You are here

Az istenimádás gyökerei

Az istenimádás gyökerei

 

1.

A kezdetleges vallás kialakulása

Félelmek és ábrándképek: a kezdetleges vallás magjai

Természetimádás: tavak, fák, vízesések, eső (+ több száz természeti jelenség) szellemei

Ősember: imádta, amit nem értett a természetben

Az élet megmagyarázhatatlan dolgai: még ma is „az Isten ujja”

 

2.

A kövek és hegyek imádása

Az imádat első tárgya: a kő

Ősi népeknél és nemzetségeknél: szent kövek

Mai népeknél: ékkövek tisztelete

Likacsos kövek: gyógyerőt tulajdonítottak nekik

Sírkő: az eltávozottak szellemével kapcsolatos bálványos jelképek

Hegyimádás: különös kőképződmények Þ istenek a hegyekben Þ az Isten hegye

 

3.

A növények és fák imádása

Bódító levet adó növények: félelem Þ imádás Þ a mámor „istenít”

Faimádó közösségek: a legrégibb vallási csoportok között

Házasságkötés: csak fa alatt

Fában lakozó szellemek: jó vagy rossz akaratúak

Életfa tisztelete: általánosan elterjedt volt (kivéve: Kína)

Faimádás maradványai: varázsvessző, májusfa, karácsonyfa, „lekopogás”

 

4.

Az állatok imádása

Az ősember társai: a magasabb rendű állatok

Emberi lélek visszatérése: állati alakban (dél-ázsiai tévhit)

Állatok imádása: szinte mindenféle állat esetében létezett

Hébereknél: kígyók (kínaiaknál: sárkányok; görögöknél: gyógyítás)

Bárány: áldozati állat

Galamb: a béke és a szeretet jelképe

A jelképek alkalmazása lehet jó és lehet rossz:
Helyettesíti vagy nem helyettesíti az eredeti imádateszmét?

 

5.

Az elemek imádása

Imádat tárgya volt: föld, levegő, víz, tűz

Keresztelés (vízzel): vallási szertartás Babilonban

Szellemeket képzeltek: forrásokba, folyókba, zuhatagokba

Szivárvány: India hegyi törzseinél imádat tárgya, a hébereknél „az ígéret íve”

Mennydörgés, villámlás, vihar: bámulat tárgya az ősembernél

Tűz: Varázslás

Tűzimádás: a perzsáknál elterjedt

Vesta-szüzek: a szent tüzek őrzői

Gyertyagyújtás: vallási események formai kellékei

 

6.

Az égitestek imádása

Holdimádás: vadászok

Napimádás: földművelők

Mitrász-tisztelet: a perzsák napimádásából eredt

A Nap napja: a hét kezdőnapja (Sun-day, Sonn-tag, Søn-dag, Zon-dag, Sön-dag)

Napisten: a szűztől-született végzet-fiak apja

Szűztől-született végzet-fiak: a szent folyón kitett gyermekek, később az emberiség csodás megmentői

 

7.

Az ember imádása

Nem szokványos személy: emberfeletti!

Elmebajosok, nyavalyatörősök, gyengeelméjűek: imádat tárgyai (isteni megszállottak)

Papok, királyok, próféták: imádatra méltók

Szent emberek: az istenségtől ösztönzöttek

Eltávozott nemes lelkek Þ szentté válás

Emberimádás tetőpontja: az istenségtől származónak mondott uralkodó kötelező tisztelete

Evolúciós vallás: isten a halandó ember képére és hasonlatosságára

Kinyilatkoztatott vallás: az embert az Isten képére és hasonlatosságára formálni

 

8.

A 6. elmeszellem-segéd: Istenimádat

Törzsfejlődés természetes útja: természetimádás

Állati félelem: az imádatkifejeződés serkentője

Evolúciós fejlődés vezérlője és szabályozója: az érzés

Folytonos irányító hatás: a 6. szellem-segéd

Az istenimádat szelleme: határozott késztetés az imádatra

Nem összekeverendők: félelem, óvakodás, tisztelet, imádás

 

9.

A 7. elmeszellem-segéd: Bölcsesség

Valódi vallás kezdetei: imádatkésztetés + bölcsesség (elmélyült és tapasztaló gondolkodás)

Bölcs imádatkésztetés tárgya: természet Þ természet Istene, az örök Teremtő

Elmeszellem-segédek lélek nélküli létszinten: (1) belső meglátás, (2) értelem, (3) bátorság, (4) tudás, (5) tanácskozás

 Elmeszellem-segédek emberi létszinten: (1)-(5), (6) istenimádat, (7) bölcsesség

 

10.

Az Urantia könyv, 85:0.1-7.4

 

Az istenimádás gyökerei

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: