You are here

Fejlődés az állam és az egyén szintjén

Szellemi tanítások – az URANTIA könyv alapján

Fejlődés az állam és az egyén szintjén

 

A kezdetleges állam fejlődése

Az állam:

  • a polgárosodás hasznos kibontakozása
  • a társadalom nettó nyeresége a háborúk kora után
  • a csoporthatalom iránti küzdelem túlélője
  • nem isteni eredetű
  •  nem a szabad akarattal rendelkező értelmes ember hozta létre
  • tisztán evolúciós intézmény
  • kialakulása önkéntelenül végbement folyamatok eredménye

 

A képviseleti kormányzás kibontakozása 10 lépésben:

1. A személy szabadsága

2. Az elme szabadsága

3. A törvény uralma

4. A véleménynyilvánítás szabadsága

5. A tulajdon biztonságának szavatolása

6. A kérvényezés joga

7. A kormányzáshoz való jog

8. Általános választójog

9. A közszolgálatot ellátók ellenőrzése

10. Értelmes és képzett képviselet

A társadalmi haladás mértékét közvetlenül határozza meg az, hogy az erőszakmentesen megnyilvánuló közvélekedés mennyire képes szabályozni a személyes viselkedést és az állam működését.

 

A demokráciára leselkedő veszélyek:

1. A középszer dicsőítése

2. Hitvány és tudatlan vezetők választása

3. A társadalmi evolúció alapvető tényeinek fel nem ismerése

4. A tanulatlan és tunya többségek számára megadott általános választójoggal járó veszély

5. A közvélemény rabjává válás (nem mindig a többségnek van igaza)

Lassan haladjatok! Gondosan válasszatok!

 

Az eszményi államot működtető hajtóerők:

1. Az emberek közötti testvériség felismeréséből származó szeretet és kölcsönös bizalom.

2. A bölcs eszményképeken alapuló értelmes hazafiság.

3. A bolygói tények, szükségletek és célok szempontjából értelmezett mindenségrendi látásmód.

Bármely polgárosultsági szint helyzetéről hű képet mutat az, hogy mennyire rátermettek azok a polgárok, akik önként vállalkoznak az államisággal járó felelősségek viselésére.

 

 

A polgárosodás fejlődési programja:

1. Az egyéni szabadságok megőrzése

2. Az otthon védelme

3. A gazdasági biztonság előmozdítása

4. A betegségek megelőzése

5. Kötelező oktatás

6. Kötelező munka

7. A szabadidő hasznos eltöltése

8. Az elesettekről való gondoskodás

9. Fajfejlesztés

10. A tudomány és a művészet támogatása

11. A bölcselet támogatása

12. A mindenségrendi látásmód (szellemi beállítottság) kiterjesztése

 

Gyarapodás a bölcsességben tanulás útján:

1. A dolgok ismerete

2. A jelentéstartalmak megértése

3. Az értékek elismerése

4. A munka nemessége – Kötelesség

5. A célirányos késztetés – Erkölcsiség

6. A szolgálat szeretete – Jellem

7. Mindenségrendi látásmód – Szellemi alapú éleslátás

A tanítóknak szabad lényeknek, valódi vezetőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a bölcselet, a bölcsességre való törekvés a fő oktatási tevékenységgé válhasson.

 

Az államiság fejlődési útja:

1. A három hatalmi ág (törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltató) megteremtése

2. A társadalmi, politikai és vallási tevékenységek szabadsága

3. A rabszolgaság és az emberi leigázottság minden formájának eltörlése

4. Az állampolgárok beleszólása az adóztatás gyakorlatába

5. Az általános oktatás létrehozása (a bölcsőtől a sírig tartó tanulás)

6. A helyi és a nemzeti kormányzatok megfelelő összhangja

7. A tudomány támogatása, és törekvés a betegségek legyőzésére

8. A nemek egyenlőségének elismerése és a férfiak és nők együttműködése

9. A munkarabszolgaság kiküszöbölése (gépi találmányok)

10. A tájnyelvek uralmának legyőzése (az egyetemes nyelv győzelme)

11. A háborúskodás befejezése (földrészi illetékességű bíróságok; legfelsőbb bolygói ítélőszék)

12. A bölcsességre való törekvés világméretű népszerűsége (a bölcselet iránti lelkesedés; világvallás)

 

Az Urantia könyv, 71. írás bevezető, és 2., 3., 4. és 8. szakasz

 

Fejlődés az állam és az egyén szintjén

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: