You are here

Igaz szellemi hit – igaz erkölcsi tudatosság

1.

Szellemi tanítások – az Urantia könyv alapján

Igaz szellemi hit – igaz erkölcsi tudatosság

 

2.

Az igaz hit alapjai

Igazság « Hit gyakorlása

Gondolat, bölcsesség, etika és eszménykép « Hit, magasztos remény

Az igaz hit hármas alapja:

  • elmélyült gondolkodás,
  • őszinte önbírálat,
  • megalkuvást nem tűrő erkölcsi tudatosság.

Hit = az alkotó szellemi képzelőerő késztetése

Az emberi fejlődéshez és továbbéléshez nélkülözhetetlen:

  • etikus lelkiismeret,
  • erkölcsi tudat.

 

3.

A szellemi felruházottságok

1. Hiten alapuló éleslátás vagy szellemi ráérzés: a mindenségrendi elmével való felruházottság és a Gondolatigazítóval való társulás (az Atya ajándéka)

2. Szellemi értelem, lelki értelmesség: a Szent Szellem felruházottsága (az Alkotó Szellem ajándéka)

3. Szellemi bölcselet, a szellemvalóságok bölcsessége: az Igazság Szellemének felruházottsága (az alászálló Fiú ajándéka)

1.+ 2. + 3. = öröklétű szellemszemélyiség elnyerése (lehetőség)

 

4-7.

A 12 szellemszerű működés

Az igaz szellemi hit, az igaz erkölcsi tudatosság megnyilvánulásának különös ismérvei:

1. Fejlődésre készteti az etikát és az erkölcsöket a veleszületett és káros állati hajlamok ellenében is.

2. Fenséges bizodalmat teremt az Isten jóságában még a keserű csalódás és a megsemmisítő vereség mellett is.

3. Mélyről fakadó bátorságot és magabiztosságot hoz elő a természeti és fizikai csapások ellenére is.

4. Megmagyarázhatatlan higgadtságot és kitartó nyugodtságot mutat függetlenül a rejtélyes betegségektől és még a heves testi szenvedéstől is.

5. Megőrzi a személyiség rejtélyes higgadtságát és nyugalmát a rossz bánásmód és az égbekiáltó igazságtalanság mellett is.

6. Isteni bizodalmat tart meg a végső győzelmet illetően a látszólag vak sors kegyetlenségei és a természeti erőknek az emberi jóléttel szembeni nyilvánvalóan teljes közömbössége ellenére is.

7. Megingathatatlan hitet tart meg Istenben minden ezzel ellentétes oktani bizonyítás ellenére és sikeresen ellenáll minden egyéb értelmi álokoskodásnak is.

8. Továbbra is eltántoríthatatlan hitet mutat a lélek továbbélése iránt, függetlenül a hamis tudomány félrevezető tanításaitól és a téves bölcselet meggyőző ámításaitól.

9. Él és győzedelmeskedik függetlenül a legújabb idők összetett és részlegesen polgárosodott társadalmainak hatalmas túlterhelésétől.

10. Hozzájárul a felebaráti szeretet folyamatos továbbéléséhez az emberi önzőség, a társadalmi ellentétek, az ipar sóvár vágyai és a helytelen politikai alkalmazkodások ellenére is.

11. Rendületlenül kitart a világegyetemi egységben és az isteni útmutatásban való magasztos hit mellett, függetlenül a rossz és a bűn zavarba ejtő jelenlététől.

12. Továbbra is kitart az Isten imádása mellett bármi és minden ellenében is. Ki meri jelenteni, hogy „még ha lesújt is engem, akkor is szolgálom őt”.

 

6.

A szellem az emberben

Három jelenségből is tudható, hogy az emberben isteni szellem lakozik:

  • először: személyes tapasztalás (vallásos hit) révén,
  • másodszor: személyes és faji kinyilatkoztatás révén,
  • harmadszor: a környezetre való különleges reagálás révén (ld. 12 szellemszerű működés).

 

7.

Az Urantia könyv, 132:3.5, 101:3.1-17

 

Igaz szellemi hit – igaz erkölcsi tudatosság

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: