You are here

A hét elmeszellem-segéd

1.

A hét elmeszellem-segéd

 

2.

A célirányos evolúció magyarázata

A hét elmeszellem-segéd jelenléte => a szerves törzsfejlődés menetének feltételei

Evolúció: célirányos és nem véletlenszerű

Az elmeszellem-segédek:

 • a Világegyetemi Anyaszellem gyermekei,
 • ők jelentik számunkra az Anyaszellem személyes segédkezését,
 • ahol és amikor anyagi elme megnyilvánul, ott és akkor e szellemek is működnek.

 

3.

Elmeszellemek: a szellemkörök

Az elmeszellemek:

 • önálló késztetésekként fejtik ki a hatásukat,
 • az adott hatásra való válaszadás képességének megnyilvánulását keresi,
 • inkább szellemkörök, mint entitások.

A hét elmeszellem-segéd:

belső meglátás, értelem, bátorság, tudás, tanácskozás, istenimádat, bölcsesség

 

4.

1. A belső meglátás szelleme

Ismérvei:

 • gyors érzékelésképesség,
 • kezdetleges fizikai és veleszületett ingerválaszt adó ösztönök,
 • az irányító és önfenntartó képességek.

Működése jellemző az alacsonyrendű állati életre.

Kapcsolatba lép a gépies (mechanikus működésű) elme nem-tanítható szintjeivel.

 

5.

2. Az értelem szelleme

Ismérvei:

 • az összehangolási késztetés,
 • a képzetek önkéntelen és önműködő társítása,
 • a megszerzett ismeretek összehangolásának képessége,
 • a gyors helyzetfelismerés,
 • késlekedés nélküli ítéletalkotás,
 • azonnali döntéshozatal.

 

6.

3. A bátorság szelleme

Ismérvei:

 • a hűség képessége (a személyiségnél),
 • a személyiség kialakításának alapja,
 • az erkölcsi tartás és a szellemi bátorság értelmi gyökere,
 • a tények felismerése és az igazság sugallata => (értelem, tudat, irányítás) => evolúciós felemelkedés

 

7.

4. A tudás szelleme

Ismérvei:

 • a kaland és a felfedezés kíváncsiság-anyja, a tudományos szellem,
 • a bátorság és a tanácskozás szellemének iránymutatója és társa,
 • bátorság + tudás = hasznos és tartós növekedési út bejárása.

 

8.

5. A tanácskozás szelleme

Ismérvei:

 • a társas késztetés, a fajon belüli együttműködés,
 • a társakkal való összhang kialakítása,
 • alacsonyabb rendű teremtményeknél: társas ösztön („nyájösztön”)

 

9.

6. Az istenimádat szelleme

Ismérvei:

 • vallásos indíttatás, első önálló késztetés az állati létszint meghaladására,
 • az ilyen elme már nem lélek nélküli teremtmény,
 • jelöltség a szellemi felemelkedésre.

 

10.

7. A bölcsesség szelleme

Ismérvei:

 • az evolúciós fejlődésre irányuló késztetés,
 • a legmagasabb rendű: a többi segéd szellemi összehangolója és szervezője,
 • a felemelkedés gyakorlati programjának kulcsai,
 • az élők túlélési képességének oka,
 • továbbélő teremtményekben: a múltbeli tapasztalatok és a lehetőségek összehangolása,

A bölcsesség az értelmi teljesítmény csúcsa.
A bölcsesség a tisztán elmebéli késztetésen alapuló erkölcsi létezés célja.

 

11.

Helyi világegyetemi kapcsolat és szabályozás

Az elmeszellem-segédek tapasztalásban gyarapodnak, a működésükben fejlődnek, de nem válnak személyessé.

Az első 5 segéd (állatok rendje) <=> A 7 segéd együttesen (emberi értelem)

Világegyetemi Anyaszellem => elmeszellem-segédek => az anyagi teremtmények: kapcsolat és szabályozás

 

Az Urantia könyv, 36:5.1-17

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: