You are here

A lélek természete

1.

A lélek természete

 

2.

A szövőszéki képutalás

Az elme : működési egység, mely a magasabb rendű összehangolódás lehetőségét keresi

Anyagi elme : kozmikus (mindenségrendi) szövőszék

Szellem : értékek és jelentéstartalmak mintája a morontia (félszellemi) szövedéken

Eredmény : a továbbélő, potenciálisan halhatatlan lélek

A morontia-szövedék hasonlat: szellemi láncfonal + fizikai vetülékfonal.

 

3.

Személyiség, elme, szellem, élet

Személyiség : elme + szellem + élet (működési kapcsolat)

Elme és szellem : nem keverék, hanem új minőség: lélek

 

4.

A lélekevolúció

A morontia emberi lélek előhírnökei:

 1. Emberi elme

 2. Az emberben lakozó isteni szellem

 3. Elme-szellem kapcsolat

Az elme-szellem kapcsolat

 • nem anyagi, nem szellemi

 • hanem morontia lényegű: maga a lélek

 

5.

A lélek mint közép-elme

A kifejlődő emberi lélek:

 • nemesebb az anyagi elménél,

 • nem éri el a mindenségrendi elme-minőséget,

 • morontia lényegű: az anyagi és szellemi szint között létezik

A lélek fejlődési lehetőségeinek kibontakoztatói:

 • a teremtményi elmében ösztönzés az Isten megismerésére

 • a Teremtő elméjében késztetés a teremtményi tapasztalás átélésére

 

6.

A lélek fejlődési lehetőségeinek hordozói

 1. A halandói elme személyes

 2. Az elme kapcsolata az állati szint feletti valóságokkal

 3. Szolgálati képesség Þ erkölcsi döntések Þ erkölcsi természet Þ teremtői kapcsolat a szellemmel

 

7.

Lélek: az önvalónk folytonossága – új kifejeződés és új (ön)azonosság

Elme-szellem kapcsolat Þ átszellemiesülés Þ lélek fokozatos megszületése

Lélekszülők: (1) az Istent megismerő emberi akarat (elme) és (2) a szellemi erőket ellenőrző és az elmével együttműködő Isten-szilánk

Személyiség-áthelyeződés: fizikai-élet gép (anyagi-halandói) Þ morontia lélek (halhatatlan)

 

8.

Az Urantia könyv (0:5.12, 111:2.1-10)

 

A lélek természete

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: