You are here

Gyarapodó vallási tapasztalás

Gyarapodó vallási tapasztalás – a hétszeres üdvözülés útja

 

Jézus tanításai alkották az első olyan urantiai vallást, mely úgy foglalta magába a tudás, a bölcsesség, a hit, az igazság és a szeretet arányos teljességét, hogy képes teljesen és egyidejűleg nyújtani a következőket:

 

1. ÁTMENETI MEGNYUGVÁS

Megszabadulás az anyagi béklyóktól

Az anyagi világ bebörtönöz bennünket. A hit megszabadít a testünktől, az érzékeinktől és az elménktől. Kérjük Istent, hogy helyezzen új fókuszba minket. Váljon belőlünk új lény, új energiával.

De milyen kegyetlen dolog tudatosan megszentségteleníteni vagy más módon szándékosan szennyezni a fizikai testet, amelynek az Istentől származó csodálatos ajándék földi menedékéül kell szolgálnia. (110:1.5)

 

2. ÉRTELMI BIZONYSÁG

Megszabadulás az értelmi rabságból

Az anyagi elme korlátozott. Túlságosan ragaszkodunk ahhoz, amit ismerünk. Nehezen értjük meg az olyan fogalmakat, mint az örökkévalóság és a végtelen. Kérjük Istent, hogy adjon új elmét. A valóságot nem lehet tudományos szinten megmagyarázni – túlságosan korlátozott.

Ha az ember keresi és felfedezi az igazságot – az ember megismeri az igazságot, és az igazság felszabadítja őt.

 

3. ERKÖLCSI MEGVILÁGOSODÁS

Megszabadulás a szellemi vakságtól

Sok előítéletünk és előre kialakított értékfelfogásunk van, különösen más emberekkel kapcsolatban. Kérjünk Istentől új szívet, hogy atyai szeretettel és új szellemi látásmóddal szerethessünk másokat, hogy új szemszögből lássuk az embereket. A szeretet önös vonatkozásai feltételesek – Rodan azt mondja, hogy csak a magasabb rendű vallás hoz változást a szívünk mélyén.

 

4. BÖLCSELETI KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG

Megszabadulás az önvaló tökéletlenségétől

Emberi énünk nem teljes értékű. Kérjünk Istentől egy új önvalót, egy új egyéniséget, olyat, ami tökéletes. Akaraterőre van szükségünk, amikor vele közösen létrehozzuk ezt az új önvalót. Amint a lelkünk szellemi értelemben felnőtté válik, jobban tudunk gondolkodni, érezni és érzékelni. Ha visszatekintünk a hiányosságainkra, láthatjuk majd, hogy meddig jutottunk.

 

5. ETIKAI ÉRZÉKENYSÉG

Megszabadulás az önvalótól

Az öntudat akkor jó, ha nem leszünk a saját korlátaink foglyai. Lelkünk az erkölcsi öntudatra épül. Ekkor a valóság egy új dimenziójában élünk – a mennyországot elhozzuk a földre. Kérjük az Istent, hogy átválthassunk egy új mindenségrendi tudatra. Elkötelezettségre, kitartásra és őszinteségre van szükség ahhoz, hogy jobban tudatosítsuk a lelkünk fontosságát és a társaink szolgálatának jelentőségét.

 

6. ISTEN-TUDAT

Megszabadulás az időtől

A pszichológiai idő nyomást és szorongást kelt a jövővel kapcsolatban, valamint félelmet és haragot a múlttal kapcsolatban. Az idő nem ellenség vagy eszköz a cél eléréséhez. Kérjünk az Istentől új örökkévalóság-pillanatokat – az örökkévaló jelent, ahol Isten mindig ott van.

Éretté válni annyit tesz, mint hatékonyabban élni a jelenben s egyúttal megszabadulni a jelen korlátaitól. (118:1.7)

 

7. A SZEMÉLYES TOVÁBBÉLÉS EGYÉRTELMŰ BIZONYOSSÁGA

Megszabadulás a végestől

Emlékezzünk a Gondolatigazítón keresztül kiépülő kapcsolatunkra a végtelenséggel, és az élet határtalanná válik. A személyiség örökkévaló az időben és a térben, még a Paradicsom eléréséig és azt követően is.

 

Ez a HÉTSZERES MEGSZABADULÁS segít abban, hogy elérjük a HALANDÓI VILÁGEGYETEMI FELEMELKEDÉSÜNK VÉGLEGESSÉGÉT, és Istenhez hasonlatossá váljunk. Ezt adja nekünk a HIT. A megszabadulás (üdvözülés) nem más, mint a személyiség előrehaladása az Isten szolgálatában. Emberek vagyunk, de a Gondolatigazítónk szellemivé lényegít bennünket, és örök keresésbe kezdünk, melyben megszabadulunk a fent említett béklyóktól, és az örökkévalóság számunkra biztosított. Az élő hitnek ez az a fokozatos fejlődésre épülő hozzáállása, amelyet Jézus mintaként állított elénk. Ez minden kereső számára elérhető. A HIT egy csodálatos ajándék, mely a középszerűből tökéletes lényekké alakít bennünket.

Az ilyen hétszeres megszabadulás egyenértékű az Egyetemes Atya végleges megtapasztalásának teljes és tökéletes elérésével. Mindez magvában benne rejlik a vallásos emberi tapasztalás hitének valóságában. (101:6.16)

 

Gyarapodó vallási tapasztalás – a hétszeres üdvözülés útja

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: