You are here

Gondolatok az I. részhez (A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek)

Az alapfogalmakat tisztázó Előszót követő harmincegy írás az Istenség természetét, a Paradicsom valóságát, a központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek szerveződését és működését, a nagy világegyetem személyiségeit, valamint az evolúciós halandók felsőbb végzetét mutatja be.

 

Az Urantia könyv I. részének szerkezeti rendje (» A világegyetemek mindensége «)

1-15. írás: Az Urantia könyvben alkalmazott valóságmodell elsődleges mindenségtani alapjai

1-5. írás: Az Isten természete

6-7. írás: Az Örökkévaló Fiú

8-9. írás: A Végtelen Szellem

10., 104. írás: A Háromság

11-15. írás: A mindenségrend helyrajzi leírása

16-31. írás: Bevezetés a jelen világegyetemi korszakban a személyes mindenségrend szerkezeti felépítését jellemző személyközi Istenség-viszonyokba

16-17. írás: Paradicsomi istenségi származású személyek

18-19. írás: Paradicsomi háromsági származású személyek

20-22. írás: Az Örökkévaló Fiútól származó személyek

23-29. írás: A Végtelen Szellemtől származó személyek

30-31. írás: A Nagy Világegyetemben tevékenykedő egyéb személyiségek

 

Részletes gondolatok: