You are here

Gondolatindító

A legtöbben tanácstalanok vagyunk az olyan kifejezések jelentését illetően, mint „ISTEN”, „ISTENSÉG” és „ISTENISÉG”. De még inkább zavarba ejt bennünket az, hogy az isteni személyek miként működnek együtt s az, hogy milyen viszonyban állnak egymással. Az Előszó arról szól, hogy mit is értsünk azok alatt a földi kifejezések alatt, amelyeket az Istenségről szóló beszámolókban a szerzők használnak, és megismerhetjük azoknak az általános érvényű kifejezéseknek a jelentését is, amelyeket a dolgokkal, a jelentéstartalmakkal és az értékekkel kapcsolatos beszámolókban alkalmaznak. Az isteniséggel és az örökkévalósággal kapcsolatos fogalmakat sajnos nem lehet pontosan bemutatni emberi nyelven, mert az emberi nyelvben csak olyan véges kifejezések vannak, melyeket az emberi elmék még képesek megérteni. Szerencsére a megértésben nem csak az elménkre támaszkodhatunk. Más segítséget is kapunk. Egyrészt minden egyes emberi elmében ott lakozik magának Istennek egy része. Másrészt az Igazság Szelleme ott él minden egyes emberi lélekkel. Ezek a szellemerők segíteni fognak bennünket a kinyilatkoztatók közlendőinek jobb megértésében. Segíteni fognak bennünket annak megértésében, hogy mit is jelentenek a szellemi értékek valójában. Segítenek megérteni, hogy mit is jelentenek a világegyetemi jelentéstartalmak valójában. De legfőképpen valami mást, valami sokkal fontosabbat fognak tenni. Az Isteni Jelenlét e szellemei ténylegesen is képesek segíteni nekünk abban, hogy szellemi oldalról érthessünk meg egyfajta igazságot. Ez az igazság segíti a gyarapodásunkat, segít a személyes vallásos tapasztalás terén való fejlődésünkben. Ez az az igazság, mely révén tudatosulhat bennünk az Isten jelenléte és valósága.

A világunk, melyet a szerzők URANTIA névvel illetnek, egyike a számos olyan világnak, amelyen hozzánk hasonló emberek élnek. E világ sok más világgal együtt alkotja a NEBADON HELYI VILÁGEGYETEMET. Ez a helyi világegyetem sok másikkal együtt az ORVONTON FELSŐBB-VILÁGEGYETEMET alkotja. De az Orvonton felsőbb-világegyetemen kívül van még más is. Hat hozzá hasonló felsőbb-világegyetem létezik; összesen tehát hét. Mind a hetük egy HAVONA nevezetű hely körül kering. A Havona a KÖZPONTI VILÁGEGYETEM. A Havonának, a központi világegyetemnek sohasem volt kezdete és sohasem lesz vége. A Havona isteni tökéletességű világegyetem. Ennek a központi világegyetemnek a kellős közepén található a PARADICSOM SZIGETE. A Paradicsom nem mozog. A Paradicsom a végtelenség középpontja. Ott él az Isten.

A hét felsőbb-világegyetem folyamatosan gyarapodik és változik. A központi világegyetem tökéletes. Amikor mindezekre együtt gondolunk, akkor úgy utalunk rájuk, mint a NAGY VILÁGEGYETEMRE. A nagy világegyetemben emberek élnek. Van kormányzata is. De ez még nem a teljes teremtésösszesség. A nagy világegyetem maga is csak egy része valami még nagyobbnak. Része a VILÁGMINDENSÉGNEK. A világmindenségben vannak olyan világegyetemek is, amelyekben még nem él senki. Ezek a világegyetemek a KÜLSŐ TÉRBEN vannak.

* * *

0:0.5 „Világotok, az Urantia, a Nebadon helyi világegyetemet alkotó számos hasonló lakott bolygó egyike.”

A Metropol újság 2013. december 11-i számának 15. oldalán összefoglalót közöltek az év legjelentősebb tudományos felfedezéseiről. A kilenc felsorolt téma közül a harmadik ezt tudatta. „22 milliárd Föld: A Kepler űrtávcső adatai alapján arra következtetnek a kaliforniai Berkeley Egyetem kutatói, hogy a csillagok 22%-ának vannak olyan bolygói, mint a Föld. Ha csak a mi Tejútrendszerünk 100 milliárd csillagával számolunk, akkor ez így is 22 milliárd bolygót jelent…”.

A Paradicsom Szigetére tartunk, mely a végtelenség földrajzi középpontja, de Ádám és Éva földi lakhelyét is a Paradicsom kifejezéssel illetjük, sőt a „paradicsom” kifejezés egy zöldségként ismert gyümölcs nevét is jelenti. Honnan ered e megnevezési hasonlóság? 

A Paradeiszosz görög eredetű szó, ami „gyönyörű kert”- et illetve „bekerített, szent terület”-et is jelent, utalva ezzel Ádám és Éva lakhelyére is. 

A zöldségként ismert paradicsom Mexikóból származik, és a középkorban magyarul paradicsom almának nevezték a szép piros gyümölcse miatt, utalva a Bibliából ismert Édenkert főszereplő gyümölcsére. Később egyszerűsödött paradicsomra az elnevezés. 
Bár növényrendszertanilag a paradicsom gyümölcsnek minősül, de mivel a déli országokban salátaként kezdték használni, ezért zöldségféleként vonult be a köztudatba. A paradicsom olaszul „pomodoro”, szó szerinti fordításban ma is aranyalmát jelent.

Úgy gondolom, hogy az Urantia kinyilatkoztatásban a Paradicsom Szigete elnevezést Ádám és Éva korábbi minta lakhelyére utalva választhatták a kinyilatkoztatók, mivel az emberek tudatában ez az a hely, ahol a földön élt emberek és az Isten legközelebb volt egymáshoz. 

Így kapcsolódik egy megnevezés által a ránk váró örök lakhely, Ádám és Éva múltban volt kertje, valamint egy almához nagyon hasonlító termény.