You are here

A trioditák

1.

A hét Abszolút társulásai

3. rész:

A trioditák

 

2.

A 7 Abszolút hármas társulásainak 3 általános formája létezik, nevezetesen 1 elsődleges, azaz a Háromság, 15 másodlagos, azaz a hármasegységek, és 20 harmadlagos, vagyis a trioditák.

Ez utóbbiak olyan hármas kapcsolatrendszerek, melyek a felépítésükben nem foglalják magukba az Egyetemes Atyát.

A trioditák tehát nem valódi hármasegységek, de nevezhetjük őket úgy is, mint társ-hármasegységek, illetve egyenrangú hármasegységek. Ezek a hármasegységek létezésének következményei.

A trioditák a tapasztalás által fejlődő Istenségek, vagyis a Legfelsőbb, a Végleges és az Abszolút mindenségrendi megjelenésével kapcsolhatók össze, azok részét képezik.

A trioditák a Legfelsőbb Lény erő-személyiség természetű egységbe rendeződésében jelennek meg.

A valóság örök rendeltetési célja a trioditákban nyilvánul meg.

 

3.

Az 1. triodita: A ténylegesség

Az Együttes Cselekvő abszolút elméje alkotja a többletet adó ténylegességét annak a kapcsolatnak, amely az Örökkévaló Fiú abszolút szellem-lényege és a Paradicsom Sziget abszolút anyag-lényege között fennáll. Így az elme hangolja össze a szellemet és az anyagot az Egyetemes Atya személyiségének és eredendő egységének hiányában. Ez a triodita a magyarázata a fejlődési valóság hármas, vagyis a triodita összetétele szerinti rendben szellemi, anyagi és elmei jegyének.

E hármas társulás hangolja össze a ténylegessé vált valóság teljes összességét, vagyis a szellemi, a mindenségrendi és az elmelényegű valóságokat. E társulás korlátlan a ténylegességben.

A lineáris jelzővel azokra a trioditákra utalunk, amelyek esetében a hármas társulást alkotók eredetében nem keveredik a ténylegesség és a lehetségesség. E trioditák egyúttal végesek is.

 

4.

A 2. triodita: A lehetségesség

Itt szerveződik egységbe az összes rejtett energia-valóság. E három Abszolút a szellemi, az elme- és a mindenségrendi energia-valóság tárolója. E társulás végtelen a lehetőséget rejtőben. A felsorolásuk sorrendje azt a kapcsolatot mutatja, ahogy az Isten az emberhez viszonyul: az Isten lemegy az emberhez, s az ember felfelé törekszik Istenhez. A ténylegesülése során az ember az anyagtól indulva emelkedik felfelé, az elmén keresztül egészen a szellemig.

 

5.

A 3. triodita: A szellem-elme hasonlatosságára ténylegesült szellem-potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem és elme meglényegülési teljességét öleli fel az abszolút szellem-potenciál és két abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A nemlineáris jelzővel azokra a trioditákra utalunk, amelyek esetében a hármas társulást alkotók eredetében keveredik a ténylegesség és a lehetségesség. E trioditák egyúttal abszonitok is.

A 3., 4. és 5. triodita működését egyaránt a szellem-elme hasonlatosságára ténylegesült potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme vagy az energia tekintetében meríthető ki.

 

8.

A 6. triodita: A szellem-energia hasonlatosságára ténylegesült szellem-potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem és anyag meglényegülési teljességét öleli fel az abszolút szellem-potenciál és két abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A 6., 7. és 8. triodita működését egyaránt a szellem-energia hasonlatosságára ténylegesült potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme vagy az energia tekintetében meríthető ki.

 

11.

A 9. triodita: Az elme-energia hasonlatosságára ténylegesült szellem-potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem, elme és anyag meglényegülési teljességét öleli fel az abszolút szellem-potenciál és két abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A 9., 10. és 11. triodita működését egyaránt az elme-energia hasonlatosságára ténylegesült potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme vagy az energia tekintetében meríthető ki.

 

14.

A 12. triodita: Az elme hasonlatosságára ténylegesült szellem-elme potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem és elme meglényegülési teljességét öleli fel két abszolút potenciális összetevő és az elme mint abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A 12., 13. és 14. triodita működését egyaránt az elme hasonlatosságára ténylegesült kettős potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme és az energia mely kettősének tekintetében meríthető ki.

 

17.

A 15. triodita: A szellem hasonlatosságára ténylegesült szellem-elme potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem és elme meglényegülési teljességét öleli fel két abszolút potenciális összetevő és a szellem mint abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A 15., 16. és 17. triodita működését egyaránt a szellem hasonlatosságára ténylegesült kettős potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme és az energia mely kettősének tekintetében meríthető ki.

 

20.

A 18. triodita: Az energia hasonlatosságára ténylegesült szellem-elme potenciál

Ez a nemlineáris triodita az abszonit szellem, elme és anyag meglényegülési teljességét öleli fel két abszolút potenciális összetevő és az anyag mint abszolút tényleges összetevő működési társulásában.

A 18., 19. és 20. triodita működését egyaránt az energia hasonlatosságára ténylegesült kettős potenciál határozza meg. Közöttük az eltérés abban van, hogy a lehetségesség a szellem, az elme és az energia mely kettősének tekintetében meríthető ki.

 

23.

  • Szöveg » Az Urantia könyv. Ch.M. Halvorson. W.S. Sadler Jr.
  • Hang & elrendezés » MS Office 365

 

A trioditák

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: