Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2017/4

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2017/4

(Newsletter Vol. 3 Issue 4)

 

[Illusztráció: End of Dalamatia (Brennan, B.)]

 

TARTALOMJEGYZÉK

 • A lélegző világegyetem (Bucholcz F.)
 • Az isteni kinyilatkoztatásról (Bucholcz F.)
 • A lélektanról az Urantia írások alapján (Bucholcz F.)
 • Idő és tér (Hunt, B.)
 • Kapcsolatok (Bucholcz F.)
 • Az igazság felismerésének akadálya (Bucholcz F.)
 • A hét elmeszellem-segéd – kinyilatkoztatás az elme tudományos felfedezéséhez (Johnson, B.)
 • A kozmogenezis-elv (Jameson, G.)
 • A nő értéke (Bucholcz F.)
 • A férfi értéke (Bucholcz F.)
 • Az isteni gondviselés felelős a világegyetemi evolúcióért (Park, G.L.)
 • Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása (Cseh G.)
 • A felülvizsgált fordítások elektronikus megjelentetésének új szabálya (Cseh G.)

 

 


 

 

OLVASÓI CIKKEK, ÍRÁSOK

 

A lélegző világegyetem

szerző: Bucholcz Ferenc

A jelenleg uralkodó tudományos felfogás szerint a nagy világegyetem galaxisai egyre gyorsulva távolodnak – leginkább egymástól. Bár egy galaxis rengeteg csillagot foglal magába, a galaxisoknak, mint csillagcsaládoknak az egymástól való távolodását manapság úgy is szemléltetik, mint a sütőben sülő pite tésztájában levő meggyszemeket, amelyek az egyre duzzadó tésztában fokozatosan egymástól is távolodnak.

E felismerés alapján – amit bizonyos mérések is alátámasztanak – a legtöbb tudós úgy tartja, hogy a világegyetem tágul, mégpedig a „Nagy Bumm” idejétől fogva. A „Nagy Bumm” az anyagi világegyetem kezdetét jelöli, melyet Ősrobbanásnak is mondanak.

A táguló világegyetemmel kapcsolatban a következő alapkérdések merültek fel a tudományos világban: Ez a tágulás a végtelenségig fog-e tartani? Ha a tágulás esetleg valamikor megáll, akkor kialakul-e egy állandó nagyságú világegyetem? De ha a tágulás után összehúzódás következik, elpusztul-e majd minden a nagy összezuhanásban, vagyis követi-e a „Nagy Bumm”-ot a „Nagy Reccs” is? [Forrás: wikipedia]

Érdekes módon azt a lehetőséget hivatalosan még nem vetették fel – legalább is én erre utaló közlést nem találtam – hogy a világegyetem jelenleg mérhető tágulása hátha csak olyan, mint egy belégzés, mely egy bizonyos határig nálunk, embereknél is természetes. Majd ezt a belégzési szakaszt követni fogja egy összehúzódás, egyfajta kilégzési szakasz, melyek így egymást váltogatva folyamatosan ismétlődnek.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Az isteni kinyilatkoztatásról

szerző: Bucholcz Ferenc

Jézus apostolai nem értették meg, hogy az Isten nem adhat ki nem érdemelt tudást a gyermekeinek, s ha szereti őket, csak abban segíthet nekik, hogy saját bölcsességre tegyenek szert.

Az isteni kinyilatkoztatás össze kívánja kötni az ember látható világát az Isten még nem látható világával. Az isteni kinyilatkoztatás irányt mutat, és segítséget kínál annak a vágynak a betöltéséhez, ami minden emberben benne él, és amit az örök boldogság utáni vágynak mondhatunk.

Aki elfogadja azt, hogy az Isten – mint személy – nem csak boldog, de az embereket is szereti, annak szóba kell állnia azzal, hogy a bennünket szerető Istennek van olyan jó akaratú terve, és ehhez a tervhez van olyan hatalma, melynek révén egy kicsiny szellemi részt küld önmagából minden értelmes emberhez azért, hogy rajtuk keresztül közvetlen segítséget kínáljon a földi élet túléléséhez, a hozzá való felemelkedéshez. Az ember is olyan, mint az Isten. Akiket szeret, azokat szereti megajándékozni.

E szellemrész – a Gondolatigazító – az értelmes ember legmélyebb valóságaként van bennünk. Észrevehetetlen, de mégis elérhető annak számára, aki kíváncsi az Istenre. „A Gondolatigazítónak nincs külön működési rendje önmaga kifejezésére”.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

A lélektanról az Urantia írások alapján

szerző: Bucholcz Ferenc

Az Istennel való kapcsolat nem elmebaj, ha tisztába kerülünk azzal, hogy mit várhatunk a bennünk élő Istentől és mit nem várhatunk a bennünk élő Istentől. Ennek kitisztázására manapság nagyszerű lehetőséget biztosítanak az ötödik korszakos kinyilatkoztatás tartalmai. Egyébként tényleg vezethet lelki problémához, ha az ember gyermeke nem kapja meg azt a szüleitől, amit jogosan várhatna el, illetve ha olyasmit vár el más embertől, amit csak az Isten adhat meg neki.

A lélektan (pszichológia) mai csapdája az, hogy e tudományág az embernek nem mutathatja be a saját isteni segítőjét, a Gondolatigazítóját úgy, mint a szerető mennyei Atya mindig megszólítható, jelen levő személyes képviselőjét, akitől bölcsességet és szellemi vezetést kérhet. Így az a lélektan, amit a 21. század elején ismerhetünk, nem kínálhat az embernek örök távlatot a fejlődés és a boldogság terén, valamint kevés sikerrel ajánlhatja hiteles módon a megértés és a gyakorlati szeretet gyógyító eljárását.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Idő és tér

szerző: Bob Hunt

Mindig is izgatott és kihívást jelentett számomra az, amit az Urantia könyvben az időről és a térről olvastam. A könyvben szereplő kijelentések arra sarkalltak, hogy utánanézzek a tárgykörrel foglalkozó szakkönyvekben és egyéb publikációkban. A szakirodalomban fellelt ismeretanyag sok tekintetben összhangban van az Urantia könyvvel és olyan példákat vagy elméleteket mutatnak be, amelyek révén jobban eligazodhatunk az Urantia könyv különböző helyein szereplő, néha csak kínkeservesen felfogható értelmezési lehetőségek között. Ennek szemléltetéséhez az előadásom alapjául néhány példát választottam.

Egymás mellé fogom tenni az Urantia könyvből származó idézeteket és az azok tárgyához kapcsolódó forrásművekből kiemelt szövegeket, mely utóbbiak nagy része a megadott irodalomjegyzék alapján azonosítható. Az anyagok kiválogatásával és rendezésével kísérletet teszek a tárgykörhöz kapcsolódó fogalmak jobb megértésére is. Azzal fogom kezdeni, hogy megvizsgálom az Urantia könyvből és a máshonnan származó idő és tér leírásokat. A bekezdésszámozással ellátott és külön nem jelölt idézetek forrása az Urantia könyv. Ezek az idézetek esetenként nem teljes mondatok, hanem csak szókapcsolatok.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Kapcsolatok

szerző: Bucholcz Ferenc

Az Atya a kapcsolatok Istene. Élő, személyes viszonyba szeretne kerülni minden értelmes evolúciós lénnyel és szeretné, ha ezek az értelmes lények is jó kapcsolatban lennének egymással. Az Isten, az általa teremtett világ működésében példát is ad az összehangoltságra, ugyanis a céllal alkotott mindenséget a jó gazda gondosságával, egymással összhangban levő törvények rendje által tartja fenn.

A halandók – ha nem a bolygójukon, akkor a hústest levetését követően – minden segítséget meg fognak kapni annak érdekében, hogy magukat ténylegesen megértsék és saját akarattal bíró teremtményként kölcsönös megbecsülésen alapuló társulásokat hozzanak létre (39:3.4). Úgy néz ki, hogy önmagunk nem értése, vagy félreismerése, akadálya lehet mások megértésének és elfogadásának, a kölcsönös megbecsülésnek.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 Az igazság felismerésének akadálya

szerző: Bucholcz Ferenc

Ha valaki ismerte az igazságot és jól képviselte azt a földön, akkor ez Jézus volt. Ha valaki szerette Jézust a földi családjában, akkor az Mária, az édesanyja volt. Mégsem értette meg a fia nyilvános törekvését. Pedig Mária nem volt kevésbé értelmes, mint azok a hívő nők, akik követték a Mester lelki nemesedést segítő iránymutatásait. Azonban Mária még sem volt képes hinni és követni a fiát a földi élete során. Mivel Mária alapvetően nem értette Jézus földi küldetését, ezért messzemenően félreértette a fia „ki az én anyám és kik az én fivéreim” (154:6.5) kérdését is.

Jézus vérszerinti testvéreiben szintén volt sértettség az elvárásaik nem teljesítése miatt Jézus irányában. Sajnos, Mária a saját, szabadságharcos Messiásra vonatkozó elvárását ültette el a többi gyermekébe is. „Mind képtelenek voltak megérteni a legidősebb bátyjuk életét, mert az anyjuk azt nevelte beléjük, hogy az ő rendeltetése az, hogy a zsidó nép megszabadítója legyen.” (127:1.4)

Az üdítő kivétel Rúth, Jézus legkisebb testvére volt. Azonban ő egy kicsit az apját is látta a legidősebb bátyjában – ezért véleményem szerint – az elismerésének első megnyilvánulása inkább érzelmi, mint értelmi alapú volt. Azonban tény, hogy végig hitt a bátyja isteni küldetésében, és kész volt e téren még a családja többi tagjával is szembehelyezkedni.

Mária működése azon alapult, hogy nem Jézust akarta megérteni, hanem Jézust akarta használni a saját elvárásai beteljesítése érdekében. Ezért hitegette magát ilyesmivel is: „Tudom, hogy befolyásolni tudnám a fiamat, ha hazajönne és meghallgatna.” (154:6.2)

A gond nem azzal van, hogy helytelen lenne annak igénye, hogy a Jézus korabeli zsidók szabadságot akartak a római iga alól, hanem az, hogy többségében nem értették meg: Jézus a szellemi szabadságon keresztül kínálta fel minden más szabadság elérését. S nem csak a zsidóknak, hanem a többi nép számára is. Ez pedig nem az egymás elleni harc révén valósul.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


  

A hét elmeszellem-segéd – kinyilatkoztatás az elme tudományos felfedezéséhez

szerző: Bruce Johnson

Ez a cikk háromféle szemszögből közelít a hét elmeszellem-segédhez. Először: az elmeszellem-segédek története és kapcsolatrendszerük; másodszor: a bölcsesség további vizsgálata – a hetedik és legmagasabb rendű elmeszellem-segéd; harmadszor: az esettanulmányok módszerének alkalmazása (példák: az elmeszellem-segédek munkában).

Célunk a hét elmeszellem-segéddel kapcsolatos, jól ismert „kinyilatkoztatás” bemutatása úgy, mint egy olyan, legalábbis hihető elmélet, amely méltó a tudományos vizsgálódásra; célja bemutatni egy olyan értelmes és versenyképes elméletet, mely kiállja az alapos és gyakorlatias vizsgálódást.

Az elmeszellem-segédek fogalma olyan átfogó „keretet” ad, mely megengedi, hogy az „elmével” kapcsolatban egyéb mai nézőpontokat is könnyedén beleillesszünk. A korlátot az jelenti, hogy az elmeszellem-segédek fogalma túlmegy azon az eléggé közkeletű felfogáson, miszerint az „elme” eredete és működésmódja kimerül a DNS és az elektrokémiai agyi aktivitás kombinációjában.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

A kozmogenezis-elv

szerző: Gard Jameson

A „The Universe Story” című könyvben Berry és Swimme egy olyan elvből való kiindulást javasol, melyet Albert Einstein vezetett be, nevezetesen a kozmológiai elvet. Nagyon leegyszerűsítve ez az Einstein-féle elv azt mondja ki, hogy „minden hely hasonló”, akár a Föld bolygón, akár az innen 100.000 fényévre lévő helyen vizsgálódunk; a feltételek azonosak az alapelemek, valamint a természet erői és meghatározó törvényei tekintetében. Egy ilyen elv inkább értelmezésbeli axiómaként működik, mintsem tudományos tényként; egy ilyen elv tudományos tényként való igazolása lehetetlen a véges lények számára, mivel nem juthatnak el az univerzum minden zugába. Az Urantia könyv olvasói bizonyára tudják, hogy ez az elv érvényes ugyan a hét világegyetemben, de a Paradicsomban nem.

Az általánosítható kozmológiai elvek keresése olyan rendezési szempontot ad, melynek hasznát vehetjük abban, hogy a valóságunk tényei értékelésének irányát kijelölhessük és a viselkedésformáink értékei vonatkozásában ösztönzést kaphassunk. A mai kultúránk posztmodern módra ellenáll minden olyan felfedezőhajlamnak, mely az anyagitól különböző területekre érvényes természeti törvények megismerésére irányul. Olyan nagyon elrugaszkodott dolog lenne természeti törvényeket keresni a leginkább vágyott értékeink kapcsán?

A kozmológiai elvből kiindulva Berry és Swimme egy olyan elvet javasol, mely kiterjed a világegyetemünk dinamikus, evolúciós természetére is. Ez a kozmogenezis-elv. A „The Universe Story” című könyvükben ki is fejtik ezt az általuk mélységesen tisztelt elvet, elmesélik a világegyetemünk evolúciós regényét úgy, ahogy ma ismerjük. A felfogásuk néhány kivétellel jó összhangot mutat az Urantia könyvbeli szemlélettel.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

A nő értéke

szerző: Bucholcz Ferenc

Mivel a nő és a férfi testi adottságai eltérőek és a gondolkodásbeli hozzáállásuk sem azonos, ezért esetükben az egymást kiegészítő működés a célra vezető, melyre mindkét félnek törekednie kell. A nő és a férfi csak bizonyos társadalmi szerepek azonos feltételei mellett lehet egymás versenytársa.

A gyári munka megjelenéséig a nő nem tudta ugyanazt a termelő teljesítményt felmutatni, amit a férfi. Mivel a férfi erősebb testi felépítésű, ezért ő volt az eredményes vadász, harcos, pásztor és földműves. S mivel az elmúlt hosszú időszakot az apajogú társadalmak jellemezték a bolygón, ezért a nő fölött mindig volt valakinek hatalma. Először az apának, aztán a férjnek.

Sok-sok ezer éven át a férfiak a nőt vagyontárgynak, szolgának, később pedig gazdasági társnak, játékszernek, és gyermeket szülő személynek tekintették.

Látásmódbeli váltás kell ahhoz, hogy a nő és a férfi egyenrangú barát, szerelmes, szerető – társ tudjon lenni egymás számára.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

A férfi értéke

szerző: Bucholcz Ferenc

A nemek egyenlősége azt jelenti, hogy a férfi és a nő értelmi és szellemi lehetőségei azonosak, a többi különbözőségük pedig egymást kiegészítő és az együttműködés megtalálására késztető adottságként van jelen számukra.

Vagyis a férfi és a nő olyan lehetőség egymás számára, akik megfelelő értelmi és szellemi szinten működve képesek a legtöbbet kihozni az együttműködésükből egymás örömére és a fajuk javára.

Hajdan a nő mindennapi munkás volt, „míg a férfi a munkát és a pihenést váltogató vadásszá és harcossá vált.” (69:3.2) „A férfi mindig is szégyellte a női munkát, a nő viszont sohasem vonakodott a férfi munkáját ellátni.” (69:3.3) Például a férfi ma is kevéssé nyitott arra, hogy bölcsődei gondozó vagy betegápoló legyen. „Érdekes viszont, hogy a férfiak és a nők mindig is együtt dolgoztak az otthon megépítésében és berendezésében.” (69:3.3)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Az isteni gondviselés felelős a világegyetemi evolúcióért

szerző: George L. Park

A téma mai fogalmakkal közelít ahhoz az ősrégi vitához, hogy fellelhető-e bizonyíték az isteni gondviselés működésére a világban. A tudomány az evolúcióra olyan mechanisztikus folyamatként tekint, melynek csak véletlenszerűen megmutatkozó következményei lehetnek. Az értelmes tervezés céltudatos folyamatként írja le az evolúciót: a materiális ok-okozati láncba értelmes, természetfeletti módon kell beavatkozni ahhoz, hogy az evolúciós folyamatok egy teremtői cél felé tartsanak. Ez a dolgozat elsőként azt vizsgálja meg, hogy a világegyetem fizikai szerkezetének (ahogyan az az Urantia könyvbeli kinyilatkoztatásból megismerhető) miért kell szükségképpen egy olyan értelmes terv eredményének lennie, mely terv kivitelezésére természetfeletti beavatkozáson keresztül kerül sor. Ezt követően azt bizonyítom, hogy a világegyetem éppen úgy szerveződik, ahogy azt a kinyilatkoztatás bemutatja. Végezetül röviden foglalkozom az új tudományos kozmológia és az Isten világegyetembeli transzcendens jelenléte közötti metafizikai kapcsolattal.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

 

HÍREK, ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

 

 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

Az urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. Az urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

Szövegpontosító javaslatok (2017.11.19.)

 


 

A felülvizsgált fordítások elektronikus megjelentetésének új szabálya

Az Urantia Alapítvány kuratóriumának októberi döntése értelmében új szabály alkalmazandó a felülvizsgált fordítások elektronikus formában történő megjelentetésénél. A Fordítások Bizottsága által jóváhagyott új, felülvizsgált szöveg új szövegazonosító számot (TIN) kap és a felülvizsgált fordítás ettől kezdve elérhetővé válik e-könyv és egyéb elektronikus formátumokban. A már meglévő, papír alapú kiadásból megmaradt kötetek értékesítése a készletek kimerüléséig folytatódhat. A mostani döntéssel hatályon kívül helyezett, korábbi szabály értelmében a felülvizsgált fordítás mindaddig nem jelenhetett meg elektronikus formában, amíg a régi könyveket nem értékesítették, így akár éveket kellett várni, mire az új felülvizsgált fordítás elérhetővé vált. A kuratórium döntésében szerepe volt annak a ténynek is, hogy az internetes letöltések száma ma már meghaladja a papír alapú könyvek eladásának számát. A mostani döntés jelentőségét az adja, hogy az új kiadás jelentős időbeli késedelem nélkül juthat el az olvasókhoz.

 


Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 


Creative Commons Licenc