You are here

Az élő hatóerők

1.

Az élő hatóerők

 

2.

Életelv és működéselv – Szellem és anyag

Élet:

 • működéselvű (anyagi);
 • életelvű (szellemi);
 • mindig különbözik mindenféle energia megnyilvánulástól;
 • a teremtmények anyagi léte nem az anyagból ered;
 • a tudósok sohasem lesznek képesek élő szervezetek előállítására.

 

3.

Életszikra és elme-képesség

 • Élet kizárólag életből fakadhat.
 • Elme csak előbb-létezett elméből nyerhető.
 • Szellem csak szellem-őstől eredhet.

Életforma: a teremtmény állítja elő

Életszikra: teremtő személyiség vagy alkotó hatóerő biztosítja

Élethordozók: élőlények anyagi formáinak, fizikai mintáinak megszervezői

Szellem: a kezdeti életszikra és az elme-képesség forrása

 

4.

Az élet beindítása és adománya

Élet beindítása: életképlet + élő minta + Élethordozó jelenléte

Teremtményi élet adománya: (beindított élet +) elmével való felruházottság + szaporodásképesség

Állati és emberi elme: helyi világegyetemi Anyaszellem à hét elmeszellem-segéd

Szaporodási képesség: Világegyetemi Szellem à élethordozók à ősi élet-sejtanyag

Istenfiak: életformák megalkotása à az Isten Szelleme: az életszikra („élet lehelete”) hozzáadása

 

5.

Az anyagi élet elmúlása

megmaradt anyagi test à halott anyag

Halála után az élet nem tér vissza az élethordozókhoz.

A növényi vagy állati élet:

 • nem foglal magába önazonosságot;
 • nem kapcsolódik hozzá személyiség;
 • nem képes egyedileg túlélni a halált.
 • létezése során változáson megy keresztül: energia-evolúció;
 • csak mint a világegyetem mindenségrendi erejének része él tovább;
 • nem egyedi életként létezik tovább.

Az emberi (halandó) teremtmények túlélése teljes mértékben a halandói elmén belül kifejlődő halhatatlan lélekre épül.

 

6.

Az élet fogalma

Az élet

 • nem „energia”;
 • nem „hatóerő”;
 • nem érzékeny a gravitációra (szemben a hatóerő-energiákkal).

„Minta szerint rendezett vagy más módon különvált – anyagi, elme- vagy szellemi – energiarendszer lendülete.”

 

7.

Élet és terv

Az élet

az Atyától

a Fiún keresztül,

a Szellem révén

áramlik.

A terv

az Atya,

a kifejeződés a Fiú,

az élet megvalósulása a Szellem

sajátja.

 • az élet-hordozók villamos-vegytani képleteinek fizikai felépítése: megérthető
 • az életet megelevenítő szikra természete és forrása: nem magyarázható meg
 • a Tökéletes Szellemek a hétszeres csatornái a teremtésösszességre kiáradó életfolyamnak: valószínű
 • a Tökéletes Szellem részvétele az élet-adományozás első felvonásában a bolygón: nem fogható fel
 • a Nappalok Elődei szerepének természete az élet beindításában: nem megismerhető

 

8.

Az Urantia könyv, 36:6.1-7

 

Az élő hatóerők

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: