You are here

Az imáról és az istenimádatról

1.

Igaz vallás vagy szervezett vallás?

Az igaz vallás: az egyes lélek cselekedete a Teremtőhöz fűződő öntudatos viszonyában.

A szervezett vallás: kísérlet az egyes hívek istenimádatának közösségivé tételére.

 

2.

Szellemi szemlélés és szolgálat

Az istenimádat: szellemi szemlélés Þ váltakozik a szolgálattal

Az élet nehézségei: a személyiségen érvényesülő idő-feszültség Þ az istenimádat nyugalma oldja

A személyiség bizonytalanságérzése: a világegyetemi elszigeteltségtől való félelem Þ ellenszere (1) az Atya hites szemlélése és (2) a Legfelsőbb megismerésének kísérlete.

 

3.

Az imádság (ima) célja

Az imádság célja: ember kevesebbet gondolkodjon és többet ismerjen meg; nem a tudás növelése, hanem a szellemi meglátás kiterjesztése.

 

4.

Az istenimádat célja

Az istenimádat célja: (1) a jobb élet előrevetítése, (2) ezen új szellemi értékek visszavetítése a jelenbeli életre.

Az ima: szellemi megtartó erő.

Az istenimádat: istenmód teremtő.

 

5.

Az istenimádat eljárása

Az istenimádat:

 • ösztönzés kérése az Egytől a sokak szolgálatához;
 • a lélek anyagi világegyetemtől való távolodásának mértéke;
 • a teremtésösszesség szellemi valóságaihoz való közeledés mértéke.

 

6.

Fennkölt vagy felsőbb szintű gondolkodás?

Imádság: önemlékeztető – fennkölt gondolkodás.

Istenimádat: önfeledés – felsőbb szintű gondolkodás.

Az istenimádat:

 • erőfeszítés-mentes figyelem,
 • igaz és eszményi lelki nyugalom,
 • nyugodt szellemi tevékenység.

 

7.

Az emberi lélek-szellem segédkezése

Az istenimádat:

 • a rész azonosulása az Egésszel;
 • a véges azonosulása a Végtelennel;
 • a fiú azonosulása az Atyával;
 • az időbeni kutatás az örökkévalóság után;
 • a fiú személyes közössége az Atyával;
 • a megélénkítő, alkotó és testvéri hozzáállások felemelése.

 

Az Urantia könyv, 143:7.1-9

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: