You are here

Egy kis kozmológia...

Egy szféra (égitest) helyét a világmindenségben a következő rendszertani egységekben való elhelyezkedés alapján lehet meghatározni: fizikai rendszer (~ naprendszer), helyi csillagrendszer (~ bolygócsoport), csillagvilág, helyi világegyetem, kisövezet, nagyövezet, felsőbb-világegyetem, nagy világegyetem (és a világmindenség).

Bolygónk a besorolása szerint lakott bolygó, a csillagrendszeri sorszáma 606, a nagy világegyetemi száma: 5 342 482 337 666. Távolsága a Paradicsomtól kilencmillió fényév.

Naprendszerünk terjedelme 1 fényév, a központi szférájának távolsága a Földtől 0,000016 fényév. A naprendszer az Edentia [csillagvilági központ] (Plejádok; M45) körül 425 fényév távolságra kering.

Helyi csillagrendszerünk csillagvilágbeli sorszáma 24, terjedelme 160 fényév, a csillagainak száma 2000, a lakott bolygóinak száma 619. Központi szférájának neve Jerusem, ennek ismert megnevezése a második menny. Központi szférájának távolsága a Földtől 80 fényév. A Jerusem körül keringő szférák a lakóvilágok, s ezek alkotják az első mennyet. A csillagrendszer-központ (Jerusem) csaknem százszor akkora, mint a Föld bolygó, ugyanakkor a gravitációja valamelyest kisebb. A Jerusem nagyobb szférái alkotják a hét átmeneti világot, melyek mindegyike nagyjából tízszer akkora, mint a Föld, míg ezen átmeneti szférák hét-hét kis-segédszférái nagyjából megfelelnek a bolygónk méretének. A hét lakóvilágot az egyes számú átmeneti világ hét kis-segédszférája alkotja. A helyi csillagrendszerekben csak a végleges rendű lények szféráját körülvevő hét világot nevezik lakóvilágoknak, viszont morontia világnak nevezzük mind az ötvenhat átmeneti tartózkodási helyet a csillagrendszerben, közéjük sorolva a csillagvilági és a világegyetemi központok körül található felsőbb szférákat is. E világok mind épített szférák. Egy jerusemi (csillagrendszeri) év alig valamivel több, mint 0,8 földi év, és egy jerusemi (csillagrendszeri) nap majdnem kitesz három földi napot.

Csillagvilágunk helyi világegyetembeli sorszáma 70, a terjedelme 1200 fényév, a csillagainak száma 1.000.000. Központi szférájának neve Edentia, ennek ismert megnevezése a harmadik menny. A központi szférájának távolsága a Földtől 425 fényév. A csillagvilágunk a helyi világegyetemi központ (Orion-köd; M42) körül kering, mely 1375 fényév távolságra esik az Edentiától. Az Edentia a Plejádok (M45) közelében található. Egy edentiai (csillagvilági) év majdnem kitesz öt földi évet. Egy edentiai nap valamivel több, mint 18,25 földi nap.

Helyi világegyetemünk kisövezetbeli sorszáma 84., a terjedelme 10000x4000 fényév, a csillagainak száma kb. negyvenmillió, a lakott bolygóinak jelenlegi száma pedig meghaladja a 3,8 milliót. Központi szférájának neve Szalvington, ennek ismert megnevezése a negyedik menny. Központi szférájának távolsága a Földtől 1500 fényév. A helyi világegyetemünk a III. Uminor (Kis Sagittarius-csillagfelhő; M24) körül kering, mely 11.000 fényévre van a Szalvingtontól. A helyi világegyetemünk az Orion-nyúlványnak, vagyis a Tejút kisebb karjának a része. A Szalvington tőlünk 1500 fényévre, az Orion-köd (M42) közelében van. Egy szalvingtoni (helyi világegyetemi) év majdnem kitesz öt földi évet. Egy szalvingtoni (helyi világegyetemi) szabványnap több, mint 18,25 földi nap.

Kisövezetünk nagyövezetbeli sorszáma 3., csillagainak száma kb. százmilliárd. A központi szférájának neve III. Uminor, s ennek távolsága a Földtől 10.000 fényév. A kisövezetünk az V. Umajor (Nagy Sagittarius-csillagfelhő) körül kering, mely 16.000 fényév távolságra van a III. Uminortól. A III. Uminor 10.000 fényévre esik a Kis Sagittarius-csillagfelhőben (M24).

Nagyövezetünk ismert megnevezése a Tejút galaxis. A nagyövezetünk felsőbb-világegyetembeli sorszáma 5., a terjedelme 100.000 fényév, a csillagainak száma: ezer-milliárd. A központi szférájának neve V. Umajor, melynek távolsága a Földtől 26.000 fényév, a Paradicsomtól 8.974.000 fényév. A Tejút az Uversza körül kering, melynek távolsága nagyjából 225.000 fényév. Az V. Umajor a Nagy Sagittarius-csillagfelhőben található.

Felsőbb-világegyetemünk ismert megnevezése a Lokális Galaxiscsoport. Ez a hetedik és egyben a legfiatalabb a felsőbb-világegyetemek között. A terjedelme 8.000.000 fényév, a csillagainak száma kb. tízezer-milliárd. A központi szférájának neve Uversza, ennek ismert megnevezése az ötödik menny. Az Uversza távolsága a Földtől 200.000-250.000 fényév. A felsőbb-világegyetemünk az órajárással ellentétesen kering a Paradicsom körül. Egy uverszai (felsőbb-világegyetemi) év valamivel több, mint 8,2 földi év, és egy uverszai (felsőbb-világegyetemi) szabványnap majdnem harminc földi napot tesz ki.

A nagy világegyetem terjedelme 27.000.000 fényév. A nagy világegyetemet a központi világegyetem, vagyis a Havona, valamint a hét felsőbb-világegyetem alkotja. A Havona ismert megnevezése a hatodik menny. A Havona terjedelme nem éri el az 1000 fényévet, a lakott világainak száma egymilliárd. A Havona központi szférájának neve a Paradicsom, melynek ismert megnevezése a hetedik menny. Egy Paradicsom-Havona szabványnap csaknem ezer földi évnek felel meg.

 

Egy kis kozmológia...

 

Forrás: https://morontia.hu

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: