Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2021)

Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2021)

2021.08.21., Pilisszántó-Pilisszentkereszt

2021-ben – az előző évekhez hasonlóan – a pilisi területre esett a választás az olvasói találkozó helyszínéül. A kellemes nyári időben utunk a Csillagösvényen át vezetett a hegyoldalban felfelé, a Boldogasszony Kápolnához, a Pilis Keresztjéhez és az Áldást osztó Jézus szoborhoz.

A Születésnapról való közös megemlékezés keretében a történeti hűségre is tekintettel felidéztük a jézusi életút néhány állomását: • Kr.e. 7. augusztus 21., déli 12 óra Születése • Kr.e. 2. február 11. Az isteni Nevelő érkezése • Kr.u. 9. A gyermekkor vége • Kr.u. 21. január Elszakadás az apja családjától • Kr.u. 21-26. (27 és 32 év) magánjellegű, személyes segédkezés; római világ, Káspi-tenger vidéke • Kr.u. 23. december Véget ér a tanítói küldetése • Kr.u. 25 augusztus Hermon-hegyi elvonulás (6 hét) • Kr.u. 26. január 14. Keresztelés • Kr.u. 26. január 14. Az alászállás istenibb szakaszának kezdete; 40 napra elvonul a Pella közelében lévő hegyekbe (február 23-ig) • Kr.u. 27. január 19. Nyilvános segédkezési tevékenység megkezdése • Kr.u. 29. augusztus 15. Átlényegülés (Meg akarta tudni az Atyja akaratát és úgy döntött, hogy a halandói alászállásban elmegy annak természetes végéig • Kr.u. 30. április 7. Keresztre feszítés • Kr.u. 30. április 9. Feltámadás • Kr.u. 30. május 18. Mennybemenetel

A találkozó konzultációs részében elsőként röviden áttekintettük az elmúlt egy év fontosabb történéseit.

Az Urantia könyv első kiadásának nyomtatott változatának értékesítési adatai alapján a 2018-tól kezdődően emelkedésnek indult érdeklődés kitartott 2020-ban is. A 2021. év adatai is biztatóan alakulnak, azonban kérdés, hogy a mintegy 200, még raktáron lévő példány időben el tud-e jutni a könyvesboltokba, internetes könyváruházakba.

Az Urantia Alapítványtól felkérés érkezett a magyar fordítás történetének megírására és a kapcsolódó dokumentumok összegyűjtésére. A projekt a tervek szerint 2022 második felében zárulhat.

A magyar fordítás felülvizsgálata keretében a 2010-2019 időszakban közel 19.500 javításra (melyek közül mintegy 16.500 érdemi, tartalmi változtatás) került sor. A 2020. évben 509 újabb javításra, 2021-ben pedig mindeddig további 587 javításra érkezett szövegjavaslat. Tekintettel a még felülvizsgálandó szövegrészekre, valamint figyelembe véve az első nyomtatott kiadásból elvileg raktáron lévő készlet mennyiségének várható fogyási ütemét, a magyar fordítás második javított kiadásának nyomtatásban való megjelentetésére a 2022. év harmadik vagy negyedik negyedévére lehet számítani. A könyv védőborítója (grafika és szöveg) várhatóan változni fog, az azon szerepeltetendő szövegre vonatkozóan még lehet javaslatot tenni.

A jövő tervei között került említésre az internetes iskolai kurzusok indítása magyar nyelven. Ehhez kapcsolódóan lépések történtek a UBIS (Urantia Book Internet School) keretében tartandó tanfolyamok előkészítése terén (2020/2023 tanévtől kezdődően).

A szervezetfejlesztés e találkozó alkalmával is a központi kérdések közé tartozott. Az érdeklődők azonosítása és a megszólításuk módja kapcsán megvitattunk különféle megközelítéseket és meghallgattuk az egyéni tapasztalatokról szól beszámolókat is. Többségi álláspont szerint a mozgalom jelenlegi fejlődési szakaszában még mindig az óvatos megközelítés alkalmazása a célravezető azzal, hogy ez nem zárja ki az egyéni kezdeményezéseket.

A nyár közelgő elmúlása nem csak valaminek a végét jelenti, hanem valami másnak a kezdetét is. Az idei találkozón az ösztönző gondolatok, a lelkesítő hozzáállás megtapasztalása, az építő jellegű személyes meglátások megosztása mind-mind nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy újult erővel, feltöltődve tekintsünk az előttünk álló időszak feladataira és kihívásaira.

„(...) ha közületek ketten vagy hárman e dolgok közül valamiben egyetértenek és úgy kéritek azt tőlem, meg is kapjátok, amennyiben a kérelmetek nem összeegyeztethetetlen a mennyei Atyám akaratával. Mindez örökkön igaz, ahol ugyanis két vagy három hívő összegyűlik, ott vagyok én közöttük.” (159:1.3)

Szerző
Év

Hozzászólások