Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2017/1

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2017/1

(Newsletter Vol. 3 Issue 1)

 

[Illusztráció: Dawn of Creation (Brennan, B.)]

 


Szerkesztői cikk

Megújult honlap

szerző: Cseh Gábor

Tájékoztatunk, hogy az urantia.hu oldalunk tartalmilag és formailag is megújult.

A megújult honlap legfontosabb funkciói: (1) Dokumentumtár (2) Név- és fogalomhatározó (3) Olvasóköri gondolatok és segédletek (4) Az URANTIA könyv felülvizsgált, javított szövege (5) Hírlevél (6) Fórumok

A legtöbb rovat esetében lehetőség van hozzászólásokra is, melyhez regisztráció szükséges. A hírlevélre és a hozzászólásokra való feliratkozás egymástól függetlenül is beállítható.

 


Olvasói cikkek, írások

 

Az Urantia bolygón élő ember is lehet felemelkedő halandó

szerző: Bucholcz Ferenc

A 30. Urantia írásban, „A felemelkedő halandók” fejezet a következő meghatározással kezdődik: 30:4.1 „Az idő és tér halandó túlélőit felemelkedő zarándokoknak nevezzük, amikor a Paradicsomra való fokozatos felemelkedésen munkálkodóknak minősülnek, s ezen evolúciós teremtmények eléggé fontos szerepet kapnak e beszámolókban, így itt kívánatos egyfajta áttekintést adni a felemelkedés világegyetemi létpályájának a következő hét szakaszáról: Bolygói halandók. Alvó továbbélők. …és így tovább.

Vagyis az a halandó, aki már a hústestben a Paradicsomra való fokozatos felemelkedésén munkálkodik, felemelkedő halandónak, felemelkedő zarándoknak minősül. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Az Urantia bolygó jelenlegi állapotáról (2017 nyara)

szerző: Bucholcz Ferenc

Ma a bolygónk még 52:6.2 „összezavart és szétzilált”, 55:5.1 „bűntől sújtott, rossztól vezérelt, önző, elszigetelt”, amely 114:7.15 „folyamatosan szenvedi a világfejlődés és fajfelemelkedés isteni tervétől való eltérés következményeit.”

De száz szónak is egy a vége, vagy kettő. Az Urantia még jelenleg is 55:2.10 „zavarodott és elmaradott világ”, amelyen tapasztalhatóan jelen van a rossztól vezéreltség. Azonban már egyre jobban elkülöníthetők a megosztottságot eredményező erőszak hívei és ennek elutasítói. Az oszd meg és uralkodj elvet a bolygónkon fel fogja váltani az uralkodj magadon és fogj össze elve.

A szabadságról szőtt luciferi téveszme alapján működő hatalmasok azt vallják, hogy minden megengedett számukra a hatalmuk megtartása és növelése érdekében; ez az ő személyes szabadságjoguk. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

A Vénusz

szerző: Bucholcz Ferenc

49:2.13 „Ha léteznének értelmes teremtmények a szomszédotok, a Vénusz légköréhez hasonló légkörrel rendelkező valamely bolygón, akkor azok a sűrű légkörben élők csoportjába tartoznának, míg az olyan világon lakók, ahol a légkör olyan ritka, mint a külső szomszédotoké, a Marsé, a ritka légkörben élőkként lennének azonosíthatók.”

Állítja-e a fenti szövegrész, hogy a Vénuszon nem létezik értelmes teremtményi élet? Nem.

Csak azt mondja, hogyha léteznének értelmes teremtmények a Vénusz légköréhez hasonló légkörrel rendelkező valamelyik bolygón, akkor azok a sűrű légkörben élők csoportjába tartoznának. Bár az idézet nem állítja azt, hogy a Vénuszon értelmes teremtmények élnek, azt sem állítja, hogy nem élnek ilyen lények a Vénuszon. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

A tanácsadók

szerző: Bucholcz Ferenc

Minden értelmes felnőtt embernek van személyes tanácsadója – a Gondolatigazítója, a mennyei Atya egy eredeti szilánkja. Ez a működés már most is megtapasztalható, ha őszintén kérünk tőle vezetést és bizalommal várjuk a visszajelzését.

De lehetnek tanácsadói a csoportoknak, és a tanácsadók lehetnek hústestben élők is. Sőt, nem csak a felemelkedő halandók számára létezhetnek ilyenek, a világegyetemeket irányítók mellett is működnek tanácsadó személyek.

A Mindenség törvényei közé tartozik az evolúciós egyén szabadnak mondható akarata, valamint az, hogy az előrébb járó bölcsebb testvér – éljen hústestben, morontiában vagy szellemben – mindig kínál útmutató tanítást a fejlődni akarónak vagy a problémával küszködőnek. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Szép új világ

szerző: Bucholcz Ferenc

Mottó: 81:6.24 „Az emberi csecsemő előképzettség nélkül születik meg; ezért az embernek megvan a lehetősége arra, hogy a fiatalabb nemzedék nevelésének és képzésének szabályozása révén nagymértékben módosíthassa a polgárosodás evolúciós menetét.”

Mi, emberek, az anyagi létezésből fejlődünk a köztes morontia állapoton át a szellemi lét irányába.

Az értelmes ember esetében egyszerre van jelen működő realitásként az anyagi test, a morontia állapotú lélek, és a lélekkel való egyesülésen dolgozó szellemi Atyarész, a Gondolatigazító. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Isten és ember

szerző: Bucholcz Ferenc

Az ember két dolgot biztosan nem akar elfogadni. A halált elmúlásként és a boldogtalanságot állapotként. Mára már egyértelmű számomra, hogy az ember nem is arra született, hogy ezeket elfogadja, hanem arra, hogy belső békét éljen meg és örökké boldog legyen. Ezek természetes igények és szükségletek az ember esetében.

Ahogy az ember gyermeke elkezdi megtanulni a szükségletei és az igényei kielégítésének módjait, érdemes ezt tennie az örök élet és boldogság utáni igény esetében is.

Azt látom, hogy az ember alapvetően szabad akaratú, aki önmagáról véges lényként gondolkodik, egészen addig, amíg nem lép kapcsolatba az Istennel. Az Isten személy és eldönthetem, hogy akarom-e ismerni annyira, hogy baráti kapcsolatot ápoljak vele. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Az atom

szerző: Dick Reim

Az atom rejtélye már több mint 100 éve készteti a tudósokat az atomi talányok megfejtésére. A meglévő adatok áttekintése alapján, valamint az alapvető szerveződési minták átrendezésével, illetve átnevezésével a jövőbeli olvasók összezavarásának megelőzése céljából egy logikusabb periódusos rendszer állítható fel. Az atomban lévő elektronok szerveződésére jellemző alapvető mintákat felhasználva és azokat a mag belső protonjaira és neutronjaira alkalmazva egy második tábla állítható össze. (...)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Szeráfi segédkezés egy személyes világegyetemben

szerző: David Kantor

Mivel foglalkoznak a szeráfok? Hogyan tevékenykednek? Hol végzik a feladataikat?

A szeráf „összehangolja azt a sokféle személytelen szellemhatást, amely a fejlődő anyagi teremtmény elméjében és lelkében lakozik, ezeket körülveszi és velük kölcsönhatásba kerül.” [113:3.1] Ők „elme-ösztökélők”, „folytonosan arra törekednek, hogy az emberi elmét kör-teljesítő döntések meghozatalára bírják”. A „szeráfok kívülről befelé irányban fejtik ki tevékenységüket az emberi lények társadalmi, etikai és erkölcsi környezetén keresztül munkálkodva”. [113:4.1] Az értékek „mindig függenek a viszonylatok tényétől” [100:3.5], és amikor szellemi értékekről beszélünk, akkor a „viszonylatok ténye” az emberi és az isteni személyiség közötti kapcsolatokra utal; vagyis a „társadalmi, etikai és erkölcsi környezetre” a szeráfi segédkezés színtereként.

A személyek közötti kapcsolatokat tekinthetjük úgy, mint élő kifejeződéseit azoknak az értékeknek, amelyekkel az adott kapcsolatot fenntartó személyiségek rendelkeznek. Ugyanakkor a [196:3.10] bekezdésben azt találjuk, hogy „[a]z emberi elme nem teremt valódi értékeket; az emberi tapasztalás nem eredményez világegyetemi látásmódot. A rálátást, az erkölcsi értékek felismerését és a szellemi jelentéstartalmak megkülönböztetését illetően minden, amit az emberi elme tehet az, hogy felfedez, felismer, értelmez és választ.” (Érdemes áttekinteni az értékek felismerésének négy szintjét – ld. az [5:5.2] bekezdésben.)

De akkor a halandó ember miként kerül kapcsolatba ezekkel a világegyetemi jelentéstartalmakkal és értékekkel annak érdekében, hogy a felfedezés, a felismerés, az értelmezés és a választás megtörténhessen? (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 

Az Urantia könyv - a válaszok könyve 1955 óta

szerző: Bálint Zsombor

Kérdéseid vannak?

Miért élünk? Mi történik a halálunk után? Miért tűnik a bolygónk annyira összezavarodottnak? Létezik eleve elrendelés? Miért történik oly sok szörnyűség? Mi az igazság az evolúcióról? Mi az élet értelme? Létezik pokol? Vajon minden út Istenhez vezet? Kicsoda Isten igazán? Kicsoda Jézus?

Az Urantia könyv megadja a válaszokat. Gyakorlatilag az egyetlen olyan könyv, amely az emberiséget foglalkoztató legtöbb kérdésre megadja a biztos válaszokat.

Az Urantia könyv nem egy vallás, ugyanakkor arra hivatott, hogy gazdagítsa és elmélyítse az Istenhez fűződő kapcsolatunkat.

Az Urantia könyv: az élet útikönyve, a hitelesség fokmérője, az igazság kinyilatkoztatása, a tudomány és a vallás kézfogása, ember és Isten találkozása.

»»» A szórólap elérhető itt.

 


Hírek, események, beszámolók

 

Folytatódik az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálata

szerző: Cseh Gábor

A felülvizsgálat keretében a 2010-2016 időszakban több mint 16.300 esetben – mintegy 13.000 tartalmi részt és több mint 3300 írásjelet érintően – került sor a szöveg javítására. Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A munka folytatódik, immár az olvasóközönség számára is elérhető felüleleten. Az urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. Az urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 


Creative Commons Licenc