Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2018/5

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2018/5

(Newsletter Vol. 4 Issue 5)

[Illusztráció: The Eden-Atlantis Project (Geological Survey of Israel; Robert Stanley Bates; Robert Sarmast, R/V Strakhov, NOAA, USGS és Scotia Group képtár; Science Photo Library/ Getty Images)]

TARTALOMJEGYZÉK / In This Issue:

 


 

Az Éden-Atlantisz projekt – Az Éden és Atlantisz számba vehető régészeti helyszíne a Földközi-tenger keleti részén / The Eden-Atlantis Project: The Proposed Archeological Site of Eden and Atlantis in the Eastern Mediterranean

Szerző / Author: Robert Stanley Bates

A Platón által Atlantisznak – vagy a némelyek által Édennek – nevezett elsüllyedt szigetről és civilizációról szóló legenda leírása évszázadokon át elbűvölte a kalandorokat. Ennek az elveszett kultúrának az alapos régészeti kutatásával egészen a korunkig kellett várni, amikor is már rendelkezésre állnak a megfelelő digitális technológiák és hozzáférhetővé váltak a fejlett víz alatti kutatóeszközök.

Az eltűnt sziget megtalálására irányuló legfrissebb kutatások két izgalmas tengeralatti felmérésben tetőztek a Földközi-tenger keleti részében 2004-ben és 2006-ban. Mindkét expedíció bizakodásra okot adó bizonyítékot talált, és mindkettőt az Urantia könyv azon olvasóinak kezdeményezésére indították, akik az Első Kert maradványainak megtalálásában reménykedtek.

E történelem előtti civilizáció régészeti nyomainak felkutatására irányuló munkánkat most már a Ciprus szigetének szomszédságában lévő, elsüllyedt földterületre, arra a víz alatt lévő, tulajdonképpeni földrészre korlátozhatjuk, melyet a geológusok évtizedekkel ezelőtt felfedeztek. Az Atlantisz és az Éden két nagy legendájának hasonlóságából kiindulva ennek az elsüllyedt földrésznek a jelenleg is folyó régészeti felmérését Éden-Atlantisz projektnek nevezhetjük.
 

Tovább / Read more

 


 

Hasonlóságok Platón Atlantisza és az Urantia könyv Édenkertje között / The Similarities Between Plato’s Atlantis and the Urantia Book’s Garden of Eden

Szerző / Author: Cseh Gábor

Platón (Kr.e. 427 – Kr.e. 347), a híres ógörög filozófus Timaiosz és Kritiász című művében meglehetős részletességgel szól Atlantisz szigetéről. A Timaiosz közvetlen folytatásaként megírt, csonkán fennmaradt dialógusban, a Kritiaszban közreadott történetet Platón állítólag Szolóntól ismerte, aki Kr.e. 560-ban tett egyiptomi utazásakor Szaisz város papjaitól hallott a feljegyzések szerint előtte 9000 évvel történt hanyatlásról. A forrás szerint 6000 sztadion távolságban feküdt Egyiptomtól ez a hatalmas sziget, és hirtelen pusztult el: „(...) egy súlyos nap és éjjel (...) a tengerbe merülve eltűnt.”

Az Urantia könyv részletes leírást közöl az Édenkert elhelyezkedéséről és főbb jellemzőiről. A kert helye a könyv szerint egy hosszúkás alakú félszigeten volt, mely a Földközi-tenger keleti partjától a tenger belseje felé elnyúlva helyezkedett el. Az Urantia könyv szerint Ádám és Éva először ezen a helyen élt csaknem 38.000 évvel ezelőtt, s a könyv azt is állítja, hogy ez a félsziget hozzávetőleg 34.000 évvel ezelőtt elsüllyedt a Földközi-tengerben. A Ciprus és a szíriai partvidék közötti terület tengerfenék topográfiája megfelel a könyvbeli leírásnak és ez tűnik az egyetlen olyan területnek, amely meg is felelhet annak.

Kézenfekvő a kérdés: Két különböző „legendáról” van szó? Vagy ugyanarról a valós helyről beszélünk? Robert Sarmast meggyőződése szerint Atlantisz legendája valójában az Éden történelmi tényén alapul. Az egykori Éden helyszínének megtalálása érdekében Sarmast 2004-ben és 2006-ban expedíciókon vett részt. Az eredményekről a The Discovery of Atlantis – The Startling case for the Island of Cyprus című könyvében számolt be. Ebben a könyvben 50 egyezési pontot is felsorol a Platón Kritiászában olvasható részletes leírás és az Urantia könyvbeli beszámoló között.

Tovább / Read more

 


 

Megbocsátás – út a belső szabadsághoz / Forgiveness – A Way to Inner Freedom

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az képes viszonylag könnyen megbocsátani másnak, aki tisztában van önmaga Isten előtti értékével, tud a másik ember Isten előtti értékéről, és használja az értelmét.

Ha bennem béke van, ezt a békét másokkal kapcsolatban is könnyebben ki tudom alakítani magamban.

Béke akkor van bennem, ha tudom, hogy az öröklétem, az örök boldogságom, és az örök fejlődésem kulcsa az én kezemben van, amit soha senki nem vehet el tőlem, legfeljebb én dobhatom el azt.

Mivel a fentiek feltétele az Isten látás- és gondolkodásmódjának elsajátítása, ezért a belső béke nem választható el az Istennel való kapcsolattól.
 

Tovább / Read more

 


 

Megértés / Appreciation

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az ember számára a legnagyobb kihívás önmaga és a világ – benne mások és az Isten – megértése.

Az Istent jellemzi az alkotása. Például az ember úgy van megalkotva, hogy szereti, ha szeretik. Viszont az ember csak akkor lehet boldog, ha ő is szeret.

Isten az alapján is megítélhető, hogy egy szilánknyi valóságrészt ajándékoz önmagából minden értelemmel bíró ember számára azért, hogy az emberek személyisége örökkévaló lehessen.

Az Isten őszinte szándékát mutatja, hogy minden kezdettel bíró személyiséget a gyermekének tekint akkor is, ha e személyek között vannak olyanok, akik éppen tagadják az Isten létezését.

Az Istenre az is jellemző, hogy osztozni akar a valóságán a gyermekeivel. Ezért, hogy alkalmassá váljanak a nagyobb jó megtapasztalására, azt kéri tőlük, hogy lépjenek a tökéletesedést célzó fejlődési útra.
 

Tovább / Read more

 


 

Az új tanító-vezetők (kézikönyv) / The New Teacher/Leaders

Szerző / Author: Preston Thomas

Az Urantia könyvben számos reménykeltő és lelkesítő kijelentés található, de közülük csak kevés mérhető az alábbi sorokban rejlő jövőbeli ígérethez és lehetőséghez:

„A vallásnak új vezetőkre van szüksége, olyan szellemi beállítottságú férfiakra és nőkre, akik mernek kizárólag Jézusra és az ő egyedülálló tanításaira támaszkodni. (…) [A] szellemi újjászületésnek meg kell várnia a jézusi vallás ezen új tanítóinak eljövetelét, akik kizárólag az emberek szellemi megújításának szentelik magukat. (…)” (195:9.4)

Gondoljuk csak tovább ezeket a csodálatos kijelentéseket. A kinyilatkoztatók arról tájékoztatnak bennünket, hogy a világunknak szüksége van Jézus vallásának új tanítóira. És előre jelzik is ezeknek az új tanítóknak az eljövetelét, azt jósolják, hogy ezek az új vallási vezetők szellemi megújhodást hoznak majd a mi „sötét és összezavart bolygó[nknak]” (75:8.4).

A kinyilatkoztatók a könyv számos helyén rámutatnak, hogy a mai világunk komoly gondokkal küzd. Ezek közül a legnagyobbak a materialista elvilágosiasodás, a folyamatos társadalmi átalakulások és a szellemi tespedtség. Azért van nagyon nagy szükség új vallási vezetőkre, mert ők azáltal oldják meg ezeket a problémákat, hogy a világunkat visszavezetik Jézus igaz vallásához.

Igen, valóban súlyos gondokkal szembesülünk, de nagy dolgok várnak ránk, s az ebben való részvételre kapunk elhívást. Arra hívnak minket, hogy mi is vágjunk bele egy nagy kalandba. A kinyilatkoztatók a következőképpen írnak arról, hogy mi fog történni a világunkkal s hogy milyen izgalmas lehetőségek adódnak számunkra a jövőben:

„A felhívás arra a kalandra, hogy az ember az ország jézusi testvériségének szellemi újjászületése révén egy új, átalakított emberi társadalmat építsen, mindenkit kell, hogy lelkesítsen, aki hisz őbenne, hiszen az embereket nem kavarta fel semmi azóta, hogy az ő húsvér testbeli társaiként jártak a földön.” (195:10.6) (kiemelések a szerzőtől)

Eljött az ideje Jézus új kinyilatkoztatásának! Ezen új kinyilatkoztatás vezetői fogják elérni azt, hogy Jézus testvérisége újjászülessen az országban. Egy nagyszerű, új szellemi újjászületést fognak beindítani. Három alapfeltételnek kell megfelelniük azoknak, akik hajlandóságot éreznek ezen új kinyilatkoztatás végig vitelére.

Tovább / Read more

 


 

Miért jött Jézus, és miért ölték meg? / Why Did Jesus Come and Why Was He Killed?

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

A világegyetemünk dolgainak és lényeinek teremtője Jézus. Azért jött, mert Teremtő Fiúként csak úgy nyerhette el a világegyeteme feletti teljes főhatalmat, ha azok életét is megtapasztalja, akik az evolúciós fejlődés állati rendjéből kiemelkedve kaptak személyiséget, mely együtt jár az Istent felismerni és követni képes értelemmel.

A Teremtő Fiú leszületése a teremtményei közvetlenebb megértését, az isteni tapasztalatszerzést és az övéi részére történő személyes mintaadást is szolgálja.

A Teremtő Fiú világegyetemében nem minden lakott bolygó részesül ilyen leszületési ajándékban, csak egyetlen egy. Más bolygók népeit – a fejlettségük hasonló időszakában – a Teremtő Fiúnál alacsonyabb szellemi ranggal bíró küldöttek oktatják korszakos kinyilatkoztatás keretében. Ettől függetlenül, az általa mutatott életmintát Jézus a világegyeteme minden személye számára adta.

Tovább / Read more

 


 

Lehet-e Jézus a teremtőnk, a testvérünk és a barátunk is? / Can Jesus Be Our Creator, Our Brother and Our Friend As Well?

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

János apostol tudta, hogy az Atyától kapott felhatalmazása alapján Jézus a mi világunk Teremtője. „A világban volt és a világ általa (Rajta keresztül) lett, de a világ Őt nem ismerte (fel).” (Jn 1:10)

Ez egybevág az ötödik korszakos kinyilatkoztatás közlésével, amely Jézust „a dolgok és lények” (124:4.4) teremtőjének mondja abban a világegyetemben, amely a mi bolygónkat is magába foglalja.

A szellemi fejlődés útját járva az emberi személyiség egyre magasabb szinten, gazdagodó tartalommal fogja felismerni és tapasztalni az atya fogalom jelentéseit: a földi édesapától egészen az Egyetemes Atyáig (51:6.7-51:6.13).
 

Tovább / Read more

 


 

Egy lélekszintézis-elmélet / A Soul-Synthesis Theory

Szerző / Author: Cseh Gábor

Vannak olyan nézetek, miszerint mindannyiunkban ott van az egész életünk története, sőt talán a lelkünkben megvannak mindazok a lényeges személyes tapasztalatok, melyek az idők során elraktározódtak. Ezek a „lélekemlékek” nem pusztán tárhelyet foglalnak az agyban; túl fogják élni az agy és a hústest létét. Ez a transzcendens lélektörténet naponta tovább íródik és gyarapodik egy olyan folyamat során, melyet lélekteremtésnek is nevezhetünk. Minden egyes személy ilyen gyarapodó lélekteremtő tapasztalattárral rendelkezik.

A lélekteremtés kifejezés egyébként megjelenik az Urantia könyvben (149:5.5) is:

„Jézus nemigen tekintette e világot »siralomvölgynek«. Inkább úgy tekintett rá, mint a paradicsomi felemelkedésre rendeltetett örökkévaló és halhatatlan szellemek születési szférájára, a »lélekteremtés völgyére«.”

E kifejezés tisztán emberi forrása valószínűleg a John Keats (1795-1821) angol romantikus költő által 1819-ben egy, a rokonainak írott levelében szereplő megfogalmazás:

“(...) The common cognomen of this world among the misguided and superstitious is ‘a vale of tears’ from which we are to be redeemed by a certain arbitary interposition of God and taken to Heaven-What a little circumscribe[d] straightened notion! Call the world if you Please “The vale of Soul-making”. (...)”

Hevenyészett magyar fordításban:

„(...) A félrevezetett és babonás emberek körében e világ általános gúnyneve az, hogy »siralomvölgy«, melyből egy bizonyos önkényes isteni közbeavatkozásnak kell megváltania és eljuttatnia bennünket a mennybe – Milyen szűkös, lehatárolt tartalmú nézet! Nevezzük a világot [inkább] »a lélekteremtés völgyének«, szíves engedelmetekkel. (...)”

A lélekszintézis elmélete szerint az emberi lélek minden megőrzésre érdemes életélmény erőteljes emlékképeinek összességéből tevődik össze. Ezek a szellemi jelentőséggel bíró, meghatározó pillanatok jelentik számunkra azt a messze legértékesebb eszközt, azt az egyedi és felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást, melyet a mindenségrendi fejlődésünk során igénybe vehetünk. Tudjuk azt is, hogy a jövőbeli önazonosságunk a továbbélő lélekre épül a következő életben.

Tovább / Read more

 


 

A Legfelsőbb Lény az életemben / The Supreme Being In My Life

Szerző / Author: Yvon Gagné

Az Urantia könyv olyan hatalmas arányokkal szemlélteti a Legfelsőbb szerepét, hogy nehéz átlátni, hogy személy szerint milyen helyet is foglalunk el ebben a gigantikus folyamatban, ebben a világegyetemi arányokkal jellemezhető folyamatban. A célom megosztani, hogy én miként látom a dolgot és bemutatni a személyes tapasztalataimat azzal kapcsolatban, hogy a Legfelsőbb miként lép be az életünk tevékeny mozzanataiba. Az észrevételeim nem annyira tanítások, hanem inkább azt mutatják, hogy én miként gondolkodom erről, miként élem meg és miként fejezem ki mindezt. Bár az itt leírtak alapját az Urantia könyvben foglaltak képezik, kísérletet teszek annak bemutatására, hogy a lelkem legmélyén mit érzek azzal kapcsolatban, amit úgy fogalmazunk meg, hogy „a Legfelsőbb tudatosulása”.

Először is, a Legfelsőbb nem Isten a szó szoros értelmében. A Legfelsőbb inkább a paradicsomi Háromságtól származó istenség. A Legfelsőbb egy olyan felsőbb-személyiség, aki magába foglalja az összes fejlődő világegyetemet. Az összes csillagászati léptékű infrastruktúra esetében ő a „projektvezető”, aki a nagy világegyetem fizikai, értelmi és szellemi tevékenységeit összehangolja. Ennélfogva a Legfelsőbb kellő rálátással rendelkezik az idő világegyetemeire vonatkozó tervekre és azok végső kimunkálására.

Tovább / Read more

 


 

A személyes vallás, az igaz vallás és a szellem vallása / The Personal Religion, the True Religion and the Religion of the Spirit

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

A közöttünk élt Jézus esetében, a címben közölt mindhárom vallás megnevezés fedte egymást. Vagyis Jézus a saját személyén keresztül, szellemben imádta az Atyát, és az Atya is Jézus személyén keresztül nyilatkoztatta ki magát. Így Jézus vallását mindenképp igaznak lehet nevezni, mert az Isten akarata nyilvánult meg általa.

„Az egyetemes valóságban csupán három elem van: tény, eszme és kapcsolat.” (196:3.2) Az Isten valósága örök tény. Az ember eszmét alkot erről a személyes valóságról és igyekszik kapcsolatba lépni vele, miként az Isten is kapcsolatra törekszik az emberrel. Az így nyert eszményképek pedig fejlődésre ösztönzik az embert.

Jézus ezeket a szavakat mondta egy nem zsidó nőnek: „De el kell hinned nekem, amikor azt mondom, hogy az idő hamarosan eljön – már most is itt van – amikor minden őszinte istenimádó ember az Atyát fogja imádni szellemben és igazságban, mert az Atya éppen ilyen imádókat keres. Az Isten szellem, és azoknak, akik imádják őt, szellemben és igazságban kell imádniuk.” (143:5.6)

Tovább / Read more

 


 

A belső életünk felfedezése / Exploring the Inner Life

Szerző / Author: Dave Holt

A belső vagy benső élet a múltbeli emlékeknek, értékítéleteknek, az élettapasztalatunkkal kapcsolatos kérdéseknek és a jövőtől való félelmeinknek a terepe. E hegyes-dombos terep felmérésekor azonosíthatunk érzelmeket, eszméket, reményeket és álmokat is. A vallási csoportok rendszerint segítő útmutatást adnak ahhoz, hogy az ember átkelhessen ezeken a hegyeken, egy serpát, aki átvisz a Himaláján, és a nehezen járható hágókon engem is különböző útvonalakon vezettek végig. Az igazságkeresőknek gyakran azt ígérik, hogy isteni segítséget fognak kapni, ha azt az útvonalat választják, melyet a túravezető ajánl neki. Ebben az írásban főként a belső élet azon módjának felfedezésével foglalkozom, melynek megélése során személyes kapcsolat létesül egy olyan szellemi vezetővel, illetőleg Istennel, melyet az Urantia könyv olvasói Gondolatigazítóként ismernek; olyan kapcsolat ez, mely az éppen igénybe vett vallási úttól függetlenül szabadon alakítható.

Tovább / Read more

 


 

Faji kozmológia / A Cosmology of Race

Szerző / Author: Charles Laurence Olivea

A faj olyan biológiai szabályozó, mely megengedi, hogy különféle testi, érzelmi, mentális és szellemi megnyilvánulási lehetőségek megjelenjenek a bolygói létezés végső szakaszában. Úgy tűnik, hogy részét képezi valamilyen mindenségrendi mintatervnek, melyet az Istenség arra használ, hogy evolúciós feszültséget teremtsen a véges teremtményi növekedésben. Ha az Isten teremtményei számára kívánatos, hogy végül majd a fényben és életben egyesüljenek, akkor annak előfeltétele az ő sokszínűségük. Lévén, hogy tökéletlennek teremtettünk, de beteljesülési célként mégis választhatjuk a tökéletesedést, ezért szembesülnünk kell annak szükségességével, hogy döntéseket hozzunk a személyes, a társadalmi és afölötti síkokon is, az örökkévalóság felé haladván. A faj ebbe az evolúciós, tapasztaláson alapuló tér-idő kontextusba illeszkedik.

Az emberi életkörülmények hosszas vizsgálata alapján arra juthatunk, hogy a különböző emberfajták közötti evolúciós ellentét ára nagyobb annál, mint amit a faji változatosságon keresztül előálló választási lehetőségek tára ellensúlyozna. A faji különbségek azt a célt szolgálják, hogy az idő és a tér halandóit kreatívabb gondolkodásra, megnyilvánulásra és cselekvésre bátorítsák ahhoz képest, mintha már a kezdetektől fogva mindannyian egyetlen fajtához tartoznánk. A fajtabeli eltérések segítik az olyan fejlődési hajtóerők működését, mint a versengés, a türelem elsajátításának lehetősége, valamint a természetes kiválogatódás, melyek mind szükségesek ahhoz, hogy az adott emberfajta elérje az érettséget (64:6-7).

A faj témakörében az Urantia könyvben olvasható értékelési szempontok közül a három legfontosabbnak talán a következőket tekinthetjük:

1. A faj a biológia és a kultúra közötti eleven kapcsolat részhalmaza.

2. A színes evolúciós [ősi] halandó fajták két csoportba sorolhatók, úgymint elsődleges és másodlagos besorolásúak.

3. Ádám és Éva voltaképpen olyan, a halandóit meghaladó szintű lény volt, akik elsődleges földi küldetésül az emberfajták nemesítésének és faji egyesítésének feladatát kapták.

Tovább / Read more

 


 

Hit, kétely, bizonytalanság és mindenségrendi létpolgárság / Faith, Doubt, Uncertainty, and Cosmic Citizenship

Szerző / Author: David Kantor

Mindegyikünk elindult a hit útján. Noha a kreatív szellemi képzelőerőink segítségével megismerhetjük a hit útján elérendő célunk természetét, néha mégis elbizonytalanodunk és összezavarodunk azzal kapcsolatban, hogy melyik is a célhoz vezető helyes út.

Az Urantia könyv azt mondja, hogy ha elindultok ezen az úton, akkor „(…) biztosan elérkeztek az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés zord hegygerinceihez, melyeken kellő bátorsággal át is kelhettek.” (113:4.3)

Ha tudunk valamit „az erkölcsi választás zord hegygerincei” között kanyargó útról, mely előttünk áll, akkor talán jobban fel tudunk készülni arra, hogy megküzdjünk azokkal a bizonytalanságokkal és nehézségekkel, melyekkel az Urantia könyv szerint bizonyosan szembetaláljuk magunkat.

Az Urantia könyv úgy utal erre a folyamatra, mint a lelki körökön keresztüli felemelkedésre – arra az útra, mely a gyermekkori öntudat első pillanatától indul és a világegyetemi létpolgárságon alapuló erkölcsiséghez vezethet el bennünket az életünk későbbi részében – a közösségi és a személyes önazonosságunk fokozatos kiteljesedésére.

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása / The Hungarian Translation of The Urantia Book – A Revision Status Report

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozat (béta278) elkészítése során 100 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2018) / Click to access the summary of the proposed changes in 2018.

»»» A javítási összesítőt formázás nélküli txt formátumban ld. itt. / Click to access the complete list of changes (plaintext).

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 

Creative Commons Licenc