappalok Elődeinek döntése nyomán. 37:3.8 Továbbá e világokon osztályozzák és őrzik a személyiség adatokat és azonosság-biztosítékokat azon idő alatt, amely a halandói halál és az újraszemélyesülés órája között eltelik.

- főbiztosok: 37:1.1 a helyi világegyetemi segítők közé tartoznak. 37:5.1 Ők Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt felemelkedő halandók. Esetükben az Igazítók csak átmenetileg, a halhatatlan lélek kifejlődését segítendő költöznek beléjük, de a halandói létük végén örökre búcsút vesznek tőlük. 37:5.2 E rendbe tartozó „lelkek azáltal érnek el halhatatlanságot, hogy örökre eggyé kapcsolódnak a helyi világegyetemi Anyaszellem szellemének egy egyedivé lett szilánkjával.” A nebadoni csoportjuk kis létszámú. Többségük a helyi világegyetem szolgálatában marad, mivel csoportként nem rendeltetésük a Paradicsom elérése. 37:5.3 Így válhatnak tagjaivá a helyi világegyetemi Tökéletes Testületnek, 37:5.4 ahová bekerülve Világegyetemi Segítőként kaphatnak feladatot, mely tapasztalásban való növekedést tesz számukra lehetővé. 37:5.5 „Teljes mértékben a halandó fajok jólétének szentelik magukat”. 37:5.4 Ők tolmácsolják „az anyagi világok fejlődő teremtményeinek nézőpontjait a helyi világegyetem mennyei hatóságainak.” 37:5.5 Továbbá, a küzdő halandók teljes csoportjainak véleményét jelenítik meg. Arra törekednek, hogy a halandó fajok számára irgalmat, igazságosságot és méltányos elbírálást biztosítsanak a más népekkel való kapcsolataikban. 37:5.6 A beosztásuk a lakott világok problémáinak megoldásától a felsőbb szintű feladatkörök betöltésén keresztül a helyi világegyetemi főbiztosi tisztség eléréséig tart. Nem tekinthetők végleges rendűeknek, a számuk a Nebadonban több mint másfélmilliárd. 37:5.7 Jelen vannak minden igazságszolgáltatási testületben, ahol a bíróság barátaiként lépve fel tanácsokat adnak a vizsgálandó ügy előzményeiről, sajátos természetéről.

- Fő-erőszervezők: 29:5.1 a Paradicsomon honosak, de a külső térben is működnek. Nem teremtők és nem is teremtmények. Két nagy szolgálati osztályt alkotnak:

29:5.2 „1. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők.

29:5.3 2. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők.”

29:5.4 Kizárólag a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt dolgoznak.

- főkormányzó (urantiai ~): 114:3.1 Száz földi évenként a 24 bolygófelügyelő a testület végrehajtó képviselőjeként állandó főkormányzót jelöl ki, aki ez idő alatt az Urantián tartózkodik. Csak e 24 jerusemi tanácsos képviselőjeként gyakorol hatásköröket. 114:6.1 Közülük az első az Igazság Szellemének kiáradásakor érkezett a bolygóra (Pünkösdkor). 114:3.2 „Az emberfeletti igazgatási feladatok összehangolójaként tevékenykedik, továbbá ő az Urantián működő mennyei lények elfogadott főnöke és általánosan elismert vezetője.” „Az angyali seregek minden rendje az összehangolásért felelős igazgatónak tekinti”, „az Egyesült Közteslények pedig, amióta az első 1-2-3 egyedet a huszonnégy tanácsos közé választották, az egymást követő főkormányzókat ténylegesen is” a bolygói atyjának tartja. 114:3.3 A főkormányzó működésmódjára leginkább az atyai tanácsadás a jellemző. 114:3.4 Minden „visszatérő főkormányzó ideiglenes tagként van jelen a Csillagrendszer fejedelem kormányában”, melynek tagjai a bolygóhercegek. 114:3.5 Jerusemi létpolgárként betöltheti a Csillagrendszer Fejedelem szóvivőjének tisztségét is. 114:5.1 „A főkormányzó átmeneti jelleggel és tanácsadói minőségben gyakorolja a legfőbb végrehajtó hatalmat a Fenséges megfigyelő vétójoga mellett.” 114:5.2 „A szeráfokkal és a közteslényekkel kapcsolatos vitás ügyek többségében, kölcsönös egyetértés mellett, a főkormányzó dönt. De azokat az ügyeket kivéve, amikor a főkormányzó a huszonnégy tanácsos által ráruházott hatáskörben dönt, minden ítélete megfellebbezhető a békéltető bizottságoknál, a bolygó igazgatására létesített helyi hatóságoknál vagy éppen a Satania csillagrendszer Fejedelménél.” 114:5.5 „Az Urantián minden igazgatási nap véleményező tanácskozással kezdődik, amelyen részt vesz a főkormányzó, a bolygón szolgáló főangyalok főnöke, a Fenséges megfigyelő, a felügyelő szupernáf, az állandó élethordozók főnöke,” valamint egyes meghívottak a bolygóra látogatók közül. 114:5.6 A főkormányzó közvetlen igazgatási testületét tizenkét szeráf alkotja. Ők azok a végrehajtók, akik a bolygó fejlődéséért és egyensúlyi állapotának biztonságáért felelős tizenkét, különleges angyalokból álló csoportot irányítják közvetlen hatáskörű emberfeletti igazgatókként. Lásd még „huszonnégy tanácsos”

- főníciaiak: 96:2.1 kevert szemita népek felsőbbrendű, jól szervezett csoportja, akik Palesztina nyugati részét, és a földközi-tengeri partvidéket uralták.

- Független Hírvivők: 24:0.2 A Végtelen Szellem Felsőbb Személyiségei közé tartoznak. 23:0.1 „Ők képviselik a Végtelen Szellem első teremtő cselekedetét, melyet önmaga hajtott végre abból a célból, hogy független személyiség-szellemeket hozzon létre.” 23:1.1 A Végtelen Szellem közvetlenül a Havona-körök Hét Szellemének teremtését követően hozta létre őket. 23:1.5 Ők az egyetlen lények a teremtésösszességben, akik bár értékelik az igaz barátságot, de képesek és akarnak is egyedül létezni és dolgozni. 23:3.1 Megbízhatóan igénybe vehetők a teremtésrészekben a fontos és sürgős üzenetek gyors továbbítása céljából olyan esetekben, amikor a híradási szolgálat vagy a tükrözőműködési rend igénybevétele nem célravezető. 23:3.7 Ők „az egyetlen olyan lényosztály, mely az alaktalan szellemeknek láthatólag minden előnyét élvezi s ugyanakkor a teljesen kifejlett személyiséghez tartozó előjogokkal is bír.” 23:4.1 Segítik a lények azon képességének kialakulását, amely által megérthetik és barátjukká fogadhatják az összes többi fajtát és rendet, legyenek azok bármennyire különbözők is.

- Független Hírvivők feladatai: a Végtelen Szellem hétféle szolgálatra jelölheti őket, melyek alapján a következő nevekkel illethetők.

23:2.3 „1. A paradicsomi Háromság Hírvivői.

23:2.4 2. A Havona-körök Hírvivői.

23:2.5 3. A felsőbb-világegyetemek Hírvivői.

23:2.6 4. A helyi világegyetemek Hírvivői.

23:2.7 5. A határozatlan megbízatású Felfedezők.

23:2.8 6. Különleges megbízatású Követek és Küldöttek.

23:2.9 7. Az Igazság Kinyilatkoztatói.”

23:2.10 E szellemi hírvivők egymással helyettesíthetők.

- Független Hírvivő(k) (jellemzők): 23:0.1 A számuk állandó.

- 23:1.3 Teljesen kifejlett, képességeikkel tökéletesen felruházott szellemlényekként jelentek meg.

- 24:0.10 Komoly mértékű ellengravitációs képességek birtokában vannak.

- 24:0.10 Nincs ismert székhelyük, mivel a világegyetemek mindenségét járják.

- 23:1.6 Nem szegülnek ellene a felsőbb rendelkezésnek.

- 23:3.5 Képesek veszélyhelyzeti tájékoztató hálózatként működni azon távoli téregységekben, melyeket nem járnak át a nagy világegyetem kiépített körei.

- 23:2.10 Számmal jelölik őket, de a Végtelen Szellem saját néven nevezi e gyermekeit.

- 23:4.1 A segédkezésük „hozzájárul ahhoz, hogy a kiterjedt szellemi világ személyiségei testvérekké váljanak.”

- 23:4.3 Őket jelölik ki őrtársul a teremtményi háromságot elért fiak számára.

- 108:3.8 „személyiséggel rendelkező teremtmény-csoport”.

- 108:3.8 Képesek tudatosan érzékelni az elő-személyes entitások különböző rendjeinek jelenlétét.

- 108:3.9 Érzékelik az Ihletett Háromsági Szellemek jelenlétét.

- 108:3.9 Érzékelik „az Örökkévaló Fiútól és a Végtelen Szellemtől származó, bizonyos ki nem nyilatkoztatott rendek szellemjelenlétét is.”

- 108:3.10 A Legfelsőbb Lény kiterjedő Istenségében megjelenő bizonyos hatások személyiség-összehangolói.

- füllyukasztás: 85:1.4 Eredete a lyukas köveknek tulajdonított varázserőn alapul, melyekről azt tartották, hogy hatékonyak a gyógyításban. A korai emberek törekedtek a fülön ejtett lyukak nyitva tartására.

- fürdés: 87:6.12 Kezdetben a kísértetek elleni védelem célját szolgáló vallási szertartás volt, később vált egészségvédő szokássá.

- Frandalankok: 29:4.4 A Fizikai Főszabályozók közé tartoznak, 29:4.36 az ő számuk a legnagyobb. Ők az elsőrendű és a másodrendű erőszervezők, valamint az erőtér-irányítók hármasának közös teremtései. Felcserélhetően működnek a lakott és lakatlan tér területein egyaránt. 29:4.37 Harminc különböző osztályban teremtik őket, minden alapvető világegyetemi térerő-formához egyet. Ők élő és önműködő jelenlét-, nyomás- és sebességmérők. Közülük azokat, akik az időt is jegyzik, kronoldekeknek nevezik.

- frandalank-vezetők: 29:4.2 „azon élő eszközök, melyek a teljes-felsőbb világegyetem erőtér-nyomását és energiatartalmát jelzik”, adatait rögzítik.

 


Creative Commons Licenc