Jelenlegi hely

Szövegpontosító javaslatok (2013)

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

59. munkaváltozat (2013.01.04.):

018:02.01 „minden egyes milliárd évét egy” helyett javasolt: „egymilliárd világának mindegyikét egy-egy”

070:03.08 „a borospoharat kézbe vették s kiitták az italt” helyett javasolt: „a borospohárral koccintottak, majd kiitták az italt”

088:00.01 „nagyon is következetesen imádja viszont” helyett javasolt: „viszont nagyon is következetesen imádja”

088:02.02 „A mai vallások kegyeleti tárgyai által megtestesített kísérlet a vadember bűvtárgyainak ésszerűsítésére és arra irányul, hogy az új keletű vallási rendszerekben felemeljék azokat a fennköltség és a tiszteletreméltóság szintjére” helyett javasolt: „A mai vallások kegyeleti tárgyai annak a kísérletnek a megtestesülései, hogy a vadember bűvtárgyait ésszerűsítsék és azokat az új keletű vallási rendszerekben felemeljék a fennköltség és a tiszteletreméltóság szintjére”

088:02.02 „Eszerint” helyett javasolt: „Vagyis”

088:02.08 „felcsapják, hogy az ember szeme véletlenül megakadjon egy részleten, melynek követésével a fontos életviteli vagy tervezett” helyett javasolt: „felcsapják azért, hogy az ember szeme véletlenül megakadjon egy részleten, majd annak követésével a fontos életviteli vagy a tervezett”

088:04.05 „igazságnak, hibázással” helyett javasolt: „igazságnak; hibázással”

088:04.08 „az eredmények” helyett javasolt: „a következmények”

088:04.08 „úgy féltek” helyett javasolt: „annyira féltek”

088:06.04 „szenvedélyeihez” helyett javasolt: „felpezsdüléséhez”

088:06.06 „mindenféle” helyett javasolt: „különféle”

089:00.01 „ŐSEMBER” helyett javasolt: „ŐSI ember”

089:01.02 „ősember” helyett javasolt: „ősi ember”

089:01.07 „ezekért a réges-régi és különféle tabukért” helyett javasolt: „a különféle, túlhaladott tabuk miatt”

092:02.04 „a vallási formákat inkább a faji erkölcsiség szabja meg” helyett javasolt: „inkább a faji erkölcsiség szabja meg a vallási formákat”

166:02.01 „felülkerekedjenek” helyett javasolt: „felülemelkedjenek”

179:02.02 „poharat Jézushoz” helyett javasolt: „kelyhet Jézushoz”

179:02.02 „Vegyétek e poharat” helyett javasolt: „Vegyétek e kelyhet”

179:05.01 „áldás poharát” helyett javasolt: „áldás kelyhét”

179:05.01 „áldásának pohara” helyett javasolt: „áldásának kelyhe”

179:05.01 „fogva a poharat” helyett javasolt: „fogva a kelyhet”

179:05.01 „harmadik pohár bort” helyett javasolt: „harmadik kehely bort”

179:05.01 „kézbe e poharat” helyett javasolt: „kézbe e kelyhet”

179:05.01 „újra e pohárból” helyett javasolt: „újra e kehelyből”

179:05.02 „poharát mély” helyett javasolt: „kelyhét mély”

179:05.03 „poharát kiürítették” helyett javasolt: „kelyhét kiürítették”

 

60. munkaváltozat (2013.01.11.):

088:06.07 „villámsújtott, és” helyett javasolt: „villámsújtott-megbabonázott,”

089:00.02 „ősember” helyett javasolt: „ősi ember”

089:02.03 „A bűn szertartás szerinti volt, nem pedig ésszerűségi; cselekedet volt, nem pedig szándék” helyett javasolt: „A bűnt a szertartás szempontjából vizsgálták, s nem az ésszerűség alapján; a bűn cselekedet volt, nem szándék”

089:02.04 „pártatlanság” helyett javasolt: „becsületesség”

089:03.03 „A vezeklés a lemondás e gyakorta ostoba szertartásának nemleges formája” helyett javasolt: „A vezeklés nem más, mint e gyakorta ostoba nélkülözési szertartás tagadólagos formája”

089:04.01 „A polgárosodott viszonyok kibontakozásával az áldozás e durva felfogásai a szertartásos önmegtagadás, az élet örömeiről lemondás, a böjtölés, a nélkülözés, valamint a lelki fájdalmon, a szenvedésen és a test gyötrésén keresztül való megszentesülés későbbi keresztény tantételének szintjére emelkedtek” helyett javasolt: „A polgárosodott viszonyok kibontakozásával az áldozás e durva felfogásai az önmegtagadás, az élet örömeiről lemondás, a böjtölés, a nélkülözés szertartásainak, valamint a lelki fájdalmon, a szenvedésen és a test gyötrésén keresztül való megszentesülés későbbi keresztény tantételének a szintjére emelkedtek”

089:07.03 „szentnek vagy áldozatinak” helyett javasolt: „szent vagy áldozati jellegűnek”

089:08.04 „Végül úgy” helyett javasolt: „Végezetül pedig úgy”

089:08.06 „ember végül olyanhelyett javasolt: ember végezetül olyan

089:08.06 „valódi imádat kifejeződései” helyett javasolt: „igazi imádatkifejeződések”

090:04.09 „keresi a megértés teljes fényét és örvend a tudományos kutatás világosságának és felvilágosító hatásának” helyett javasolt: „kívánkozik a teljes megértésre és örvend a tudományos kutatás feltáró és megvilágosító hatásának”

167:00.01 „A PEREAI segédkezés ezen időszaka alatt, amikor a különböző helyszíneket felkereső Jézust és a tizenkét apostolt említjük, mely helyszíneken a hetvenek dolgoztak, emlékeztetünk arra” helyett javasolt: „EMLÉKEZTETÜNK arra, hogy a hetvenek pereai segédkezésének időszaka alatt, amikor a különböző helyszíneket felkereső Jézust és apostolait említjük, tudnivaló”

167:00.01 „oktassák a sokaságot” helyett javasolt: „a sokaságot oktassák”

167:02.02 „kényszerítsetek” helyett javasolt: „bátorítsatok”

 

61. munkaváltozat (2013.01.18.):

007:05.05 „e tapasztalás nem emberrel vagy egyéb zarándokkal volt kapcsolatos, és nem is emberként vagy egyéb zarándokként zajlott le” helyett javasolt: „e tapasztalás nem emberi vagy egyéb zarándokkal volt kapcsolatos, és nem is emberi vagy egyéb zarándokként zajlott le”

040:05.18 „Túl sok a különbség ahhoz, hogy azokat akár az egyazon csoportba tartozó bolygókon élő teremtmények kinyilvánított rendjei esetében is áttekintsük” helyett javasolt: „Túl sok a különbség, semhogy az élő teremtmények kinyilvánított rendjei esetében áttekintsük, mint ahogy az egyazon csoportba tartozó bolygók közötti különbségek esetében sem tehetjük”

040:05.18 „de semmit sem tudtok az evolúciós szférák létmenetében megnyilvánuló eltérésekről” helyett javasolt: „de nem ismeritek az evolúciós szférák elrendeződését meghatározó változókat”

089:04.08 „ősembernek” helyett javasolt: „ősi embernek”

089:05.05 „el lehet pusztítani így” helyett javasolt: „így el lehet pusztítani”

089:06.08 „az e történethez” helyett javasolt: „ilyen történethez”

089:06.08 „megrázza, az” helyett javasolt: „sérti, de az”

089:06.08 „nem valamiféle új vagy furcsa eszme volt” helyett javasolt: „nem volt valamiféle új vagy furcsa eszme”

089:08.05 „maga is viszonylag megbízhatóvá, erkölcsössé és erkölcsi alapelvűvé nem vált” helyett javasolt: „nem vált maga is viszonylag megbízhatóvá, erkölcsössé és erkölcsi alapelvűvé”

089:08.07 „szertartási” helyett javasolt: „szertartásos”

089:09.04 „Így” helyett javasolt: „Ilyenformán”

089:10.01 „ősemberben” helyett javasolt: „ősi emberben”

089:10.02 „az ellentétesség” helyett javasolt: „a szembenállás”

089:10.04 „istenivé” helyett javasolt: „isteniig”

089:10.06 „felemelkedésben” helyett javasolt: „felemelkedés során”

096:04.05 „hetén” helyett javasolt: „hete alatt”

096:04.09 „héberek vallástörténetének” helyett javasolt: „héber vallástörténet”

097:04.05 „evangéliumát hirdette” helyett javasolt: „evangéliumát terjesztette”

097:04.07 „azért nem nézi el nekik a bűncselekedetet és a bűnt, mert állítólag ők a választott nép” helyett javasolt: „nem nézi el nekik a bűncselekedetet és a bűnt, csak mert állítólag ők a választott nép”

097:07.03 „megdicsőítsék, és” helyett javasolt: „megdicsőítsék és”

097:07.04 „fogva tartóik” helyett javasolt: „fogvatartóik”

097:07.04 „még pedig” helyett javasolt: „mégpedig”

097:08.06 „tapasztalás-meghaladó” helyett javasolt: „érzékfölötti szintű”

097:10.04 „az elüzletiesítő” helyett javasolt: „a vallást elüzletiesítő”

097:10.06 „elutasította a terjeszkedést” helyett javasolt: „nem volt hajlandó gazdagodni”

143:01.04 „legfelsőbb kapcsolat” helyett javasolt: „legmagasabb rendű kapcsolat”

167:01.04 „az őt” helyett javasolt: „a Jézust”

167:01.05 „művelése olyan volna, mint” helyett javasolt: „megtétele olyan, mint”

167:05.03 „hogy az asszony” helyett javasolt: „ha az asszony”

167:06.03 „közönségesként, mint ahogy” helyett javasolt: „hétköznapi módon, és”

167:06.06 „szellemi bensőséges közösséget” helyett javasolt: „szellemi közösséget”

167:07.04 „költői hangnemben” helyett javasolt: „a költészet nyelvén”

167:07.04 „vannak más juhaim nem ebből a nyájból is” helyett javasolt: „vannak nekem más bárányaim is, nem csak ebből a nyájból”

167:07.06 „a biztos és mennyei” helyett javasolt: „megbízható mennyei”

167:07.06 „húsvér test házaiból” helyett javasolt: „hajlékául szolgáló húsvér testből”

168:00.01 „éppen átkelt” helyett javasolt: „éppen akkor kelt át”

168:00.03 „melyet a futár kedd délután hozott meg, amikor Betániába ért” helyett javasolt: „melyet a kedden délelőtt Betániába érkező futár hozott”

168:00.04 „aki Betánia kis falujának vezető polgára volt” helyett javasolt: „akit egykor Betánia kis falujának első embereként tartottak számon”

168:00.05 „arra utasította a” helyett javasolt: „azzal bízott meg egy”

168:00.12 „kierőszakolt” helyett javasolt: „mesterkélt”

168:01.06 „Bár mindez” helyett javasolt: „Noha mindez”

 

62. munkaváltozat (2013.01.26.):

040:00.10 „potenciáljával” helyett javasolt: „lehetőségével”

040:03.01 „felruházásával” helyett javasolt: „alászállásával”

040:05.04 „potenciállal” helyett javasolt: „képességgel”

040:05.04 „felemelkedés végzetét” helyett javasolt: „felemelkedésbeli beteljesülést”

040:05.07 „potenciállal” helyett javasolt: „képességgel”

040:05.13 „potenciállal” helyett javasolt: „képességgel”

040:05.14 „potenciállal” helyett javasolt: „képességgel”

040:05.17 „végzetük” helyett javasolt: „beteljesülésük”

040:05.17 „szellemi potenciálban” helyett javasolt: „szellemi fejlődésképességben”

040:05.17 „potenciállal rendelkező” helyett javasolt: „képességgel rendelkező”

040:05.17 „potenciállal rendelkeznekhelyett javasolt: képességgel rendelkeznek

040:08.01 „azonosság-egyesülés” helyett javasolt: „azonosság-egyesítés”

040:09.09 „végzet-menny” helyett javasolt: „beteljesülés-menny”

040:10.00 „végzetek” helyett javasolt: „beteljesülések”

040:10.04 „paradicsomi végzetre” helyett javasolt: „paradicsomi beteljesülésre”

040:10.05 „halandói végzetek” helyett javasolt: „halandói beteljesülések”

045:01.02 „melyek célja az átmenetben lévő halandóknak a végső rendeltetésük kiteljesedésébe vetett hitének erősítése” helyett javasolt: „melyek célja az, hogy az átmenetben lévő halandók hite erősödjön abban, hogy megtapasztalhatják a végső rendeltetésük kiteljesedését”

045:06.01 „anyagi Fiak és Leányok” helyett javasolt: „Anyagi Fiak és Leányok”

052:00.01 „annak a fény és élet korszakában való végső virágzásáig” helyett javasolt: „annak végül a fény és élet korszakában történő kivirágzásáig”

052:01.07 „aligha az evolúciós fejlődésetek kiegészítője, és nem is mérhető össze” helyett javasolt: „nem valami hízelgő az evolúciós fejlődésetekre nézve és nem is egyeztethető össze”

052:02.03 „A vallási készségre való fogékonyság” helyett javasolt: „A vallás befogadására való készség”

052:03.03 „ezen igazgatás” helyett javasolt: „igazgatási rend”

052:04.07 „végzetre” helyett javasolt: „beteljesülésre”

052:04.08 „útján jár” helyett javasolt: „útját járja”

052:05.10 „álomszerűek” helyett javasolt: „eszményiek”

052:06.01 „és a jó” helyett javasolt: „és jó”

052:07.03 „igazság kinyilatkoztatása” helyett javasolt: „igazságról szóló kinyilatkoztatás”

052:07.04 „inkább egyetemessé lesz” helyett javasolt: „általánosabban érvényesül”

052:07.05 „társadalmi igazgatási és gazdasági szervezési közösségi feladatokra” helyett javasolt: „társadalom-igazgatás és a gazdaságszervezés közösségi feladataira”

052:07.06 „ezer” helyett javasolt: „ezernyi”

090:00.02 „ezen az evolúciós fejlődési fokon” helyett javasolt: „erről az evolúciós fejlődési fokról”

090:00.02 „ősember” helyett javasolt: „ősi ember”

090:00.03 „az az” helyett javasolt: „az”

090:05.01 „felfogta” helyett javasolt: „úgy gondolta”

090:05.03 „vallási szertartás” helyett javasolt: „vallási szertartások”

090:05.06 „abból a célból, hogy a maguk ájtatosságát és fennhatóságát erősítsék” helyett javasolt: „a maguk jámborsága látszatának és tekintélyének erősítése érdekében”

091:01.02 „ősember” helyett javasolt: „ősi ember”

091:01.03 „imának az” helyett javasolt: „ima”

091:01.03 „ősemberek” helyett javasolt: „ősi emberek”

091:02.08 „kinyilatkoztatás vallásai élményelvi” helyett javasolt: „kinyilatkoztatott vallások tapasztalati”

091:04.01 „Az önző imádkozás sérti a szeretetteljes igazságosságon alapuló mindenféle erkölcstan szellemét” helyett javasolt: „Az önző imádkozás minden olyan etika szellemét sérti, amely szeretetteljes igazságosságon alapul”

091:04.01 „erkölcsi vallásokkal” helyett javasolt: „erkölcsöt képviselő vallásokkal”

091:04.02 „a sajátlényeg” helyett javasolt: „az önmagunk”

091:04.03 „a sajátlényegre” helyett javasolt: „önmagunkra”

091:04.03 „Amikor az ima nem akar semmit annak, aki imádkozik” helyett javasolt: „Amikor az imádkozó az imájában nem akar semmit magának”

091:04.03 „gyakran anyagi” helyett javasolt: „gyakran csak anyagi”

091:05.03 „felvétele” helyett javasolt: „kialakítása”

091:05.05 „bensőséges társas” helyett javasolt: „bensőséges, társas”

091:05.07 „De” helyett javasolt: „Azonban”

091:06.03 „az azon ima” helyett javasolt: „az olyan ima”

091:06.03 „késztetése” helyett javasolt: „igénye”

091:06.04 „imádkozáshoz fordul” helyett javasolt: „imádkozásba kezd”

091:06.07 „De az imának az imádkozó személyes szellemi tapasztalásában való hatásossága” helyett javasolt: „De az ima hatásának az imádkozó személyes szellemi tapasztalásában való megjelenése”

091:06.07 „halandói szerzett képességeitől” helyett javasolt: „szerzett halandói képességétől”

091:06.07 „tapasztalásiak” helyett javasolt: „tapasztalást eredményezők”

091:07.02 „szellemi gyakorlásra” helyett javasolt: „lelkigyakorlatra”

091:07.04 „állítólagos isteni bizonyságok” helyett javasolt: „az isteni megnyilvánulásának valós bizonyságai”

119:00.01 „alászállásáról, és az én nevem Gavalia” helyett javasolt: „alászállásáról; a nevem Gavalia”

119:00.03 „és kidolgozásáért” helyett javasolt: „és rendezett működtetéséért”

119:00.04 „követő ezen alászállási” helyett javasolt: „követő alászállási”

119:00.06 „mocsarában” helyett javasolt: „ingoványában”

119:00.07 „bemutatásához olyan teljességben” helyett javasolt: „olyan részletes bemutatásához”

119:00.07 „négymilliárd” helyett javasolt: „négyszázmilliárd”

119:01.03 „És így volt elrendelve; és így is lett” helyett javasolt: „Így volt elrendelve és így is lett”

119:02.03 „teljesítem” helyett javasolt: „teljesítsem”

119:02.04 „tartalékos csapatai” helyett javasolt: „tartalékosai”

119:02.05 „egyetemes” helyett javasolt: „világegyetemi”

119:02.05 „tiszteletlenségeiért” helyett javasolt: „tiszteletlen viselkedéséért”

119:02.06 „pártatlan” helyett javasolt: „igazságos”

119:03.04 „az után” helyett javasolt: „aztán”

119:03.04 „megfiatalodott” helyett javasolt: „megújult”

119:03.05 „melyekről” helyett javasolt: „melyről”

119:04.03 „egyetemes” helyett javasolt: „világegyetemi”

119:05.01 „hárommillió” helyett javasolt: „háromszázmillió”

119:05.03 „körülményeskedés” helyett javasolt: „különösebb feltűnés”

119:06.04 „birodalmai” helyett javasolt: „birodalma”

137:06.05 „a világ a szavaimra összedől” helyett javasolt: „a szavaim megrengetik a világot”

137:06.05 „Mindig engedelmeskedjetek” helyett javasolt: „Mindig engedjetek”

137:07.14 „feladatottal” helyett javasolt: „feladattal”

137:08.06 „szegények” helyett javasolt: „szegényeknek”

167:07.07 „akit egy barátja értesítette arról, hogy a Mester Betánia felé tart, s e barát látta meg Jézust a keleti hegyekből lefelé jönni” helyett javasolt: „akit a barátai értesítettek arról, hogy a Mester Betánia felé tart, mikor meglátták Jézust a keleti hegyek között felfelé jönni”

167:07.07 „szaladt ki” helyett javasolt: „indult el sietve”

168:00.05 „ormán át vezető jerikói utat” helyett javasolt: „ormáról a jerikói utat”

 

63. munkaváltozat (2013.02.01.):

091:06.05 „a nehézségeid megoldására kéred” helyett javasolt: „kéred a nehézségeid megoldására”

092:02.01 „élményelvi értelem irányít és isteni” helyett javasolt: „a tapasztaló értelem irányít és az isteni”

122:05.09 „nemigen tudva” helyett javasolt: „nem is sejtvén”

132:03.01 „Nemigen fogta fel” helyett javasolt: „Nem is sejtette”

139:07.09 „Nemigen tudta” helyett javasolt: „Nem is sejtette”

154:06.08 „nemigen fogták fel” helyett javasolt: „nem is fogták fel”

157:06.02 „Nemigen fogták fel” helyett javasolt: „Nem is sejtették”

167:06.03 „is kevéssé fogták fel” helyett javasolt: „sem sejtették”

168:00.12 „általi képmutató” helyett javasolt: „által tanúsított képmutató”

168:01.05 „hatalmának” helyett javasolt: „hatalma”

168:01.09 „azt követően” helyett javasolt: „majd csak azt követően”

168:01.09 „Betánia e kis falujában” helyett javasolt: „Betániában, e kis faluban”

168:01.10 „csoport kevéssé fogta fel a mindenféle rendű mennyei lények hatalmas sokadalmának közvetlen közelségét” helyett javasolt: „csoportnak sejtelme sem volt a mindenféle rendű mennyei lények hatalmas sokadalmának közvetlen közelségéről”

168:01.11 „feltámasztásának színművét, mely feltámasztás az ő halandói húsvér testbeni alakjához való hasonlatosságban zajlott” helyett javasolt: „húsvér testbeni alakjához való hasonlatosságban történő feltámasztásának színművét”

168:01.15 „eljutott a készülőben” helyett javasolt: „eljutott a most még csak készülőben”

168:02.08 „testhez való hasonlatosságban” helyett javasolt: „testbeli alakjából”

169:00.01 „tömegeknek” helyett javasolt: „sokaság előtt”

169:02.04 „elveszik majd” helyett javasolt: „majd elveszik”

171:00.07 „kevéssé fogták fel” helyett javasolt: „nem is sejtették”

 

64. munkaváltozat (2013.02.09.):

022:07.04 „megért” helyett javasolt: „megélt”

055:00.04 „megért” helyett javasolt: „megélt”

055:02.11 „amit nem tudtak elsajátítani amiatt, mert a szülőbolygójuk magas fejlettségi szintet ért el” helyett javasolt: „amit a szülőbolygójuk adott fejlettségi szintje miatt nem tudtak elsajátítani”

055:03.08 „megtiszteltetés, mely egy polgárt érhet” helyett javasolt: „kitüntetés, melyet egy polgár megkaphat”

055:03.10 „a pártatlanság” helyett javasolt: „az igazságosság”

055:03.12 „végzetét” helyett javasolt: „beteljesülését”

055:03.20 „álló választói bizottságok, melyeket” helyett javasolt: „választás útján létrehozott bizottságok, mely személyeket”

055:04.09 „morontiában” helyett javasolt: „morontia síkon”

055:04.12 „során mindvégig a Tanító Fiak tanácsosként” helyett javasolt: „során a Tanító Fiak mindvégig tanácsosként”

055:04.21 „kifejlődését” helyett javasolt: „kialakulását”

055:06.02 „élvezitek” helyett javasolt: „tudjátok értékelni”

055:10.04 „kapcsolatok akkor válnak hatékonnyá” helyett javasolt: „kapcsolatokat akkor működtetik”

056:00.02 „szélesebb” helyett javasolt: „tágabb”

056:00.02 „egyesülnek” helyett javasolt: „egységet alkotnak”

056:01.02 „ösztönzi” helyett javasolt: „váltja ki”

056:01.03 „visszahatás” helyett javasolt: „válasz”

056:01.04 „mozgásaiban” helyett javasolt: „múlásában”

056:03.06 „Háromsági” helyett javasolt: „háromsági”

056:04.03 „alakított, és” helyett javasolt: „alakított és”

056:04.05 „megtartó, és” helyett javasolt: „megtartó és”

056:06.03 „erőtérben” helyett javasolt: „hatalomban”

056:06.04 „erőterét” helyett javasolt: „hatalmát”

056:07.05 „tapasztalás-meghaladó” helyett javasolt: „magasabb rendű”

056:09.13 „megmutatja” helyett javasolt: „jelzi”

056:10.09 „értelmezései” helyett javasolt: „jelentéstartalmai”

056:10.09 „ahol is ezek az értékek egészen az emberi felfogóképesség szellemi határáig észlelhetők, addig emelkednek” helyett javasolt: „amelyben ezeket felfoghatja és ahol ezek az értékek egészen az emberi felfogóképesség szellemi határáig terjedhetnek”

056:10.16 „tapasztalás-meghaladó” helyett javasolt: „felsőbb rendű”

091:04.02 „fokozatos” helyett javasolt: „értelmes”

091:05.07 „elképzeli magának” helyett javasolt: „elképzeli maga számára”

091:07.01 „jelenléte tudatosításának ápolására” helyett javasolt: „jelenlétének tudatosítására”

091:07.01 „valójában magának” helyett javasolt: „valójában csak”

091:07.02 „szélsőséges titokzatoskodók voltak” helyett javasolt: „voltak szélsőséges titokzatoskodók”

091:07.03 „gyakran a tisztán” helyett javasolt: „gyakran tisztán”

091:07.05 „A megmagyarázhatatlan keresése, az elragadtatás és az ihletettség mindeme furcsa vallási tapasztalásainak” helyett javasolt: „A megmagyarázhatatlan keresésével, az elragadtatással és az ihletettséggel kapcsolatban szerzett mindeme különös vallási tapasztalások”

091:07.05 „megfigyeljük, hogy e” helyett javasolt: „megfigyeljük, e”

091:07.07 „Hatékonyabban és gyakorlatiasabban működjön az elmebéli életében” helyett javasolt: „Az elméje használata során hatékonyabban és gyakorlatiasabban működjön”

091:07.09 „létezés szokványos kötelezettségeinek” helyett javasolt: „léttel járó szokványos kötelezettségeknek”

091:07.11 „erkölcsi” helyett javasolt: „helyes magatartásbeli”

091:08.07 „embernek magának a megváltoztatására alkalmas” helyett javasolt: „imádkozó megváltozását elősegítő”

091:08.13 „a gyarapodásnak éppen hogy a feszültség” helyett javasolt: „sokkal inkább a lelki gyarapodás feszültség”

091:08.13 „gyarapodásért” helyett javasolt: „szellemben való gyarapodásért”

091:09.02 „Hatékony imádkozónak kell minősülnöd a világegyetemi valóság problémáival való őszinte és bátor szembenézés révén” helyett javasolt: „Meggyőző imádkozónak kell minősülnöd azáltal, hogy őszintén és bátran szembenézel a világegyetemi valóság kihívásaival”

091:09.03 „Kellőképpen szorgalmas voltál” helyett javasolt: „Kellőképpen igyekvő voltál”

091:09.03 „Őszintén kimerítetted már saját, emberi alkalmazkodási lehetőségeidet” helyett javasolt: „Ténylegesen kimerítetted már a saját, emberi igazodási lehetőségeidet”

091:09.04 „Le kell mondanod az elméd minden vágyáról és a lelked minden sóvárgásáról a szellemi növekedés átformáló befogadása javára” helyett javasolt: „A szellemi növekedés átformáló hatású elfogadásának fontosabbnak kell lennie az elméd minden vágyánál és a lelked minden sóvárgásánál”

091:09.05 „határozatlanság” helyett javasolt: „döntésképtelenség”

091:09.06 „tetterős” helyett javasolt: „tevékeny”

092:00.01 „a vad, tudatlan és polgárosodott” helyett javasolt: „a vad, a tudatlan és a polgárosodott”

092:00.01 „élményelvi” helyett javasolt: „tapasztalásbeli”

092:01.03 „fajban” helyett javasolt: „faj esetében”

092:01.04 „hódolat, csodálat, tisztelet és rokonszenv, és később tovább befolyásolja bűntudat és megbánás” helyett javasolt: „a hódolat, a csodálat, a tisztelet és a rokonszenv, és később tovább befolyásolja a bűntudat és a megbánás”

092:02.01 „hatást gyakorolhatott” helyett javasolt: „gyakorolt hatást”

092:02.02 „új és elkészített” helyett javasolt: „újfajta, feldolgozott”

092:02.04 „különös” helyett javasolt: „egyedi”

168:04.10 „melyet hitetek úgy jelenít meg, mint az imával megszólított lények örökös mozgatóerejét” helyett javasolt: „amely az imával megszólított lények örökös mozgatóerejét adja a hitetek szerint”

169:01.09 „sietett, és” helyett javasolt: „sietett,”

169:02.04 „akik a gazdámmal” helyett javasolt: „ahol a gazdámmal”

169:03.02 „arra vágyott” helyett javasolt: „azért könyörgött”

169:03.02 „De ha csak egy is a holtak közül” helyett javasolt: „De ha a holtak közül csak egy is”

169:04.01 „folytatott e bizalmas” helyett javasolt: „folytatott bizalmas”

169:04.04 „az élményelvi valóságokban” helyett javasolt: „a megtapasztalt valóságon keresztül”

169:04.10 „aki személyes képében nyilatkozott meg a megtestesült Fia, a názáreti Jézus életében” helyett javasolt: „akinek személyét az ő megtestesült Fiának, a názáreti Jézusnak az élete ábrázolta”

169:04.12 „De azt” helyett javasolt: „Hanem azt”

169:04.13 „lételvi” helyett javasolt: „létező”

170:02.11 „őszintén” helyett javasolt: „komolyan”

170:02.23 „elméjű utód” helyett javasolt: „elme terméke”

170:02.23 „természetű gyermek” helyett javasolt: „természet szüleménye”

170:02.24 „szolgálata, és” helyett javasolt: „szolgálata és”

170:03.07 „az igaz pártatlanság” helyett javasolt: „a valódi igazságosság”

170:05.21 „e hosszas alámerülésből” helyett javasolt: „a hosszas elszigeteltségéből”

170:05.21 „elő is fog bukkanni” helyett javasolt: „ki is fog törni”

 

65. munkaváltozat (2013.02.16.):

001:06.08 „annak tökéletes megmutatása révén, hogy az Isten személyiségét ekképpen felismeri és kinyilatkoztatja egy valóban emberi tapasztalásban” helyett javasolt: „azon keresztül, ahogy az Isten személyiségét tökéletesen bemutatja és kinyilatkoztatja egy valóban emberi tapasztalásban”

001:06.08 „e magvábanvaló” helyett javasolt: „e lehetséges”

001:06.08 „magvábanvaló szellemszemélyiség” helyett javasolt: „lehetőségét tekintve szellemszemélyiség”

011:08.07 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

013:01.16 „Világegyetemi Erőtér-irányítóknak” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítóknak”

015:08.04 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

016:03.19 „Istent kárpótolja” helyett javasolt: „Istent, kárpótolja”

016:04.02 „Világegyetemi Erőtér-irányítóknak” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítóknak”

016:04.03 „Világegyetemi Erőtér-irányítóknak” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítóknak”

016:04.05 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

016:04.12 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

016:04.16 „két olyan terület van” helyett javasolt: „van két olyan terület”

016:08.03 „azon, anyagi” helyett javasolt: „azon anyagi”

016:08.03 „elküldettek a” helyett javasolt: „elküldettek, a”

016:08.15 „halandó működési” helyett javasolt: „halandói működési”

016:08.19 „lakozik valóban” helyett javasolt: „lakozik, valóban”

016:08.19 „válaszadó képességet” helyett javasolt: „érzékenységet”

016:09.01 „kapcsolódik” helyett javasolt: „hozzájárul”

016:09.03 „a növekvő mértékű isteni értéktől” helyett javasolt: „az isteni értékekben való gyarapodástól”

016:09.08 „Isten ismerő” helyett javasolt: „Istent ismerő”

023:01.07 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

024:00.10 „Világegyetemi Körök Felügyelői” helyett javasolt: „világegyetemi Körök Felügyelői”

024:01.01 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

024:01.01 „Világegyetemi Körök Felügyelői” helyett javasolt: „világegyetemi Körök Felügyelői”

024:01.02 „Világegyetemi Körök Felügyelői” helyett javasolt: „világegyetemi Körök Felügyelői”

024:01.13 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

024:01.13 „Világegyetemi Körök Felügyelői” helyett javasolt: „világegyetemi Körök Felügyelői”

024:01.14 „Világegyetemi Körök Felügyelőinek” helyett javasolt: „világegyetemi Körök Felügyelőinek”

029:00.11 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

029:02.09 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

029:02.14 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

029:03.10 „Világegyetemi Erőtér-irányítóknak” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítóknak”

041:01.01 „Morontia Erőtér-felügyelőkkel” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelőkkel”

041:03.01 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

042:01.05 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

042:02.12 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

042:02.14 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

042:10.05 „Morontia Erőtér-felügyelőinek” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelőinek”

042:12.11 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

043:08.01 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

044:03.07 „Morontia Erőtér-felügyelőkkel” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelőkkel”

044:05.02 „Morontia Erőtér-felügyelőinek” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelőinek”

045:01.02 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

046:05.26 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

047:10.01 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

048:01.03 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

048:01.05 „Morontia Erőtér-felügyelők képesek” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők képesek”

048:01.05 „Morontia Erőtér-felügyelők egymás” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők egymás”

048:02.02 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

048:02.03 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

048:06.29 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

055:01.03 „Morontia Erőtér-felügyelők” helyett javasolt: „morontia erőtér-felügyelők”

091:07.01 „erőltetett sejtelmesség” helyett javasolt: „érzelmileg túlfűtött, rejtelemkereső személy”

091:08.11 „szellemi-gyarapodási” helyett javasolt: „szellemi gyarapodást”

091:09.06 „akaratának” helyett javasolt: „akarata”

092:01.01 „kísértetektől” helyett javasolt: „kísértettisztelettől”

092:02.06 „Az pusztán bármely pillanatnyi létezési szakasz erkölcseinek helyes és erkölcsös összessége; egyszerűen csak az ember által felfogott válaszadási eszménykép bármely adott körülmény-együttes mellett” helyett javasolt: „Az pusztán az adott létezési szakasz erkölcseinek a helyest és az erkölcsöst megjelenítő eredője; egyszerűen csak az ember által felfogott válaszadási eszménykép az adott körülmények között”

092:03.03 „az embereket vonzó voltának elevenségében” helyett javasolt: „abban, hogy képes-e elegendő vonzerőt gyakorolni az emberekre”

092:03.03 „vagy igazságtartalmában” helyett javasolt: „vagy az igazságtartalmában”

092:03.04 „az az Egy Igazsághelyett javasolt: „az Az Igazság

092:03.05 „az annak eredetét” helyett javasolt: „az evolúciós vallás kezdetét”

092:03.05 „leleményesnek” helyett javasolt: „újítónak”

092:03.10 „felemelkedés” helyett javasolt: „sorból való kiemelkedés”

092:04.03 „kiterjedt-értelmi” helyett javasolt: „felsőbb-értelmi”

092:04.09 „De az Egyetemes Atya elérésével adós kinyilatkoztatás sohasem lehet teljes” helyett javasolt: „De a kinyilatkoztatás sohasem lehet teljes, kivéve, ha az ember általa elérte az Egyetemes Atyát”

116:05.17 „Világegyetemi Erőtér-irányítók” helyett javasolt: „világegyetemi erőtér-irányítók”

157:04.05 „szellemi társaság” helyett javasolt: „szellemi közösség”

157:04.05 „szellemtársaság kötelékeibe lépnek” helyett javasolt: „szellemközösség számára elkötelezik magukat”

170:00.02 „hangoztak el az ugyanezen a napon” helyett javasolt: „hangzottak el az e napon”

170:01.13 „Úgy tűnik, hogy bár a különböző időszakokban és más” helyett javasolt: „Bár úgy tűnik, hogy a különböző időszakokban, más”

170:02.08 „cél elérésére és megvalósítására az Isten üdvözült fiai végtelen szolgálatának jövőbeli kiteljesedésében kerül sor” helyett javasolt: „cél a jövőben, az Isten üdvözült fiai végtelen szolgálatának kiteljesedése által érhető el és valósul meg”

170:02.12 „Isten ama felszabadított” helyett javasolt: „Isten felszabadított”

170:02.12 „magasztosan és felvilágosultan” helyett javasolt: „felvilágosult magasztossággal”

170:03.02 „fiai teljes szellemi képességeinek” helyett javasolt: „fiait jellemző szellemi képességek teljességének”

170:03.03 „Az Isten megbocsátása elfogadásának eljárását vizsgálva nyilatkoztatik ki az ország igazságosságának elérése” helyett javasolt: „Az Isten megbocsátásának elfogadását folyamatként vizsgálva megnyilatkozik, hogy miként érhető el az ország igazságossága”

170:03.08 „megmutatkozik a gyakorlatban, a társadalmi szolgálatban” helyett javasolt: „mutatkozik meg gyakorlati módon, társadalmi szolgálatban”

170:03.09 „hogy annak” helyett javasolt: „annak”

170:03.10 „elismerte” helyett javasolt: „hangsúlyozta”

170:03.11 „a szellemi kiválóság ezen országa” helyett javasolt: „e nagyszerű szellemi ország”

170:03.11 „az igaz társadalmi igazságosság új megítéltetési időszakát” helyett javasolt: „a helyes társadalmi igazságosságra vonatkozó új megítélés időszakát”

170:04.02 „Az egyes hívőnek az Atya Istennel való közösség szellemi életének személyes és bensőséges megélése” helyett javasolt: „Az Atya Istennel való élő szellemi közösség személyes és bensőséges megtapasztalása az egyes hívő részéről”

170:04.03 „megelevenített erkölcstannak azon társadalmi szempontjai, melyek annak következményei” helyett javasolt: „kibontakozó etikának ama társadalmi vetületei, melyek annak következtében jelennek meg”

170:04.07 „E folyamat révén, ahogy az emberi akaratot fokozatosan átalakítja és ezzel befolyásolva az emberi döntéseket is,” helyett javasolt: „Az emberi akarat fokozatos átalakításának folyamata révén és ezen keresztül az emberi döntések befolyásolásával”

170:05.01 „kötődtek és hogy az eljövendő korszakban megmutatkozó országról látnoki előrejelzést tegyünk” helyett javasolt: „kötődtek, és látnoki előrejelzést tegyünk az eljövendő korszakban megmutatkozó országról”

170:05.05 „őt továbbra is a Messiásnak tekintették” helyett javasolt: „továbbra is a Messiást látták benne”

170:05.09 „egyedileg szellem vezette” helyett javasolt: „szellem vezette egyénekből álló”

170:05.10 „olyannyira teljesen felváltotta” helyett javasolt: „oly teljesen képes volt felváltani”

170:05.12 „hívek eme benső” helyett javasolt: „hívek benső”

170:05.12 „való eme tisztán” helyett javasolt: „való tisztán”

170:05.16 „úgy ment tovább” helyett javasolt: „azon munkálkodott”

170:05.17 „minden, a saját magára és az egyéni hívőre vonatkoztatott szellemi következtetését az” helyett javasolt: „minden olyan kijelentését, amelynek saját magára és az egyéni hívőre nézve szellemi vonatkozása volt, az”

170:05.17 „mintsem” helyett javasolt: „nem pedig”

171:01.03 „alkotott e zsidó” helyett javasolt: „alkotott zsidó”

171:02.02 „arra, hogy megfizessétek” helyett javasolt: „megfizetni”

171:04.03 „egészen a halálát követő időkig nem” helyett javasolt: „csak a halála után”

171:04.05 „És ez” helyett javasolt: „Ez”

171:05.03 „előre, az út közepe felé nyomult, majd ezt követően” helyett javasolt: „megindult az utca közepe felé s”

171:07.04 „emberi igényt” helyett javasolt: „emberek igényét”

171:08.06 „magad szájából” helyett javasolt: „te szádból elhangzottak alapján”

 

66. munkaváltozat (2013.02.23.):

092:03.04 „tiszteletfajta” helyett javasolt: „vallási tisztelet”

092:03.07 „egyébként” helyett javasolt: „másrészről”

092:06.02 „ama változatos istentani rendszerekké alakulnak, melyek az ezen írások összeállításának korában” helyett javasolt: „alkotják azokat a változatos istentani rendszereket, melyek ezen írások összeállítása idején”

092:06.19 „hirtelenülhelyett javasolt: egyik pillanatról a másikra

092:06.20 „fejlettebbek, mint” helyett javasolt: „fejlettebbek ennél, mint”

092:06.20 „jelentett, de” helyett javasolt: „jelentett, azonban”

092:06.20 „világiasságrendekben” helyett javasolt: „világiasságrendi küzdelmekben”

092:07.01 „kinyilatkoztatásinak” helyett javasolt: „kinyilatkoztatottnak”

092:07.02 „a hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám és más kortárs tiszteletfajták talaján és azok formáját felvéve kinyílt és virágba borult” helyett javasolt: „esetében is, amely a hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám és más kortárs tiszteletfajták talaján és azok formáját felvéve nyílt ki és borult virágba”

092:07.02 „hirtelenül kinyilatkoztatják azokat” helyett javasolt: kinyilatkoztatás által hirtelenül megjelennek

092:07.04 „Sohasem” helyett javasolt: „A vallások sohasem”

138:07.01 „még további kérdéseket akart feltenni” helyett javasolt: „folytatta volna a kérdések sorát”

 

67. munkaváltozat (2013.03.01.):

092:06.01 „érdekes tanulmányát képezik az ember imádási késztetése társadalmi evolúciójának” helyett javasolt: „tanulmányozása érdekes képet mutat az ember imádatkésztetésének társadalmi fejlődéséről”

092:06.18 „elnyugatiasult” helyett javasolt: „a nyugati műveltség hatása alá került”

092:07.13 „kellőképen” helyett javasolt: „kellőképpen”

171:00.06 „kiváltságokat akar őelőttük, és hogy titkon” helyett javasolt: „őket megelőző kiváltságokat akarva, titkon”

171:01.02 „őt, ahogy ellátogattak a dél-pereai kisvárosokba” helyett javasolt: „őt azokra a látogatásokra, melyeket a dél-pereai kisvárosokban tettek”

171:01.05 „az, ahogyan a farizeusok a feltámadása óta elindították Lázár üldözését és zaklatását” helyett javasolt: „a farizeusok üldözése és zaklatása, melyet Lázár ellen indítottak a feltámadása óta”

171:02.04 „elértek” helyett javasolt: „ki kell vívnotok”

171:04.07 „gyakran” helyett javasolt: „sokszor”

171:08.10 „az életlehetőségek gyakorlati mércéje” helyett javasolt: „az egyéni életlehetőségek gyakorlati kibontója”

171:08.11 „mértéke” helyett javasolt: „kifejezője”

 

68. munkaváltozat (2013.03.08.):

053:08.07 „a paradicsomi Gondolatigazítók isteni fensége és az Igazság védő Szelleme, Mihály szelleme előtt tartatik fogságban” helyett javasolt: „meghunyászkodik a paradicsomi Gondolatigazítók isteni fensége előtt és az Igazság védő Szelleme, Mihály szelleme előtt”

054:03.03 „kiszabása elhalasztódhat” helyett javasolt: „kiszabását el kell halasztani”

054:05.12 „erőszakos vagy más, mindent átfogó módon való fellépésre” helyett javasolt: „önkényes vagy rögtönítélő módszerekkel való fellépésre”

066:08.05 „hatalmától megfosztatott” helyett javasolt: „hatalmától végérvényesen megfosztatott”

092:07.11 „az Istenséggel való bensőséges viszony közvetítőitől való mindenféle függéstől” helyett javasolt: „attól, hogy az Istenséggel való bensőséges viszony kialakításában bármiféle közvetítőt kelljen igénybe venniük”

096:05.04 „nyíltan szólt” helyett javasolt: „kendőzetlenül beszélt”

096:05.08 „aranyborjúknak” helyett javasolt: „aranyborjúiknak”

099:02.04 „vallásosok” helyett javasolt: „vallásosak”

099:03.02 „Az igaz” helyett javasolt: „Az viszont igaz”

099:03.02 „egyedek” helyett javasolt: „egyének”

099:03.08 „valamely” helyett javasolt: „valamilyen”

140:08.13 „okosak” helyett javasolt: „ravaszak”

140:09.03 „bölcsek” helyett javasolt: „ravaszak”

163:01.03 „bölcsek” helyett javasolt: „ravaszak”

172:03.14 „Az emberek megőrülnek miatta” helyett javasolt: „Teljesen megbolondította az embereket”

178:01.07 „bölcsek” helyett javasolt: „ravaszak”

 

69. munkaváltozat (2013.03.15.):

099:04.05 „Ám a vallás megelevenítő ereje felsőbb szintű érzelmi jellegű, mely érzékfeletti szinteken egyesíti a teljes emberi tapasztalást” helyett javasolt: „Ám a vallás felsőbb szintű érzelmi jellegű megelevenítő erővel bír, ezen érzékfeletti szinteken egyesül a teljes emberi tapasztalás”

099:05.07 „ahogy a halandók” helyett javasolt: „amiről a halandók”

099:05.07 „azon szellemi” helyett javasolt: „ezen szellemi”

099:07.04 „a személyes érdekek önzőségét” helyett javasolt: „az önző személyes érdekeket”

100:01.06 „melyet magát” helyett javasolt: „melyet a magát”

100:02.01 „az őszinte” helyett javasolt: „valamint az őszinte”

100:02.07 „dagálya egyenesen a halandó lélekre özönlik” helyett javasolt: „hullámai egyenesen a halandó lélekre zúdulnak”

100:06.04 „fondorlatos” helyett javasolt: „titokzatos”

100:07.07 „vonatkozásában” helyett javasolt: „szempontjából”

100:07.16 „támadásokat indítson” helyett javasolt: „felszólaljon”

100:07.17 „nélküli Mesternek nevezték” helyett javasolt: „nélkül nevezték Mesternek”

173:05.03 „részt ezen a” helyett javasolt: „részt a”

173:05.05 „templomból és” helyett javasolt: „templomból, és”

 

70. munkaváltozat (2013.03.22.):

003:04.07 „Isten a szeretet” helyett javasolt: „az Isten szeretet”

015:02.06 „Utódja” helyett javasolt: „Utóda”

015:13.04 „Utódja” helyett javasolt: „Utóda”

017:06.10 „kérdést: Vajon” helyett javasolt: „kérdést: vajon”

017:08.01 „magvát, úgy” helyett javasolt: „magvát, annak sajátosságait tekintve úgy”

018:02.03 „ideáik” helyett javasolt: „elképzeléseik”

018:04.06 „inaskodott” helyett javasolt: „tanonckodott”

018:04.06 „kipróbáltak, és” helyett javasolt: „kipróbáltak és”

018:05.04 „kisövezeti működési” helyett javasolt: „kisövezet működési”

018:05.04 „Utódja ellenőrző” helyett javasolt: „Utóda ellenőrző”

018:06.04 „az összes többi szükséges” helyett javasolt: „szükség szerint az összes többi”

054:04.06 „Isten a szeretet” helyett javasolt: „az Isten szeretet”

100:04.02 „Hűséget senki sem gyakorol küzdelem nélkül a nagy, a jó, az igaz és a nemes dolgokért” helyett javasolt: „Küzdelem nélkül senki sem gyakorol hűséget a nagy, a jó, az igaz és a nemes dolgok mellett”

100:04.04 „az ő indokainak” helyett javasolt: „azon indokainak”

100:05.03 „eszményképek — az Isten-tudat lelki, érzelmi és szellemi tudata — iránti hűség megvallása lehet” helyett javasolt: „eszményképek iránti hűség kinyilvánítása – az Isten-tudat lelki, érzelmi és szellemi megélése – lehet”

100:07.01 „egyedi jellege” helyett javasolt: „egyedi jellegét”

100:07.01 „egyesítettsége volt” helyett javasolt: „egyesítettsége adta”

100:07.03 „gyakorlatias volt” helyett javasolt: „gyakorlatiasan járt el”

100:07.03 „igencsak gondolkodó és közvetlen” helyett javasolt: „belátó és közvetlen is”

100:07.03 „Nagyon is mentes” helyett javasolt: „Mentes”

100:07.04 „mert olyannyira” helyett javasolt: „mert a személyisége olyannyira”

100:07.05 „eredetisége nem volt visszafogott” helyett javasolt: „eredetiségét nem korlátozta semmi”

100:07.05 „tanításainak legeredetibbje” helyett javasolt: „legeredetibb tanítása”

100:07.07 „legmagasztosabban” helyett javasolt: „legőszintébb módon”

100:07.09 „vak és esztelen derűlátó” helyett javasolt: „vakon és esztelenül volt derűlátó”

122:01.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

124:04.03 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

124:05.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

125:04.03 „egyhangúan” helyett javasolt: „egyhangúlag”

126:03.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

126:03.02 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

127:01.05 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

127:04.08 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

128:06.01 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

128:06.10 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

129:02.11 „Ruth-nak” helyett javasolt: „Rúth-nak”

130:01.05 „Isten a szeretet” helyett javasolt: „az Isten szeretet”

134:01.03 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

134:01.03 „Ruth-ra” helyett javasolt: „Rúth-ra”

134:01.04 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

134:01.06 „anyja és Ruth” helyett javasolt: „anyja és Rúth”

134:01.06 „Mária és Ruth” helyett javasolt: „Mária és Rúth”

134:01.06 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

134:02.05 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

134:04.01 „maga a szeretet” helyett javasolt: „szeretet”

138:00.01 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

138:09.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

141:00.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

145:00.03 „A kis Ruth” helyett javasolt: „A kis Rúth”

145:00.03 „és Ruth” helyett javasolt: „és Rúth”

145:00.03 „Ruth titokban” helyett javasolt: „Rúth titokban”

145:00.03 „senkinek. Ruth” helyett javasolt: „senkinek. Rúth”

146:06.01 „tizesével” helyett javasolt: „tízesével”

150:01.01 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

154:05.01 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

154:06.01 „Bár Ruth” helyett javasolt: „Bár Rúth”

154:06.01 „Ruth hitt” helyett javasolt: „Rúth hitt”

154:06.03 „Ruth csak” helyett javasolt: „Rúth csak”

154:06.03 „Ruth-ot” helyett javasolt: „Rúth-ot”

154:07.05 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

157:00.01 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

173:01.01 „Egyre” helyett javasolt: „Ezért egyre”

173:02.03 „Az e felhatalmazás” helyett javasolt: „Az ilyen felhatalmazás”

173:02.03 „Az ilyen felavatás” helyett javasolt: „E felavatás”

173:02.03 „ilyen kérdéseket kössön meg és oldjon” helyett javasolt: „olyan kérdésekben legyen kötő és oldó”

173:02.04 „keresztelése, az honnan” helyett javasolt: „keresztelése honnan”

175:01.17 „kömény-dézsmát és ugyanakkor” helyett javasolt: „kömény-dézsmát, ugyanakkor”

175:01.18 „szertelenség” helyett javasolt: „züllés”

175:03.01 „egyhangúanhelyett javasolt: egyhangúlag

175:03.01 „való” helyett javasolt: „vonatkozó”

175:03.01 „vezetőinek” helyett javasolt: „vezetőihez”

175:04.15 „tartották vissza őket” helyett javasolt: „visszatartották őket”

185:05.09 „egyhangúan” helyett javasolt: „egyhangúlag”

186:00.03 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

187:02.07 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

187:03.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

187:05.04 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

188:03.03 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

190:01.10 „Ruth Betániában” helyett javasolt: „Rúth Betániában”

190:01.10 „Ruth-tal” helyett javasolt: „Rúth-tal”

190:02.02 „Ruth” helyett javasolt: „Rúth”

 

71. munkaváltozat (2013.03.29.):

003:06.02 „közeliség; valamint” helyett javasolt: „közeliség, valamint”

016:09.14 „Elsősorban” helyett javasolt: „Először”

071:07.01 „nevelés” helyett javasolt: „tanulás”

071:07.02 „nevelés” helyett javasolt: „tanulás”

071:07.03 „A nevelés” helyett javasolt: „Az oktatás”

071:07.03 „a nevelésnek” helyett javasolt: „a tanulásnak”

071:07.05 „Az oktatás” helyett javasolt: „A tanulás”

100:07.04 „volt telve” helyett javasolt: „telve volt”

100:07.11 „pártatlan volt” helyett javasolt: pártatlan maradt”

102:07.03 „okozatlan” helyett javasolt: „ok nélkül való”

 

72. munkaváltozat (2013.04.05.):

019:01.04 „veszélye annak, hogy a korlátolt nézőponttal rendelkezők engednek a véteknek, a valóság és az isteniség töredezettségében eredendően jelen lévő rossznak” helyett javasolt: „veszélye a korlátolt nézőpontból való vizsgálódással járó téves helyzetmegítélésnek, a valóság és az isteniség töredékes értelmezésével együtt járó rossznak”

019:01.05 „végzetig” helyett javasolt: „beteljesülésig”

019:01.08 „végzet” helyett javasolt: „beteljesülés”

019:02.01 „teremtésrészei” helyett javasolt: „teremtései”

019:02.02 „átestek a Paradicsom, a Havona és — a Divinington kivételével — az Atya paradicsomi szféráinak bölcsességén” helyett javasolt: „megismerték a Paradicsom, a Havona és – a Divinington kivételével – az Atya paradicsomi szféráinak bölcsességét”

019:05.12 „még hosszú fejlődési utat kell bejárnotok, míg a „látási” és az „anyagi” biztonságérzet révén való fejlődést eléritek” helyett javasolt: „hosszú utat kell megtennetek, míg a „látás” és az „anyagi” bizonyosság révén való fejlődés szintjét eléritek”

019:06.03 „Fiaitól a havonaiak” helyett javasolt: „Fiaitól, a havonaiak”

020:01.14 „és hogy a bolygó” helyett javasolt: „és a bolygó”

020:03.02 „végzetének” helyett javasolt: „végső rendeltetésének”

020:03.03 „kizárólag mint” helyett javasolt: „kizárólag”

020:04.01 „hím” helyett javasolt: „férfi”

020:06.07 „hanem inkább hogy” helyett javasolt: „hanem azért, hogy”

021:03.10 „Trinitárius” helyett javasolt: „Háromsági”

021:03.24 „jótékony” helyett javasolt: „üdvös”

021:04.05 „mint a „Királyok Királyai és az Urak Urai” helyett javasolt: „mint „Királyok Királyai és Uraknak Urai”

021:06.01 „végzetét” helyett javasolt: „végső rendeltetését”

071:07.02 „mindenségrendi végzet” helyett javasolt: „mindenségrendi beteljesülés”

077:08.13 „spiritualizmus” helyett javasolt: „spiritizmus”

094:01.03 „trinitarizmusának” helyett javasolt: „háromságeszméjének”

097:04.01 „átmenetben” helyett javasolt: „átmenet útján”

104:01.06 „trinitárius jellegű” helyett javasolt: „háromsági természetű”

104:01.07 „trinitárius” helyett javasolt: „háromsági”

104:01.08 „trinitárius” helyett javasolt: „háromsági”

104:01.09 „trinitarizmus” helyett javasolt: „háromságeszme”

104:01.09 „trinitarizmust” helyett javasolt: „háromságeszmét”

104:02.02 „trinitarizmus” helyett javasolt: „háromságeszme”

117:07.17 „mindenségrendi végzet” helyett javasolt: „mindenségrendi beteljesülés”

132:00.01 „lennék” helyett javasolt: „volnék”

141:06.02 „valamit az üdvözülést keresők szívéből” helyett javasolt: „bármit is abból, amit az üdvözülést keresők a szívükbe zártak”

154:02.05 „szellemvégzet” helyett javasolt: „szellemi beteljesülés”

155:01.03 „engedelmeskedtek az igazságnak” helyett javasolt: hallgattok az igazságra”

155:06.08 „elmei szemléletmódja” helyett javasolt: „értelmi felfogása”

174:01.05 „éretlenségetek mértéke, amely azt mutatja, hogy nem vagytok képesek felnőtti rokonszenvig, megértésig és szeretetig eljutni” helyett javasolt: „éretlenségeteket mutatja, azt jelzi, hogy nem sikerült eljutnotok felnőtthöz méltó rokonszenvig, megértésig és szeretetig”

174:02.02 „Jézust” helyett javasolt: „Jézus”

174:05.13 „vonok” helyett javasolt: „vonzok”

176:00.02 „Mester, hogy honnan” helyett javasolt: „Mester, honnan”

176:02.02 „mennyivel” helyett javasolt: „annál”

176:02.02 „tévedést” helyett javasolt: „félreértést”

184:01.03 „amit nemrégiben tett, vagyis hogy kikergette” helyett javasolt: „amelyben Jézus szerepet vállalt, vagyis hogy kikergették”

 

73. munkaváltozat (2013.04.12.):

020:08.02 „Nagyszámban” helyett javasolt: „Nagy számban”

022:01.09 „tovább bontható három nagyobb osztályba” helyett javasolt: „három nagyobb osztályba is rendezhető”

022:02.08 „a szoros és személyes kapcsolatot a felsőbb-világegyetemi kormányzatok és az alászálló Istenfiak terveinek állása és alakulása között” helyett javasolt: „a felsőbb-világegyetemi kormányzatoknak az alászálló Istenfiak tervei állásával és kivitelezésével való szoros és személyes kapcsolatát”

022:04.06 „egy, a” helyett javasolt: „egy”

025:01.05 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

027:00.01 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

031:06.01 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

039:01.14 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

039:04.01 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

039:04.02 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

039:05.10 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

039:09.02 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

063:06.09 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

077:03.04 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

078:03.05 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

078:08.03 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

080:01.03 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

080:09.06 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

096:02.02 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

097:06.00 „Jeremiás, a Rettenthetetlen” helyett javasolt: „Jeremiás, a rettenthetetlen”

097:06.02 „és mindegyre” helyett javasolt: „és örök érvényűen”

097:07.03 „A későbbi idők embereié lett a feladat” helyett javasolt: „Csak a későbbi idők emberei vállalták azt a feladatot”

097:07.04 „e második Ésaiás írásai a könyvben e név alatt” helyett javasolt: „a második Ésaiás írásai az e névvel jelzett könyvben”

097:08.06 „magyarázatával” helyett javasolt: „tetteinek és szavainak magyarázatával”

155:05.08 „nagyszámban” helyett javasolt: „nagy számban”

159:01.03 „ítéletet mondtok társaitok” helyett javasolt: „ítéletet mondjatok a társaitok”

175:01.16 „de hogy aki” helyett javasolt: „de ha valaki”

175:02.01 „természetes születésénél” helyett javasolt: „földi születésénél”

175:03.03 „hirtelenül és éjszaka” helyett javasolt: „meglepetésszerűen és éjszaka”

175:04.02 „erre a lesújtó” helyett javasolt: „arra a lesújtó”

177:05.03 „Szótlan” helyett javasolt: „Hallgatag”

 

74. munkaváltozat (2013.04.19.):

023:02.12 „üllője és a szenvedés kalapácsa” helyett javasolt: „üllői és a gyötrelem kalapácsai”

175:01.08 „de Izráel” helyett javasolt: „de az Izráel”

175:01.08 „mentesülést” helyett javasolt: „megmentést”

178:01.10 „könnyen elsodródó” helyett javasolt: „gondtalanságba merülő”

178:01.13 „magas rangú köztisztviselői rangra” helyett javasolt: „magas közszolgálati rangra”

 

75. munkaváltozat (2013.04.26.):

024:00.10 „főhadiszállásokat” helyett javasolt: „székhelyeket”

024:00.11 „talán” helyett javasolt: „esetleg”

024:01.07 „a hét társ-felügyelő e nagyszerű csoportja” helyett javasolt: „egy hét társ-felügyelőből álló nagyszerű csoport”

024:01.07 „hetes csoportokban működnek” helyett javasolt: „szám szerint heten vannak”

024:01.14 „fizikai-energia társított” helyett javasolt: „fizikai energiával társított”

024:02.01 „a Világegyetemi Értelem” helyett javasolt: „az Egyetemes Értelem”

024:02.07 „feljegyzést” helyett javasolt: „feljegyzést abban a pillanatban”

024:06.03 „kísérő, aki a külső Havona-kör fogadóvilágán üdvözöl benneteket végig” helyett javasolt: „külső Havona-kör fogadóvilágán benneteket üdvözlő kísérő végig”

024:06.06 „Végzetének” helyett javasolt: „Beteljesülésének”

024:07.08 „létre jönnek” helyett javasolt: „létrejönnek”

055:02.01 „nem halandói elkerülhetetlenség” helyett javasolt: „nem elkerülhetetlen velejárója a halandói létnek”

055:03.10 „magvábanvaló” helyett javasolt: „a lehetőség szerinti”

055:05.05 „élményelvi” helyett javasolt: „tapasztalásra építő”

117:00.02 „világegyetemi lény függő értelemben megélné az Isten akaratát a maga teljességében” helyett javasolt: „világegyetembeli lény a lehetőségeihez mérten a maga teljességében megélné az Isten akaratát”

137:04.09 „az úgy is lesz” helyett javasolt: „azt tegyétek meg”

137:04.10 „emberiesen és” helyett javasolt: „emberséges”

155:06.13 „De vajon milyen eséllyel kell megjelennie az Atyának a legfelsőbb szintű elkötelezettségek és isteni eszményképek Isteneként olyan emberek lelkében” helyett javasolt: „De mekkora esélye van az Atyának arra, hogy a legfelsőbb szintű elkötelezettségek és isteni eszményképek Isteneként megjelenjen olyan emberek lelkében”

179:02.02 „veletek azért, mert” helyett javasolt: „veletek, mert”

179:02.03 „De nem félt jobban azoktól” helyett javasolt: „De éppoly kevéssé félt azoktól”

179:03.02 „észhez tért” helyett javasolt: „felocsúdott”

179:03.02 „szükség szólnia” helyett javasolt: „szükséges szólnia”

179:04.03 „Júdás azonban kínosan megértette a Mester cselekedetével kapcsolatos szavainak jelentését” helyett javasolt: „Júdást azonban kínosan érintette a Mester cselekedetével kapcsolatos szavainak értelme”

179:05.02 „rabszolgaságából” helyett javasolt: „szolgaságából”

179:05.06 „hívők és Istent” helyett javasolt: „hívők és az Istent”

 

76. munkaváltozat (2013.05.03.):

013:02.02 „felemelkedési potenciállal bíró” helyett javasolt: „felemelkedési lehetőséggel rendelkező”

029:04.17 „főhadiszállást” helyett javasolt: „telephelyet”

029:04.37 „nyomás-, és” helyett javasolt: „nyomás- és”

029:05.05 „működnek közre” helyett javasolt: „váltják őket”

030:00.02 „ez visszafogja” helyett javasolt: „az visszafogja”

030:01.092 „meglényegítők” helyett javasolt: „meglényegülők”

030:01.101 „de az ilyen” helyett javasolt: „de ilyen”

030:01.114 „meglényegítők” helyett javasolt: „meglényegülők”

030:02.139 „Végleges” helyett javasolt: „Véglegesrendűek”

030:02.156 „Zarándokok” helyett javasolt: „zarándokok”

030:03.02 „A Csillagászat-hallgatókhelyett javasolt: A csillagászat-hallgatók

030:03.06 „Az Égi Mesterekhelyett javasolt: Az égi mesterek

030:03.07 „A Visszatekintési Igazgatókhelyett javasolt: A visszatekintési igazgatók

030:03.08 „Kiterjesztési Tanodai Oktatókhelyett javasolt: Kiterjesztési tanodai oktatók

030:03.10 „A Különböző Tartalékos Testületekhelyett javasolt: A különféle tartalékos testületek

030:03.11 „A Hallgató-látogatókhelyett javasolt: A hallgató-látogatók

030:03.13 „A Felemelkedő Zarándokokhelyett javasolt: A felemelkedő zarándokok

030:04.01 „nevezzük amikor” helyett javasolt: „nevezzük, amikor”

030:04.09 „végzet” helyett javasolt: „beteljesülés”

030:04.10 „végzetüket” helyett javasolt: „beteljesülésüket”

030:04.10 „felemelkedési potenciállal rendelkező” helyett javasolt: „felemelkedési lehetőséggel rendelkező”

030:04.11 „Sok foglyot” helyett javasolt: „sok foglyot”

030:04.15 „A kijelölt szeráf a továbbélő önazonosság — a halhatatlan lélek — őre (amennyire az kifejlődött)” helyett javasolt: „A kijelölt szeráf az őre a továbbélő önazonosságnak – a halhatatlan léleknek (amennyire az kifejlődött)”

137:08.08 „s így olyan nemes jellemre törekszenek, mint amilyen az Atyámé is, azok rövidesen szert tesznek mindenre, ami szükséges” helyett javasolt: „s imigyen fognak hozzá az Atyáméhoz hasonló nemes jellem építéséhez, azok rövidesen szert tesznek minden másra, ami még szükséges”

137:08.13 „az inkább a fejlődésben fokozatosan elért igazságosságnak és a növekvő örömnek a mennyei Atyám tökéletesedő szolgálatában megélendő élete” helyett javasolt: „az egyre igazságosabb és mind örömtelibb módon megélt életről a mennyei Atyám egyre tökéletesebb szolgálatában”

140:06.08 „hogy példát mutassak nekik abból, hogy megcselekszem az Isten akaratát mialatt a halandói természetű életet élem” helyett javasolt: „mert példát kell mutatnom nekik abban, hogy miként kell megcselekedni az Isten akaratát a halandói természetű élet megélése során”

180:01.01 „nektek: hogy szeressétek” helyett javasolt: „nektek: szeressétek”

180:01.06 „és most pedig” helyett javasolt: „most pedig”

180:02.01 „akar és mindezt” helyett javasolt: „akar, és mindezt”

180:02.06 „a halott” helyett javasolt: „az élettelen”

180:03.01 „ideje van” helyett javasolt: „ideje maradt”

180:05.09 „a világegyetemre adott minden önző megnyilvánulással szembeni ellen nem állásban áll fenn, melyhez” helyett javasolt: „abban áll fenn, hogy ne álljunk ellen a világegyetemnek önző megnyilvánulásokkal, s ehhez”

 

77. munkaváltozat (2013.05.10.):

030:02.138 „Végzet” helyett javasolt: „Beteljesülés”

031:00.13 „foglaltakkal” helyett javasolt: „foglaltakkal kapcsolatban”

031:00.13 „abszolút hűnek” helyett javasolt: „tökéletesen hűnek”

031:01.05 „végzetet” helyett javasolt: „beteljesülést”

031:03.03 „végzet” helyett javasolt: „beteljesülés”

031:05.02 „kényszerítik őket, hogy végezzék el” helyett javasolt: „arra kényszerülnek, hogy elvégezzék”

031:05.02 „érjék el” helyett javasolt: „elérjék”

031:08.03 „végzetükben” helyett javasolt: „beteljesülésükben”

031:09.02 „végzetük” helyett javasolt: „beteljesülésük”

031:09.12 „tapasztalás-meghaladókat, és” helyett javasolt: „tapasztalás-meghaladókat és”

031:09.13 „amelyeket mint a jelenleg megszervezett világegyetemekben működőként nyilatkoztattunk ki” helyett javasolt: „amelyekről mint a jelenleg megszervezett világegyetemekben működőkről tettünk kinyilatkoztatást”

031:10.08 „Végzet” helyett javasolt: „Beteljesülés”

031:10.19 „végzet” helyett javasolt: „beteljesülés”

031:10.19 „szervezését valamint” helyett javasolt: „szervezését, valamint”

031:10.20 „végzete” helyett javasolt: „beteljesülése”

031:10.22 „végzetét” helyett javasolt: „beteljesülését”

034:02.01 „személyként működik” helyett javasolt: „személyként tevékenykedik”

034:02.06 „lassúak” helyett javasolt: „lassan fejlődők”

034:03.04 „rendeltetésével való együttműködésben” helyett javasolt: „megnyilvánulásában való közrehatásában”

034:03.06 „időtől és tértől” helyett javasolt: „időtől, illetőleg tértől”

034:07.08 „hanyagságtól és a halandói állhatatlanságtól” helyett javasolt: „feledékenység és a halandói állhatatlanság veszélyeitől”

139:05.11 „az evangéliumi” helyett javasolt: „a hitterjesztői”

139:09.09 „hittérítőnek” helyett javasolt: „vándor hitszónoknak”

139:11.08 „azonosulni az üzletemberekkel, a munkásokkal, a derűlátókkal, a borúlátókkal, a bölcselőkkel, a szkeptikusokkal, a vámosokkal, az államférfiakkal és a hazafiakkal” helyett javasolt: „kiállni az üzletemberek, a munkások, a derűlátók, a borúlátók, a bölcselők, a kétkedők, a vámosok, az államférfiak és a hazafiak mellett”

140:01.04 „fejlődési” helyett javasolt: „fejlődő”

140:01.06 „láttátok, amint az Isten uralma nagy hatalomban el nem érkezik” helyett javasolt: „láttátok az Isten uralmának nagy hatalomban való elérkezését”

181:01.10 „végtelenül bölcs” helyett javasolt: „határtalanul bölcs”

181:02.08 „miatt, Én” helyett javasolt: „miatt. Én”

181:02.14 „hordozza” helyett javasolt: „hordozta”

 

78. munkaváltozat (2013.05.17.):

035:03.14 „élményelvi felülvizsgálaton” helyett javasolt: „tapasztalatfelmérésen”

035:03.16 „tartózkodással” helyett javasolt: „jelenléttel”

035:09.05 „ők csaknem a legfelsőbbek a lakott világok helyi ügyeiben” helyett javasolt: „szinte teljesen szabad kezük van a lakott világok helyi ügyeiben”

080:08.05 „elégetésének” helyett javasolt: „elhamvasztásának”

080:09.04 „elégetése” helyett javasolt: „elhamvasztása”

140:05.18 „Az én békémet hagyom rátok” helyett javasolt: „Békével búcsúzom tőletek”

177:02.06 „megdicsőíti az otthont” helyett javasolt: „magasztosabbá teszi az otthont”

177:03.02 „lélektelenek” helyett javasolt: „bátortalanok”

177:04.04 „összeesküvése” helyett javasolt: „keveréke”

181:01.05 „Békével távozom tőletek” helyett javasolt: „Békével búcsúzom tőletek”

182:01.08 „A hívő-fiú az isteni Atyával való szellemi társaságában sohasem birtokolhatja a tantételszerű véglegességet és a felekezeti felsőbbrendűség csoporttudatát” helyett javasolt: „A hívő-fiúnak az isteni Atyával alkotott szellemi társaságában sohasem lehet helye tantételszerű véglegességnek és felekezeti felsőbbrendűségi csoporttudatnak”

182:02.02 „Békémet hagyom veletek” helyett javasolt: „Békével búcsúzom tőletek”

182:03.01 „lecsendesült” helyett javasolt: „elcsendesült”

191:02.01 „Békével távozom tőletek” helyett javasolt: „Békével búcsúzom tőletek”

195:10.11 „hitbeli egyesülés” helyett javasolt: „hit-szövetség”

 

79. munkaváltozat (2013.05.24.):

032:05.05 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

036:01.01 „három Nappalok Elődei” helyett javasolt: „három Nappalok Elődje”

036:05.04 „A hét világegyetemi segéd szellem nem az Isteni Segédkező világegyetemi jelenlététől elkülönülő személyiségként működik” helyett javasolt: „A hét világegyetemi segéd szellemei nem az Isteni Segédkező világegyetemi jelenlététől elkülönülő személyiségként működnek”

037:00.01 „teremtménynek az Atya-Fia és a Szellem-Anyja” helyett javasolt: „teremtmény számára az Atya-Fiú és a Szellem-Anya”

037:06.03 „világegyetemi állás és a felemelkedői besorolás” helyett javasolt: „világegyetemi helyetek és a felemelkedői besorolásotok”

077:02.03 „nephilok” helyett javasolt: „nefilek”

089:10.04 „az ideigvalóból az” helyett javasolt: „a mulandóból”

100:02.06 „az időleges” helyett javasolt: „a mulandó”

100:02.07 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

100:02.08 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

100:04.02 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

100:05.02 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

101:09.09 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

101:10.03 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

101:10.08 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

102:00.01 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

102:02.03 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

102:03.02 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

103:07.02 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

103:07.12 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

125:02.07 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

125:05.07 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

133:04.06 „időbeni” helyett javasolt: „mulandó”

140:03.01 „eszményképeimet, és amelyekre példát mutatok a földi életemben, amint kinyilatkoztatom az Atyát, aki a mennyben van” helyett javasolt: „eszményképeimet és amelyekre a mennyei Atyát kinyilatkoztató földi életemben példákkal szolgálok”

140:06.10 „visszatérek” helyett javasolt: „visszatértek”

140:06.11 „a választott apostolaim vagytok, most az ország szolgálatáért tegyetek félre” helyett javasolt: „választott apostolaimként most az ország szolgálatára kaptatok elhívást”

157:04.05 „megmutatom a külső ország — az ideigvaló dolgok feletti hatalom — kulcsait, a férfiak és nők, mint az ország részesei által alkotott eme társaság társadalmi és gazdasági jellemzőit” helyett javasolt: „átadom most a külső ország kulcsait – a hatalmat a mulandó dolgok felett – a férfiak és nők mint az ország részesei által alkotott eme szövetség társadalmi és gazdasági jellemzői felett”

169:04.03 „azt a módot, ahogy a Végtelen a názáreti Jézus emberi élete véges tapasztalásának tér-idő személyiségében összpontosult” helyett javasolt: „azon módon, ahogy a Végtelen a názáreti Jézus személyiségén keresztül a mulandó emberi élet tér-idő tapasztalásában összpontosult”

170:05.02 „múlandónak” helyett javasolt: „mulandónak”

178:01.06 „sötétség fajait” helyett javasolt: „sötétségben élő fajokat”

178:01.08 „Az ember önzetlen szolgálatának és az Isten felvilágosult imádatának hozzáállása tegyen minden országban hívőt a világ jobb polgárává, hogy az igaz állampolgárság és az ember ideigvaló kötelességei iránti tisztes odaadás támogathassa a mennyországbeli fiúi elismertség iránti szellemi felhívást, hogy így, az könnyebben elérhesse az országban nem hívő állampolgárt” helyett javasolt: „Az ember önzetlen szolgálatában és az Isten felvilágosult imádatában megnyilvánuló hozzáállás tegyen minden országban hívőt a világ jobb polgárává, míg az igaz állampolgárság és az ember mulandó kötelességei iránti tisztes odaadás segítsen a mennyországbeli fiúi elismertség iránti szellemi felhívásnak az ilyen polgár elérésében”

178:01.13 „vonását, melyeket” helyett javasolt: „vonását, melyet”

178:03.03 „figyelmeztettelek, hogy nehogy” helyett javasolt: „figyelmeztettelek benneteket, nehogy”

183:05.03 „hitszegő” helyett javasolt: „áruló”

195:07.13 „Ha az ember csak egy gép volna, akkor ez az ember milyen eljárással lenne képes eljutni odáig, hogy hihesse vagy azt állíthassa, hogy tudja, ő csak egy gép” helyett javasolt: „Ha az ember csak egy gép, akkor ez az ember milyen eljárással képes eljutni odáig, hogy higgye vagy azt állítsa, hogy tudja, ő csak egy gép”

196:00.03 „múlandó” helyett javasolt: „mulandó”

 

80. munkaváltozat (2013.05.31.):

045:04.01 „telephelye” helyett javasolt: „székhelye”

048:02.13 „Satania” helyett javasolt: „Sataniáé”

048:03.10 „szórakoztassák” helyett javasolt: „szívélyes fogadtatásban részesítsék”

048:04.03 „változás” helyett javasolt: „változatosság”

048:04.15 „Amikor kísért bennünket az erősödő önteltség, ha abbahagyjuk az Alkotóink nagysága és nagyszerűsége végtelenségének szemlélését, akkor” helyett javasolt: „Ha kísért bennünket az erősödő önteltség, akkor az Alkotóink végtelen nagyságára és nagyszerűségére összpontosítva”

048:04.18 „a rugalmas” helyett javasolt: „az alkalmazkodó”

048:06.37 „ez egyszerűen csak élet vagy a halál közötti választás lehetősége” helyett javasolt: „vagy az életet választjuk, vagy a másik lehetőséget, a halált”

049:02.22 „A halandói élet tíz formaterve különféleképpen viseli a szférák különbözeti energiáját” helyett javasolt: „A halandói életnek tíz különböző formaterve van, melyeket úgy alakítottak ki, hogy elviseljék a szférák eltérő energiáit”

050:02.05 „gondoskodik igazságszolgáltatási testületekről” helyett javasolt: „rendelkezik igazságszolgáltatási testületekkel”

050:02.06 „mert „A” helyett javasolt: „mert „a”

050:04.10 „akiket felvettek és felkészítettek a herceg tanodáiban” helyett javasolt: „akiket a herceg tanodáiba felvettek s ott felkészítettek”

050:05.01 „bolygókon” helyett javasolt: „bolygón”

050:05.01 „a megítéltetések sorra elkövetkeznek” helyett javasolt: „velük a megítéltetési korszakok jönnek-mennek”

050:05.02 „bolygók testi, értelmi és társadalmi fejlődési irányaiban” helyett javasolt: „bolygókra jellemző testi, értelmi és társadalmi fejlődési területeken”

050:05.05 „Az önvédelem olyan foglalatosság, melyet mindig megelőz az önfenntartás” helyett javasolt: „Az önvédelem olyan szükséglet, mely mindig követi az önfenntartást”

050:05.06 „szükséggel” helyett javasolt: „létszükséglettel”

050:07.03 „Az okok eredményeként az erőfeszítést jutalom követi a paradicsomi létpályán mindvégig” helyett javasolt: „Végig a paradicsomi létpályán úgy követi a jutalom az erőfeszítést, mint következmény az okot”

059:00.04 „évet és” helyett javasolt: „évet, és”

059:00.05 „év és” helyett javasolt: „év, és”

059:02.05 „kelet-Kentuckybeli nagy észak-amerikai tűzhányó kitörése” helyett javasolt: „nagy észak-amerikai tűzhányó kitörése Kelet-Kentucky-ban”

059:06.12 „életét” helyett javasolt: „életformáit”

070:10.10 „csekélységek miatt” helyett javasolt: „csekélységek miatti”

072:00.03 „rosszútra” helyett javasolt: „tévútra”

072:01.04 „közösségi államok és parancsuralmat gyakorlók” helyett javasolt: „közösségi tulajdonra és parancsuralmi rendre épülő államok”

072:03.03 „feladatot érdemli ki” helyett javasolt: „feladatra méltónak találják”

072:04.04 „a szónoki és zenei versenyek” helyett javasolt: „az ékesszólás és a zene terén szervezett versenyek”

077:04.09 „hogy a Dilmun” helyett javasolt: „hogy Dilmun”

077:08.01 „10.992” helyett javasolt: „10.992 fő”

133:06.03 „oktatótermében” helyett javasolt: „fogadótermében”

140:09.02 „hívta őket, megbízta őket” helyett javasolt: „hívta és megbízta őket”

142:06.02 „küldöttségében” helyett javasolt: „küldötteként”

142:06.04 „vissza anyja” helyett javasolt: „vissza az anyja”

142:06.05 „mondtam, hogy fentről” helyett javasolt: „mondtam, fentről”

170:05.19 „mértékben” helyett javasolt: „formában”

178:01.13 „az együttes szellemi közösség és a társadalmi szolgálat élő vizeinek hiányától” helyett javasolt: „a szellemi közösség és a társadalmi szolgálat együtteséből fakadó élő víz hiányától”

184:01.04 „kihallgatási terembe” helyett javasolt: „fogadóterembe”

184:03.13 „kivégezhessék” helyett javasolt: „kivégeztethessék”

184:04.01 „kihallgatási teremben” helyett javasolt: „fogadóteremben”

 

81. munkaváltozat (2013.06.07.):

036:05.13 „élményelvi értelemben” helyett javasolt: „a tapasztalást tekintve”

049:06.09 „a természetes halált követő harmadik napon az első lakóvilágon” helyett javasolt: „az első lakóvilágon a természetes halált követő harmadik napon”

060:02.01 „testtömegét” helyett javasolt: „terjedelmét”

060:02.03 „tevékenysége” helyett javasolt: „mozgékonysága”

060:03.13 „megállt földrészek sodródásából” helyett javasolt: „feltartóztatott földrész-sodródásból”

066:02.09 „szállítmány” helyett javasolt: „szállítóegységek”

074:05.02 „szállítmány tizennégy lénnyel elhagyta a bolygót és elindult” helyett javasolt: „szállítóegységek tizennégy lénnyel elhagyták a bolygót és elindultak”

075:06.03 „egy jerusemi szeráfi szállítóegység” helyett javasolt: „a jerusemi szeráfi szállítóegységek”

075:06.03 „szállítmány ott állt” helyett javasolt: „szállítóegységek ott álltak”

143:05.02 „akart kivenni” helyett javasolt: „akart venni”

143:05.03 „őbenne a megújulás kútjává lesz, mely még az örökkévalóságban is feltör” helyett javasolt: „a megújulás örökkévalóságig feltörő kútjává válik őbenne”

143:05.03 „vízből újra” helyett javasolt: „vízből, újra”

143:06.01 „Jézust ezt” helyett javasolt: „Jézus ezt”

179:03.06 „De a lábatok porát le kell mosni” helyett javasolt: „Azonban a lábatok porát le kellett volna mosni”

 

82. munkaváltozat (2013.06.14.):

061:01.13 „magasra emelkedik” helyett javasolt: „magasan található”

061:02.05 „az élénkség” helyett javasolt: „a mozgékonyság”

061:03.10 „az elevenség” helyett javasolt: „a mozgékonyság”

061:07.12 „évre jégmentesek maradtak” helyett javasolt: „év óta jégmentesek”

066:02.08 „később” helyett javasolt: „utóbb”

066:03.04 „középére” helyett javasolt: „közepére”

068:02.06 „jelentett, azonban” helyett javasolt: „jelentett, ehhez képest”

068:03.05 „felruházottságot jelent” helyett javasolt: „adottság”

109:04.01 „közös szellemi hullámhosszra hangolódást” helyett javasolt: „szellemi közösséget”

143:05.05 „a szörnyű rossz helyzetében” helyett javasolt: „végszükségben”

144:01.10 „kérdésére” helyett javasolt: „kérésére”

144:02.02 „az ima a fiúi elismertség bensőséges közössége és a közösség kifejeződése legyen” helyett javasolt: „az ima a fiúi kapcsolat bensőséges közössége és a társas viszony kifejeződése legyen”

144:02.02 „ha a szellem alkothatja, együttműködésre kész” helyett javasolt: „ha szellemi késztetésből fakad, együttműködést mutató”

144:02.02 „szellemi bensőséges közösség” helyett javasolt: „szellemi közösség”

179:05.01 „az én megemlékezésem pohara” helyett javasolt: „a rám való emlékezés kelyhe”

185:03.07 „nagy haragra” helyett javasolt: „éktelen haragra”

185:04.01 „halt meg, az” helyett javasolt: „halt meg az”

 

83. munkaváltozat (2013.06.21.):

003:05.14 „élményelvi” helyett javasolt: „tapasztalási”

041:10.02 „segédszférákkal” helyett javasolt: „kis-segédszférákkal”

062:01.02 „atlanti-világtengeri partok” helyett javasolt: „ázsiai part”

062:02.06 „folyamatosan” helyett javasolt: „folyamatos”

062:03.09 „e mennykő” helyett javasolt: „a villám”

062:03.10 „jelentették” helyett javasolt: „jelentette”

062:04.03 „e pontja környékén, valamint feljebb, a keleti partvonalon” helyett javasolt: „csücskén és keleti partvonala mentén”

062:05.06 „A szülők mondhatni félholtak voltak a rémülettől, mire a gyermekek elérték a tizenkét éves kort” helyett javasolt: „Így nem is csoda, hogy már tizenkét éves korukra mindenhol sebhelyek borították a testüket”

062:06.06 „beteljesedésének küszöbén” helyett javasolt: „gyümölcsének megjelenése előtt”

062:07.06 „rangidős Élethordozót” helyett javasolt: „rangidős élethordozót”

140:05.09 „Az élményelvi” helyett javasolt: „A megélt”

140:05.12 „atyai szeretete” helyett javasolt: „atyai szeretet”

144:08.02 „egy másikat” helyett javasolt: „valaki mást”

144:08.03 „azt mondta” helyett javasolt: „így szólt”

144:08.04 „az is nagyobb, mert az a szellemtől” helyett javasolt: „az nagyobb, mert szellemtől”

144:08.04 „nektek, asszonyok” helyett javasolt: „nektek, az asszonyok”

145:01.02 „engedjetek” helyett javasolt: „engedjétek”

145:01.02 „mert főnöke” helyett javasolt: „mert a főnöke”

 

84. munkaváltozat (2013.06.28.):

065:04.04 „megmutatkozó e vegyi” helyett javasolt: „megmutatkozó vegyi”

145:02.03 „E beszéd Jézus azon erőfeszítését képezte, hogy megvilágítsa a vallás személyes tapasztalásának tényét” helyett javasolt: „E beszéddel Jézus a vallás személyes megtapasztalásának tényét igyekezett megvilágítani”

145:02.07 „Ahogy én élek«, mondja az Úristen, »nézzétek” helyett javasolt: „Amint igaz, hogy élek, mondja az Úristen, nézzétek”

145:02.09 „A Mester ez után beszámolt arról, hogy a mennyei Atya, ahogy az ember e szellemi szabadságot felfogja, azt akarja, hogy a földi gyermekei kezdjék meg az örökkévaló felemelkedéssel járó paradicsomi létpályát abban a teremtményi tudatos válaszban, mely a benne lakozó szellem azon isteni késztetésére adatik, hogy a teremtmény megtalálja a Teremtőt, megismerje az Istent és arra törekedjen, hogy olyan legyen, mint ő” helyett javasolt: „A Mester ezután beszámolt arról, hogy a mennyei Atya azt akarja, hogy a földi gyermekei, amennyiben e szellemi szabadságot felfogják, kezdjék meg az örökkévaló felemelkedéssel járó paradicsomi létpályát. Ennek lényege pedig a teremtményben lakozó szellem azon isteni késztetésére adott tudatos válasz, hogy a teremtmény találja meg a Teremtőt, ismerje meg az Istent és törekedjen arra, hogy olyan legyen, mint ő”

145:02.12 „embereket, és megfogta” helyett javasolt: „embereket, megfogta”

145:02.15 „Ekkor véletlenül úgy alakult, hogy amint Jézus ott állt e beteg nő mellett, a kezét fogva s kezét a homlokára téve és vigasztaló és bátorító szavak szólva, az asszony láza éppen akkor ment le” helyett javasolt: „Ekkor, amint Jézus ott állt e beteg nő mellett, a kezét fogva s kezét a homlokára téve, véletlenül úgy alakult, hogy az asszony láza éppen akkor ment le, amikor vigasztaló és bátorító szavakkal szólt hozzá”

145:02.15 „Jézus és barátai megálltak” helyett javasolt: „Jézus a barátaival megállt”

145:02.17 „csodavárási beállítottságú emberek minden ilyen véletlen egybeesést ürügyül vettek, hogy terjesszék annak hírét, hogy Jézus egy újabb csodát művelt” helyett javasolt: „csodakereső emberek minden ilyen véletlen egybeesést arra szolgáló ürügynek tekintettek, hogy Jézus újabb csodatettének hírét terjeszthessék”

145:03.02 „Ezért amint” helyett javasolt: „Ezért, amint”

145:03.06 „irányuló eme törekvésükben” helyett javasolt: „irányuló törekvésükben”

145:03.07 „akik az ő saját, a világegyetemi” helyett javasolt: „akik nagyrészt az ő saját, világegyetemi”

145:03.09 „Ha tehát Annak akarata az, aki engem küldött, és nem” helyett javasolt: „Ha tehát Ő is úgy akarja, aki engem küldött, és ha ez nem”

145:04.01 „Az e nagy” helyett javasolt: „A nagy”

145:04.02 „tizenkettek és mások” helyett javasolt: „tizenkettek, valamint azok”

180:00.02 „olyan dolgot vigyetek, amilyet” helyett javasolt: „azt vigyétek, amit”

180:01.02 „abban, hogy megismeritek annak boldogságait, hogy a szívetek ragaszkodását embertársaitoknak” helyett javasolt: „az abból fakadó boldogság megismerésében, hogy a szívetek ragaszkodását az embertársaitoknak”

180:01.03 „és mindig azt” helyett javasolt: „és én mindig azt”

180:01.04 „engedelmeskedni azon parancsomnak” helyett javasolt: „eleget tenni azon felszólításomnak”

180:02.05 „szeretetett” helyett javasolt: „szeretett”

180:05.02 „tapasztalásilag” helyett javasolt: „a tapasztalás szintjén”

186:02.02 „kierőszakolja a választ, akár barát, akár ellenség teszi fel azt” helyett javasolt: „kikényszerítette a választ, akár barát, akár ellenség tette fel azt”

186:02.03 „emberi jelleme, az elejétől a végéig, olyan látványt mutatott” helyett javasolt: „emberi létpályája, az elejétől a végéig, olyan látványt nyújtott”

 

85. munkaváltozat (2013.07.04.):

015:04.04 „ugyanonnan származnak, ahonnan a hét felsőbb-világegyetem” helyett javasolt: „eredete megegyezik a hét felsőbb-világegyetembeliekével”

064:01.01 „sivatagos” helyett javasolt: „sivár”

064:01.02 „érzületei e földrajzi” helyett javasolt: „érzületei a földrajzi”

065:05.02 „élet-sejtanyagával” helyett javasolt: „élet-sejtanyaggal”

145:03.01 „felé, egész” helyett javasolt: „felé, már egész”

145:03.03 „kíméletlenül” helyett javasolt: „szigorúan”

180:05.10 „környezetében, és” helyett javasolt: „környezetének és”

187:02.05 „felvonták” helyett javasolt: „felemelték”

187:02.07 „felhúzták” helyett javasolt: „feltették”

187:05.05 „legyen”. És” helyett javasolt: „legyen.” És”

188:04.02 „A ti azon” helyett javasolt: „Azon”

189:01.01 „Tíz perccel korábban” helyett javasolt: „Három óra előtt tíz perccel”

189:02.01 „három óra előtt” helyett javasolt: „három után”

189:02.09 „természetűk” helyett javasolt: „természetűek”

190:00.04 „A Jézus feltámadásában való hitbeli megmaradás volt a korai evangéliumi tanítás minden ága hitének alapvető sajátossága” helyett javasolt: „A Jézus feltámadásába vetett megingathatatlan hit volt a korai evangéliumi tanítás minden ágának legfőbb hitbeni sajátossága”

190:05.08 „e két izgatott testvér rátört az apostolokra a felsőteremben” helyett javasolt: „toppant be e két izgatott testvér az apostolokhoz a felsőterembe”

 

87. munkaváltozat (2013.07.20.):

000:00.01 „fogalomalkotási” helyett javasolt: „eszmei”

026:11.05 „készteti” helyett javasolt: „mozgatja”

052:06.06 „háború embertelen bíráskodásának” helyett javasolt: „háborúnak mint embertelen döntőbírónak”

057:06.02 „tengelyirányú forgás szögsebességét” helyett javasolt: „tengelykörüli forgás szögsebességét”

057:06.02 „tengelyirányú forgás teljesen” helyett javasolt: „tengelykörüli forgás teljesen”

068:01.02 „megbosszulná” helyett javasolt: „megbosszulna”

068:01.03 „e félelem miatti elszigeteltség” helyett javasolt: „az elszigeteltségtől való félelem”

068:02.01 „arra irányultak, hogy legyőzze az elszigeteltségtől való idegenkedését” helyett javasolt: „a gyűlölt elszigeteltségből való kitörésre irányultak”

068:03.01 „tartotta azt össze” helyett javasolt: „tartotta össze”

068:06.01 „jelentőségét kiemeli” helyett javasolt: „alapjául szolgál”

069:02.07 „mely a türelem gyakorlásából származott” helyett javasolt: „mely a kitartó munka eredménye volt”

069:03.11 „csoportos árucsere” helyett javasolt: „csoportok közötti árucsere”

069:05.01 „fenntartás és” helyett javasolt: „fenntartási és”

069:05.04 „arra tervezték” helyett javasolt: „azzal a szándékkal alakították ki”

069:05.06 „A gyűjtögetési hiúság hamar rabul ejtette az emberi büszkeséget” helyett javasolt: „Az összegyűjtött vagyonnal való büszkélkedés már a korai időktől kezdve legyezgette az ember hiúságát”

069:07.04 „anyagból való” helyett javasolt: „anyagi testből való”

069:08.12 „eltűnőben vannak” helyett javasolt: „jelentősége csökken”

069:08.12 „kifacsarni” helyett javasolt: „kiragadni”

070:00.03 „kiemelkedett, illetőleg kiemelkedik” helyett javasolt: „megjelent, illetőleg megjelenik”

070:01.07 „létezik, mert az ember olyan ember, aki állatból fejlődött ki” helyett javasolt: „létezik még mindig, mert az ember állatból kifejlődött emberi lény”

070:07.07 „lakjon, az” helyett javasolt: „lakjon; az”

070:07.14 „osztályokkal, bentlakásos” helyett javasolt: „osztályokkal és bentlakásos”

070:08.01 „A kibontakozó polgárosodás még nem indította el a társadalmi rétegek elkülönülését” helyett javasolt: „A kibontakozó polgárosodásban még nem indul meg a társadalmi rétegek elkülönülése”

070:09.09 „oktatásának” helyett javasolt: „nevelésének”

070:10.06 „feleséget megitatták az undorító löttyel” helyett javasolt: „feleséggel megitatták az undorító löttyöt”

070:10.14 „súlytani” helyett javasolt: „sújtani”

070:10.15 „mint amilyen biztos és gyors a következménye” helyett javasolt: „mint a büntetés biztos és gyors elkövetkezése”

070:10.16 „alávetni magát az állam számára való egyedi jóvátételnek” helyett javasolt: „az egyedi összeütközések rendezésének jogát átengedni az államnak”

077:05.05 „az ő ősei” helyett javasolt: „az ősei”

097:00.02 „fogalom-bővülés” helyett javasolt: „eszmei jelentéstartalom-bővülés”

101:10.02 „fogalmi” helyett javasolt: „eszmei”

101:10.03 „a fogalmi” helyett javasolt: „az eszmei”

103:01.06 „felsőbb fogalmi” helyett javasolt: „az eszmei síkot meghaladó”

117:01.07 „a fogalomalkotási” helyett javasolt: „az eszmei”

134:05.13 „háborúról való döntésen” helyett javasolt: „háborún mint döntőbírón”

146:05.02 „De a nemesember” helyett javasolt: „A nemesember azonban”

146:05.02 „hajlandó hinni” helyett javasolt: „hajlandók hinni”

147:03.03 „hátrányai mellett küzd” helyett javasolt: „hátrányait szenvedve küzd”

147:03.03 „Istennel való fiúi viszony” helyett javasolt: „Istennél való fiúi viszony”

148:06.05 „súlytanának” helyett javasolt: „sújtanának”

180:03.09 „töltöttem veled” helyett javasolt: „töltöttem veletek”

181:02.18 „is nem e nyájból” helyett javasolt: „is, nem csak e nyájból”

181:02.20 „emberiséget” helyett javasolt: „embereket”

182:01.03 „őbenne” helyett javasolt: „abban”

182:01.04 „tiszteltessek meg” helyett javasolt: „tiszteltté váljak”

182:03.04 „rajuk” helyett javasolt: „rajtuk”

191:00.01 „a hasznosabb” helyett javasolt: „hasznosabb”

191:01.02 „emberek természetes elméjének szellemi sötétségével és rossz kétkedéseivel” helyett javasolt: „emberi gondolkodás természetében jelen lévő szellemi sötétséggel és káros kétkedéssel”

191:04.03 „téves szövevényébe” helyett javasolt: „hamis szövevényébe”

191:05.04 „sebhelyekbe” helyett javasolt: „sebhelyekre”

191:06.02 „tartozik a zsidókhoz és a nem-zsidókhoz, a gazdagokhoz és a szegényekhez, a szabadokhoz és a rabszolgákhoz, a férfiakhoz és a nőkhöz, még a kisgyermekekhez is” helyett javasolt: „a zsidóké és a nem-zsidóké, a gazdagoké és a szegényeké, a szabadoké és a rabszolgáké, a férfiaké és a nőké, még a kisgyermekeké is”

192:02.13 „amikor az” helyett javasolt: „amíg az”

192:02.13 „külsődleges munkátok” helyett javasolt: „világnak végzett munkátok”

193:00.01 „és a Mester” helyett javasolt: „valamint a Mester”

193:04.05 „úgy döntött” helyett javasolt: „azt az utat választotta”

195:05.09 „A szellemi valóságokra épített társadalmi rendszer erkölcsiség nélkül nem tartható fenn jobban, mint a naprendszer gravitáció nélkül” helyett javasolt: „Egy olyan társadalmi rendszer, melynek erkölcsisége nem szellemi valóságokra épül, éppoly kevéssé tartható fenn tartósan, mint a naprendszer gravitáció nélkül”

 

88. munkaváltozat (2013.07.23.):

000:01.08 „teremtményekkel” helyett javasolt: „teremtménnyel”

005:01.05 „ne felejtsétek” helyett javasolt: „ne felejtsétek el”

081:00.01 „késleltetni lehet, de megállítani nem” helyett javasolt: „lehet késleltetni, de megállítani nem lehet”

081:01.01 „létesülése” helyett javasolt: „kiépülése”

081:01.02 „földtani vetődések” helyett javasolt: „földtani kiemelkedések”

081:01.05 „De a vadászatból a mezőgazdaságba” helyett javasolt: „Azonban a vadászatról a mezőgazdaságra”

081:02.15 „tette a magáévá” helyett javasolt: „vette birtokba”

081:03.01 „ipar művelésének” helyett javasolt: „ipar űzésének”

081:03.02 „és előállításának a különféle árucikkek kereskedelmévé való bővülése” helyett javasolt: „és az azokból készített különféle árucikkek előállításának bővülése”

081:05.06 „de igenis kikényszeríti az egymást követő nemzedékek általánosan elismert jogaithelyett javasolt: de gondoskodik az egymást követő nemzedékek általánosan elismert jogainak érvényesítéséről

081:06.06 „mely körülmények elősegítik az igyekezettel társult szabadidő megjelenését” helyett javasolt: „melyek a szabadidőnek és a tetterőnek egyaránt kedveznek”

081:06.08 „kialakítását mindig megelőzi a tudományos adatok összegyűjtése” helyett javasolt: „kialakulását mindig megelőzi a tudományos alapismeretek felgyülemlése”

081:06.09 „találékonyság” helyett javasolt: „felfedezőszellem”

081:06.14 „emberi potenciálok alkalmazásában” helyett javasolt: „emberben rejlő lehetőségek kiaknázása terén”

081:06.14 „kifejtett” helyett javasolt: „mutatott”

081:06.17 „A nyelv a csoportos társulásokból fejlődött ki” helyett javasolt: „A nyelv a közösségi társulásoknak köszönheti a kifejlődését”

081:06.19 „cserekapcsolatok” helyett javasolt: „kapcsolatok”

081:06.26 „vésik ki a soron következő nemzedék végzetének irányt adó erezetet” helyett javasolt: „tapossák ki a soron következő nemzedék sorsának irányt szabó utat”

082:00.01 „mindent betetőző dicsőségét” helyett javasolt: „dicsőséges betetőzését”

082:01.03 „a következőket mutatja meg” helyett javasolt: „a következők fokmérője”

082:02.01 „polgári” helyett javasolt: „polgárosultsági”

082:02.05 „a fátyol, az elkülönülés, az ékszerek és gyűrűk” helyett javasolt: „a fátyol, az ékszerek és gyűrűk, vagy a visszavonultság”

083:03.04 „másikat, ez” helyett javasolt: „másikat; ez”

083:04.07 „Az új házasok” helyett javasolt: „A házasulók”

083:08.02 „követésének velejárója” helyett javasolt: „követésének is velejárója”

083:08.08 „kényszerítenek ki” helyett javasolt: „erősítenek meg”

084:03.01 „Minden társadalom, legyen az nemzeti vagy családi” helyett javasolt: „Az egész társadalom, akár nemzeti, akár családi vetületben vizsgáljuk”

084:03.09 „termelt” helyett javasolt: „rendelkezésre álló”

084:04.08 „De amikor a nő tújutott a szülési életkorán” helyett javasolt: „De amint a nő túljutott a szülőképes korán”

084:05.02 „fejlődnek a polgárosodott viszonyok megkövetelte egyenesség iránti tiszta érzék eredményeként” helyett javasolt: „fejlődnek pusztán a polgárosodott viszonyok megkövetelte egyenesség iránti érzék eredményeként”

084:05.09 „erkölcsökből származó válasza a szélsőségeket tekintve valóban ingamozgásszerű volt” helyett javasolt: „erkölcsökre adott válasza ingamozgásszerűen lendült át a másik szélsőség felé”

084:08.06 „legfelsőbb evolúciós szerzeményét” helyett javasolt: „legnagyobb evolúciós teljesítményét”

147:01.02 „és azt mondom” helyett javasolt: „és ha azt mondom”

147:01.02 „menj, és ő” helyett javasolt: „menj, ő”

147:03.04 „hirdették” helyett javasolt: „híresztelték”

147:03.04 „számára olyan” helyett javasolt: „számára ez olyan”

194:02.09 „értelem e hibái” helyett javasolt: „értelmi tévedések”

194:02.12 „kettős” helyett javasolt: „közös”

194:03.02 „lássuk, hogy eljön-e” helyett javasolt: „lássuk, eljön-e”

194:03.11 „előrevivőnek” helyett javasolt: „előremutatónak”

194:03.12 „az ember testvériségéről és a szeretet, valamint a kölcsönös bizalom jó szándékáról szóló tanításaiban” helyett javasolt: „az ember testvériségéről, a szeretetbeli jó szándékról és a kölcsönös bizalomról szóló tanításaiban”

195:00.01 „az apostolok többségét arra ösztönözte, hogy döntsenek azokról a jövőbeli irányelvekről, melyeket tervszerűen ki kellett dolgozniuk az országról szóló örömhír hirdetése érdekében” helyett javasolt: „az apostolok többsége esetében meghatározta az országról szóló örömhír hirdetése érdekében alkalmazandó jövőbeli irányelveket és kidolgozandó terveket”

195:00.13 „kisebb, szertartáskövetői győzelmet aratott” helyett javasolt: „kisebb győzelmet aratott a szertartáskövetés terén”

195:01.01 „törvényszéke” helyett javasolt: „tanácsa”

195:03.01 „szokásbeli” helyett javasolt: „gyakorlati”

195:03.09 „tömkelege” helyett javasolt: „burjánzása”

195:03.09 „fizikai bajok” helyett javasolt: „járványos betegségek”

195:04.01 „elutasítóvá, és törvényesítetté vált” helyett javasolt: „elutasítóvá és törvényi formába öntötté vált”

195:04.01 „járuléka” helyett javasolt: „kiszolgálója”

195:05.01 „szükségesebbé” helyett javasolt: „sürgetőbbé”

195:05.12 „csak” helyett javasolt: „pusztán”

195:06.01 „anyagközpontú fejvesztettségbe hajszolták” helyett javasolt: „anyagias vakrémületbe kergették”

195:06.01 „támasztott igényeket” helyett javasolt: „fennálló követeléseket”

195:06.03 „bölcsesség velejáró értelmezése” helyett javasolt: „bölcsességi alapú kísérőértelmezés”

195:06.03 „tényleg zavarba ejtő” helyett javasolt: „valóban nyugtalanító”

195:06.04 „vagyis ahogyan azok a híveinek életébe átmentek” helyett javasolt: „ahogyan azok a híveinek életében kifejezésre jutnak”

195:06.08 „megőrzését érvényesíti” helyett javasolt: „megmaradását tanúsítja”

195:06.14 „a meghatározók” helyett javasolt: „az eleve elrendelés tényezői”

195:06.15 „egységessé” helyett javasolt: „egyneművé”

195:10.18 „mozgásba tudták hozni” helyett javasolt: „meg tudták eleveníteni”

196:00.04 „elmélkedés és több” helyett javasolt: „elmélkedés volt, és e hit több”

196:00.04 „legfelsőbb szintű felhatalmazása biztosítja” helyett javasolt: „legnagyobb tekintélye igazolja”

196:00.14 „követelményeivel” helyett javasolt: „kihívásaival”

196:02.02 „hit-bizonyosságainak egy tisztán” helyett javasolt: „hit-bizonyosságainak tisztán”

196:03.01 „mely az Egyetemes Első Okot egyfelől úgy” helyett javasolt: „mely előbbi az Egyetemes Első Okot úgy”

196:03.15 „Látszik tehát, hogy minden emberi előrehaladás e három területre vonatkozó együttes kinyilatkoztatás fejlődési útján érhető el” helyett javasolt: „Ebből kitűnik, hogy minden emberi előrehaladás a kinyilatkoztatás és fejlődés együttes módszerével érhető el”

 

90. munkaváltozat (2013.07.25.):

000:00.03 „másrészt az” helyett javasolt: „másrészt ezzel összefüggésben az”

000:00.04 „szükséges tájékoztatást” helyett javasolt: „szükséges előzetesen tájékoztatást”

000:01.02 „Isten személye” helyett javasolt: „Istenként személyesíthető meg”

000:01.05 „rendelkező és önmagára irányuló” helyett javasolt: „és eredendő céltudatossággal rendelkező”

000:02.01 „lények” helyett javasolt: „teremtmények”

000:02.04 „elő-teremtett” helyett javasolt: „a nemzett”

000:03.17 „A végtelenség-válasz korlátlan képessége a Korlátlan Abszolútban létezik” helyett javasolt: „A végtelenségi korlátlan válaszadó képesség a Korlátlan Abszolútban van meg”

000:04.03 „megszemélyesíthető” helyett javasolt: „megszemélyesíthető és még többet is”

000:04.08 „kivetülő és az időben ténylegessé váló” helyett javasolt: „kivetült és az időben ténylegessé vált”

000:04.11 „végzetének” helyett javasolt: „rendeltetése beteljesülésének”

000:04.12 „a múltnak, a jelennek és a jövőnek” helyett javasolt: „múltbelieknek, jelenbelieknek és jövőbelieknek”

000:04.13 „elszigetelt a világegyetemekben” helyett javasolt: „elszigetelt a világegyetemek között”

000:05.05 „végzetének” helyett javasolt: „rendeltetése beteljesülésének”

000:05.11 „energiáiból létrehozott” helyett javasolt: „energiáihoz adott”

000:05.11 „személyiség változatlan” helyett javasolt: „személyiség az egyetlen változatlan”

000:05.12 „A morontia fonál szellemi; a morontia szövet fizikai” helyett javasolt: „A morontia láncfonala szellemi, vetülékfonala fizikai”

000:06.02 „erőtér” helyett javasolt: „erőtér (hatalom)”

000:06.08 „jelenlét-tevékenységére” helyett javasolt: „tevékeny jelenlétére”

000:06.11 „alkothat energiát” helyett javasolt: „formába önthet energiát”

000:06.12 „származnak” helyett javasolt: „származó minták”

000:07.01 „örökkévalók lesznek attól” helyett javasolt: „örökkévalók attól”

000:07.09 „teremtmény-Teremtő világegyetemi tevékenység magasabb egységbe rendezője” helyett javasolt: „teremtményi-teremtői tevékenység magasabb egységbe rendezője a világegyetemben”

000:08.10 „közös” helyett javasolt: „hármas”

000:09.03 „éppen most végez óriási és bámulatos személyiség-összpontosítást és hatalom-mozgósítást” helyett javasolt: „voltaképpen óriási és bámulatos személyiség-összpontosítást és hatalom-mozgósítást végez

000:09.05 „történelmi-világegyetemi eredetet tapasztaltak meg” helyett javasolt: „történelmi eredetet tapasztaltak meg a világegyetemben”

000:11.04 „mindenségének, sőt a már megteremtett, a kialakulóban lévő és a jövőben megalkotandó világegyetemeknek is” helyett javasolt: „mindensége számára, sőt a már megteremtett, a kialakulóban lévő és a jövőben megalkotandó világegyetemek számára is”

000:11.09 „erő-korlátlan és Istenség-korlátozott” helyett javasolt: „olyan korlátlan erő, melynek szabályozására az Istenségen keresztül kerül sor”

000:12.03 „lényeggel telített” helyett javasolt: „meglényegített”

055:03.15 „hoztak létre” helyett javasolt: „nemzettek”

084:07.04 „létrehozás” helyett javasolt: „nemzés”

104:04.03 „személyes rendeltetésűhelyett javasolt: személyes-céltudatos

130:04.01 „egyetemen a Platón tanításait oktatók egyikével” helyett javasolt: „egyetem egyik vezető tanárával, aki Platón tanításairól tartott előadásokat”

 

92. munkaváltozat (2013.08.05.):

147:05.01 „azért befolyásos jeruzsálemi farizeus volt” helyett javasolt: „azért a befolyásos jeruzsálemi farizeusok közé tartozott”

147:05.03 „jelvénye” helyett javasolt: „ismertetőjele”

147:05.03 „törölt” helyett javasolt: „törölte”

147:06.02 „elintézik” helyett javasolt: „majd megszabadulnak tőle”

184:03.14 „rövidesen hatalommal” helyett javasolt: „hamarosan hatalommal”

 

93. munkaváltozat (2013.08.09.):

148:01.04 „hírnökeként” helyett javasolt: „hírnökének”

148:09.03 „szedd az ágyadat és járj” helyett javasolt: „vedd az ágyadat és járj”

148:09.03 „szedd az ágyadat és menj haza” helyett javasolt: „vedd föl az ágyadat és menj haza”

184:05.06 „felemeli” helyett javasolt: „felépíti”

 

94. munkaváltozat (2013.08.11.):

059:04.01 „És a földrészek sodródása is csak addig terjedt, hogy néha a világ minden szárazföldjét keskeny földnyelvek és szűk földszorosok kötötték össze” helyett javasolt: „Ekkoriban a földrészek sodródása még nem volt kiterjedt mértékű, így a világ gyakorlatilag minden szárazföldje keskeny földnyelveken és szűk földhidakon keresztül összeköttetésben állt egymással”

059:04.14 „földnyelvek” helyett javasolt: „földhidak”

059:06.05 „földnyelvek” helyett javasolt: „földhidak”

060:01.06 „Bering-szoros földnyelve” helyett javasolt: „Bering-szoros földhídja”

060:01.13 „Bering-szoros földnyelve” helyett javasolt: „Bering-szoros földhídja”

060:02.13 „földnyelven” helyett javasolt: „földhídon”

061:00.02 „Bering-szoros földnyelve” helyett javasolt: „Bering-szoros földhídja”

061:01.12 „Bering-szoros földnyelve” helyett javasolt: „Bering-szoros földhídja”

061:02.03 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

061:03.04 „Bering-szoros földnyelve” helyett javasolt: „Bering-szoros földhídja”

061:03.08 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

061:03.09 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

061:04.06 „földnyelvek” helyett javasolt: „földhidak”

062:01.02 „Bering földnyelven” helyett javasolt: „Bering-földhídon”

064:01.05 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

064:02.06 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

064:04.07 „földnyelven” helyett javasolt: „földhídon”

064:07.13 „földnyelven” helyett javasolt: „földhídon”

065:02.15 „Bering-földnyelven” helyett javasolt: „Bering-földhídon”

073:07.01 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

080:01.01 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

080:02.04 „földnyelv” helyett javasolt: „földhíd”

084:04.08 „nő a serdülőkortól a szülési időszak végéig teljes családi és társadalmi vesztegzár alatt állt” helyett javasolt: „nőt a serdülőkortól a szülőképes kor végéig teljesen elkülönítettek családi és társadalmi szinten”

 

95. munkaváltozat (2013.08.15.):

148:07.02 „És most, hogy megtudjátok, hogy az én Atyám akarata az, hogy műveljetek jót a szombati napon, ha megvan a hitetek a gyógyuláshoz” helyett javasolt: „És most, hogy megtudd, hogy az én Atyám akarata az, hogy művelj jót a szombati napon, és ha megvan a hited, gyógyulj meg”

148:09.04 „Jézusban” helyett javasolt: „Jézus mellett”

150:08.11 „jártak” helyett javasolt: „ólálkodtak”

150:09.03 „hirtelenül szembekerült” helyett javasolt: „hirtelen szembefordult”

 

96. munkaváltozat (2013.08.17.):

050:07.01 „láthatóságtól” helyett javasolt: „láthatóságától”

150:04.02 „olyan, mint mestere” helyett javasolt: „olyan, mint a mestere”

150:04.02 „olyan, mint ura” helyett javasolt: „olyan, mint az ura”

150:04.04 „gyűltek össze” helyett javasolt: „látták viszont egymást”

150:09.02 „kegy átalakulásai” helyett javasolt: „kegyelmi átalakulások”

 

97. munkaváltozat (2013.08.23.):

002:06.07 „gyűlölettel” helyett javasolt: „utálattal”

003:04.06 „az ehhez kapcsolódó azon képesség, hogy az Atyát viszontszeresse” helyett javasolt: „ehhez kapcsolódóan az, hogy mennyire képes viszontszeretni az Atyát”

147:07.03 „hagyj el” helyett javasolt: „hagyj cserben”

150:07.03 „nemhogy” helyett javasolt: „nem”

186:00.02 „hogy hogyan is áll” helyett javasolt: „hogy miként is áll”

186:00.03 „arról, hogy hogyan” helyett javasolt: „arról, hogyan”

186:01.02 „Júdást a Jézusnak a Kajafás előtti pere és a Pilátus előtti megjelenése alatt” helyett javasolt: „Jézusnak a Kajafás előtti pere és a Pilátus előtti megjelenése alatt Júdást”

186:02.06 „a Pilátus előtti úgynevezett perében” helyett javasolt: „az úgynevezett Pilátus előtti perében”

 

98. munkaváltozat (2013.08.24.):

015:04.06 „nem a csillagködök szervezik” helyett javasolt: „nem a csillagködök szerint szervezik”

151:01.04 „valóban leírt minden ilyen, ítélőképességgel nem bíró lelket” helyett javasolt: „valójában minden ilyen, ítélőképességgel nem bíró lelket jellemzett”

151:02.02 „gazdagok csalárdsága” helyett javasolt: „gazdagság csalárdsága”

151:02.03 „szellemi érzékelőképesség” helyett javasolt: „szellemi érzékelésének képessége”

 

99. munkaváltozat (2013.08.30.):

151:04.01 „aratóknak, Előbb” helyett javasolt: „aratóknak: előbb”

151:05.07 „nem mentek ki a partra egészen nem sokkal a másnapi napkelte utánig” helyett javasolt: „nem is mentek ki a partra, csak röviddel a másnapi napkelte után”

 

100. munkaváltozat (2013.09.04.):

001:00.04 „végzete” helyett javasolt: „beteljesülése”

114:01.01 „lezárt” helyett javasolt: „zárlat alá helyezett”

114:02.04 „lezárt” helyett javasolt: „zárlat alá helyezett”

114:02.05 „lezárt” helyett javasolt: „vesztegzár alá helyezett”

 

101. munkaváltozat (2013.09.08.):

054:02.03 „élményelvi világegyetemben” helyett javasolt: „tapasztalásra építő világegyetemben”

120:03.07 „összetartásokhoz” helyett javasolt: „elköteleződésekhez”

151:05.02 „is állnak el” helyett javasolt: „el is állnak”

188:04.03 „főcsalóknak” helyett javasolt: „világcsalóknak”

188:05.02 „elnyeli” helyett javasolt: „feloldja”

 

102. munkaváltozat (2013.09.08.):

000:03.14 „mindenségi elme” helyett javasolt: „mindenségrendi elme”

 

103. munkaváltozat (2013.09.09.):

028:06.18 „azt mindeneket” helyett javasolt: „őt mindenkit”

052:06.06 „majd úgy fognak dolgozni az emberiség jóléte érdekében, hogy közben” helyett javasolt: „majd az emberiség jóléte érdekében is fognak munkálkodni, azonközben, hogy”

071:03.02 „harcolni” helyett javasolt: „küzdeni”

100:07.10 „jobb adni” helyett javasolt: „áldottabb dolog adni”

140:08.18 „nagyobb boldogság adni” helyett javasolt: „áldottabb dolog adni”

188:01.02 „több-kevésbé” helyett javasolt: „többé-kevésbé”

188:05.09 „az őszinte segédkezéssel való szolgálatbeli igaz élet teljes adományozására irányuló legfelsőbb rendű odaadás jelképeként” helyett javasolt: „az odaadó segédkezés szolgálatában élt igaz élet teljes vállalása iránti legmagasabb rendű elkötelezettség jelképeként”

 

104. munkaváltozat (2013.09.11.):

151:06.05 „követőivel, és” helyett javasolt: „követőivel,”

189:00.02 „életet feladja” helyett javasolt: „életét feladja”

 

105. munkaváltozat (2013.09.20.):

011:02.08 „tér-jelenlétet” helyett javasolt: „tér-jelenlétét”

015:01.01 „az Urantia és a világegyetem, amelyhez ez tartozik, gyakorlatilag új térbe való hosszú és ismeretlenséget hozó alámerülés kalandját éli át” helyett javasolt: „gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Urantia és a világegyetem, amelyhez ez tartozik, egyetlen hosszú és ismeretlen úton haladva éli át az új tér bejárásának kalandját”

055:06.05 „Megfigyeltük, hogy a kifejlődő emberi elmével együtt járó szellemi fejlődés felső határait az együttes morontia értékek és mindenségrendi jelentéstartalmak Igazító-eggyékapcsolódott szintje határozza meg” helyett javasolt: „Megfigyelésünk szerint a fejlődő emberi elme által felmutatott szellemi előmenetel felső korlátait az határozza meg, hogy milyen mértékű az Igazítóval való eggyé kapcsolódás a morontia értékek és a mindenségrendi jelentéstartalmak együttes szintjén”

115:06.08 „viszont a külső tér három Abszolút magvábanvalójának korlátjaként ez a Legfelsőbb Lény örökmód a paradicsomi összetartóként igyekszik működni” helyett javasolt: „viszont ez a Legfelsőbb Lény a külső tér három magvábanvaló Abszolútjának feltételes megnyilvánulásaként örökmód paradicsomi összetartóként igyekszik működni”

116:01.05 „élményelvi módja” helyett javasolt: „tapasztaláson alapuló módja”

116:02.01 „az evolúciós felsőbb-világegyetemi magas teremtőknek és szabályozóknak a mindenségrendi eseménytérben való megjelenésével jár együtt” helyett javasolt: „együtt jár az evolúciós felsőbb-világegyetemi magas teremtők és szabályozók mindenségrendi eseménytérben való megjelenésével”

117:07.17 „beteljesítették véges végzetüket!” helyett javasolt: „elérték véges beteljesülésüket.”

117:07.17 „magvábanvalókból” helyett javasolt: „bennfoglalt lehetőségekből”

152:02.05 „különösen a vándor” helyett javasolt: „különösen pedig a vándor”

152:03.01 „hatalom együtt járt az uralkodás jogával” helyett javasolt: „hatalommal együtt járt az uralkodás joga is”

152:03.01 „rengetegben” helyett javasolt: „pusztában”

152:04.02 „járni Péter” helyett javasolt: „járni, Péter”

152:04.02 „ments meg.” helyett javasolt: „ments meg!”

152:05.06 „hirdetésének ezen utolsó” helyett javasolt: „hirdetésének utolsó”

161:03.03 „hogy önmaga korlátozta az isteni tudatát és hogy” helyett javasolt: „hogy egyfelől önmaga korlátozta az isteni tudatát, másfelől”

 

106. munkaváltozat (2013.09.25.):

152:03.02 „mindegyikőtök szívében úgy mint” helyett javasolt: „a szívetekben úgy, mint”

152:05.03 „Bízzatok az Úrban.” helyett javasolt: „Bízzatok az Úrban!”

152:05.03 „legyetek erősek.” helyett javasolt: „legyetek erősek!”

191:05.03 „hanem a napi tapasztalásotokban meg kell mutatnotok az isteni élet eme szellemvalóságait” helyett javasolt: „hanem a napi gyakorlatotokban is tükröződnie kell az isteni élet eme szellemvalóságainak”

193:00.05 „ti, és minden más ember is, megtudjátok” helyett javasolt: „veletek együtt minden más ember is megtudja”

 

107. munkaváltozat (2013.10.05.):

153:01.02 „jóllakatásával már” helyett javasolt: „jóllakatásának alkalmával már”

153:01.03 „cselekedeteknek a végrehajtására” helyett javasolt: „cselekedetek végrehajtására”

153:01.03 „gyakori és megmérettetést” helyett javasolt: „gyakori, megmérettetést”

153:01.03 „teszi őket, hogy” helyett javasolt: „teszi őket arra, hogy”

153:01.04 „a zsinagógabeli eme beszéddel kezdődött” helyett javasolt: „ezzel a zsinagógabeli beszéddel kezdődött”

153:02.07 „romlandó ételre” helyett javasolt: „romlandó étel után”

153:03.01 „kelepcébe akarták őt csalni” helyett javasolt: „igyekeztek őt kelepcébe csalni”

153:03.07 „az e vallási” helyett javasolt: „a vallási”

191:03.01 „halandói, amint a csillagrendszeri morontia szférákon áthaladnak” helyett javasolt: „halandói a csillagrendszeri morontia szférákon való áthaladás során”

191:03.04 „elfogadhatóan” helyett javasolt: „megelégedésre”

191:06.02 „azzal az élettel” helyett javasolt: „azon élet által”

191:06.03 „elvezet benneteket” helyett javasolt: „elvezet titeket”

191:06.03 „én most titeket” helyett javasolt: „én most benneteket”

 

108. munkaváltozat (2013.10.17.):

153:03.02 „egyenrangú tapasztalási valóságot” helyett javasolt: „egyenrangú, tapasztalható valóságot”

153:03.02 „megmutassam, hogy mennyire” helyett javasolt: „megmutassam, mennyire”

153:04.02 „az ezen ördög kiűzésekor” helyett javasolt: „ennek az ördögnek a kiűzésekor”

153:04.03 „Ha Sátánt” helyett javasolt: „Ha a Sátánt”

153:04.03 „nem állhat” helyett javasolt: „nem állhat fenn”

153:04.03 „nyitott szemmel” helyett javasolt: „tudatosan”

153:05.03 „De mégis” helyett javasolt: „Mégis”

191:06.03 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

 

109. munkaváltozat (2013.10.27.):

154:06.01 „Így aztán amikor Júdás sógornőjétől megkapták az üzenetet, mind az öten — mivel már együtt voltak Máriánál, ahol is előző este a farizeusokkal találkoztak — egyből elindultak Zebedeus házához” helyett javasolt: „Így amikor Júdás sógornőjétől megkapták az üzenetet, mind az öten egyből elindultak Zebedeus házához – mivel már együtt voltak Máriánál, ahol is előző este a farizeusokkal találkoztak”

154:06.02 „az ama tervvel kapcsolatos híreket, miszerint” helyett javasolt: „a híreket azzal kapcsolatban, hogy”

154:06.03 „megnyugtatják, hogy elfelejtik, hogy” helyett javasolt: „megnyugtatják, elfelejtik neki, hogy”

154:06.04 „folyósón” helyett javasolt: „folyosón”

 

110. munkaváltozat (2013.11.02.):

095:00.01 „jó híreit” helyett javasolt: „jó hírét”

146:04.06 „az örömhírt” helyett javasolt: „a jó hírt”

147:05.03 „örömhír” helyett javasolt: „jó hír”

155:03.02 „kalandot” helyett javasolt: „kihívást”

155:03.02 „vészelték túl” helyett javasolt: „vészelték át”

155:03.05 „tanácskozástól” helyett javasolt: „tanácskozásból”

156:01.08 „nem-zsidók mennyire képesek kifejezni a megmentő hitüket” helyett javasolt: „nem-zsidóknak mekkora megmentő hitük van”

159:03.10 „Jó hírek olyan üzenetét hirdetjük” helyett javasolt: „Olyan jó hír üzenetét terjesztjük”

162:02.01 „jó hírekben hívők” helyett javasolt: „jó hírt elfogadók”

162:02.02 „jó hírekkel” helyett javasolt: „jó hírrel”

163:02.02 „az új híreket” helyett javasolt: „a jó hírt”

163:06.01 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

163:06.03 „jó hírek terjedni fognak” helyett javasolt: „jó hír terjedni fog”

163:06.05 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

164:05.01 „jó híreit” helyett javasolt: „jó hírét”

165:03.08 „ama jó híreket” helyett javasolt: „azt a jó hírt”

166:04.03 „nem hajlandók oly sokszor elhinni a mennyből való eme jó híreket” helyett javasolt: „vonakodnak oly sokszor, hogy elhiggyék ezt a mennyből való jó hírt”

173:04.04 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

178:01.16 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

183:04.02 „jó híreit” helyett javasolt: „jó hírét”

185:01.07 „jó hírek” helyett javasolt: „jó hír”

186:05.04 „jó hírek” helyett javasolt: „jó hír”

190:05.07 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

191:04.03 „jó hírek terjesztésének” helyett javasolt: „jó hír terjesztésének”

191:04.03 „tanítják a jó híreket” helyett javasolt: „tanítják a jó hírt”

191:04.04 „hogy a jó híreket közreadjátok” helyett javasolt: „hogy miként adjátok közre a jó hírt”

191:04.04 „jó híreket minden” helyett javasolt: „jó hírt minden”

191:05.03 „jó híreinek hirdetéséből” helyett javasolt: „jó üzenetének hirdetéséből”

192:02.11 „jó híreit” helyett javasolt: „jó hírét”

192:02.12 „jó híreit” helyett javasolt: „jó hírét”

193:00.04 „jó hírek” helyett javasolt: „jó hír”

193:01.02 „eme jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

193:01.02 „ezeket a jó híreket” helyett javasolt: „ezt a jó hírt”

193:02.02 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

193:02.02 „örömhír üzenetét” helyett javasolt: „örömhír jó üzenetét”

194:00.02 „jó hírek hirdetéséhez” helyett javasolt: „jó hír terjesztéséhez”

194:00.03 „jó híreket” helyett javasolt: „jó hírt”

194:02.09 „az új hírek” helyett javasolt: „a jó hír”

 

111. munkaváltozat (2013.11.07.):

007:06.01 „jó hírt jelentettek,” helyett javasolt: „örvendeztek”

055:04.11 „állomány megtisztítására” helyett javasolt: „állomány még alaposabb megtisztítására”

156:02.08 „az irgalmához folyamodott” helyett javasolt: „irgalomra indította”

194:03.08 „nem az időseknek és nem is a fiataloknak kell uralniuk azt” helyett javasolt: „nem csak az idősek vagy csak a fiatalok számára való”

 

112. munkaváltozat (2013.11.16.):

015:06.04 „meteorok, és” helyett javasolt: „meteorok és”

061:03.13 „szélességei” helyett javasolt: „szélességi”

156:02.03 „hathetes időtartam” helyett javasolt: „hat hét”

157:01.03 „büntetéstől” helyett javasolt: „bírságtól”

157:04.02 „főigazgatója” helyett javasolt: „legfőbb vezetője”

157:04.03 „tiszteletnek az ilyesfajta” helyett javasolt: „tisztelet ilyesfajta”

157:04.06 „elhozásán” helyett javasolt: „elhozatalán”

157:05.01 „a Messiásra” helyett javasolt: „rá mint a Messiásra”

194:02.14 „szellemi egyesülés” helyett javasolt: „bensőséges szellemi közösség”

195:04.01 „politikai” helyett javasolt: „a politika”

195:04.04 „megsemmisülés fenyegetése” helyett javasolt: „fenyegető megsemmisülés”

195:04.04 „rendelkezésére” helyett javasolt: „rendelkezésre”

195:04.04 „továbbiakban az” helyett javasolt: „továbbiakban pedig az”

 

113. munkaváltozat (2013.11.22.):

157:06.03 „ama ténynek az apostolok” helyett javasolt: „eme ténynek az ő választott követei”

157:06.10 „korszakoknál tartósabb” helyett javasolt: „korszaknyinál időállóbb”

157:07.02 „összezavarodott azon” helyett javasolt: „összezavarodott attól”

158:02.03 „a felfogást, hogy, lévén őt most a Messiásként fogadják, bármilyen mértékben megfeleljen a csodákat művelő megszabadítóról alkotott téves nézeteiknek” helyett javasolt: „az elképzelést, hogy ő majd bármilyen mértékben megfelel a csodákat művelő megszabadítóról alkotott téves nézeteiknek most, hogy a Messiásként tekintenek rá”

158:02.03 „nem is szóltak” helyett javasolt: „nem szóltak”

 

114. munkaváltozat (2013.12.03.):

078:03.05 „Kisázsiát” helyett javasolt: „Kis-Ázsiát”

078:06.07 „kisázsiai” helyett javasolt: „kis-ázsiai”

080:08.02 „Kisázsiából” helyett javasolt: „Kis-Ázsiából”

080:08.05 „kisázsiai” helyett javasolt: „kis-ázsiai”

080:09.07 „Kisázsiára” helyett javasolt: „Kis-Ázsiára”

093:07.01 „Kisázsiába” helyett javasolt: „Kis-Ázsiába”

119:02.03 „Immánuelnek” helyett javasolt: „Immanuelnek”

119:02.05 „Immánueltől” helyett javasolt: „Immanueltől”

119:03.02 „Immánuelre” helyett javasolt: „Immanuelre”

119:05.01 „Immánueltől” helyett javasolt: „Immanueltől”

119:06.02 „Immánuelre” helyett javasolt: „Immanuelre”

132:00.03 „Kisázsiát” helyett javasolt: „Kis-Ázsiát”

133:06.01 „Kisázsiában” helyett javasolt: „Kis-Ázsiában”

133:06.01 „kisázsiai” helyett javasolt: „kis-ázsiai”

139:01.12 „Kisázsián” helyett javasolt: „Kis-Ázsián”

158:04.03 „hogy könyörögjön neki, hogy gyógyítsa meg a szenvedő fiát” helyett javasolt: „hogy a szenvedő fia meggyógyításáért könyörögjön neki”

158:04.07 „de megint csak” helyett javasolt: „de csak”

158:07.01 „a damaszkuszi úton jöttek” helyett javasolt: „rátértek a damaszkuszi útra”

158:07.08 „rá e közelgő” helyett javasolt: „rá a közelgő”

158:08.01 „Hermon-hegyen” helyett javasolt: „Hermon-hegynél”

158:08.01 „megbotránkozást keltenek az ország előmenetelében” helyett javasolt: „zavarják az országbeli fejlődésedet”

187:02.03 „szomjas volt is” helyett javasolt: „szomjat érzett is”

194:04.13 „Kisázsián” helyett javasolt: „Kis-Ázsián”

196:01.01 „Függetlenül attól, hogy milyen óriási tényt jelent Mihály főhatalma” helyett javasolt: „Függetlenül attól, hogy Mihály főhatalma milyen nagy jelentőségű tény”

196:01.02 „kiszorítaná a helyéből” helyett javasolt: „kiszorítaná”

196:03.01 „lélek azon határozott megerősítései” helyett javasolt: „lélek határozott bizonyságtételei”

196:03.01 „másfelől pedig úgy” helyett javasolt: „utóbbi pedig úgy”

 

115. munkaváltozat (2013.12.13.):

003:04.07 „ama tény miatt” helyett javasolt: „amiatt”

013:04.07 „ama tevékenységek” helyett javasolt: „azok a tevékenységek”

015:13.03 „ama bölcs” helyett javasolt: „azok a bölcs”

016:07.05 „adta ama legfelsőbb” helyett javasolt: „adta legfelsőbb”

027:05.02 „ama fényes” helyett javasolt: „azok a fényes”

028:03.02 „ama lényeket” helyett javasolt: „azokat a lényeket”

028:06.05 „ama szükséges” helyett javasolt: „azt a szükséges”

030:01.114 „ama lényeket” helyett javasolt: „azokat a lényeket”

030:04.28 „ama lényeknek” helyett javasolt: „azoknak a lényeknek”

039:04.08 „ama dolgokat” helyett javasolt: „azokat a dolgokat”

044:00.18 „ama képességeteket” helyett javasolt: „azt a képességeteket”

050:05.09 „ama szintjeit” helyett javasolt: „azokat a szintjeit”

053:01.04 „ama tény miatt” helyett javasolt: „amiatt”

058:01.05 „ama későbbi kísérletekre” helyett javasolt: „azokhoz a későbbi kísérletekhez”

067:04.06 „Ama lényeket” helyett javasolt: „Azokat a lényeket”

073:00.03 „ama” helyett javasolt: „annak a”

076:02.03 „ama” helyett javasolt: „azokra a”

077:02.03 „azok ama” helyett javasolt: „azok a”

083:05.13 „ama tény” helyett javasolt: „annak”

089:06.03 „ama” helyett javasolt: „abban a”

095:07.04 „Ama tény” helyett javasolt: „Annak”

101:05.10 „elme segéddel” helyett javasolt: „elmesegéddel”

102:02.03 „ama kínzó” helyett javasolt: „kínzó”

103:04.03 „ama felismerésen” helyett javasolt: „annak felismerésén”

106:00.15 „Ama” helyett javasolt: „Az a”

113:04.04 „elme segédek” helyett javasolt: „elmesegédek”

118:03.05 „ama tény miatt” helyett javasolt: „amiatt”

124:04.07 „ama” helyett javasolt: „azt a”

125:06.09 „ama” helyett javasolt: „azt a”

128:03.08 „ama” helyett javasolt: „azt a”

129:03.05 „ama nemes feladat” helyett javasolt: „annak nemes feladata”

131:05.02 „ama” helyett javasolt: „azoknak a”

131:10.05 „ama” helyett javasolt: „abban a”

133:04.05 „ama” helyett javasolt: „azokon a”

134:08.04 „ama” helyett javasolt: „azt a”

135:08.04 „ama” helyett javasolt: „a”

140:03.01 „ama” helyett javasolt: „azokat a”

140:10.09 „ama” helyett javasolt: „az a”

141:06.02 „ama” helyett javasolt: „azt a”

148:04.06 „Az még nem bűnös dolog, hogy valaki a természetes felruházottságát tekintve tökéletlen vagy részleges” helyett javasolt: „Nem bűnös dolog tökéletlennek vagy a természetes felruházottságban részlegesnek lenni”

150:01.03 „azonban, ama tény” helyett javasolt: „azonban annak”

151:02.06 „ama” helyett javasolt: „azok a”

155:03.04 „ama testvéreiknek a szeretetére” helyett javasolt: „szeretni azokat a testvéreiket”

155:05.06 „ama tény miatt” helyett javasolt: „amiatt”

155:05.11 „ama” helyett javasolt: „azoknak a”

155:06.12 „ama képességetekben” helyett javasolt: „annak képességében”

155:06.14 „ama ténynek” helyett javasolt: „annak”

158:06.05 „telepedjenek meg” helyett javasolt: „verjenek gyökeret”

158:07.05 „hogy megszerzi” helyett javasolt: „ha megszerzi”

159:03.05 „parancsainak való engedelmességre” helyett javasolt: „parancsai követésére”

167:02.04 „ama” helyett javasolt: „abban a”

168:05.01 „ama” helyett javasolt: „azt a”

177:04.11 „ama tény miatt” helyett javasolt: „amiatt”

178:01.11 „ama” helyett javasolt: „azt a”

181:02.05 „ama tényt” helyett javasolt: „azt”

184:04.01 „ama” helyett javasolt: „az a”

193:04.03 „ama” helyett javasolt: „azt a”

 


Creative Commons Licenc