You are here

Urantia folyamatábra

 

A világegyetemi valóság eredete, története és beteljesülése

Az Urantia könyv mindenségtanának, mindenségi és istenségi eredetleírásának körképi folyamatábrája

 

Az alább megtekinthető ábra a több mint 2.000 oldalas Urantia könyvben foglalt elképesztő mennyiségű ismeretanyagnak egyfajta áttekintő bemutatása. Az „összkép” láttán talán könnyebb megérteni a sok összetett és összefüggő fogalmat, és a képi ábrázolásmód miatt a könyvbeli hatalmas ismeretanyag talán kevésbé rémisztő.

A folyamatábra oktatási segédanyagként is használható a könyvben bemutatott világegyetemi szellemi és nem szellemi energiarendszerek közötti összefüggések tanulmányozásához. Bemutatja a fizikai, elme-, szellemi és személyes energiák áramlását a forrástól egészen a világegyetemi gravitációs körökbe való visszatérésükig; végigkövethetjük rajta a mindenségrendi családfa felszálló és alászálló ágait is. Az ábra alapelrendezése e köröknek előbb a Paradicsomtól kifelé és lefelé alászálló megnyilvánulási irányát vázolja fel, majd visszafelé, a Paradicsomig felfelé és befelé irányuló felszálló mozgást mutatja; más szavakkal a világegyetemi valóság eredetét, történetét és beteljesülését követhetjük végig. Az ábra nem dolgozza fel az Urantia könyv negyedik részét (a Jézus életéről és tanításairól szóló írásokat).

Az ábra bal oldalán 1-től 100-ig a sorazonosítók, az alján A-tól Z-ig és AA-tól ZZ-ig az oszlopazonosítók segítenek a részletek visszakeresésében.

Az Urantia könyv mindenségtanának, mindenségi és istenségi eredetleírásának körképi folyamatábrája Don Estes munkája. Ennek magyar változata itt érhető el (kb. 8 Mb, PDF formátum): A világegyetemi valóság eredete, története és beteljesülése