You are here

Valami, ami soha sem változik...

Beszélhetünk múltról, jelenről vagy jövőről egyvalami változatlan: a KAPCSOLAT szükségessége.

Minden vallás, hit vagy fohász mozgatórugója, minden korban és időben az örök cél, az üdvözülés, az emberi továbbélés elérése. Ez pedig határozott döntés által valósul meg vagy éppen nem. A döntés arról szól, hogy az ember személyes KAPCSOLATBA lép-e a Teremtőjével vagy sem. Már az első emberpártól is elvárták, hogy az isteni hívásra a szívében válaszoljon és ez ma sincs másképp, sőt a jövőben sem lesz, nem lehet másképp!

Sajnos az emberek nagy többségének fogalma sincs arról, hogy az ‘állítólagos örök élet’ valójában mit jelent. Nem tudják, hogy ha a földi életük utáni továbbélést választják, azzal tulajdonképpen arra vállalkoznak, hogy az életüket napról-napra, korszakról korszakra a Teremtőjükhöz való állandó közeledésben élik majd. Éppen ez a közeledés az, aminek el kell kezdődnie már itt a földön azok esetében, akik a továbbélésüket komolyan gondolják. Az úgynevezett ‘Mennyben’, talán sokak sajnálatára, nem lesz olyan opció, hogy ‘az Istent el nem fogadók örök közössége’, hiszen az egész értelmes teremtett világmindenséget ugyanazon cél motiválja: egyre közelebb a Teremtőhöz, Őt szolgálni egy örökkévalóságon át. Azt tapasztalom, hogy sokan valahogy idegenkednek attól a gondolattól, hogy Istent az életük részévé tegyék még itt a földön is, nemhogy örök időkre. De miért van ez így – kérdezheti valaki? Nos, egyszerű a válasz: hiányzik az életükből a Teremtővel való bensőséges KAPCSOLAT. Talán félnek Tőle, hogy valamit el akar venni tőlük. Ez mekkora csacsiság! Hiszen pont Ő az, aki minden jót meg akar adni nekünk, valójában az egyedüli, aki valóban törődik velünk. Igen, ha valamit vagy valakit nem ismerünk, tartunk tőle, ez természetes. Talán látod már, hogy mennyire fontos, hogy a távoli Isten a közeli Mennyei Atyánkká váljon. És éppen ez Jézus tanításainak fő mondanivalója, amit itt, ezen az oldalon is igyekszem minél inkább előtérbe helyezni.

Természetesen a továbbélés nem kötelező, szabad akaratú teremtmény választhatja annak elutasítását. Ez esetben a szülőbolygóján bekövetkező halála egyben a létének a végét jelenti, mintha nem is lett volna. Rövid élete arra érdemes, értékkel bíró mozzanatait a Teremtő örök emlékként azonban megőrzi.

ISMERET vs. KAPCSOLAT

Az Urantia kinyilatkoztatás kapcsán fontosnak tartom kiemelni annak küldetését. A könyv rengeteg új információt tartalmaz, ami, ha valaki nincs résen, képes az elméjét teljesen letaglózni. Értem ezalatt azt, hogy az ember könnyen belegabalyodhat a különböző értelmi útvesztőkbe úgy, hogy közben akár teljesen megfeledkezhet a VÁLTOZATLAN tényező mindennél fontosabb voltáról, a Mennyei Atyával való bensőséges KAPCSOLATRÓL. Talán látod már, hogy a halandói továbbélést nem egy ‘könyv’ biztosítja, lehet az Biblia vagy Urantia könyv vagy bármi egyéb. Annak őszinte felismeréséhez, hogy az Isten szereti az embert és hogy ő is viszontszeresse Őt, semmiféle könyvre vagy prédikátorra nincs szükség. Ezeknek csak annyi a szerepük, hogy a szellemileg kevésbé fogékony egyéneket (mint én is) segítsék abban, hogy felismerjék miként szeressék az őket szerető Istent és hogyan lépjenek vele KAPCSOLATBA.

Ehhez ma a legnagyobb segítséget természetesen az Urantia kinyilatkoztatás, ezen belül is Jézus élete és tanításai adják, de hangsúlyozni szeretném, NEM a könyv ismeretanyaga tesz valakit örök életűvé!! Az, hogy milyen ismeretek birtokában van az elméd, jelentősen javíthatja a földi életed minőségét, azonban a jövődhöz ennek csekély köze van, hacsak ez az ismeret nem eredményezi a Teremtőd őszinte imádatát, az iránta való vágyakozást, ‘epekedést’.

Talán nem érzed most a szívedben ezt a vágyakozást, ez nem baj, csak kezdj el beszélgetni Atyáddal, mondj el neki mindent őszintén, kérj tőle segítséget, adj hálát dolgokért, köszönj meg dolgokat, kezd el a KAPCSOLATOTOKAT. Meglátod, válaszként hatalmas megnyugvást, békességet fogsz tapasztalni, ez jelzi majd, hogy Atya és gyermeke között kialakult a KAPCSOLAT, újjászülettél.

(A fenti írás a teljesség igénye nélkül készült, a témáról további fontos tudnivalók olvashatók az Urantia kinyilatkoztatásban)

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: