You are here

73. Az Édenkert

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

 • Az Édenkert
 • Bábel tornya, avagy mely „földnek volt ugyanaz a nyelve és voltak ugyanazok a szavai”?
 • Hasonlóságok Platón Atlantisza és az Urantia könyv Édenkertje között
 • Az élet fájának ábrázolása az urartui művészetben
 • Elveszett civilizáció rejtőzhet a Perzsa-öböl mélyén

 

* * *

EGYES ESEMÉNYEK ÉS TÖRTÉNÉSEK IDŐRENDI SORA AZ URANTIA KÖNYV SZERINT (73. írás):

Kr.e. 36.000 ― Tabamantia, a tizedes vagy kísérleti világok sorába tartozó világok főfelügyelője jön el a bolygó ellenőrzésére, és a faji fejlődés felmérését követően annak rendje és módja szerint javasolja, hogy az Urantia kapjon Anyagi Fiakat. Az urantiai szolgálatra való kiválasztáskor Ádám a társával együtt éppen a jerusemi fizikai kísérleti és kutatóállomásokon dolgozott. Több mint 15.000 évig a kísérleti energiakutató részleg igazgatóiként dolgoztak, mely energiák az élőformák módosítására használatosak. Ettől sokkal korábban tanítóként tevékenykedtek a Jerusemre újonnan érkezők létpolgársági iskoláiban. (Az Urantia könyv, 73:0.3; 74:1.2)

Kr.e. 35.997 ― Ádám és Éva megérkezése előtt nyolcvanhárom évvel Van és társai hozzáfogtak annak a kerti otthonnak az előkészítéséhez, melyben majd fogadhatják őket. (Az Urantia könyv, 73:2.2)

Kr.e. 35.994 – Kr.e. 35.992 ― Az Édenkert helyének kijelölése. A helykijelölő bizottság csaknem három évig van távol. Három lehetséges helyszínről tesznek kedvező jelentést: az első egy sziget a Perzsa-öbölben; a második, a folyó menti helyszín, mely később a második kert helyszínéül szolgált; a harmadik pedig egy hosszú, keskeny félsziget – csaknem egy sziget – mely a Földközi-tenger keleti partjaitól nyugati irányban nyúlik be a vízbe. A bizottság csaknem egyhangúlag a harmadik lehetőséget részesítette előnyben. E helyszín mellett döntöttek, és két évbe telt, míg a világ műveltségi központját, beleértve az élet fáját is, e földközi-tengeri félszigetre áttelepítették. (Az Urantia könyv, 73:3.1-3.2)

Kr.e. 35.914 – Kr.e. 33.797 ― Az „aranykor” egy mítosz, de az Éden tényszerűen létezett. (Az 

Kr.e. 32.000 ― Az Édenkert alámerülése. Miután Ádám elhagyta az első kertet, azt a nodfiak, a kutiak és a szuntiták foglalták el a különböző időszakokban. Később azoknak az északi nodfiaknak lett a lakóhelye, akik nem voltak hajlandók együttműködni az ádámfiakkal. A félszigetet ezek az alsóbbrendű nodfiak népesítették be csaknem 4000 évvel azt követően, hogy Ádám elhagyta a Kertet, amikor is a környező tűzhányók erősödő tevékenysége és az Afrikával való összeköttetést biztosító szicíliai földnyelv alámerülése miatt a Földközi-tenger keleti alapzata megsüllyedt, és magával vitte a teljes édeni félsziget víztömegét. Ezzel a nagymértékű süllyedéssel egyidejűleg a Földközi-tenger keleti partvonala a magasba emelkedett. A süllyedés nem hirtelenül ment végbe, a teljes félsziget alámerüléséhez néhány száz év kellett. (Az Urantia könyv, 73:7.1)

* * *

I. A 73. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

AZ ÉDENKERT

1. A nodfiak és az amadonfiak
73:1.6 „E nodfiak szabadon házasodtak a szangik fajtákkal és fejlett utódokat hagytak maguk után. És a lázadó dalamatiaiak leszármazottai később csatlakoztak Vanhoz és az ő hű követőihez Észak-Mezopotámia síkságain. Itt, a Van-tó és a Káspi-tenger déli területei közelében, a nodfiak összevegyültek és keveredtek az amadonfiakkal és az »eleitől fogva hatalmasok« között tartották számon őket.”

2. Előkészületek a kert megépítéséhez.

3. A kert helye

4. A kert kialakítása

5. A kertbeli otthon

6. Az élet fája
A) „73:6.3 A »jó és rossz tudásának fája« ugyan szókép, egyfajta jelképes megjelölése sokféle emberi tapasztalásnak, azonban az »élet fája« nem hitrege volt; valóban létezett és sokáig megtalálható volt az Urantián.”

B) „73:6.7 Amikor az Anyagi Fiú terve rossz irányt vett, Ádámnak és a családjának nem engedték meg, hogy a fa magját a Kertből elvigyék. Midőn a nodfiak lerohanták az Édent, azt mondták nekik, hogy »istenekké lesznek, ha az élet fájából esznek«. Nagy meglepetésükre a fát őrizetlenül találták. Szabadon fogyasztották a gyümölcsöt éveken át, de az nem használt nekik; ők a teremtésrész teljesen anyagi halandói voltak; nem lettek felruházva azzal, ami a fa gyümölcsével együttesen hatott volna. Feldühítette őket, hogy nem részesülhetnek a fa jótékony hatásaiból, és az egyik belső háborújuk alkalmával a templomot és a fát is felégették; a Kert későbbi elsüllyedésekor már csak a kőfal állt. Ez volt az Atya második olyan temploma, mely elpusztult.

73:6.8 És most már minden húsvér teremtménynek az Urantián az élet és halál természetes pályáját kell követnie. Ádám, Éva, a gyermekeik és az ő gyermekeik, valamint a társaik mind eltűntek az idők folyamán, ők is igazodtak ahhoz a helyi világegyetemi felemelkedési rendhez, melyben az anyagi halált a lakóvilágon való feltámadás követi.”

7. Az Éden létének vége


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen fejlődésen ment keresztül a Van és társai által hirdetett tanítás, ahogy Ádám és Éva érkezése mind közelebb és közelebb került (73:2.1-2.3)?
 2. Miért volt igazolható a félsziget-lakók csoportjának erőszakos kitelepítése (73:3.2)?
 3. Miért nem foglalkoztak állattenyészéssel és miért nem vágtak állatokat a Kertben (73:4.1)?
 4. Miért csak önként jelentkező munkásokat foglalkoztattak (73:4.4)?
 5. Próbáld meg elképzelni, milyen viták folyhattak Van hitével kapcsolatban, amikor azt javasolta az embereknek, hogy egy újabb kertépítő nemzedéket készítsenek fel (73:4.5).
 6. Milyen értelemben voltak az élet fájának levelei a „nemzetek gyógyítására” valók (73:6.1)?
 7. Vedd észre az Éden rendeltetésének 73:3.5 bekezdésbeli leírását, valamint Ádám és Éva küldetésének 73:7.4 bekezdésbeli meghatározását.
 8. Vitassátok meg a kétszakaszú korszakos kinyilatkoztatás lehetséges mintaelemeit: a felkészülés és az erőforrások mozgósításának első szakaszát, majd a bolygóval való általános érintkezés szakaszát (73:7.3). Lehetnek-e ilyen szakaszai az ötödik korszakos kinyilatkoztatásnak?
 9. Mit tehetünk az Ítélkező Fiú érkezésére való felkészülésül?
 10. [A 66-77. írás a bolygói polgárosodás emberfeletti szintről való segítésével foglalkozik, ezen belül a 73-76. írás az emberfeletti szintnek a bolygónk polgárosodásának ösztönzése érdekében tett második beavatkozását mutatja be; kitér továbbá az „Édenkerttel” kapcsolatos mítoszra.]

 

Istentani összefoglaló

Ádám és Éva

 • Negyvenezer évvel ezelőtt, amikor az emberfajták fejlődésmenete elérte a tetőpontját, az Urantia készen állt a biológiai nemesítők fogadására. 73:0.1
 • Tabamantia ellenőrzőkörútját követően jöhetett el Ádám és Éva erre az összezavart és elszigetelt bolygóra. 73:0.3
 • Az átlagos fejlődésmenetű világokon Ádám megérkezése a találmányok, a haladás és a felvilágosodás korszakát jelzi. 73:1.1
 • Van már régóta hirdette az Isten Fiának – a faji nemesítőnek és igazságtanítónak– az eljövetelét. 73:2.1
 • Van és Amadon háromezer önkéntest készített fel a várva várt Ádám otthonának előkészítésére. 73:2.3
 • A Kert három lehetséges helyszíne közül végül a földközi-tengeri félszigetet választották. 73:3.1
 • A biológiai nemesítők otthonának neve az Édenkert – az elnevezés a kert virágzó szépségére és növénytani kiválóságára utal. 73:4.1
 • A Kert egymillió ember számára biztosított lakóhelyet, s középen az Atya temploma állt. 73:5.1
 • Noha Ádám megérkezéséig a kert kialakítása még nem fejeződött be, a hely már akkor is a növénytani szépség gyöngyszeme volt. 73:5.8
 • A „jó és rossz tudásának fája” ugyan szókép, azonban az „élet fája”, melyet az Edentiáról küldtek, valóban létezett. 73:6.3
 • A lázadás kitörésekor Van elvitte az élet fáját az új szálláshelyükre, ahol a növény százötvenezer évig volt az ő és Amadon hasznára. 73:6.5
 • A Kertet Ádám és Éva számára előkészítő Van az élet fáját átültette az Atya templomának udvarába. 73:6.6
 • A kiürített Kertet később az északi nodfiak népesítették be négyezer éven át, ám a félszigetet végül elárasztotta a víz. 73:07.1