You are here

A hármasegységek

1.

A hét Abszolút társulásai

2. rész: A hármasegységek

 

2.

A hét Abszolút hármas társulásainak három általános formája közül ebben a tanegységben a másodlagos formákkal, vagyis a hármasegységekkel foglalkozunk. Ezek kettősségi kapcsolatok, vagyis a VAGYOK mint hétszeres és a Végtelenség Hét Abszolútja között létező kapcsolatok. A hármasegységek részleges, háromszoros, összeadódó, működési és kapcsolatra épülő társulások.

7 véges, fejlődési jellegű személyes társulás és 8 abszonit, meglényegülési jellegű személyes társulás létezik.

A valóság véges szintjét teremtményi lét és tér-idő korlátok jellemzik. A valóság abszonit szintjét a kezdet és vég nélkül létező dolgok és lények, valamint az idő és a tér meghaladása jellemzik.

A hármasegység öröktől való létezésen alapuló, de nem úgy, mint entitás. Inkább működési jellegű, mintsem szerves egységet alkotó. A tagjai inkább társak, mint testületet alkotók. Az alkotók lehetnek entitások, de maga a hármasegység társulás. Bennük nyert működési rendeltetést a teljes valóság, és az Egyetemes Atya rajtuk keresztül gyakorol közvetlen és személyes hatalmat a végtelenség alapműködése felett. Elsősorban a végtelenség működési egységesülésével vannak összefüggésben, és közvetett részei a tapasztalás által fejlődő Istenségeknek, vagyis a Legfelsőbbnek, a Véglegesnek és az Abszolútnak.

 

3.

Az 1. hármasegység, a személyes-céltudatos hármasegység, vagyis a szeretet

Ez a végtelen akarat hármasegysége. A személyiség szellemminta, és ez a szellemminta adományozódik a három abszolút személyiség eme társulásán keresztül minden, az abszolútat el nem érő lénynek. Együtt a szellemminta három fajtáját képviselik: az egyedivé nem lett akaratot és szellemet, az egyedivé lett akaratot és szellemet, az együttes akaratot és szellemet.

 

4.

A 2. hármasegység, az erő-minta hármasegység, vagyis a minta

Az erő az energia fejlődési célja. Az energia elsőfajú erőként, majd kilépő energiaként, végül pedig világegyetemi erőtérként válik ténylegessé. E hármasegység adományozza az energiamintát. Az Egyetemes Atya az egyedivé nem vált energia, a Paradicsom Sziget az egyedivé vált energia, az Együttes Cselekvő pedig az együttes energia. Az energiaminta adományozása is mindhárom abszolút cselekvő együttes működését igényli.

 

5.

A 3. hármasegység, a szellem-fejlődési hármasegység

E hármasegység nem mintából származó szellemet hoz a tényleges szintjére. Az Egyetemes Atya arra készteti az abszolútat el nem érő szellemi potenciált az Istenségi Abszolúton belül, hogy az Örökkévaló Fiú nem mintából származó szellem-lényege szerint váljon ténylegessé. Lévén, hogy minden cselekedetet a Harmadik Forrás és Középpont összpontosít és irányít, a Végtelen Szellem részt vesz minden ilyen hármasegységi működésben. A Szellem a Fiú-Szellem egyesülésen keresztül működik, mert ez közvetlenebb kifejeződési formája a Fiú által megszabott szellemlényegnek.

 

6.

A 4. hármasegység, az energia-végtelenség hármasegysége, vagyis az energia

Ez a hármasegység felelős a mindenségrendi energia alapegységeinek ténylegessé válásáért a világegyetemek mindenségében; ez maga erő és energia. E hármasegység nem mintából származó energiát tesz ténylegessé, és így párhuzamba állítható az előző hármasegységgel. A Paradicsom Sziget nem cselekvő, ezért a Végtelen Szellem Atya-Szellemként csatlakozik ehhez a hármasegységhez.

 

7.

Az 5. hármasegység, a válaszadó végtelenség hármasegysége, vagyis a válaszadás

Ez a lehetségesség hármasegysége. A Korlátlan Abszolút az energiává válás lehetőségét testesíti meg, az Egyetemes Abszolút a mindenségrendi működésben való részvételre készülő energia lehetőségét foglalja magába, az Egyetemes Atya pedig a potenciálisnál többé váló energia lehetőségével rendelkezik.

 

8.

A 6. hármasegység, a mindenségrendi kapcsolódású Istenség hármasegysége

Ez a hármasegység egyfelől szellemi párhuzamot mutat az előző hármasegységgel, viszont az első négy hármasegység szellem-majd-energia számbavételi mintája határozottan a visszájára van fordítva az ötödik és a hatodik hármasegység esetében, ezzel hangsúlyozva a véges lehetőségek felszabadulásának fejlődési jellegét. Először az Egyetemes Atya energiát von össze a mindenségrendi működéshez, majd pedig kiterjeszti a szellemet e mindenségrendi működésre, miáltal értékkel ruházza fel és az isteniségi felé tereli.

 

9.

A 7. hármasegység, a végtelen egység hármasegysége, vagyis az egység

Az Egyetemes Abszolút nem más, mint az Istenségi Abszolút és a Korlátlan Abszolút többlettartalmat hozó egyesülése. Az Együttes Cselekvő a lényegét tekintve együttes szellem is, és együttes energia is. A lényegét illetően az Egyetemes Atya egyedivé nem lett szellem-energia, vagyis az Atya-VAGYOK; és ő egyedivé nem lett személyiség-erő is, az Atya-Erő. Így e hármasegység az összehangolója a két, párhuzamba állítható ténylegesülési jegynek, a szellemnek és az energiának.

 

10.

A 8. hármasegység, az abszonit magvábanvaló hármasegysége

Az abszonit valóságszinten, vagyis a véges és az abszolút szint között, a szellem-lényeg és az energia-lényeg különböző mértékben és különféle módon ugyan, de egyneműen egyesül. Mint az Atya-VAGYOK, az Első Forrás és Középpont az az egyesített környezet, melyből az Istenségi Abszolút szellem-potenciálja és a Korlátlan Abszolút energia-potenciálja közvetlenül társulhat úgy, mint abszonit szellem-energia potenciál.

Ez a társulás alapvetően nem egyenes irányú és nem fejlődési jellegű.

 

11.

A 9. hármasegység, az abszonit szellemegység hármasegysége

Amikor a szellem-potenciál az energia mintájára ténylegessé válik, az Együttes Cselekvő egyesült szellem-energia természete látja el a szükséges összehangolói feladatot e nem egyenes irányú műveletben.

 

12.

A 10. hármasegység, az abszonit energiaegység hármasegysége

Amikor az energia-potenciál a szellem mintájára ténylegessé válik, az Együttes Cselekvő egyesült szellem-energia természete látja el a szükséges összehangolói feladatot e nem egyenes irányú műveletben.

 

13.

A 11. hármasegység, a szellem-meglényegítő hármasegység

E hármasegység abszonit szellemet lényegít meg a Paradicsom Sziget energia-lényegének hasonlatosságára. Ez a harmadik hármasegységgel rokon, csak éppen abszonit értelemben.

 

14.

A 12. hármasegység, a valóságot meghaladó energia-végtelenség hármasegysége

Ez a hármasegység abszonit energiát lényegít meg az Örökkévaló Fiú szellem-lényegének hasonlatosságára. Ez a negyedik hármasegység rokona, csak éppen abszonit téren. Az Együttes Cselekvő Atya-Szellemként csatlakozik ehhez a hármasegységhez, és nem Fiú-Szellemként, mert az Örökkévaló Fiú nem rendelkezik a szükséges szellem-energia adottsággal ehhez a nem egyenes irányú ténylegesüléshez.

 

15.

A 13. hármasegység, az abszonit szellem működtető hármasegysége

Az Együttes Cselekvő az Egyetemes Abszolút szellem-energia különbözeti, azaz elmei potenciál-többletéből kapja azt az összehangoló hatáskört, mellyel abszonit szellemi mintaképként tudja igénybe venni a Paradicsom Szigetet, és így hozhatja működésbe a tapasztalás általi fejlődési lehetőségekkel rendelkező szellemet.

 

16.

A 14. hármasegység, az abszonit energia működtető hármasegysége

Ez az előző hármasegységgel rokon, csak éppen az energia terén. A nem-szellemi elme csak szellem-energia megnyilvánulás lehet, vagy pedig fizikai-energia jelenség. Az Együttes Cselekvő az Egyetemes Abszolút szellem-energia különbözeti elme-potenciál-többletéből kapja azt az összehangoló hatáskört, mellyel abszonit energia mintaképként tudja igénybe venni az Örökkévaló Fiút, így hozhatja működésbe az energia-fejlődési lehetőségeket.

 

17.

A 15. hármasegység, az abszonit minta hármasegység

Az abszonit minta nem más, mint egyesített szellem-energia minta; lényegileg személyiség-erő. Az egymással társult Atya-Szellem, Örökkévaló Fiú és Paradicsom Sziget a személyiség-erő teljességét foglalja magába. Az abszolút minták ilyen teljes összehangolódása képes felruházni a ténylegességek örökkévalóságát egyediséggel, mely csak az Abszolút Isten felfoghatatlan megjelenésében teljesedik ki.

 

18.

  • Szöveg » Az Urantia könyv. Ch.M. Halvorson. W.S. Sadler Jr.
  • Hang & elrendezés » MS Office 365

 

A hármasegységek

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: