You are here

A szellemtermészetünk élő hajtásairól

1.

Az anyagi siker, a vezetés és a szellemi beteljesülés feltételei

Az anyagi siker lényegi elemei: igyekezet, értelmes ítéletalkotás és bölcsesség.

A vezetés sikerességének feltételei: természetes képesség, körültekintés, akaraterő és határozottság.

A szellemi beteljesülés feltételei: hit, szeretet és igazság iránti odaadás

Megvan-e bennünk az őszinte vágy arra, hogy megtaláljuk Istent és olyanok legyünk mint ő.

 

2.

A beteljesülési cél távlata

 • Az emberi természet nem eredendően bűnös.
 • A sajnálatos élményekre feledést az örökkévalóság hoz.
 • Lelki terheink enyhíthetők, ha a beteljesülésünk távlatát, a világegyetemi létpályánkat szemléljük.
 • A lélek értékét nem az elme tökéletlenségei vagy a test erős vágyai alapján mérik.
 • A lélek rendeltetését nem egyetlen szerencsétlen emberi mellékesemény mércéje szerint értékelik.
 • A szellemi rendeltetésünk elérését a szellemi vágyaink és céljaink határozzák meg.

 

3.

Erkölcsi és szellemi felruházottságok

Vallás: az Istent ismerő ember lelkének kizárólagos szellemi tapasztalása.

Erkölcsi erő, szellemi energia: erő a társadalmi helyzetek kezelésére és a gazdasági kérdések megoldására.

Az erkölcsi és szellemi felruházottságok az emberi életet gazdagabbá és értelmesebbé teszik.

 

4.

Emberi és isteni szeretet

Korlátozott és szegényes élet: ha csak a minket szeretőket szeretjük

Emberi szeretet:

 • lehet viszonzó,
 • minél kevesebb szeretet van bennünk, annál nagyobb szükségünk van a szeretetre.

Isteni szeretet:

 • minden megelégedés-keresésében kifelé irányuló,
 • sohasem önző, nem lehet önmagának tárgya,
 • nem zárható be, önzetlenül át kell adódnia.

 

5.

Nemes eszményképek és gyakorlatias eszmék

Magasrendű eszményképek az örök üdvözüléshez, de gyakorlatias eszmék az embertársainkkal való közösségek működtetéséhez

Szellemben a létpolgárságunk a mennyben van, de testben a földi országok polgárai vagyunk.

 

6.

A vereség igaz képet mutató tükre

A szellemi felfogóképességünk mértéke:

 • az igazságban való hit és
 • az emberszeretet.

Az emberi jellemerősség mértéke:

 • a haragtartásnak való ellenállás képessége és
 • a bénító szomorúság leküzdésére való képesség.

A vereség: a valódi önmagunkat megmutató tükör

 

7.

Tapintat és türelem; bölcsesség

A tapintat: a társadalmi emelő támaszpontja.

A türelem: a nagy lélek ismertetőjele.

A bölcs lélek nem osztozik a bajban azokkal, akik:

 • érzelmi igazodás hiányától szenvednek,
 • nem hajlandók felnőni, és
 • nem hajlandók tisztességgel megöregedni.

 

8.

Az igazság hirdetésének módja

 • Igazságot hirdetni nem lehet becstelenséggel és tisztességtelenséggel.
 • Ne keressünk meg nem érdemelt elismerést.
 • Ne törekedjünk ki nem érdemelt rokonszenvre.
 • Szeretetet önként fogadjunk isteni és emberi forrásból is.
 • Önként szeressünk viszont.
 • Tisztelet és rajongás fogadása: csak ami őszintén kijár.

 

9.

Az Isten-tudatos halandó bizonyosságai

Az Isten-tudatos halandó:

 • biztosra veszi az üdvözülést;
 • nem fél az élettől;
 • bátran viseli az elkerülhetetlen szenvedést;
 • nem panaszkodik az elkerülhetetlen nehézségek miatt.

 

10.

Az igaz hívő kitartása

Az igaz hívő:

 • nem fárad bele a jócselekedetbe;
 • buzgalmát fokozzák a nehézségek;
 • számára az akadályok csak kihívást jelentenek.

 

Az Urantia könyv, 156:5.7-11, 7.16-21

 

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: