Még egyszer a reinkarnáció téveszméjéről

Még egyszer a reinkarnáció téveszméjéről

Az Urantia könyv szerint a léleknek a szellemvilágokba való felemelkedését az első (halandói) létet meghaladó fokozatos szellemi létezések jellemzik, nem pedig az anyagi élet ismételt újraélése. Azt tanítja, hogy minden egyes ember élettapasztalatai teljesen egyediek és személyesek, és hozzájárulnak az egyes lelkek evolúciós fejlődéséhez és továbblépéséhez. A személyes létezés és tapasztalatszerzés folytonosságát biztosítja, ahol semmi értékes nem vész el vagy merül feledésbe. A könyv azt tanítja, hogy az eltávozott emberi lények szellemei nem térnek vissza a származási világukba.

„[A] helyi csillagrendszerekben működő szállító szeráfok (…) egykor majd benneteket fognak szállítani a csillagrendszer központi csoportjához tartozó különféle világok között (…). Azonban semmilyen körülmények között sem visznek vissza benneteket az emberi eredetetek világára. A halandó sohasem tér vissza a szülőbolygójára az átmeneti létezésének megítéltetési időszaka alatt, és ha valamelyik következő megítéltetési időszakban netalán vissza is térne, akkor is a világegyetem központi csoportjába tartozó szállító szeráf kísérné az úton.” (39:4.15)

Az Urantia kinyilatkoztatás nem támasztja alá a reinkarnációs felfogást, ehelyett viszont logikus, spirituális szempontból következetes, teljességre törekvő és felemelő ismertetést közöl arról, hogy mi történik az ember lelkével a húsvér test elpusztulása után.

Jézus sohasem tanított reinkarnációs elméleteket, és sohasem tanított olyasmit, hogy az emberi léleknek korábbi élete lehetne, vagy hogy az emberi lélek „leszülethetne” a húsvér testbe. Sokan azonban ő előtte, az ő korában és az újabb időkben is „(…) megengedték azt az elméletet, hogy az emberek az egyik megtestesülésben learathatják azt, amit a megelőző létezésben vetettek; így azt hitték, hogy az egyik életben levezekelhetők a megelőző életekben elkövetett bűnök. A Mester nemigen tudta elhitetni az emberekkel, hogy a lelküknek nem volt korábbi léte.” (164:3.4)

ÓVAKODJATOK A REINKARNÁCIÓ HIRDETŐITŐL!

Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások