You are here

Gondolatok a II. részhez (A helyi világegyetem)

A helyi világegyetem a Teremtő Fiú kezemunkája. A helyi világegyetem száz csillagvilágból áll, melyek mindegyike lakott világok alkotta száz-száz csillagrendszert foglal magába. Minden egyes csillagrendszerben hozzávetőleg ezer lakott szféra lehet. A mi világunk – az Urantia – egy olyan helyi világegyetemhez tartozik, melynek ura az Isten Fia és az Ember Fia, akit e világon a názáreti Jézusként ismernek. A központi világegyetemben az Egyetemes Atya (Isten) személyesen van jelen; a tér világegyetemeiben és a bolygókon Atyánkat az ő Fiai képviselik, míg ő közvetlenül is jelen van a halandó gyermekeiben a bennük lakozó szellemen, a Gondolatigazítón keresztül. A könyv második részét alkotó huszonöt írás az emberi felemelkedési létpályának az evolúciós bolygón leélt életszakaszt követő mozzanatairól számol be.

 

Az Urantia könyv II. részének szerkezeti rendje (» A helyi világegyetem «)

32-40. írás: Bevezetés a Nebadon helyi világegyetem bemutatásához

32., 41-42. írás: A helyi világegyetemek fizikai mindenségtana

33-35. írás: A helyi világegyetem igazgatása

36-39. írás: A helyi világegyetemi segédkezési működési rend

40. írás: Felemelkedő személyek

41-42. írás: Fizikai energia

43-44. írás: A csillagvilágok igazgatása és műveltsége

45-48. írás (és az 55. írás): Bevezetés a helyi csillagrendszer bemutatásához

45-46. írás: A helyi csillagrendszerek igazgatása és műveltsége

47-48., 55. írás: A közvetlenül az urantiai létünk utáni műveltségszinthez tartozó élet

49-54. írás: Bevezetés a halandói léthez tartozó lakott világok bemutatásához

49-52. írás: A lakott világok igazgatása és műveltsége

53-54. írás: A Lucifer-féle lázadás

56. Összefoglalás – 56. írás: Az Urantia Írásokban feltárt valóságok mindenségrendi egységének természetéről szóló bölcseleti tanulmány. Az 56. írás különleges jelentőségű szöveg. Az 1-től az 55-ig tartó írások rakják le azokat az alapokat, amelyekre az 56. írás magasabb bölcseleti szintjei épülhetnek. Az 56. írás egyúttal összegzi is a megelőző írásokban bemutatott mindenségtani ismereteket. Az 56. írás és az Előszó együtt tanulmányozandó, úgy, mint az első 55 írásban közölt ismeretek egyfajta áttekintése.

 

Részletes gondolatok: