You are here

Gondolatok a IV. részhez (Jézus élete és tanításai)

E rész hetvenhét írása évről évre követi nyomon az Ember Fiának életét és tanításait; beszámol a gyermekkoráról, az ifjúi életéről és a fiatalkori utazásairól; a személyes és a nyilvános segédkezéséről; a tizenkét apostol kiválasztásáról és felkészítéséről; a megvádolásáról, a haláláról és a feltámadásáról. Ez a jézusi életrajz teszi ki az Urantia könyv utolsó harmadát. A könyv első három része tájékoztató jellegű felvezetést, világegyetemi hátteret ad ahhoz a lebilincselő színműhöz, melynek főszerepét ez az emberi-isteni Jézus játssza a bolygónkon. Ennélfogva e páratlan élet bemutatása a maga mindenségrendi keretei között ténylegesen is az Urantia kinyilatkoztatás csúcspontját, megfelelő lezárását alkotja. Jézus élete és tanításai, a maguk eredeti formájában, hagyománytól és hittételektől mentesen, messze a legnagyobb segítséget jelentik a Paradicsom felé végtelen felemelkedésben lévő halandó ember számára.

 

Az Urantia könyv IV. részének szerkezeti rendje (» Jézus élete és tanításai «)

120-134. írás: A názáreti Jézus halandói létpályája

120-121. írás: A jézusi élet körülményei, háttere

122-129. írás: Jézus élete a megszületésétől 29 éves koráig

130-134. írás: Ifjúkori utazásai és tanításai

135-158. írás: Jézusnak, az ember fiának a nyilvános működése

135. írás: Keresztelő János

136. írás: Személyes felkészülés a nyilvános segédkezésre

137-140. írás: A szűkebb apostoli csoport megszervezése

141-147. írás: A nyilvános működés elkezdése

148-151. írás: A vándor hitszónokok felkészítése, és a segédkezés folytatása

152-156. írás: A vallási vezetők erősödő ellenállása

157-158. írás: Az Átlényegülés Hegye

159-188. írás: Jézusnak, az Isten fiának a nyilvános működése és személyes életélménye

159-170. írás: A nyilvános segédkezés befejezése

171-182. írás: A Jézus elfogásához vezető események

183-188. írás: Jézus elfogása, elítélése és keresztre feszítése

189-193. írás: Feltámadás és a hívek előtti jelenések

194-195. írás: Az Igazság Szellemének adományozása

196. írás: A jézusi élettel kapcsolatos bölcseleti elmélkedések

 

Részletes gondolatok: