You are here

Isten hozott az Urantia könyv olvasóinak honlapján!

E honlapot azért hoztuk létre, hogy az Urantia könyvet bemutassuk, a könyvben közölt tanításokat az érdeklődőkkel megismertessük, továbbá magyar olvasókörök szerveződését elősegítsük ezen országos fórum működtetésével.

* * * * * * *

Az Urantia könyv a bolygónk, az Urantia lakói számára korszakos jelentőségű, különleges mű. Az először 1955-ben kiadott, angol nyelven íródott 2097 oldalas kötet négy részre tagolódik. Olvashatunk benne az Istenségről, a világegyetemek szervezéséről és igazgatásáról és a nekünk lakóhelyül szolgáló bolygónak a világegyetemhez fűződő viszonyáról, az ember kialakulásáról és létének beteljesüléséről, valamint az Istenhez való viszonyáról, továbbá Jézus Krisztus tanításairól. Az ember legmélyebb szellemi vágyaira felel és kielégíti az értelmes elme kíváncsiságát, az ember értelmi és kulturális fejlettségével arányosan teljes összhangot teremtve a vallás, a bölcselet és a mai kor tudománya között az egyéni szellemi gyarapodásnak és a világegyetem megértésének az elősegítésével. Az idő és az örökkévalóság új távlatait nyitja meg és új értelmezést ad az Atya Istent mindegyre magasabb szinten kereső ember megélte kalanddal kapcsolatos fogalmaknak. A 196 írásból álló könyv új, átfogó, rendszerezett beszámolót ad az emberi eredetről, történelemről és beteljesülésről.

A bolygónk történetében most először láthatunk következetes és szerves egységbe rendezett képet a valóság természetéről, a világegyetem mindenségtanáról és a fokozatos kinyilatkoztatás rendjéről világunkon.

Ez a könyv lehet kozmológia, bölcselet, metafizika és istentan, de nem lehet vallás. Semmi sem lehet vallás, ami írott nyelven létezik. Az ilyesmi inkább értelmi jellegű dolog. Ez a könyv ugyanakkor értelmi, bölcseleti úton igyekszik közelíteni az ember vallásos természetéhez.

Központi e-mail címünk: urantiakonyv [kukac] urantia [pont] hu

Kapcsolatfelvételhez használható ez az űrlap is.

Hírlevelünkre a fenti e-mail címre küldött kérelemmel is fel lehet iratkozni név (és e-mail cím) megadásával.

* * *

Az Urantia könyv megjelenésének időzítése

(Részletek az 1955. április 4-én közzétett, az ún. Nyilvánosságra hozatalról szóló felhatalmazáshoz válogatott szövegből)

„Az Urantia könyvet mi az emberi társadalom fokozatos fejlődésének egyik sajátos vonásaként értelmezzük. Az Urantia könyv nem tartozik a korszakos forradalmi változások látványos mellékeseményei közé, még ha a megjelenésének időpontja éppen az egyik ilyen emberi társadalmi forradalom kitöréséhez látszik is igazodni. A könyv a mai világnézeti küzdelmek lezárását közvetlenül követő korszakhoz tartozik. Ahhoz az időhöz, amikor az emberek hajlandók lesznek az igazság és az igazságosság keresésére. Amint a mai zűrzavar megszűnik, könnyebb lesz kialakítani az emberi viszonyrendszerek új és fejlettebb korszakának mindenségrendjét. S a könyv éppen a földi ügyek vitelében beálló eme javulás kora számára készült.” 

„A könyv megjelenése azonban nem halasztódik el ama (vélhetően) némiképp távoli időpontig. Azért született döntés a könyv idejekorán való közzétételére, hogy kéznél legyen a vezetők és a tanítók felkészítéséhez. A könyv hozzáférhetővé tételét szükségessé teszi az is, hogy felhívhassa magára azoknak a tehetős embereknek a figyelmét, akik így hozzájárulhatnak más nyelvekre való lefordításához.”

„Ti, akik a könyv és a testvériség szolgálatának szenteltétek életeteket, aligha fogjátok fel a tetteitek valódi jelentőségét. Kétségkívül úgy éltek s haltok majd, hogy nem is ismeritek fel teljesen a vallás új korszakának megszületésében betöltött szerepeteket.”

„Halandói értelmetek előtt nem nyitott könyv a jövő, de igen jól teszitek, ha gondosan tanulmányozzátok azt a fejlődési rendet, tervet és azokat az előrevivő módszereket, melyek Mihály földi életében érvényre jutottak, amikor a Szó húsvér test alakot öltött. Egy olyan közelgő mellékesemény tevékeny résztvevői lesztek, melyben a Szó könyv alakot ölt. E vallási megítéltetések között nagy a különbség, viszont nagy hasznát vehetitek a megelőző kor megismerésének.”

„Újra tanulmányoznotok kell Jézus földi létének idejét, történéseit. Gondosan vizsgáljátok meg a mennyország eljövetelének módját a világban. Vajon lassan fejlődött-e s a maga természetes módján bontakozott ki? Vagy talán hirtelen köszöntött be, látványos erőfitogtatással? Fokozatosan kialakuló volt vagy forradalmi?”

„Nagy lelki türelmet kell mutatnotok. Olyan igazság-kinyilatkoztatással kerültök kapcsolatba, mely e világ természetes vallási fejlődésének a része. A túl gyors növekedés öngyilkosság lenne. A könyv azok kezébe adatik, akik készen állnak rá, s ők még az előtt kapják meg, hogy a világ minden részében való terjesztése megkezdődne. Ezer és ezer olvasókört kell alakítani és számos nyelven kell elkészíteni a fordítást. Így áll majd készen a könyv a sokféle nyelvet beszélő népek vigasztalására és megvilágosítására, amikor az ember végre megnyeri a szabadságért vívott harcát és a világban újból jó kezekben lesz Jézus vallása és az emberiség szabadsága.”

[Az Urantia könyv eredeti, angol kiadása 1955. október 12-én jelent meg. A magyar fordítás megjelenésére 55 évvel később került sor.]

[Az „URANTIA” kifejezés és a három egyközepű kör képi ábrázolása a „Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)” részére Magyarországon 210662, illetve 211911 lajstromszámon bejegyzett védjegy. Az említett védjegyek használata e honlapon az Urantia könyvben foglaltakon alapul: az „Urantia” kifejezés a bolygónk nevét (0:0.5) jelöli; az „urantiai” (tsz. „urantiaiak”) kifejezést az Urantia könyv olvasóira, illetőleg a Föld bolygó lakóira használjuk; a fehér alapon három égszínkék egyközepű kör a teremtésösszesség háromsági kormányzásának anyagi jelvénye (53:5.4).]